Domov Srednja frizerska šola Ljubljana

Srednja frizerska šola Ljubljana

V varnem in stimulativnem okolju vzgajamo in izobražujejmo vrhunske strokovnjake, polne kreativnega zanosa, ki s pozitivno naravnanostjo in odgovornostjo sooblikujejo svet.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Litostrojska Cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tadej Braček
Funkcija: ravnatelj
Mail: tadej.bracek@frizerska.si
Telefon: 01 33 07 700 (Maja Korber)
Spletna stran: http://www.frizerska.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Ne
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Dijakom želijo poleg frizerskega znanja naučiti tudi veščin za življenje: na šoli organizirajo spoznavne tabore, spodbujajo zdrav način življenja (imajo planinski krožek, predmet Zdrav način življenja), nudijo treninge vrstniške mediacije, spodbujajo solidarnost (vsakoletna dobrodelna prireditev, sklad z finančno šibkejše), postopno jih učijo samostojnosti, ki jo bodo potrebovali v poklicu in življenju. Šola daje možnost izdelave lastne kolekcije, ki je nato profesionalno fotografirana in izdelana v obliki brošure. Brošura dijakom služi kot izdelek, s katerim se predstavljajo javnosti in bodočim delodajalcem.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Učbeniški skladŠolski sejem rabljenih učbenikov: Ne
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Da
KodeksOblacenja.pngKodeks oblačenja: Ne
Fotokopirec.pngFotokopirnica: Ne
GarderobneOmarce.pngGarderobne omarice: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Dijaki imajo možnost mednarodne izmenjav v številne evropske destinacije: Velika Britanija, Finska, Portugalska, Belgija, Islandija, Srbija.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: V 3. letniku je možnost izbirnih predmetov: izzivi v frizerstvu, multimedija, lasni ortopedstki izdelki.
Šolski krožkiŠolski krožki: Podjetniški krožek, planinski krožek, trening vrstniške mediacije, krožen CoRT (učenje kreativnega in sodelovalnega razmišljanja) številni projekti, kot so frizerske modne revije, dobrodelna prireditev, dan odprtih vrat za delodajalce, fotografska snemanja in razstave, šolski radio, pripravi na tekmovanja iz slovenščine/matematike/angleščine, vključevanje šole v dogodke, kot so obisk doma za starejše občane in vrtce (z namenom, da udeležencem oblikujejo pričeske)
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: V primeru interesa prirejajo strokovne ekskurzije na frizerske sejme po sosednjih državah.
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 480
MaturaUspeh šole na maturi 2021/22: /
MaturaŠtevilo maturantov v 2021/22: /
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): /

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Pouk na Srednji frizerski šoli Ljubljana se izjava izmenično; dopoldanski (a) urnik traja običajno od 8.00 do 14.15, popoldanski (b) urnik od 11.00 do 19.00. Dijaki ocenjujejo, da je poudarek na praksi in frizerstvu, zato bodočim dijakom svetujejo, da izberejo šolo, če jih delo z lasmi osrečuje in si želijo svoje znanje razvijati v prihodnosti. Pri tem jim bo njihova oblikovalska žilica prišla prav, da se bodo poglobljeno razvijali na strokovnem področju. Delo na modelih je ključnega pomena, zato naj delajo sproti, saj šola omogoča ogromno prakse, če bodo le motivirani za učenje. Pogled pouka in pestrih izbirnih predmetov, kot sta npr. modeliranje nohtov in oblikovanje namenskih pričesk, so na voljo številni krožki in ekskurzije. Izdelajo lahko lastno kolekcijo, ki se nato profesionalno fotografira ter oblikuje v brošuro, ki služi za predstavitev njihovega izdelka javnosti in bodočim delodajalcem. Dijaki so pohvalili kreativne profesorje, ki so razumevajoči in pripravljajo zanimive ure. Kot najtežje predmete so ocenili matematiko in podjetništvo. Za domače naloge in sprotno pripravo na pouk v povprečju namenijo od pol do ene ure na dan. Nekateri se učijo sproti, predvsem pri obsežnejših predmetih, iz zvezkov, kjer imajo zapisano celotno snov. Pred ocenjevanji se jih večina intenzivno pripravlja v povprečju tri dni prej, tako da dopolnijo zapiske, ponovijo domače naloge in rešujejo stare teste, ki jih dobijo od starejših prijateljev. Odnosi med sošolci so odprti in prijateljski, zato se večkrat pripravljajo skupaj na spraševanja. V prihodnosti si večina vprašanih želi opravljati poklic frizerja ali maserja, nekateri pa bi delali v kozmetičnih salonih.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Dijaki, ki so sodelovali pri anketiranju, so izbrali šolo zaradi programa frizerja, saj si željo ta poklic tudi opravljati. Kasneje so ugotovili, da je tudi vzdušje na šoli sproščeno in ustvarjalno, zato bi svetovali vpis tudi bodočim dijakom, če jih poklic frizerja zanima. Toplo jim priporočajo, da delajo sproti, še posebej prakso (modeli, dnevniki) in sodelujejo s sošolci. Vzdušje je spodbujajoče, na voljo je množica interesnih dejavnosti, šola aktivno sodeluje na različnih projektih, predvsem pa je ustvarjalna in dijakom pomaga pri doseganju potenciala. Profesorji spodbujajo dijake in pripravljajo zanimive ure. Vsakemu, ki potrebuje pomoč, pa tudi prijateljsko priskočijo. Odnos dijak-učitelj je spoštljiv. Med predmeti izstopajo strokovni in praksa, medtem ko predmet frizerska teorija večini dela največje preglavice zaradi obsežne snovi. Nekateri imajo izzive tudi pri učenju angleščine in slovenščine. Pred ocenjevanjem se v povprečju učijo tri dni iz zapiskov in starih testov, ki jih dobijo od starejših vrstnikov. Večkrat se učijo s sošolci, saj si tako snov hitreje zapomnijo. Na šoli so vprašani pozitivno ocenili dobro opremljene salone, obsežno število ur prakse, urejenost in čistost šole.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Vprašani dijaki svetujejo, da se naj bodoči dijaki vpišejo na šolo s programom, ki jih najbolj veseli in če je to frizerstvo, je ta šola prava. Omogoča pridobivanje širokega znanja v stimulativnem okolju in ponuja veliko prakse. Največji poudarek pri predmetih je na frizerski teoriji in praksi. Dijaki menijo, da so računalniške učilnice, laboratoriji in učilnice za praktični pouk sodobno opremljene. Na voljo imajo organizirane krožke kot so novinarki, dramski, različne oblike rekreacije, strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujino, sodelujejo na tekmovanjih, organizirajo dobrodelne prireditve. Vzdušje na šoli je sproščeno in kreativno pri praktičnih predmetih. Profesorji so pozitivno naravnani, kar prenašajo tudi na dijake. Dnevno delajo domače naloge do ene ure na dan in ponovijo tekočo snov. Pred ocenjevanji se učijo nekaj dni prej, najbolj pogosto s pomočjo svojih zapiskov ali izposojenih od sošolcev ter ponavljanjem nalog. Pri nekaterih predmetih prav pridejo učbeniki, ki si jih lahko izposodijo iz učbeniškega sklada ali od starejših kolegov, tako tudi stare teste. Vprašani dijaki menijo, da je vpis na šolo izplača, saj bodo zaposlitev po šoli lahko hitro našli, pa tudi opravljali bodo ustvarjalen in dinamičen poklic, ki si ga želijo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se vpisali na Srednjo frizersko šolo Ljubljana, ker se veselijo, da bodo lahko opravljali poklic, za katerega se bodo priučili, zaposlitev pa lahko po šolanju hitro najdejo. Na šoli je sproščeno vzdušje, dijaki pravijo da se dobro počutijo. Učilnice so dobro opremljene, predvsem tiste za praktični pouk in računalniška učilnica. Največji poudarek je na teoriji in praksi iz frizerstva. Po mnenju anketiranih dijakov je najtežji predmet frizerstvo teorija, ker vključuje tudi snov iz kemije in biologije. Pri učenju uporabljajo največkrat svoje zapiske ali si jih izposodijo od sošolcev. Knjige dobijo od starejših dijakov ali v šolski knjižnici. Za domače naloge porabijo do ene ure na dan, pred testom pa nekoliko več, v povprečju okoli dve uri na dan. Pri tem predelajo svoje zapiske, ki so jih narediti pri pouku, preberejo celotno snov v učbeniku (odvisno od predmeta), ponovijo domače naloge in delajo vaje. Kot pozitivne stvari na šoli so izpostavili različne zanimive ekskurzije po Sloveniji in tujini. Na šoli potekajo krožki, kot so dramski, novinarski, bralni, odbojka in tudi drugi, tako da vsak lahko najde nekaj kar ga veseli. Bodočim dijakom svetujejo, da se vpišejo na šolo, ki jih najbolj veseli in če je to poklic frizerja je to prava izbira, nato pa naj se sproti in čim več učijo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki so svojo šolo opisali kot šolo sodobnega podjetništva, ki slovi po dobrih in spoštljivih profesorjih, ki so vsakomur pripravljeni pomagati. Pouk poteka v dopoldanskih urah, poudarek pa je na ekonomskih predmetih. Večina dijakov ima največji izziv s tujimi jeziki (angleščina, nemščina, španščina, italijanščina), najljubši predmeti pa so iz nabora strokovnih. Na šoli imajo možnost izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada, dijaki se največ učijo iz lastnih zapiskov, rešujejo stare teste ali pa se učijo skupaj s sošolci. Dnevno namenijo šolskim obveznostim od pol ure do eno uro, pred testi pa do tri dni, poskušajo se učiti sproti. Na šoli imajo tudi možnost opravljanja delovne prakse v tujini, sicer pa imajo na voljo različne krožke (podjetniški krožek, krožek za razmišljanje, športne dejavnosti, šolski časopis itd. ). Omeniti je treba tudi ekskurzije po Sloveniji, sosednjih državah in tudi drugod po Evropi.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki so zapisali, da šola slovi po svoji podjetniški usmerjenosti, po praksi v tujini in po veliki količini ekskurzij. Počutje na šoli so opisali kot sproščeno; s profesorji imajo dober odnos, ker so vedno pripravljeni pomagati svojim dijakom. Med pozitivnimi stvarmi so izpostavili še: toplo malico, sodoben način učenja in nov fitnes. Dobro opremljeni sta računalniška učilnica in učilnica za praktični pouk. Želijo pa si dodatnih klopi na šolskem dvorišču. Poudarek je na ekonomskih/strokovnih predmetih, med težjimi sta bila omenjena matematika in španščina. Večinoma se učijo iz zapiskov, po navadi le pred ocenjevanjem. Zanj se začnejo pripravljati do tri dni pred testom, in sicer tako da si naredijo zapiske in se učijo skupaj s sošolci. Za domače naloge porabijo do pol ure na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:

Vizija Srednje frizerske šole Ljubljana je ustvarjanje kadra, ki je sposoben strokovno konkurirati na današnjem zahtevnem trgu dela.

Šoli je tudi v interesu spodbujati dijake na področju vodenja financ, poslovnega bontona in primerne komunikacije, s čimer bodo opremljeni, ko pridejo do točke iskanja zaposlitve.

Naša šola hodi v koraku s časom na način, da najprej dijaki osvojijo in utrdijo osnove frizerstva, kajti le-te jim bodo omogočile razvoj njihove profesionalnosti in edinstvenosti v obliki vrhunskosti na področju modne oz. stilske industrije. Izobražujemo bodoče frizerje s kompetencami vizažista in manikerja.

Frizerska šola omogoča dijakom, da oblikujejo samega sebe s tem, ko so jim na voljo vrhunski učitelji praktičnega pouka. Z Erasmus + mobilnostmi pa je dijakom zagotovljena izmenjava izkušenj s tujino, s tem pa večja konkurenčnost na trgu dela. Po uspešnem zaključku šolanja so dijaki opremljeni z znanjem in veščinami, s katerimi jim bo omogočena neprecenljiva možnost in sicer, da si zagotovijo službo in sami s svojimi rokami oblikujejo svojo prihodnost. Dijak/dijakinja lahko s poklicem frizer postane sam/-a svoj gospodar/-ica dejavnosti, potreba po kateri bo vedno obstajala.


Število točk, potrebnih za vpis

2021/22

  • program Frizer: točke iz ocen 104, točke iz ocen treh predmetov 22.

2020/21

  • program Frizer: točke iz ocen 100, točke iz ocen treh predmetov 21.

2019/20

      • program Frizer: točke iz ocen in športnih dosežkov 103; točke iz nacionalnega preverjanja znanja 87.

PUSTITE KOMENTAR