Domov Srednja šola Domžale

Srednja šola Domžale

Srednja šola Domžale je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki sta ga februarja 2002 ustanovili Vlada Republike Slovenije in Občina Domžale.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 12 Cesta talcev, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mihaela Krapež
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected], [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/724 06 30, svetovalna služba: 01/724 06 48
Spletna stran: http://www.ssdomzale.si/
Program:
 • Avtoserviser (SPI)
 • Inštalater strojnih inštalacij (SPI)
 • Trgovec
 • Tehnik računalništva (SSI)
 • Gimnazija

  • JedilnicaŠolska jedilnica: Ne
   KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
   Posebnost šolePosebnost šole: Dobro sodelovanje z dijaki in starši, posluh za prilagodite športnikom, varno in sproščeno okolje. Trudijo se vsakemu dijaku nuditi, kar potrebuje za uspešen napredek.
   Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
   Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
   Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
   Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
   Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
   TutorTutorstvo: Da
   Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, italijanščina, nemščina
   Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Da, šola ponuja možnost izmenjave.
   Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Izbirajo le maturitetne predmete.
   Šolski krožkiŠolski krožki: Priprave na različna tekmovanja, šahovski, MEPI-mednarodno priznanje za mlade, gledališki, zgodovinski, biološki, računalniški, astronomski krožek itd.
   Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji in v tujino
   MaturaŠtevilo vseh dijakov: 607
   MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: 95 %
   MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20: 104 (POM+SM)
   MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): 60 %

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
   Vprašani dijaki so ocenili, da je vzdušje na šoli odlično, predvsem zaradi prijaznih profesorjev, ki so profesionalni in človeški obenem. Urnik je dopoldanski in je dobro sestavljen, običajno začenjajo ob 7.30, preduro ob 6.40, najdlje poteka pouk od 15.10. Šolo priporočajo tistim, ki se ukvarjajo s športom, saj lahko nemoteno treniraš in usklajuješ šolske obveznosti. Razlog za vpis je bil pri večini bližina njihovemu domu, vtis pa je naredil tudi informativni dan. Poudarek je na matematiki, slovenščini in angleščini. Gradivo dobijo od starejših prijateljev, učbenike v učbeniškem skladu. Največ se učijo iz svojih zapiskov, s ponavljanjem vaj in domačih nalog. V povprečju namenijo eno uro na dan sprotnemu delu. Pred ocenjevanju se učijo bolj poglobljeno s pomočjo učbenika, rešujejo stare teste in poiščejo dodatne vire na spletu. Kot pozitivno na šoli so ocenili opremljenost računalniških učilnic, telovadnice in igrišča. V prihodnosti si želijo vprašani opravljati poklice, kot so zobozdravnik, pravnik, psihoterapevt, prevajalec, programer, zdravnik.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
   Dijaki se na šoli počutijo sprejeto in imajo občutek da njihovo mnenje šteje, tudi učiteljska zasedba je odlična in razredi so povezani, to so vse razlogi, s katerimi bi prepričali tudi bodoče dijake, da se vpišejo na šolo. Profesorji so izjemni in imajo z njimi prijateljski odnos. Pouk poteka od 7.30 do 13.30 ure, predure pa so na voljo dijakom, ki potrebujejo dodatno pomoč. Poudarek je na slovenščini in strokovnih predmetih. Kot težje predmete so vprašani izpostavili slovenščino, matematiko (zaradi obsežne snovi) ter zgodovino in fiziko. V povprečju dijaki potrebujejo za sprotno delo in domače naloge dve uri dnevno, pred napovedanim spraševanjem in testi od enega do pet dni prej ko ponavljajo snov, je pa to odvisno od posameznega predmeta. Učijo se iz učbenikov in zapiskov, ki jih delajo pri pouku, rabljeno literaturo dobijo pri starejših dijakih, v knjižnici, spletnih učilnicah ter od profesorjev. Šola je primerno opremljena, predvsem računalniške učilnice, laboratoriji in učilnice za praktični pouk. Imajo tudi telovadnico in igrišče, kjer se družijo s prijatelji. V prihodnosti si želijo dijaki postati računalničarji, programski razvijalci, programerji, učitelji.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
   Dijaki šolo priporočajo bodočim dijakom zaradi dobre atmosfere. Ker je šola majhna se vsi med seboj dobro poznajo. Dodajajo, da je pomembno, da se učijo sproti in da so organizirani pri svojem delu. Na preverjanja znanja se vprašani začnejo pripravljati od tri dni do enega teden pred napovedanim datumom. Pripravljajo se tako, da pregledajo stare teste, naredijo zapiske, preberejo učbenik in naredijo vaje iz delovnega zvezka. Med težjimi predmeti se jim zdijo matematika, zgodovina in fizika. Predure na šoli se začnejo ob 6.40. Dijakom je všeč, da pouk večinoma traja do 13.30 ure in da nimajo popoldanskega pouka, saj imajo tako več časa za dodatne aktivnosti. Anketirani so izpostavili dobro opremljenost računalniške učilnice in telovadnice ter opremljenost z interaktivnimi tablami. Kot pozitivno lastnost šole so navedli tudi bližino šole domu in dobre odnose s profesorji, saj so pripravljeni pomagati in imajo z njimi zaupljiv odnos. Želijo si opremljen jedilni prostor, skupne kotičke za druženje dijakov in kolesarnico.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
   Vprašani dijaki so se vpisali na Srednjo šolo Domžale zaradi njene bližine domu, poklica, ki ga želijo opravljati in majhnosti. Predura se začne 6.40, pouka je povprečno do 13.30 ure. Največji poudarek je na matematiki, slovenščini in angleščini, medtem ko kemija, fizika, zgodovina in biologija delajo dijakom težave. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, ki jih dobijo od starejših kolegov, delajo vaje iz delovnega zvezka. Za domače naloge sproti porabijo pol ure na dan, medtem ko se v povprečju učijo pet dni pred spraševanjem ali testom. Šola ponuja veliko krožkov (gledališki, zgodovinski, astronomski, računalniški, biološki …) in ekskurzij (Italija, Nemčija, Švica …), odlikuje jo tudi posluh za športnike. Dobro sta opremljena računalniška učilnica in telovadnica. Šola slovi po barvnih notranjih stenah, kar še poživi vzdušje, ki je med profesorji in dijaki spoštljivo. Na šoli se dijaki dobro počutijo, zato bi jo svetovali tudi bodočim vrstnikom. Priporočajo, da šolo jemljejo resno, se učijo sproti in so to kar so.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
   Srednja šola Domžale dijakom ponuja možnost izbirnih predmetov in izmenjave na Sicilijo. Dijaki se lahko udeležijo številnih obšolskih dejavnosti in šolskih ekskurzij, ki jih organizira šola. Do zdaj so med drugim obiskali tudi Benetke, Toskano, Dunaj, Beograd, Zagreb in Bruselj. Anketirani dijaki so šolo opisali kot moderno, prijazno in »drugi dom, ki jim je blizu«. Pravijo, da slovi po raznolikih programih in dobrih športnikih. Garderobne omarice, barvne stene, knjižnica, urnik in e-učilnica so nekatere izmed pozitivnih stvari, ki so jih dijaki navedli v anketah. Pouk poteka dopoldan, všeč pa jim je enakomerna razporeditev težjih in lažjih predmetov. Po njihovem mnenju je največji poudarek v šoli na slovenščini, matematiki in nekaterih strokovnih predmetih. Učijo se večinoma samo pred testi in spraševanjem iz zapiskov, ki si jih sami naredijo s pomočjo knjig. V povprečju jim učenje pred testi vzame dva dni. Na šoli se počutijo dobro in sproščeno, priporočajo pa jo tudi bodočim dijakom.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
   Dijaki so se za šolo odločili zaradi bližine doma in zanimivega programa. Šolo bi priporočili bodočim dijakom, saj so tudi sami zadovoljni in se dobro počutijo. Odnos s profesorji je dober, prilagajajo se tudi športnikom, umetnikom, kulturnikom. Izpostavili bi dobro malico, urnike (pouk se konča relativno hitro), dobro opremljeno računalniško učilnico, želijo pa si večje parkirišče in telovadnico. Organizirane so šolske ekskurzije po Sloveniji, v večja evropska mesta in prestolnice. Med težjimi predmeti so omenili angleščino, matematiko, nemščino, slovenščino in nekatere strokovne predmete. Učijo se večinoma iz zapiskov, stare teste in zapiske dobijo od predhodnikov. Učijo se sproti in pred testi/ spraševanjem, takrat se učijo do dva dni pred preverjanjem. Za domače naloge porabijo od pol pa do ene ure na dan.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
   Anketirani dijaki Srednje šole Domžale so na šoli za pozitivno napisali malico, urejenost šole, kotiček za lačne, omarice, to, da imajo tri konference, napovedana spraševanja in raznoliko športno vzgojo. Urnik je dopoldanski, dijakom pa je všeč, da končajo zgodaj popoldne in imajo več prostega časa. Obvezni maturitetni predmeti so v ospredju, vsak dan namenijo dijaki po pouku še od pol ure do eno uro za domače naloge. Učijo se v povprečju tri dni pred testi, iz svojih zapiskov, ki jih delajo sproti pri pouku ali sami doma, učijo pa se tudi ustno s sošolci. Vse rabljeno gradivo (stari testi, rabljeni učbeniki in zvezki) dobijo od starejše generacije, rabljene knjige pa tudi v knjižnici. Profesorji so do dijakov profesionalni, spoštljivi in sproščeni, dijaki pa si želijo daljših odmorov, telovadnico v sklopu šole, več izletov in več dogodkov na šoli. Možnost se imajo udeležiti različnih priprav na tekmovanja, ekskurzije pa potekajo po Sloveniji in večjih evropskih mestih.

KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR