Domov Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Srednja medijska in grafična šola je edina šola v državi, ki v celoti izobražuje za grafične poklice, zato smo s pomočjo industrije odgovorni za vsebino programov in poklicno usposobljenost bodočih grafičarjev.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 33 Pokopališka ulica, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Dragica Dodič Turk
Funkcija: svetovalna služba
Mail: info@smgs.si, dragica.dodic-turk@smgs.si
Telefon: tajništvo: 01/620 94 00; svetovalna služba: 01/ 620 94 04
Spletna stran: http://www.smgs.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Smo edina šola, ki v celoti izobražuje za grafične in medijske poklice. Šola v izobraževalne programe uvaja novosti, skrbi za opremljanje specialnih strokovnih učilnic in delavnic ter izvajanje delovne prakse pri delodajalcu.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Učbeniški skladŠolski sejem rabljenih učbenikov: Ne
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
KodeksOblacenja.pngKodeks oblačenja: Ne
Fotokopirec.pngFotokopirnica: Da
GarderobneOmarce.pngGarderobne omarice: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Mednarodno sodelovanje SMGŠ Ljubljana poteka s podporo Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CEMPIUS), izvajamo projekte mobilnosti Erasmus+ in mednarodno sodelovanje za mlade – MEPI, ki mladim omogoča aktivno preživljanje prostega časa ter spopadanje z izzivi. Dijaki gredo na izmenjavo na Finsko, Švedsko, Poljsko, Malto, Portugalsko, Estonijo, Nemčijo in Nizozemsko.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Po končanem 3. letniku sledi izbira strokovnega področja v programu medijski tehnik: 1. grafični reprodukcijski sistemi in animacija v ravnini in prostoru ali 2. snemanje in montaža in medijska produkcija
Šolski krožkiŠolski krožki: Dijaki se lahko vpišejo v likovni, dramski, knjižničarski, fotografski krožek itd. , lahko izdelujejo dinamične spletne strani in sodelujejo pri izdaji šolskega glasil ter šolskega časopisa, sodelujejo pri snemanju filmov in TV oddaj ….
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Dijakom ponujamo širok izbor ekskurzij v tujino, ki jih določamo vsako leto posebej. Organiziramo jim strokovne ekskurzije v tiskarne, obiščejo različne sejme, razstave in kulturno-zgodovinske kraje tako doma kot na tujem.
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 665
MaturaUspeh šole na maturi 2021/22: 96 %
MaturaŠtevilo maturantov v 2021/22: 138
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): 82 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:
Bodočim dijakom vprašani sporočajo, da naj se vpišejo, če jih veseli animacija, snemanje in fotografiranje. Šola v izobraževalne programe uvaja novosti, skrbi za opremljene praktične učilnice in delavnice ter izvajanje delovne prakse pri delodajalcu, zato bodo lahko odnesi ogromno znanja. Izvaja se vrsta pestrih krožkov, lahko na primer izdelujejo dinamične spletne strani, sodelujejo pri izdaji šolskega glasila ter šolskega časopisa, sodelujejo pri snemanju filmov in TV oddaj. Obiskovanje šole popestrijo strokovne ekskurzije v tiskarne, obiščejo različne sejme, razstave in kulturno-zgodovinske kraje doma ali v tujini. V razredih vlada pozitivno vzdušje ob intenzivnem delu, saj se s sošolci dobro razumejo. S profesorji imajo vprašani korekten odnos, a so hkrati prijazni in radi pomagajo, ko dijaki potrebujejo nasvet. Več teže je na strokovnih predmetih. Dijaki so povedali, da imajo nekaj izzivov s predmeti, kot so medijsko oblikovanje, grafično oblikovanje, tipografija in reprodukcija, izražanje s sliko in zvokom ter matematika in fizika. Gradivo dobijo v učbeniškem skladu, starejši dijaki in prijatelji pa podarijo oziroma prodajo ohranjeno rabljeno literaturo. Običajno se pet dni pred ocenjevanji lotijo intenzivnega učenja, tako da ponavljajo snov, ponovno rešujejo domače naloge in vaje v delovnih zvezkih, večkrat poiščejo dodatno gradivo še na spletu. Sproti delajo domače naloge, za kar namenijo od pol do ene ure na dan. V prihodnosti si želijo postati grafični oblikovalci, tiskarji, animatorji, risarji, medijski tehniki, snemalci, režiserji ali igralci.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Vprašani dijaki menijo, da je vzdušje na šoli prijetno, dijaki in profesorji se med seboj povezujejo in radi sodelujejo na različnih projektih. Profesorji imajo profesionalen pristop, včasih so strogi, a izjemno motivirani za podajanje učne snovi, ki jo popestrijo z dodatnimi vsebinami. Pri pouku dijaki pripravljajo zapiske, iz katerih se večinoma učijo, pri tem uporabljajo še učbenike in dodatne vire, ki jih poiščejo na spletu. Redno delajo vaje in domače naloge, kar jim običajno vzame okoli pol do ene ure na dan. Pred ocenjevanji se učijo nekoliko več, od dva do pet dni v povprečju, odvisno od tega ali dijak ponavlja več sproti in od obsežnosti določenega predmeta. Vprašani so pohvalili sodobno opremo na šoli, računalniške učilnice in televizijski studio z visoko kakovostno opremo ter založeno knjižnico. Šolo so vprašani dijaki izbrali zaradi poudarka na praktičnih predmetih, saj bodo v prihodnosti v stroki poiskali svoj sanjski poklic. Bodočim dijakom zato tudi svetujejo vpis na šolo, če se jim zdijo zanimivi predmeti kot so tehnike tiska, grafični procesi, fotografija in tehnologija, in si tudi sami želijo delati v medijski ali grafični smeri.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Če bodoče dijake zanimajo predmeti kot so tehnike tiska, grafični procesi, fotografija in tehnologija, je to prava šola za njih, so poudarili vprašani dijaki. Atmosfera je prijetna, dijaki se med seboj povezujejo in veliko sodelujejo. Profesorji so pozitivni, ravno prav strogi in profesionalni, kar se izkazuje skozi visok nivo znanja. Šola je sodobno opremljena, računalniške učilnice in televizijski studio z visoko kakovostno opremo nudi osnovo za izjemno prakso. Za učenje uporabljajo večinoma učbenike in zapiske, ki jih naredijo pri pouku, nato pa dopolnijo še z drugimi viri. Redno delajo vaje in domače naloge, s katerimi osvajajo različne učne teme, nekateri opravijo sproti več, drugi manj, odvisno od posameznika. Pred ocenjevanjem se učijo od dva do pet dni v povprečju, tako da ponovijo snov v učbeniku in zvezku ter ponovijo vaje iz delnih zvezkov, dodatne naloge najdejo še na spletu, da si poglobijo znanje. Šola je sodelujoče dijake prepričala zaradi praktičnih predmetov, saj si želijo v tej stroki delati v prihodnosti. Pohvalili pa so še založeno knjižnico in slastno šolsko pekarno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Vprašani dijaki menijo, da je šola sodobna, s poudarkom na strokovnih predmetih. Predmetnik je zanimiv, zato priporočajo šolo tistim dijakom, ki jih zanima tehnologija, tehnike tiska, grafični procesi ali fotografija. Ozračje na šoli je prijetno, predvsem pa pozitivno, kar se odraža tudi v nivoju pouka. Sošolci se med seboj razumejo in si pomagajo z izmenjavo zapiskov. Sicer za učenje uporabljajo tudi učbenike, iz katerih najraje naredijo izpiske in delajo vaje iz delovnih zvezkov. Pred ocenjevanjem se učijo od dva do pet dni bolj poglobljeno, sicer pa sproti delajo domače naloge in ponovijo tekočo snov, kar jim vzame okoli pol ure na dan. Dijaki so pohvalili dobro opremljene računalniške učilnice in televizijski studijo z visoko kakovostno opremo, odnos nekaterih profesorjev do dijakom, založeno knjižnico, urejene učilnice in šolsko pekarno, v bodoče pa si želijo, da bi bili na voljo topli obroki in še več praktičnega pouka ter prakse pri delodajalcih.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se za vpis na to šolo odločili zaradi dobrega programa in zanimanja za to smer ter zaradi dobre opreme. Šolo bi priporočili tistim, ki jih veseli tehnologija. Ozračje opisujejo kot pozitivno, sproščeno in mirno. Odnos profesorjev do dijakov opisujejo kot dober, z nekaterimi izjemami. Dijakom so všeč knjižnica, jedilnica, urejenost šole, dober urnik, ter sodobna oprema, vendar pa bi si včasih želeli še več prakse in boljšo telovadnico. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, slednje si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Dijakom se najbolj zahtevni zdijo strokovni predmeti in matematika. Za teste se učijo od tri do pet dni, pomagajo si s starimi testi, delajo vaje iz delovnih zvezkov, ter ponovno rešujejo domače naloge. Za domače naloge povprečno porabijo pol ure dnevno. V šoli se jim zdita dobro opremljeni učilnica za praktični pouk ter računalniška učilnica.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijaki so se za šolo odločili zaradi zanimivega programa in prepričljivih informativnih dni. Šolo priporočajo zaradi praktičnega pouka in svetujejo redno izdelavo projektov. Na hodnikih nastaja gneča, sicer pa je ozračje sproščeno. Šola je barvita in slovi po dobrih izdelkih na natečajih. Dijaki pravijo, da imajo profesorji spoštljiv odnos in se trudijo razlagati snov na 101 način. Med pozitivne plati šole so našteli sodobno opremo, prostore, urnike, animacijski in televizijski studio, želeli pa bi si več prakse, ženskih toaletnih prostorov. Urnik je dopoldanski, od 7.30 do 14.20, najdlje do 15.10. največ poudarka je na strokovnih predmetih, predvsem medijskem oblikovanju, tipografiji in reprodukciji. Učbenike si dijaki lahko izposodijo v skladu, učijo pa se največ iz zapiskov, dva do pet dni pred testom v povprečju. Za domače naloge porabijo do pol ure dnevno. Na teste se pripravljajo s pomočjo starih testov, vaj iz delovnega zvezka oz. učbenika, zapiskov, vaj na internetu, ponovijo pa snov skupaj s sošolci. Šola ima dobro opremljeno računalniško učilnico, učilnico za praktični pouk in studio. Dijaki se zanimajo za poklic režiserja, scenarista, snemalca in podobnih poklicev.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Na Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana je poudarek na strokovnih predmetih, največ izzivov pa imajo dijaki pri slovenščini in matematiki. Dnevno domačim nalogam namenijo do pol ure, od predmeta pa je odvisno, ali se učijo sproti ali pa le pred testi. Po navadi porabijo za učenje pred testi do dve uri. Šola je po mnenju dijakov barvna in zanimiva ter slovi po svojem pestrem programu. Veliko je dela z računalnikom, dijaki pa so pohvalili vrhunsko opremo, prijetno vzdušje, napovedano spraševanje in pestro izbiro krožkov. Tu lahko izbirajo med fotografskim, astronomskim, filmskim, dramskim itd. Pouk poteka v dopoldanskih urah, dijaki pa so se za šolo odločili, ker jih je prepričala na informativnih dneh in ker jih veseli njihova smer. Učencem svetujejo, da je to odlična šola, sploh če jih zanima multimedija.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Vprašanim dijakom so na šoli všeč profesorji, ogromno obšolskih dejavnosti in oprema za praktični pouk. Priporočajo jo bodočim dijakom in svetujejo, da tudi doma delajo z različnimi računalniškimi programi. V šoli se počutijo dobro. Želijo si, da bi bile ekskurzije obvezne za cel razred in da ne bi imeli toplega obroka šele zadnjo uro. Najbolj so poudarjeni strokovni predmeti, ki so tudi najtežji. Dijaki so se na šolo vpisali, ker jih je pritegnila dobra predstavitev, oprema in program. Izpostavili so dobro opremljeno računalniško učilnico in učilnice za praktični pouk. Učijo se večinoma iz zapiskov, informacije pa poiščejo tudi na spletu. Za domače naloge na dan porabijo od pol do ene ure. Učijo se do dva dni pred posameznim testom, pogosto rešujejo stare teste in delajo vaje iz učbenika.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani dijaki Srednje medijske in grafične šole Ljubljana svetujejo učencem, da je to odlična šola, sploh če jih zanima multimedija. Šola je barvna in zanimiva ter slovi po svojem pestrem programu, pouk poteka v dopoldanskih urah. Veliko je dela z računalnikom, dijaki pa so pohvalili vrhunsko opremo, prijetno vzdušje, napovedano spraševanje in pestro izbiro krožkov (fotografski, izdelava spletne strani, filmski, dramski itd.). Ali se dijaki učijo sproti ali le pred testi, je odvisno od posameznega predmeta, dnevno pa namenijo do pol ure svojega časa za domače naloge. V povprečju porabijo za učenje pred testi do dve uri. Poudarek je na strokovnih predmetih, največ izzivov pa imajo dijaki pri slovenščini in matematiki. Dijaki so se za šolo odločili, ker jih je prepričala na informativnih dneh in ker jih veseli program, na katerega so vpisani.
Smo edina šola v državi, ki v celoti izobražuje za grafične poklice, zato smo s pomočjo industrije odgovorni za vsebino programov in poklicno usposobljenost bodočih kadrov v grafiki. S programom medijski tehnik pa smo razširili krog svojih socialnih partnerjev. S kakovostnim poukom, ki je zasnovan na reševanju problemov in razvijanju ustvarjalnosti, šolamo grafične in medijske tehnike, ki bodo lahko nadaljevali študij ali ustanavljali svoja podjetja. Uspešno delo nastaja v ustvarjalnem vzdušju v zbornici in razredih.

Dijaki redno sodelujejo na raznih tekmovanjih, v mednarodnih projektih, v projektu MEPI, pripravljajo šolske prireditve, imajo svoj časopis in revijo, pripravljajo gledališke predstave, ustvarjajo v likovnem krožku, snemajo oddaje … Gotovo je izbor naše šole primeren za vse osnovnošolce, ki bi naslednja štiri leta radi soustvarjali mozaik, v katerem se prepletajo ustvarjalnost, natančnost, čut za estetiko in nenazadnje tudi sedenje pred računalnikom. Oprema, ki jo imamo na šoli, vas bo navdušila, mi pa pričakujemo, da nas boste navduševali s tistim, kar boste s to opremo ustvarili.

Oglasno sporočilo


Na SMGŠ izvajajo 2 programa:

  • medijski tehnik,
  • grafični tehnik.

Izobražujejo za področja dela, ki so izjemno kreativna in zanimiva, po drugi strani pa zahtevajo tudi natančnost, smisel za estetiko ter tehniko oblikovanja.

SMGŠ izobražuje za medijske in grafične poklice, pri izobraževanju pa sledijo najnovejšim smernicam. Hkrati je dijakom med poukom na voljo najsodonejša oprema s področja medijev in grafike. Za dijake organizirajo tudi različne aktivnosti, ki jim omogočajo razvoj na področjih, ki jih res zanimajo. Pouk je temelji na reševanju izzivov in spodbujanju ustvarjalnosti.

Za več informacije preverite SMGSkanal, Instagram ali na spletni strani šole.

 


Število točk, potrebnih za vpis

2022/23

  • program Medijski tehnik: točke iz ocen 119,
  • program Grafični tehnik: točke iz ocen 109. 

2021/22

  • program Medijski tehnik: točke iz ocen 115. 

2020/21

  • program Medijski tehnik: točke iz ocen 111.

2019/20

  • program Medijski tehnik: točke iz ocen 113.

2016/17

  • program Medijski tehnik: točke iz ocen 110. 

PUSTITE KOMENTAR