Domov Srednja ekonomska šola Ljubljana – Roška

Srednja ekonomska šola Ljubljana – Roška

Srednja ekonomska šola Ljubljana-Roška je šola z dolgoletno tradicijo sodobne usmeritve. Ponuja različne ekonomske programe, ki so razgibani in primerni za nadaljnje izobraževanje.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Roška cesta 2, Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Alenka Nagode
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/300 47 00, svetovalna služba: 01/300 47 15, 040 607 604
Spletna stran: http://www.roska.si/
Program:
 • Ekonomski tehnik (SSI)

  • JedilnicaŠolska jedilnica: Da
   KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
   Posebnost šolePosebnost šole: Nadarjenim: Sodelovanje na med-šolskih, nacionalnih in mednarodnih projektih, podjetniški tabor, priprave na državna tekmovanja, izobraževanje in delovna praksa v tujini. S posebnimi potrebami: Dvigalo na šoli, nudimo spremstvo dijakom s PP, brezplačne inštrukcije, učna pomoč, prilagoditev učnega procesa, individualne konzultacije, delo na daljavo, tečaj slovenskega jezika za dijake tujce itd. Nekaj zadnjih in aktualnih projektov za nadarjene dijake: 21. državno tekmovanje iz računovodstva: skupno 3. mesto, posamično pa zlata in srebrna priznanja, Uvrstitev na 23. državnem tekmovanju Mladi podjetnik v okviru Gea College (dve poslovni ideji), Uvrstitev na državnem tekmovanju POPRI 2019 z dvema poslanima idejama, 2 zlati priznanji na tekmovanju za nemško bralno značko 2018/19, itd.
   Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
   Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
   Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
   Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
   Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Ne
   TutorTutorstvo: Da
   Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, španščina, nemščina
   Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: v okviru Erazmus +, opravljanje 3 tedenske delovne prakse v Španiji (Gran Canaria, Malaga, Valencija), sodelovanje v medšolskih projektih - We Go Green z Nemčijo, Norveško, Hrvaško, Španijo in Češko.
   Izbirni predmetiIzbirni predmeti: V 4. letniku dijaki izberejo en strokovni modul, ki jim omogoča specializacijo za različne poklicne standarde. Izbirajo med naslednjimi moduli: neposredno trženje, zavarovalne storitve, bančno poslovanje, finančno knjigovodstvo.
   Šolski krožkiŠolski krožki: podjetniški krožek, Projekt We Go Green - okolje varstveni projekt, matematični krožek, zgodovinski krožek, MEMO ŠOLA, logika, šahovski krožek, odbojka, Košarka, finančno opismenjevanje mladih, z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, angleška/nemška/španska bralna značka, tečaj slovenskega jezika za tujce, priprava dijakov na tekmovanje za angleški haiku, krožek za drugačno razmišljanje, dijaški abonma MGL in SNG, kulturni popoldnevi, vrstniška mediacija, branje pod Roško streho, Rastem s knjigo, NOČ KNJIGE ob Unescovem svetovnem dnevu knjige
   Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Večdnevni nadstandardni ekskurziji sta organizirani glede na želje in predloge dijakov. Enodnevne ekskurzije na Dunaj, v Benetke, Salzburg, Munchen, London, Celovec, Gradec, Bruselj. Tridnevni športni tabori za dijake 1. in 2. letnikov
   MaturaŠtevilo vseh dijakov: 339
   MaturaUspeh šole na maturi 2020/21: 77 %
   MaturaŠtevilo maturantov v 2020/21: 68
   MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): 90 %

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
   Za vpis na šolo so se vprašani dijaki odločili zaradi spodbudnega vtisa na informativnem dnevu, priporočil prijateljev in ker na šoli ni predmeta fizika. Predmetnik ima sicer poudarek na strokovnih predmetih in treh klasičnih maturitetnih predmetih. Med težjimi sta po mnenju sodelujočih v anketi matematika in računovodstvo, zaradi težje snovi in potrebne natančnosti pri izračunih. Šola slovi po kreativnosti in temelji na praktičnih predmetih, ki jih na drugih šolah ni v taki meri. Pravijo, da je šola dijakom prijazna, profesorji se potrudijo z razlago, predstavljajo konkretne primere, na katerih se učijo različnih praks, in so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. Dijaki se za teste pripravljajo v povprečju do tri dni, za določene predmete tudi do enega tedna. Sprotno opravljanje domačih nalog jim ne vzame več kot pol ure dnevno. Vprašani mlajšim vrstnikom svetujejo, da sodelujejo pri pouku, se poglobijo v primere dobrih praks in delajo domače naloge. V prihodnosti si želijo postati ekonomisti, bankirji, podjetniki in menedžerji, zato so tudi izbrali Sredno ekonomsko šolo Ljubljana.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
   Vprašane dijake je pritegnil izobraževalni program ekonomije in prijetno okolje za nabiranje znanja, ki ga bodo potrebovali v življenju. Vpis na sodobno podjetniško šolo bi priporočili tudi naslednjim generacijam, kjer se šola prilagaja dijakom. A jim svetujejo, da redno obiskujejo pouk, delajo zapiske in poslušajo, da bodo osvojili čim več znanja že v šoli, doma pa se jim ne bo treba toliko učiti. Na šoli vlada pozitivno vzdušje zaradi zanimivih sošolcev, v razredu so sproščeni in delujejo v sožitju. Profesorji so zelo razumevajoči, njihov odnos je spoštljiv in korekten pri ocenjevanju. Pouk poteka dopoldan, med 8.00 in 15.00. Večini dijakom dela preglavice računovodstvo, ker je potrebna natančnost in logika, nekateri so izpostavili še matematiko in nemščino. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu, rabljene dobijo od starejših generacij. Za ocenjevanje se pripravljajo največ iz svojih zapiskov, kjer imajo strnjeno vso snov na enem mestu, običajno od tri do pet dni bolj intenzivno, obsežnejše predmete se učijo že sproti. Pri ponavljanju snovi si pomagajo s ponovitvijo domačih nalog, z vajami iz delovnega zvezka, poiščejo dodatne vire na internetu, veliko pa se naučijo tudi, če snov ponavljajo skupaj s sošolci.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
   To je šola sodobnega podjetništva, pravijo dijaki. Največ poudarka je na strokovnih predmetih. Priporočili bi jo tistim, ki so željni znanja ekonomske stroke, imajo veselje do dela ter želijo na prakso v tujino. Svetujejo pa, da sledijo pri pouku, si zapisujejo in se učijo sproti. Izpostavili so, da so nekoliko težji predmeti računovodstvo, sodobno gospodarstvo, ker zahtevata sprotno delo, slovenščina in nemščina. Največ se učijo sproti iz svojih zapiskov, dodatno razlago poiščejo v učenikih in delajo domačno nalogo, za kar potrebujejo v povprečju pol ure na dan. Pred spraševanjem in testi dodatno ponavljajo snov iz učbenikov, poiščejo dodatne vire na internetu, delajo vaje in rešujejo stare teste. Običajno zadostuje, da se bolj intenzivno učijo tri dni pred ocenjevanjem, pri težjih predmetih tudi malo več. Vprašani so izpostavili, da je na šoli lepo urejena jedilnica, šolska kuhinja pripravlja okusne obroke, laboratoriji in učilnice za praktični pouk pa so primerno opremljene. Vzdušje na šoli je sproščeno, pravzaprav odlično, k temu pripomorejo profesorji in njihova zanimiva snov. Odnos z njimi je pozitiven, delajo v prid dijakom, so vedno pripravljeni prisluhniti in jim pomagajo pri različnih izzivih.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
   Vprašani dijaki so šolo izbrali zaradi želje po razvoju podjetniških spretnosti in ker jih je zanimala ekonomija. Nekateri so se za šolo odločili tudi zaradi dobrih priporočil s strani prijateljev in sorodnikov, ki so šolo že obiskovali ter zato, ker šola ponuja možnost opravljanja prakse v tujini. Med bolje opremljenimi prostori na šoli so izpostavili računalniško učilnico, učilnico za krožke in učilnico za praktični pouk. Bodočim dijakom sporočajo, da se na šoli lahko veliko naučijo in izvedo ogromno uporabnih informacij, ne le med poukom, ampak tudi pri najrazličnejših krožkih. Bodočim dijakom svetujejo, da redno obiskujejo pouk, saj se je potem lažje naučiti snov. Profesorji so fleksibilni, dijaki se z njimi lahko dogovorijo o vsem in so razumevajoči ter pripravljeni pomagati. Vendar jim je tudi pomembno, kakšen odnos izkažejo dijaki do predmeta. Pred-ura se začne ob 7.10, medtem ko pouk najdlje traja do 15.00. Poudarek je na strokovnih predmetih, predvsem ekonomiji, podjetništvu in gospodarstvu. Anketirani dijaki so mnenja, da so med najtežjimi predmeti ekonomika, slovenščina, računovodstvo in tuji jeziki. Za domače naloge porabijo do pol ure dnevno in jih pred preverjanjem znanja tudi ponovijo. Na preverjanje se začnejo pripravljati dva ali tri dni pred napovedanim datumom. Učijo se predvsem iz zapiskov in z reševanjem starih testov.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
   Dijakom je pri odločitvi za šolo pomagalo mnenje predhodnikov, dobra organizacija in sodelovanje s tujino. Pravijo, da šola ni prezahtevna, kljub temu pa so dobili vsa potrebna znanja za nadaljevanje poklicne poti. Šola slovi po podjetništvu in sodelovanju v različnih projektih. Vlada veselo vzdušje, profesorji so se pripravljeni prilagoditi in pogovoriti o težavah. Dijaki so povedali, da jim je všeč lokacija šole, prijazno osebje, napovedano spraševanje, delovna praksa in malica. Pouk poteka dopoldne, najbolj zgodaj ob 7.10, najdlje pa do 15.05. Največ poudarka je na strokovnih predmetih. Gradivo si lahko izposodijo iz učbeniškega sklada, učijo se predvsem iz zapiskov. Za domače naloge porabijo v povprečju do pol ure dnevno, učijo pa se do tri dni pred testom ali spraševanjem. Šola je primerno opremljena, predvsem dijaki pohvalijo računalniško učilnico, učilnico za praktični pouk in interaktivne table ter igrišče in jedilnico.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
   Dijaki so svojo šolo opisali kot šolo sodobnega podjetništva, ki slovi po dobrih in spoštljivih profesorjih, ki so vsakomur pripravljeni pomagati. Pouk poteka v dopoldanskih urah, poudarek pa je na ekonomskih predmetih. Večina dijakov ima največji izziv s tujimi jeziki (angleščina, nemščina, španščina, italijanščina), najljubši predmeti pa so iz nabora strokovnih. Na šoli imajo možnost izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada, dijaki se največ učijo iz lastnih zapiskov, rešujejo stare teste ali pa se učijo skupaj s sošolci. Dnevno namenijo šolskim obveznostim od pol ure do eno uro, pred testi pa do tri dni, poskušajo se učiti sproti. Na šoli imajo tudi možnost opravljanja delovne prakse v tujini, sicer pa imajo na voljo različne krožke (podjetniški krožek, krožek za razmišljanje, športne dejavnosti, šolski časopis itd. ). Omeniti je treba tudi ekskurzije po Sloveniji, sosednjih državah in tudi drugod po Evropi.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
   Dijaki so zapisali, da šola slovi po svoji podjetniški usmerjenosti, po praksi v tujini in po veliki količini ekskurzij. Počutje na šoli so opisali kot sproščeno; s profesorji imajo dober odnos, ker so vedno pripravljeni pomagati svojim dijakom. Med pozitivnimi stvarmi so izpostavili še: toplo malico, sodoben način učenja in nov fitnes. Dobro opremljeni sta računalniška učilnica in učilnica za praktični pouk. Želijo pa si dodatnih klopi na šolskem dvorišču. Poudarek je na ekonomskih/strokovnih predmetih, med težjimi sta bila omenjena matematika in španščina. Večinoma se učijo iz zapiskov, po navadi le pred ocenjevanjem. Zanj se začnejo pripravljati do tri dni pred testom, in sicer tako da si naredijo zapiske in se učijo skupaj s sošolci. Za domače naloge porabijo do pol ure na dan.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
   Srednja ekonomska šola Ljubljana, kot je napisal eden izmed vprašanih dijakov, je šola kreativnosti, inovativnosti in sodobnega podjetništva. Anketirani dijaki svojo šolo priporočajo, saj pride ekonomija vedno prav, v ospredju so ekonomski predmeti, dijaki pa imajo možnost prakse v tujini. Odnos s profesorji so opisali z besedami odličen in korekten, vedno so pripravljeni pomagati. Pouk je dopoldanski, vsak dan pa dijaki namenijo po pouku še pol ure opravljanju domačih nalog. Večinoma se učijo sproti, zato porabijo od dva do tri dni za učenje za teste. Pri učenju uporabljajo največ zapiske, delajo vaje iz učbenika ali pa se učijo skupaj s sošolci. Šola po njihovem mnenju slovi po sodobnem podjetništvu in uspehih na tem področju, dijaki pa so pohvalili še tabore in ekskurzije, številne šolske dogodke, nov fitnes, podjetniški teden in dejavnosti ter brezplačno učno pomoč. Poleg vsega pa imajo tudi pester izbor krožkov, od splošnih (matematični, zgodovinski, podjetniški) pa do bolj edinstvenih (krožek za drugačno razmišljanje, vrstniška mediacija, branje pod roško streho itd.).

Srednja ekonomska šola Ljubljana je šola sodobnega podjetništva, na kateri si prizadevamo, da dijake vzgajamo v skladu s potrebami sodobnega časa in sveta. Zavedamo se, da so dijaki najpomembnejši predstavniki naše prihodnosti, zato vanje veliko vlagamo. Razvoj in spodbujanje podjetniško naravnane miselnosti evropskih državljanov, še zlasti mladih, spadata že vrsto let med pomembne strateške cilje Evropske unije, saj bomo le z dobro izobraženimi, podjetnimi in dinamičnimi državljani kos bodočim izzivom in prihodnjemu družbeno-ekonomskemu razvoju. Uporaba teoretičnega znanja v praksi so kompetence, ki so nujno potrebne za socialno vključenost in vstop na trg dela naših mladostnikov.

Pri dijakih spodbujamo ustvarjalnost, inovativnost, podjetnost, samoiniciativnost, skupinsko delo, komunikativnost in odgovornost.

Velik poudarek dajemo učenju tujih jezikov, saj se dijaki poleg obvezne angleščine učijo še nemški ali španski jezik, ki ju izpopolnjujejo na delovni praksi v tujini. Praksa v tujini traja tri tedne in je organizirana v programu Erasmus+. Poleg prvih delovnih izkušenj si pridobijo še vrsto različnih znanj. Spoznavajo kulturo tuje države, se sporazumevajo v tujem jeziku, postajajo samostojni, predvsem pa spoznavajo samega sebe in tako ugotavljajo, kaj si želijo delati v prihodnosti.

Za dijake vsako leto organiziramo podjetniški teden, kjer dijaki razvijejo svojo poslovno idejo in jo ob zaključku predstavijo zunanji strokovni komisiji. Sodelujemo s slovenskimi podjetji in podjetniki, kar dijakom odpira vrata za prvo zaposlitev.

Dijakom so na voljo tudi bogato opremljene računalniške učilnice za razvijanje spletnih aplikacij. Na šoli imamo tudi makerspace, t. i. kreativno ustvarjalnico, prostor za mlade v knjižnici, kjer lahko ustvarjajo vsi, ki želijo začeti svojo poslovno pot. Dijakom sta na voljo tudi 3D-tiskalnika, s katerima si lahko sami izdelajo prototip.

Zakaj na ROŠKO?
– Ker dajemo poudarek znanju, inovativnosti in mehkim veščinam,
– imamo sodobne kreativne učilnice za podjetništvo, kjer dijaki razvijajo svoj potencial,
– predmeti temeljijo na teoriji in praktični izkušnji,
– hodimo s programom Erasmus+ na delovno prakso v tujino,
– imamo športne tabore in zanimive strokovne ekskurzije.

Udeležujemo se tudi različnih kulturnih dejavnosti in prireditev. V okviru dijaške skupnosti dijaki darujejo kri in sodelujejo v dobrodelnih akcijah.
Udeležujemo se podjetniških, ekonomskih, matematičnih in računovodskih tekmovanj, tekmovanj iz logike, Cankarjevega tekmovanja, sodelujemo na natečaju za najboljši haiku ter pri vseh bralnih značkah iz tujih jezikov, kjer dosegamo odlične rezultate. Zdrav tekmovalni duh pa spodbujamo še z udejstvovanjem na športnih tekmovanjih.

Več informacij o šoli lahko dobite na spletni strani šole.

Oglasno sporočilo


Število točk, potrebnih za vpis

2020/21

 • program Ekonomski tehnik: točke iz ocen 108.

PUSTITE KOMENTAR