Domov Srednja šola Črnomelj

Srednja šola Črnomelj

Prednost Srednje šole Črnomelj je njena majhnost, prilagodljivost in s tem usmerjenost na posameznika.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 18a Kidričeva ulica, Črnomelj 8340, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Brigita Grahek Šolar
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 07/305 16 67, svetovalna služba: 07/306 15 07
Spletna stran: www.sscrnomelj.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: majhna šola, dober kontakt z lokalnim okoljem, dober uspeh na maturi
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, španščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Da, v okviru projekta Erasmus+.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: V 3. letniku gimnazije lahko izbirajo med umetnostno zgodovino, ekonomijo in informatiko. Izbirni maturitetni predmeti: fizika, kemija, biologija, geografija, zgodovina, psihologija, sociologija, ekonomija in infomratika.
Šolski krožkiŠolski krožki: debata, filmski krožek, prostovoljno delo, dekorativni krožek, šolsko glasilo Mozaik, esperanto, nogomet, odbojka, badminton, športno plezanje, fizikalni krožek, kemijski krožek, vivaristični, tehnični, šahovski, karate, autocad, matematični, šolski radio, pevski zbor
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: 1. letnik: Avstrija in Nemčija, 2. letnik: Češka (Praga nekoč in danes), 3. letnik: Bosna, 4. letnik: ekskurzija treh dežel po zamejski Sloveniji
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 289
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20:
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Na šoli, ki je manjša in se zato med seboj vsi dobro poznajo, se pouk začne ob 7.30. Odnos med dijaki in profesorji je domač in o različnih zadevah se lahko pogovarjajo odkrito. Dijake podpirajo in spodbujajo. Vprašani ocenjujejo, da je teža na maturitetnih predmetih, več učenja pa namenjajo matematiki, fiziki, kemiji in zgodovini. Jeziki se jim zdijo pomembni za življenje, zato si želijo da bi bilo več poudarka na njih. Kot pozitivno so ocenili urejeno okolico šole, opremljeno telovadnico, šolsko kuhinjo, slastno malico in laboratorije za kemijo in fiziko. Skozi šolsko leto se odvijajo kulturni in športni dnevi ter ekskurzije, na katerih spoznavajo nove stvari in se družijo z ostalimi dijaki. Dijaki med poukom vestno delajo zapiske, iz katerih se učijo. Učbenike dobijo v učbeniškem skladu. Domače naloge delajo sproti, kar jim vzame največ dve uri na dan. Bodočim dijakom svetujejo, da se vpišejo, tudi sami bi se vpisali še enkrat, če bi ponovno izbirali srednjo šolo, saj šola slovi po uspešnosti dijakov na maturi in kakovostnem učnem programu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Sloves uspešnosti dijakov na maturi in kakovostnega učnega programa sta bila razloga, ki sta dijake prepričala, da se vpišejo. Nekateri so jo izbrali zaradi bližine šole njihovemu domu. Šola ponuja zanimive ekskurzije, športne in kulturne dneve, okolica šole je urejena in malica je okusna. Hkrati imajo dobro opremljeno telovadnico, šolsko kuhinjo in laboratorije za kemijo in fiziko. Urnik je dopoldanski, pouk se začne ob 7.30. Kot najtežje predmete so anketirani dijaki ocenili fiziko, matematiko, kemijo in zgodovino, želeli pa bi si več poudarka na tujih jezikih. Dijaki se večinoma učijo sproti, intenzivno pa približno tri dni pred testom ali spraševanji. Za ponavljanje snovi uporabljajo med poukom narejene zapiske in učbenike, ki si jih lahko izposodijo v šolskem skladu. Redno delajo domače naloge, ki jim na dan vzamejo v povprečju največ dve uri. Majhnost šole je po mnenju dijakov velika prednost, saj se tako dijaki in profesorji med seboj poznajo in razumejo, kar zelo prispeva k dobremu medsebojnemu sodelovanju.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Šola ima veliko prednost, ker je manjša, tako se dijaki in profesorji med seboj poznajo in dobro razumejo. Na ta način pravijo dijaki, dobro sodelujejo. Šola slovi tudi kot zelo uspešna, zato so se dijaki odločili za vpis, poleg tega pa je v bližini njihovega doma. Šola ponuja zanimive ekskurzije, športne in kulturne dneve, okolica šole je urejena, pa tudi malica je dobra. Imajo dobro opremljeno telovadnico, šolsko kuhinjo in laboratorij za kemijo in fiziko. Urnik je dopoldanski, začenjajo 7.30. Anketirani pravijo, da bi lahko imeli še več poudarka na tujih jezikih. Kot najtežje predmete so navedli fiziko, matematiko, kemijo in zgodovino. Pri ponavljanju snovi uporabljajo zapiske, ki so jih delali med poukom in učbenike, ki si jih lahko izposodijo v šolskem skladu. Večinoma se učijo sproti, za teste v povprečju porabijo tri dni. Domače naloge delajo vsak dan, za to porabijo do dve uri.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Vprašani dijaki opisujejo šolo kot majhno, v tem pa vidijo prednost, saj si profesorji dijake zapomnijo, Dijaki se med seboj poznajo. Na šoli jim je všeč dobra hrana, zanimive ekskurzije, športni in kulturni dnevi, okolica šole je urejena. Želijo si več poudarka na tujih jezikih in več obšolskih dejavnosti. Urnik je dopoldanski, začenjajo 7.30. Kot najtežje predmete so navedli fiziko, matematiko, kemijo in zgodovino. Učijo se iz zapiskov in iz učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v šolskem skladu. Večinoma se učijo sproti, za test porabijo tri dni. Pred testi rešujejo stare teste in naredijo svoje zapiske. Za domače naloge porabijo od pol ure pa do dveh ur na dan. Na šoli so dobro opremljeni telovadnica, šolska kuhinja in laboratorij za kemijo in fiziko. Za šolo, ki slovi kot zelo uspešna, pa so se odločili predvsem zaradi bližine domu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Srednjo šolo Črnomelj so anketirani dijaki opisali kot majhno šolo, kjer so profesorji prijazni, na šoli vladajo dobri odnosi, saj je število dijakov majhno, pohvalili pa so tudi izbiro številnih dejavnosti in telovadnico. Na šoli se lahko izven pouka udeležijo tudi številnih različnih športnih rekreativnih dejavnosti. Svoje odločitve v primeru ponovnega vpisa ne bi spremenili, za to šolo pa so se odločili zaradi njene bližine. Nekatere predmete se učijo sproti, nekatere kampanjsko, menijo pa, da daje šola večji poudarek na maturitetne predmete, predvsem na matematiko. Bodočim dijakom te šole svetujejo, da naj se že od prvega dne naprej učijo sproti. Največ težav jim sicer povzročata fizika in matematika. Pri učenju si pomagajo s knjigami in zapiski, ki jih dobijo od starejših dijakov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijake je srednja šola prepričala predvsem zaradi bližine domu. Opisujejo jo kot majhno (profesorji si dijake zapomnijo, ti pa se poznajo med seboj) in uspešno šolo. Na šoli jim je všeč hrana, ekskurzije, športni in kulturni dnevi, urejena okolica šole in urniki. Želijo pa si več poudarka na tujih jezikih in več obšolskih dejavnosti. Urnik je dopoldanski, začenjajo ob 7.30. Kot najtežje predmete so omenili matematiko, fiziko, kemijo in zgodovino. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v šolskem skladu. Večinoma se učijo sproti, za test porabijo tri dni. Pred testi rešujejo stare teste in naredijo svoje zapiske. Za domače naloge porabijo od pol pa do dve uri na dan. Na šoli so dobro opremljeni telovadnica, šolska kuhinja ter laboratorij za kemijo in fiziko.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Majhnost, prijazni profesorji, dobri odnosi, telovadnica in izbira številnih dejavnosti je le nekaj besed, s katerimi so anketirani dijaki opisali Srednjo šolo Črnomelj. Svoje odločitve v primeru ponovnega vpisa ne bi spremenili, za to šolo pa so se odločili zaradi njene bližine. Pri učenju imajo največji izziv pri fiziki in matematiki, nekatere predmete se učijo sproti, druge pa le kot je to potrebno. Menijo da je poudarek na maturitetnih predmetih, predvsem na matematiki. Učijo se s pomočjo knjig in zapiskov, ki jih lahko dobijo od starejših dijakov. Na šoli se lahko izven pouka udeležijo tudi številnih različnih športnih rekreativnih dejavnosti, bodočim dijakom pa svetujejo, da naj se učijo sproti.

Na spletni strani je zapisano, da ima Srednja šola Črnomelj naslednje poslanstvo:

  • prepoznavnost v belokranjskem in širšem okolju ter aktivno sodelovanje z gospodarstvom,
  • negovanje pozitivnih medsebojnih odnosov, ki omogočajo razvijanje vrednot: spoštovanje, solidarnost, zaupanje in strpnost vseh udeležencev izobraževanja,
  • izvedba takšnega izobraževanja, da bodo dijaki ob koncu znali razvijati vse tiste sposobnosti, ki jih bodo pripeljale do zaželenega poklica in razvijanja vseh osebnostnih lastnosti,
  • spodbujanje inovativnih načinov dela, ki spodbujajo dijake k samostojnemu delu in raziskovanju, strokovnim delavcem pa omogočajo osebnostno in poklicno rast.

Število točk, potrebnih za vpis

2009/10

  • program Gimnazija: točke iz ocen 151, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 142

*OPOMBA:
 Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PUSTITE KOMENTAR