Domov Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Srednja šola Josipa Jurčiča: mirno, neproblematično okolje, prijazni in vedno za pogovor pripravljeni profesorji, številni krožki pa šolska kuhinja ter lastna telovadnica in zunanja športna igrišča.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Cesta občine Hirschaid 3, Ivančna Gorica
 
Kontaktna oseba: Marjeta Šlajpah Godec
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: od 7.30 do 14.30
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/787 87 20, svetovalna služba: 01/787 78 61
Spletna stran: http://www.ssjj.si/
Program:
 • Gimnazija
 • Ekonomski tehnik (SSI)

  • JedilnicaŠolska jedilnica: Da
   KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
   Posebnost šolePosebnost šole: šola prijaznih odnosov in širokega znanja, obkroženost z zelenjem in mirom, bogate prostorske možnosti za pouk; športna dvorana, fitnes in plesna delavnica (dijakom dostopne tudi med vikendom); odlična kuhinja
   Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
   Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
   Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
   Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
   Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
   Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, francoščina, španščina, nemščina, ruščina
   Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Vsakoletne izmenjave s pobrateno šolo Hirschaid in praktično usposabljanje v tujini v okviru projekta Erasmus+ (Anglija, Madžarska, Italija, Malta, Nemčija).
   Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Gimnazijci (2. letnik): projektno delo pri naravoslovju in tretji tuji jezik; izbrani predmet imajo tudi v 3. letniku; (4. letnik): angleščina, nemščina, francoščina, španščina, geografija, zgodovina, psihologija, sociologija, biologija, kemija, fizika in informatika
   Šolski krožkiŠolski krožki: krožek za logiko, razvedrilno matematiko in finančno matematiko, biološki, šahovski, latinsko ameriški plesi, gledališki (v slovenskem in angleškem jeziku), bralni in pogovorni krožek v nemškem jeziku in krožki šolski športnega društva (mali nogomet, fitnes, odbojka, košarka, rekreacija za dijake), pevski zbor, prostovoljstvo, okoljevarstvene akcije, šolsko glasilo, krožek ruščine, krožek taroka ...
   Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Bela krajina, Pomurje, kras, Primorje, Krajinski park Strunjan, Idrija in Kobarid, Vrhnika; v tujino na Nizozemsko, v München, Dunaj in maturanstska strokovna ekskurzija po izbiri dijakov; za dijake drugih letnikov organiziramo pet-dnevno šolo v naravi v domovih CŠOD
   Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 210

   Uspeh šole na maturi 2018/2019:
   splošna matura: 95,6 %, poklicna matura: 100 %

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
   Šola ponuja prijazen osebni odnos, sproščeno in mirno okolje za učenje. Je manjša šola in zato so odnosi globlji kot drugje, pravijo vprašani dijaki, ki bi šolo priporočili tudi bodočim generacijam. Šola slovi po uspehih dijakov na tekmovanjih in maturi. Izvaja veliko krožkov, športnih aktivnosti, šolski ples, da se dijaki različnih letnikov med sabo lahko spoznavajo, bazar, strokovnih ekskurzij. Pohvalili so opremljenost učilnice za krožke, laboratorije za kemijo in fiziko ter telovadnico. Večji poudarek je na naravoslovnih predmetih. Težavnost predmetov je odvisna od posameznika, nekateri pa so navedli angleščino, matematiko, slovenščino, fiziko in kemijo. Za sprotno delo porabijo med pol ure in eno uro na dan v povprečju. Pred ocenjevanjem pilijo snov nekaj dni, odvisno od težavnosti predmeta. Naredijo si svoje zapiske, predelajo snov v učbeniku, ponovijo domače naloge ter delajo vaje iz delovnih zvezkov. Nekaj gradiva dobijo v spletni učilnici, si ga izposodijo v knjižnici ali od starejših kolegov.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
   Dijaki šolo opisujejo kot prijetno in majhno šolo, ki slovi po uspehih na tekmovanjih in odličnih rezultatih na maturi. Do dijakov imajo profesorji sproščen odnos, a zahtevajo natančnost in delo tekom celega leta. Dijakom pomagajo, jim svetujejo in omogočajo pri predmetih zviševanje njihovih ocen. Med težjimi predmeti se jim zdijo fizika, kemija, matematika in jeziki. Dijaška soba za sprostitev, možnost brezplačnega fotokopiranja, velik izbor krožkov, lega šole v naravi in malica so nekatere izmed pozitivnih lastnosti, ki so jih navedli dijaki. V 4. letniku predur sicer nimajo več, medtem ko jo imajo v preostalih letnikih in se začne ob 7.10. Pouk se večinoma začenja ob 8.00 in traja do 14.20, a najpogosteje zaključijo že ob 13.20. Anketirani svetujejo bodočim dijakom redno reševanje domačih nalog, za katere porabijo pol ure, včasih tudi med eno in dvema urama na dan. Priprava na preverjanja znanja je odvisna od posameznega predmeta, tako se za težje pripravljajo sproti, na druge z lažjo snovjo pa pred preverjanjem. Za učenje uporabljajo zapiske in učbenike, poudarili so, da je priporočljivo rešiti stare teste in ponoviti domače naloge.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
   Dijaki se za vpis na to šolo odločijo zaradi njene bližine, prijetnega vzdušja in uspehov. Priporočili bi jo vrstnikom, a dodajajo, da je šola precej zahtevna in da se velja učiti sproti. Imajo dobre odnose s profesorji in se na šoli se počutijo sproščeno in domače. Šola slovi po dobrih rezultatih na maturi in po dobri hrani. Po mnenju dijakov je poudarek na matematiki, angleščini, slovenščini, fiziki, geografiji, najtežji pa so angleščina, fizika, nemščina, zgodovina. Učijo se iz zapiskov in iz knjig, ki so na voljo v učbeniškem skladu in v knjižnici, večinoma pred ocenjevanjem. Pred testom se učijo povprečno do tri dni. Za domače naloge potrebujejo od pol ure do ene ure dnevno. Na šoli izpostavljajo prijetno vzdušje, lepo okolico, dobro hrano, želeli pa bi si prenoviti notranjost ter zamenjati stole in mize v jedilnici.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
   Anketirani dijaki se na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica dobro počutijo, všeč jim je malica, uravnotežen urnik, okolje in pestra izbira ekskurzij. Odnos profesorjev do dijakov so opisali kot človeški, dober, razumevajoč in korekten. Vpis na njihovo šolo priporočajo vsem učencem, ki si želijo kvalitetnega poučevanja, dobrih odnosov in veliko znanja. Dijaki pravijo, da je sprotno ali kampanjsko učenje odvisno od posameznega predmeta, učijo pa se iz knjig in zapiskov. Rabljeno gradivo lahko dobijo pri starejših dijakih in v knjižnici. Pred testi se učijo v povprečju od dva do tri dni, domačim nalogam pa dnevno namenijo približno eno uro. Dijaki lahko obiskujejo številne krožke, med katerimi so tudi kemijski, filozofski, šahovski in plesni. Šola dijakom ponuja možnost izmenjave s pobrateno šolo iz Hirschaida in praktično usposabljanje v tujini v okviru projekta Leonardo (Anglija, Madžarska, Italija, Malta, Nemčija).

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
   Za vpis na to šolo so se dijaki odločili zaradi njene bližine, prijetnega vzdušja in uspehov. Priporočili bi jo vrstnikom, a dodajajo, da je šola precej zahtevna in da se velja učiti sproti. Na šoli se počutijo sproščeno in domače, odnos s profesorji je zelo dober. Šola slovi po dobrih rezultatih na maturi in po dobri hrani. Po mnenju dijakov je poudarek na matematiki, angleščini, slovenščini, fiziki, geografiji, najtežji pa so angleščina, fizika, nemščina, zgodovina. Učijo se iz zapiskov in iz knjig/učbenikov, ki so na voljo v učbeniškem skladu in v knjižnici, večinoma pred ocenjevanjem. Pred testom se učijo povprečno do tri dni. Za domače naloge potrebujejo od pol ure do ene ure dnevno. Na šoli izpostavljajo sproščeno vzdušje, lepo okolico, dobro hrano. Želeli pa bi si prenoviti notranjost ter zamenjati stole in mize v jedilnici.


   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
   Vprašani dijaki so napisali, da so na šoli prijazni in profesionalni profesorji, ki zahtevajo veliko znanja, odnos z njimi pa je sproščen in prijateljski. Dijaki so pohvalili kvaliteto pouka, urnik, malico, veliko izbiro obšolskih dejavnosti, dijaško sobo in to, da imajo napovedano spraševanje. Izboljšali bi izgled šole, telovadnico, jedilnico, želijo pa si več ekskurzij (te potekajo po Sloveniji in Evropi) in boljšo prometno povezavo. Po njihovem mnenju je poudarek na slovenščini, angleščini in matematiki, vsakemu dijaku izziv predstavlja drug predmet. Za domače naloge porabijo gimnazijci vsak dan do dve uri, dijaki ekonomskega programa pa do eno uro. Večina dijakov se uči le, ko je to potrebno, zato porabijo gimnazijci do pet dni učenja za teste, dijaki programa Ekonomski tehnik pa do dva dni. Oboji uporabljajo največ zapiske, ki jih dobijo od starejših dijakov, knjige v knjižnici, pomagajo pa jim tudi profesorji s predtesti. Šola se nahaja na podeželju in je znana po uspehih na vseh področjih delovanja, dijaki jo priporočajo, ker se na njej dobi veliko znanja, velik plus pa je tudi njena okolica.

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica stoji ob robu gozda. Obkrožena je z zelenjem in mirom, takšno okolje pa je zelo primerno za razmišljanje in ustvarjanje. Na spletni strani lahko preberemo, da je šola brez varnostnika ter da so dijaki sporoščeni in veseli, profesorji pa razumevajoči. Razpisujejo 2 ali 3 oddelke splošne gimnazije, v katerih vzgajajo in izobražujejo za širino različnih poklicev ter prenovljen program ekonomski tehnik. Ponujajo module, pri katerih vsak dijak lahko najde svojo smer ekonomskega zanimanja, od bančništva do zavarovalništva ipd.


Število točk, potrebnih za vpis

2019/20

 • program Gimnazija: točke iz ocen in športnih dosežkov 148

PUSTITE KOMENTAR