Domov Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper

Na Srednji ekonomsko-poslovni šoli Koper izobražujejo dijake v programih Administrator, Trgovec, Ekonomski tehnik, Ekonomski tehnik PTI in Ekonomska gimnazija.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Martinčev trg 3, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Frida Golja in Ester Bevk
Funkcija: svetovalna služba, tajnica
Uradne ure: sak dan od 8.00 do 14.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 05/663 75 00, svetovalna služba: 05/663 75 15
Spletna stran: www.seps.si
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: možnost zanimivih delovnih praks v tujini, možnost treningov v dopoldanskih urah, uspešna dijaška podjetja
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, italijanščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Na razpisu Erasmus+ KA122-VET so ponovno izbrani za projekt učne mobilnosti posameznikov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Praktično usposabljanje z delom (PUD) imajo dijaki tako možnost opravljati v tujini in sicer program administrator, trgovec, ekonomski tehnik in ekonomski tehnik PTI. Ekonomski tehniki lahko prakso opravljajo po različnih organizacijah v Bragi na Portugalskem ali v Valencij in na Kanarskih otokih v Španiji. Trgovci in administratorji pa imajo možnost opravljanja prakse v Bragi na Portugalskem.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: izbirnost omogoča predvsem v okviru opravljanja ur interesnih dejavnosti, ki poleg obveznega dela (športnih in kulturnih dni, ekskurzij in nekaterih drugih dejavnosti) zajema še proste izbirne vsebine, po želji dijaka. Lahko se udeležuje filmskih, glasbenih abonmajev, kulturnih prireditev, je aktiven v kulturnih društvih (pevskem zboru) in športnih društvih, je aktiven na športnih prireditvah, na prostovoljskem področju ali v drugih društvih (gasilskem), se udeležuje v glasbeni ali plesni šoli, sodeluje na šolskih tekmovanjih, opravlja tečaje tujih jezikov.
Šolski krožkiŠolski krožki: krožek računalništva, bralni krožek, finančno opismenjevanje, krožek zelišča, zunanji športi, kulturne in druge institucije
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: organizirane so po različnih krajih po Sloveniji in v tujino za dijake vseh letnikov. Po Sloveniji so dijaki obiskovali Idrijo, Ljubljano, Begunje z Mojstrano, Ajdovščino in Vipavo, kjer so obiskovali različne institucije, sejme ali podjetja. Ekskurzije v tujino potekajo v Italijo, Avstrijo, Nemčijo, Poljsko, na Nizozemsko.
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 629
MaturaUspeh šole na maturi 2020/21: 95 %
MaturaŠtevilo maturantov v 2020/21: 103
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Šola poteka v prenovljenem samostanu in slovi po družboslovni usmerjenosti. Program podpira športnike, nimajo fizike, izpostavili so še družabne ekskurzijah v tujino. Vzdušje na šoli je mirno in sproščeno, profesorji imajo do dijakov korekten odnos in z njimi aktivno sodelujejo v številnih domiselnih projektih. Poudarek sloni na predmetih, povezanih z ekonomijo in matematiko, med neprijetne predmete vprašani dijaki zaradi načina učenja uvrščajo npr. pravo in jezike – nemščino in italijanščino. Učijo se tako iz zapiskov kot učbenikov, stare teste in učbenike dobijo pri starejših letnikih. Glede na težavnost predmeta sodelujoči dijaki prilagodijo čas učenja, pri določenih predmetih se učijo sproti, večinoma pa le pred preverjanji znanja. Vprašani dijaki so na šoli pohvalili okusne obroke v menzi, dolg glavni odmor, poučne ekskurzij, prakso v tujini, ure športne vzgoje ter dejstvo, da nimajo predure – pouk običajno traja od 7.30 do 13.55. Poleg šolske kuhinje in računalniške učilnice, sodi med lepo opremljene dele šole tudi knjižnica.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Šola je namenjena tistim, ki so željni ekonomskih tem in poklica v tej smeri, pravijo dijaki. Na šoli vlada prijetno vzdušje, saj je vodstvo prijazno, profesorji pa naklonjeni dijakom, jim želijo podati ogromno znanja in jih podpirajo. Med ocenjevanji je ozračje lahko nekoliko napeto, a le kratek čas. Dijaki se po večini učijo sproti, obstajajo tudi izjeme. Pred ocenjevanjem potrebujejo v povprečju dva dni, da ponovijo snov za test iz zvezkov. Domače naloge delajo sproti, med pol do ene ure časa namenijo zanje. Pri učenju predelajo učbenike, ki jih dobijo iz učbeniškega sklada, v Librisu ali od starejših kolegov. V anketah so izpostavili težje predmete, to so slovenščina, matematika, nekateri strokovni – ekonomija, ker jo nekateri ne razumejo, pa tudi angleščino so navedli, ker nekaterim jeziki ne ležijo. Pouk začnejo ob 7.30, traja do 14.00 ali 15.00. Bodočim generacijam svetujejo, da se pripravijo na učenje in sprotno delo, tako bo srednja šola brez težav minila. Hkrati naj se udeležijo čim več obšolskih aktivnosti, da bodo širili svoja zanimanja.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Anketirani dijaki svetujejo vpis bodočim generacijam, če jih zanimajo ekonomski predmeti. Prevzelo jih bo prijetno vzdušje na šoli, ki je včasih bolj pestro, predvsem ko je ocenjevanje. Kot pozitivne lastnosti dijaki pohvalijo prijazno vodstvo šole, aktivi profesorjev imajo veliko znanja, ki ga delijo z dijaki. Veliko se naučijo pri ustanavljanju podjetij v šoli, želijo pa še več praktičnih vsebin. Z učitelji se je moč veliko dogovoriti in jih tudi prositi za pomoč. Obstajajo tudi izjeme, tako kot verjetno na vsaki šoli pravijo. Pri predmetih so poudarka deležni slovenščina, matematika ter določeni strokovni predmeti, angleščino pa smatrajo za najtežjo. Pred preverjanjem znanja povprečno porabijo v povprečju do dva dni, ko za učno gradivo uporabijo svoje zapiske ali pa si jih izposodijo od starejših generacij. Učbeniki so najlažje dostopni preko učbeniškega sklada ali pa v Librisu. Domače naloge jim vzamejo od pol do ene ure dnevno v povprečju. Pouk se začne ob 7.30 in po navadi traja do 14.00 ali 15.00.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Ozračje na šoli anketirani dijaki opisujejo kot pestro, pozitivno in sproščeno. Všeč so jim moderna kuhinja, prijazno vodstvo šole, možnost dogovarjanja in ustanovitev podjetij v šoli. Za profesorje pravijo, da so nekateri boljši, nekateri slabši. Pouk na šoli običajno poteka od 7.30 do 14.00 ali 15.00. Dijakom se zdi, da imajo na šoli poudarek na slovenščini, matematiki in nekaterih strokovnih predmetih, med težje pa uvrščajo angleščino. V povprečju se za test učijo do dva dni, večinoma se učijo iz zapiskov. Te si lahko izposodijo pri starejših dijakih, učbenike pa v učbeniškem skladu ali pa v Librisu. Z domače naloge dijaki v povprečju porabijo od pol ure do ene ure dnevno. Po mnenju anketirancev imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico in telovadnico.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijaki, ki so izpolnili anketo, šolo priporočajo, ker je edina ekonomska šola na Obali in ker ima dober program. Dijakom je všeč, da nimajo fizike, da imajo dobro malico in organiziranih veliko ekskurzij. Urnik je dopoldanski, a si želijo manj blok ur. Poudarek je na slovenščini in ekonomiji. Najtežji se jim zdijo geografija, zgodovina in matematika. S profesorji imajo večinoma dober in soliden odnos. Dijaki se učijo iz zapiskov, od starejših učencev dobijo poleg starih zapiskov tudi stare teste. Večinoma se učijo pred ocenjevanjem, za posamezen test se pripravljajo v povprečju tri dni. Za domače naloge po pouku porabijo še od pol ure do ene ure. Bodočim dijakom svetujejo, da se učijo, a uživajo in izkoristijo čim več izletov in potovanj.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Anketirani dijaki Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper pravijo, da je njihova šola zanimiva, prijazna in slovi po dobrih profesorjih, ki so dostopni in pripravljeni pomagati. Učencem, ki se bodo odločali med srednjimi šolami, priporočajo vpis na njihovo šolo, če jih zanima ekonomija in če želijo opravljati uspešen poklic. Imajo dopoldanski urnik, po njihovem mnenju je v šoli večji poudarek na matematiki in gospodarstvu. Učenje pred posameznimi testi jim v povprečju vzame tri dni, vsak dan pa porabijo približno pol ure za domače naloge. Učijo se večinoma takrat, ko je to potrebno, s ponavljanjem domačih nalog, delanjem vaj iz učbenikov in pisanjem zapiskov. Poleg možnosti izmenjave in izbirnih predmetov, šola dijakom ponuja obiskovanje krožkov, kot so risanje na steklo, športe aktivnosti, tečaj fotografije …

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijakom je všeč, da je organiziranih veliko ekskurzij, dobra hrana in da nimajo fizike. Želijo si, da bi imeli wi-fi, nadstrešek pred šolo in manj blok ur. Urnik je dopoldanski. Poudarek je na slovenščini in ekonomiji. Najtežji se jim zdijo geografija, zgodovina in matematika. S profesorji imajo večinoma dober odnos, nekateri so ga opisali tudi kot solidnega. Večinoma se učijo iz zapiskov, od starejših učencev dobijo poleg starih zapiskov tudi stare teste. Večinoma se učijo pred ocenjevanjem, za posamezen test se pripravljajo v povprečju tri dni. Za domače naloge po pouku porabijo še od pol do ene ure. Šolo priporočajo, ker je edina ekonomska šola na Obali in ker ima dober program, prihodnjim dijakom pa svetujejo, da se učijo, a uživajo in izkoristijo čim več izletov in potovanj.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper je zanimiva, prijazna in slovi po dobrih profesorjih, ki so dostopni in pripravljeni pomagati. Anketiranim dijakom učenje pred posameznimi testi v povprečju vzame tri dni, vsak dan pa porabijo približno pol ure za domače naloge. Učijo se večinoma takrat, ko je to potrebno, s ponavljanjem domačih nalog, reševanjem vaj iz učbenikov in pisanjem zapiskov. Pouk je dopoldanski, po njihovem mnenju pa je v šoli večji poudarek na matematiki in gospodarstvu. Poleg možnosti izmenjave in izbirnih predmetov, šola dijakom ponuja obiskovanje krožkov, kot so risanje na steklo, športne aktivnosti, tečaj fotografije itd. Dijaki bi uvedli sejem rabljenih učbenikov, podaljšali bi odmor, za športne dni pa si želijo novih destinacij. Učencem, ki se bodo odločali med srednjimi šolami, priporočajo vpis na njihovo šolo, če jih zanima ekonomija in če želijo opravljati uspešen poklic.

Na spletni strani šole je zapisano, da ima Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper (SEPŠ) več kot polstoletno tradicijo izobraževanja. Prvo izobraževanje ekonomskih kadrov se je v Kopru začelo leta 1955.

Na šoli izobražujejo dijake v petih programih, izvajajo pa tudi poklicni tečaj in izobraževanje odraslih.

Želijo si, da bi dijaki v šolo hodili z veseljem in radovednostjo po novih znanjih ter da bi pridobili čimveč znanja in veliko prijetnih izkušenj.

PUSTITE KOMENTAR