Domov Srednja šola Črnomelj

Srednja šola Črnomelj

Prednost Srednje šole Črnomelj je njena majhnost, prilagodljivost in s tem usmerjenost na posameznika.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 18a Kidričeva ulica, Črnomelj 8340, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Brigita Grahek Šolar
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 07/305 16 67, svetovalna služba: 07/306 15 07
Spletna stran: www.sscrnomelj.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: majhna šola, dober kontakt z lokalnim okoljem, dober uspeh na maturi
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, španščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Da, v okviru projekta Erasmus+.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: V 3. letniku gimnazije lahko izbirajo med umetnostno zgodovino, ekonomijo in informatiko. Izbirni maturitetni predmeti: fizika, kemija, biologija, geografija, zgodovina, psihologija, sociologija, ekonomija in infomratika.
Šolski krožkiŠolski krožki: debata, filmski krožek, prostovoljno delo, dekorativni krožek, šolsko glasilo Mozaik, esperanto, nogomet, odbojka, badminton, športno plezanje, fizikalni krožek, kemijski krožek, vivaristični, tehnični, šahovski, karate, autocad, matematični, šolski radio, pevski zbor
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: 1. letnik: Avstrija in Nemčija, 2. letnik: Češka (Praga nekoč in danes), 3. letnik: Bosna, 4. letnik: ekskurzija treh dežel po zamejski Sloveniji
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 289

Uspeh šole na maturi 2017/2018:
poklicna matura: 100 % (2015/16), splošna matura: 97 % (2015/16)

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Šola ima veliko prednost, ker je manjša, tako se dijaki in profesorji med seboj poznajo in dobro razumejo. Na ta način pravijo dijaki, dobro sodelujejo. Šola slovi tudi kot zelo uspešna, zato so se dijaki odločili za vpis, poleg tega pa je v bližini njihovega doma. Šola ponuja zanimive ekskurzije, športne in kulturne dneve, okolica šole je urejena, pa tudi malica je dobra. Imajo dobro opremljeno telovadnico, šolsko kuhinjo in laboratorij za kemijo in fiziko. Urnik je dopoldanski, začenjajo 7.30. Anketirani pravijo, da bi lahko imeli še več poudarka na tujih jezikih. Kot najtežje predmete so navedli fiziko, matematiko, kemijo in zgodovino. Pri ponavljanju snovi uporabljajo zapiske, ki so jih delali med poukom in učbenike, ki si jih lahko izposodijo v šolskem skladu. Večinoma se učijo sproti, za teste v povprečju porabijo tri dni. Domače naloge delajo vsak dan, za to porabijo do dve uri.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Vprašani dijaki opisujejo šolo kot majhno, v tem pa vidijo prednost, saj si profesorji dijake zapomnijo, Dijaki se med seboj poznajo. Na šoli jim je všeč dobra hrana, zanimive ekskurzije, športni in kulturni dnevi, okolica šole je urejena. Želijo si več poudarka na tujih jezikih in več obšolskih dejavnosti. Urnik je dopoldanski, začenjajo 7.30. Kot najtežje predmete so navedli fiziko, matematiko, kemijo in zgodovino. Učijo se iz zapiskov in iz učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v šolskem skladu. Večinoma se učijo sproti, za test porabijo tri dni. Pred testi rešujejo stare teste in naredijo svoje zapiske. Za domače naloge porabijo od pol ure pa do dveh ur na dan. Na šoli so dobro opremljeni telovadnica, šolska kuhinja in laboratorij za kemijo in fiziko. Za šolo, ki slovi kot zelo uspešna, pa so se odločili predvsem zaradi bližine domu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Srednjo šolo Črnomelj so anketirani dijaki opisali kot majhno šolo, kjer so profesorji prijazni, na šoli vladajo dobri odnosi, saj je število dijakov majhno, pohvalili pa so tudi izbiro številnih dejavnosti in telovadnico. Na šoli se lahko izven pouka udeležijo tudi številnih različnih športnih rekreativnih dejavnosti. Svoje odločitve v primeru ponovnega vpisa ne bi spremenili, za to šolo pa so se odločili zaradi njene bližine. Nekatere predmete se učijo sproti, nekatere kampanjsko, menijo pa, da daje šola večji poudarek na maturitetne predmete, predvsem na matematiko. Bodočim dijakom te šole svetujejo, da naj se že od prvega dne naprej učijo sproti. Največ težav jim sicer povzročata fizika in matematika. Pri učenju si pomagajo s knjigami in zapiski, ki jih dobijo od starejših dijakov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijake je srednja šola prepričala predvsem zaradi bližine domu. Opisujejo jo kot majhno (profesorji si dijake zapomnijo, ti pa se poznajo med seboj) in uspešno šolo. Na šoli jim je všeč hrana, ekskurzije, športni in kulturni dnevi, urejena okolica šole in urniki. Želijo pa si več poudarka na tujih jezikih in več obšolskih dejavnosti. Urnik je dopoldanski, začenjajo ob 7.30. Kot najtežje predmete so omenili matematiko, fiziko, kemijo in zgodovino. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v šolskem skladu. Večinoma se učijo sproti, za test porabijo tri dni. Pred testi rešujejo stare teste in naredijo svoje zapiske. Za domače naloge porabijo od pol pa do dve uri na dan. Na šoli so dobro opremljeni telovadnica, šolska kuhinja ter laboratorij za kemijo in fiziko.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Majhnost, prijazni profesorji, dobri odnosi, telovadnica in izbira številnih dejavnosti je le nekaj besed, s katerimi so anketirani dijaki opisali Srednjo šolo Črnomelj. Svoje odločitve v primeru ponovnega vpisa ne bi spremenili, za to šolo pa so se odločili zaradi njene bližine. Pri učenju imajo največji izziv pri fiziki in matematiki, nekatere predmete se učijo sproti, druge pa le kot je to potrebno. Menijo da je poudarek na maturitetnih predmetih, predvsem na matematiki. Učijo se s pomočjo knjig in zapiskov, ki jih lahko dobijo od starejših dijakov. Na šoli se lahko izven pouka udeležijo tudi številnih različnih športnih rekreativnih dejavnosti, bodočim dijakom pa svetujejo, da naj se učijo sproti.

Na spletni strani je zapisano, da ima Srednja šola Črnomelj naslednje poslanstvo:

  • prepoznavnost v belokranjskem in širšem okolju ter aktivno sodelovanje z gospodarstvom,
  • negovanje pozitivnih medsebojnih odnosov, ki omogočajo razvijanje vrednot: spoštovanje, solidarnost, zaupanje in strpnost vseh udeležencev izobraževanja,
  • izvedba takšnega izobraževanja, da bodo dijaki ob koncu znali razvijati vse tiste sposobnosti, ki jih bodo pripeljale do zaželenega poklica in razvijanja vseh osebnostnih lastnosti,
  • spodbujanje inovativnih načinov dela, ki spodbujajo dijake k samostojnemu delu in raziskovanju, strokovnim delavcem pa omogočajo osebnostno in poklicno rast.

Število točk, potrebnih za vpis

2009/10

  • program Gimnazija: točke iz ocen 151, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 142

*OPOMBA:
 Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PUSTITE KOMENTAR