Domov Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica ima že več kot štiridesetletno tradicijo na področju izobraževanja gostinskih in turističnih delavcev.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 24 Kranjska cesta, Radovljica 4240, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mateja Šparovec, mag. Ivan Damjan Mašič, ravnatelj
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 04/537 06 00, svetovalna služba: 04/537 06 00
Spletna stran: http://www.sgtsr.si
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Veliko praktičnega pouka, pri katerem dijaki pridobivajo izkušnje pri delu z gosti. Ekskurzije in projektni tedni, kjer dijaki spoznavajo kraje in ljudi izven učilnice ter se učijo za življenje. Organizacija in izvedba dogodkov v kraju in okolici, kjer imajo dijaki možnost sodelovanja in povezovanja s predstavniki lokalnih organizacij na področju kozmetike, turizma in gostinstva, kar jim pomaga pri kasnejšem iskanju zaposlitve.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: dijaki imajo v okviru evropskih projektov možnost opravljanja praktičnega usposabljanja pri delodajalcu v tujini (Anglija)
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: glede na usmeritev v določeno poklicno področje (kuharstvo ali strežba, turizem ali gostinstvo) imajo dijaki predmete, ki so povezani z znanji za opravljanje teh poklicev
Šolski krožkiŠolski krožki: kulturna skupina, glasbena skupina, prostovoljstvo, športne dejavnosti (nogomet, rokomet, odbojka), bralni krožek
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji (Kras, Sloveska Istra, Prekmurje in Prlekija, Dolenjska) in večjih mestih Evrope (Dunaj, Rim, Budimpešta, Krakov, Bratislava, italijanska Toskana, Amsterdam, London ...).
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 368
MaturaUspeh šole na maturi 2020/21: 95 %
MaturaŠtevilo maturantov v 2020/21: 69
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): 65

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Šole ima sicer sloves dokaj lahke šole, menijo vprašani dijaki, a jo zaključujejo izvrstni kuharji. Poudarek je predvsem na strokovnih predmetih, kot sta ekonomija in turizem. Za vpis so jo izbrali, ker želijo v prihodnosti delati kot turistični delavci, slaščičarji ali kuharji. Šola se ponaša z vrhunsko opremljeno učilnico za praktični pouk, telovadnico in računalniško učilnico, prednost šole predstavljata po mnenju vprašanih dijakov tudi ogromno parkirišče ter bližina avtobusne in železniške postaje, tako da je šola enostavno dostopna. Dijaki se radi udeležujejo številnih tekmovanj in strokovnih ekskurzij, ki jih organizira šola. Učijo se iz svojih zapiskov, od enega do treh dni pred testom. Običajno se pripravljajo na preverjanje znana tako, da rešujejo stare teste, preberejo svoj zvezek in si naredijo zapiske, za sprotno delanje domačih nalog pa porabijo manj kot pol ure dnevno. Zaradi obsega snovi kot težje predmete dijaki izpostavljajo kuharstvo in prehrano, zaradi potrebe po sprotnem reševanju nalog tudi matematiko.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Vprašani dijaki so se na šolo vpisali zaradi poklica, za katerega se želijo izobraziti in v prihodnosti delati kot kuharji, natakarji, vodje restavracij ali potovati ter spoznavati različne kulture. Slovi po odličnih rezultatih na tekmovanjih iz gostinstva, ta strast je razvidna tudi pri predajanju znanja profesorjev. Ti so posebej predani pri praktičnih vsebinah, kar podpira tudi sodobna oprema v učilnicah za praktični pouk, kuhinji in računalniških učilnicah. Dijaki se dodatno izpopolnjujejo na strokovnih ekskurzijah, ki se jih dijaki zelo radi udeležujejo, sodelujejo na projektnih dneh in taborih, kjer lahko pridobijo veliko uporabnega znanja, hkrati pa se medsebojno povezujejo. Bodočim dijakom polagajo na srce, naj aktivno sodelujejo pri praksi, čim več poskusijo narediti, podajati ideje in delati z različnimi ljudmi. Učenje je odvisno od posameznega predmeta, pred ocenjevanjem se učijo več, okoli dva dni v povprečju, več poudarka imajo na tujih jezikih, ki so za turizem izjemnega pomena. Učijo se največ iz lastnih zapiskov, ki jih dopolnijo z informacijami iz učbenikov ter skupaj s sošolci ponavljajo snov in rešujejo stare teste.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
V kolikor imajo bodoči dijaki strast do opravljanja poklica, za katerega se šolajo na šoli ali pa zanimanje za smeri, ki jih šola ponuja, potem bi jim anketirani dijaki z veseljem priporočali vpis. Tudi sami so se vpisali zaradi želje po opravljanju poklica v gostinstvu ali turizmu. Šola uživa ugled zaradi uspehov na različnih tekmovanjih in gostinskih dogodkih. Dijakom so še posebej všeč tabori in strokovne ekskurzije, možnosti za zanimive prakse, sodelovanje na projektnih dneh. Ker so usmerjeni v stroko, pa si želijo še več ur prakse. Da bi se znašli v svojih poklicih, daje šola poudarek na tuje jezike. Učijo se po potrebi, odvisno od posameznega predmeta, dan ali dva pred ocenjevanjem, večinoma iz svojih zapiskov, ustno skupaj s sošolci ponavljajo snov ali z reševanjem starih testov. Domača naloga jim vsak dan vzame v povprečju do pol ure. Telovadnica, računalniške učilnice, učilnice za praktični pouk in šolska kuhinja so sodobno opremljeni, še dodajajo dijaki.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Vprašani dijaki so srednjo šolo izbrali, ker jih je zanimala smer (ali turizem ali gostinstvo) in ker šola ponuja možnosti zanimive prakse. Šolo bi priporočili učencem, katere smer zanima in imajo strast do opravljanja poklica v gostinstvu ali turizmu. Šola slovi po uspehih na tekmovanjih in gostinskih dogodkih. Pouk poteka od 8.00 do 14.00 ure, praksa malo dlje. Pozitivne strani šole so po mnenju dijakov ekskurzije in tabori, projektni dnevi, knjižnica, dvojno stopnišče in dvigalo ter pouk športne vzgoje. Medtem ko si želijo več prakse, tudi izven pouka. Pri predmetih je poudarek predvsem na jezikih. Najtežji predmeti se jim zdijo nemščina in praksa. Učijo se, ko je potrebno, en ali dva dni pred testom, predvsem iz zapiskov in tudi rešujejo stare teste ter se učijo skupaj s sošolci. Za domače naloge porabijo do pol ure dnevno. Kot dobro opremljene dele šole so izpostavili telovadnico, učilnico za praktični pouk, računalniško učilnico in šolsko kuhinjo. Dijaki imajo v okviru evropskih projektov Erasmus+ možnost opravljanja praktičnega usposabljanja pri delodajalcu v tujini (Anglija).

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Devetošolci se za vpis na to srednjo šolo odločajo zaradi veselja do jezikov, potovanj in možnosti takojšnjega poklica. Dijaki jo priporočajo tistim, ki jih gostinstvo in turizem veselita, svetujejo pa poslušanje pri pouku. Pravijo, da je ozračje sicer strogo, a vseeno sproščeno in nasmejano. Šola slovi po priznanjih, dobrih kuharjih ter nasmejanih in prijateljskih profesorjih. Dijaki so zadovoljni z urnikom od osme zjutraj do dveh popoldne, urejenostjo razredov, učitelji in malicami, želeli pa bi si izboljšav v prezračevalnem sistemu, da se jim ne bi cele dneve cedile sline in več športa. Poudarek je na praktičnih predmetih, med težje pa naštevajo matematiko, nemščino in podjetništvo. Gradivo si izposodijo v učbeniškem skladu. Učijo se iz zapiskov v povprečju do pol ure dnevno in tri dni pred testom ali spraševanjem. Večinoma si pomagajo z reševanjem starih testov, ustno s sošolci ali si naredijo svoje zapiske. Radi imajo pouk v laboratoriju in učilnici za praktični pouk ter telovadnici, ker so ti prostori dobro opremljeni.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki so v anketah napisali, da so se za vpis na to šolo odločili zaradi želje po učenju tujih jezikov in zanimanja za delo v turizmu. Šolo so opisali kot prijazno in zanimivo, všeč so jim ekskurzije, zanimiv pouk, zunanja praksa in druženje. Želeli bi si le nekoliko več prakse in izletov. Pouk poteka dopoldan, po njihovem mnenju pa je največji poudarek pri angleščini in praksi. Po mnenju dijakov spada matematika med nekoliko težje predmete, najbolj všeč pa sta jim praksa in italijanščina. Pred posameznimi testi se v povprečju učijo dva dni prej, za domače naloge pa porabijo dnevno pol ure. Učijo se iz zvezkov in zapiskov, ki si jih delajo sami ali pa jih dobijo na internetu in pri prijateljih. Dijaki lahko na šoli obiskujejo krožke, med katerimi so ekodelavnice, bralni krožek in športne ter kulturne dejavnosti. Imajo tudi možnost opravljati praktično usposabljanje z delom v tujini ali pa se udeležiti številnih ekskurzij po Sloveniji in tujini.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Anketirani dijaki so izpostavili, da imajo na šoli veliko tekmovanj, ekskurzij (po Sloveniji – Kras, Istra, Prekmurje … in v večja evropska mesta – Dunaj, Rim, Budimpešta …), praktičnega pouka in veliko parkirišče. Želijo si več izmenjav v tujino, večje omarice, izboljšali bi uniforme. Šolo priporočajo bodočim dijakom, svetujejo jim, naj pri pouku poslušajo in se naučijo čim več jezikov. Šola slovi po kulinariki in uspehih na tekmovanjih. Odnos med profesorji in dijaki je dober in korekten, veliko je odvisno od odnosa dijakov. Poudarek je na jezikih in strokovnih predmetih, kot najtežji predmet so izpostavili nemščino. Večinoma se učijo iz zapiskov, od starejših dijakov pa dobijo tudi stare teste in rabljene knjige. Po navadi se učijo, ko se je treba, pred testi od dva do tri dni. Za domače naloge potrebujejo do pol ure dnevno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica lahko na šoli obiskujejo krožke, med katerimi so ekodelavnice, bralni krožek in športne ter kulturne dejavnosti. Imajo tudi možnost opravljati praktično usposabljanje z delom v tujini ali pa se udeležiti številnih ekskurzij po Sloveniji in tujini. Pouk je dopoldanski, poudarek pa je na angleščini in praksi, ki se jim tudi najbolj dopade, poleg italijanščine; izzive imajo le pri matematiki. Dnevno namenijo pol ure domačim nalogam, pred testi pa se v povprečju učijo dva dni prej. Za to šolo so se odločili zaradi želje po učenju tujih jezikov in zanimanja za delo v turizmu. Šolo so opisali kot prijazno in zanimivo, všeč so jim ekskurzije, zanimiv pouk, zunanja praksa in druženje. Želeli bi si le nekoliko več prakse in izletov, za izboljšanje pa so izpostavili tudi opremo in tehnologijo.

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je dijakom prijazna šola z zanimivo zgodovino, urejenim okoljem in dobrimi prometnimi zvezami. Organizirana je kot enovit javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki združuje različne programe: program ekonomske gimnazije, program ekonomski tehnik in program medijski tehnik, zato je to odlična šola, kjer se vsebine lahko prepletajo in omogočajo prehodnost.

Šola je sodobno opremljena, ima specializirane učilnice z ustrezno opremo in pogoji za uspešno poučevanje tako splošnih kot tudi strokovnih predmetov kot so npr. laboratorij za kemijo in biologijo, računalniške učilnice s sodobno tehnologijo in programskimi orodji, snemalni studio, foto studio in radijski studio. Nadarjeni dijaki lahko razvijajo svoja znanja tudi na področju robotike.

Ekonomska gimnazija s poudarkom na splošnoizobraževalnih predmetih pripravlja dijake na študij. Poleg splošnih znanj krepi podjetniško miselnost in razvija uporabna ekonomska znanja. Dijaki lahko nabirajo izkušnje in prihajajo do boljšega znanja z mednarodno mobilnostjo, ki jo vključujemo v izbirne vsebine poslovnega komuniciranja.

Strokovna programa ekonomski in medijski tehnik usposabljata za poklice s področja bančništva, zavarovalništva, financ, trženja, oglaševanja in oblikovanja avdiovizualnih in sodobnih spletnih komunikacij.

Šolanje v programih Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica omogoča široke možnosti nadaljnjega študija, razvija temeljna ekonomsko podjetniška znanja, razvija veščine za delo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, uči dijake, kako usklajevati šolsko delo z drugimi interesnimi dejavnostmi (šport in kultura), spodbuja dobre medsebojnih odnosov. Razvija ustvarjalnost ter spodbuja vedoželjnost in uporabnost znanja.

Dijaki se po zaključenem srednjem strokovnem izobraževanju in opravljeni poklicni maturi lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje. Ekonomski tehniki se lahko zaposlijo v bančništvu, računovodstvu, zavarovalništvu, trgovinski dejavnosti, komerciali, špediterstvu ipd.. Medijski tehniki se lahko zaposlijo v filmski in TV industriji, oglaševalskih agencijah, časopisnih hišah, založbah in podjetjih, ki se ukvarjajo s spletnimi storitvami.

Dijaki obeh programov se po zaključeni poklicni maturi lahko vpišejo neposredno v programe višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne programe 1. bolonjske stopnje, če pa opravijo peti predmet na splošni maturi, pa tudi v številne univerzitetne programe.

Dijaki, ki so uspešno opravili splošno maturo,  se lahko vpišejo skoraj v vse univerzitetne programe, pa tudi v programe višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne programe. Če pa se dijak ne odloči za nadaljevanje izobraževanja, lahko opravi poklicni tečaj in si pridobi strokovne kvalifikacije.

Spletna stran šole

Oglasno sporočilo

KOMENTARJI

  1. Res full dobra šola, če te zanima turizem, strežba ali kuharstvo. Za učence znajo res zelo dobro poskrbeti, že na Informativnih dnevih. Ko sem jaz 1. šel na Informativne dneve, na to šolo, sem bil osupljiv. Resda na začetku nepoznaš nobenega, vidiš polhno različnih otrok, ki se mislijo prijaviti na to šolo, ampak že sama šola ti da občutek dobrine. Ko je bilo konec Informativnih dnevov, sem v brošuri opazil Kuharski tečaj. Seveda sem se takoj prijavil in ko je napočil 1.dan Kuharskega tečaja, sem spoznal nekatero osebje in že občutil tisto prijazno in dobrovoljno vzdušje. Že na informativnih in na kuharskem tečaju sem jim rekel, da pridem in rej je bilo nakoncu tako. Nakoncu so me sprejel in zdaj sem končal 1. letnik. Ponavljam, zelo zelo zelo zelo vam priporočam to šolo, če vas zanima turizem, strežba ali kuharstvo.

PUSTITE KOMENTAR