Domov Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana

V Srednji tehniški in strokovni šoli Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije (v nadaljevanju ŠC PET) so prepričani: POGUM, da spremenim, kar zmorem, POTRPLJENJE, da sprejmem tisto, česar ne morem spremeniti, MODROST, da razlikujem med tistim, kar lahko spremenim, in tistim, česar ne morem.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 16 Celjska ulica, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Maja Granda
Funkcija: svetovalna služba
Mail: svetovalna stlužba: [email protected]; tajništvo: [email protected]
Telefon: svetovalna služba: 01/234 24 28; tajništvo: 01/234 24 44
Spletna stran: http://www.scpet.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Šola letos praznuje 70 let od ustanovitve in še vedno edini v sklopu rednega izobraževanja izobražujemo za poklic tehnik elektronskih komunikacij. Poleg tega se že več kot deset let aktivno posvečamo delu z dijaki športniki, ki jim omogočamo prilagajanje športnim dejavnostim, dodatne delavnice s športnim psihologom, ki po dogovoru vključuje tudi strokovnjake za prehrano ali fizioterapevta, v sklopu ur športne vzgoje pa lahko v dogovoru s trenerji tudi opravijo del regeneracijskega treninga. Ker smo del šolskega centra imajo dijaki možnost neposrednega nadaljevanja izobraževanja tudi na Višji šoli ŠC PET.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Dijaki imajo v tretjem letniku obeh programov možnost izmenjave v okviru projekta Erasmus +. Izmenjavo opravljajo v sklopu praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, tako da en teden preživijo v partnerski šoli, en teden pa delajo pri izbranem delodajalcu v tujini. V tem šolskem letu bo izmenjava potekala v Sevilli v Španiji, prejšnja leta pa je izmenjava potekala v Celovcu in v Gorici, kjer so se dijaki spoznavali tudi z zamejskimi Slovenci.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Program ekonomski tehnik: neposredno trženje, bančno poslovanje in poštni promet. Program tehnik elektronskih komunikacij: usmeritev inštalater ali operater, ki se med seboj razlikujeta v strokovnih predmetih. Inštalaterji imajo v tretjem in četrtem letniku predmete montaža TK omrežij, zgradba sistemov in omrežij in diagnosticiranje napak, operaterji pa predmete sistemske merilne tehnike, osnove multimedije in postavitev lokalnega TK in računalniškega omrežja.
Šolski krožkiŠolski krožki: Dijaki obeh programov se lahko udeležijo kemijskega krožka, dijaki programa tehnik elektronskih komunikacij tudi vedno bolj priljubljenega krožka programiranja z mikrokrmilniki/mikroračunalniki. Poleg tega se dijaki lahko vključijo tudi v program MEPI, Mednarodno priznanje za mlade, kjer se učijo novih veščin ob prijetnem druženju z vrstniki.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: V programu ekonomski tehnik si dijaki prvega letnika ogledajo Ljubljano in okolico Ljubljane (Barje, Vrhnika), v drugem letniku imajo predvideno ekskurzijo v nekoliko bolj oddaljene dele Slovenije, v tretjem letniku imajo dijaki predvidene tri ekskurzije po Sloveniji, vezane na spoznavanje s stroko. V četrtem letniku je predvidena ekskurzija na Bavarsko. V programu tehnik elektronskih komunikacij imajo dijaki tradicionalno dvodnevno ekskurzijo v prvem letniku, ko si ogledajo velenjski rudnik, TEŠ in druge s stroko povezane destinacije, prav tako imajo dvodnevno ekskurzijo v drugem letniku, ko se odpravijo do Novega mesta, v Krško in Zagreb. V tretjem letniku imajo enodnevno ekskurzijo v Muenchen, v četrtem pa strokovno ekskurzijo na Primorsko. Po želji se lahko udeležijo ogleda sejma Electronica/ Productronica (izmenično) v Muenchnu.
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 560

Uspeh šole na maturi 2018/2019:


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Anketirani dijaki so povedali, da so šolo izbrali zaradi športa, je namreč edina tehniška šola s športnim oddelkom. Že na informativnih dneh so začutili pozitivno vzdušje, saj je šola manjša, profesorji so razumevajoči in se prilagajajo dijakom. Večina profesorjev je prijaznih in so pripravljeni pomagati. Pouk se začne ob 7.15 in traja najdlje do 15.05. Poudarek imajo na matematiki, slovenščini in sodobnem gospodarstvu. Slednji pa se jim zdi tudi najzahtevnejši, ker obsega veliko snovi. Za učenje pred ocenjevanji porabijo med dva do pet dni, medtem ko že sproti delajo pri nekaterih predmetih. Pri tem uporabljajo učbenike, največ zapiske, ki jih delajo sami ali dobijo od starejših prijateljev, delajo vaje in ponavljajo domače naloge. Nekateri se učijo tudi s sošolci, ker tako bolj utrdijo snov. Dnevno v povprečju porabijo do pol ure za domače naloge. Na šoli imajo dobro opremljene računalniške učilnice, učilnice za praktični pouk in telovadnico. Vprašani so zapisali, da si želijo v prihodnosti postati kondicijski trenerji, kriminalisti, športni managerji. Šola te pripravi na življenje pravijo, zato jo priporočajo tudi bodočim dijakom ter jim svetujejo, da se sproti učijo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Vprašani dijaki so se za vpis na šolo odločali zaradi priporočil drugih dijakov, pozitivnega odnosa profesorjev do dijakov in usklajevanja šole s športom. Ozračje na šoli opisujejo, kot prijateljsko in sproščeno. Dijaki so pohvalili usklajenost urnikov s treningi, zanimive predmete, urejenost šole, veliko obšolskih aktivnosti, učno podjetje in lokacijo. V bodoče si želijo le bolj raznolike malice. Pouk na šoli poteka od 7.15 do 14.15, ob dnevih, ko imajo dijaki treninge pa od 9.00 do 15.00. Dijaki med težje predmete na šoli uvrščajo slovenščino, matematiko in sodobno gospodarstvo. Za teste se učijo različno dolgo, odvisno tudi od posameznega predmeta in njegove težavnosti. Učijo se iz zapiskov in učbenikov. Oboje lahko dijaki dobijo tudi pri starejših dijakih, učbenike pa v učbeniškem skladu. Za domače naloge v povprečju porabijo do pol ure dnevno. Po mnenju anketiranih imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico, učilnico za praktični pouk in laboratorij.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijaki so se za šolo odločili zaradi poklicev, ki jih omogoča in dobrih informativnih dni. Na šoli je včasih direndaj, sicer pa umirjeno in prijetno. Šola slovi po športnih uspehih svojih dijakov, šolskem okolišu, prilagodljivem urniku in prijaznem kolektivu. Pouk se začne ob 7.15 in konča ob 13.25. anketirani dijaki pravijo, da je poudarek na strokovnih predmetih in slovenščini. Šola omogoča učbeniški sklad, za teste pa se učijo predvsem iz zapiskov. Nekateri se učijo tudi sproti, za učenje pa uporabljajo vaje iz delovnega zvezka ali učbenika, naredijo zapiske, ponovijo domače naloge. Nekateri od sodelujočih dijakov se odločajo tudi za inštrukcije. Šola ima dobro opremljene učilnice za praktični pouk in računalništvo, telovadnico in jedilnico.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Šolo dijaki priporočajo tistim učencem, ki bi se radi učili v sproščenem a delovnem okolju, kjer so profesorji vedno na voljo in pripravljeni pomagati, pohvalili pa so tudi dobre učne ure. Dijaki so izpostavili tudi športno naravnanost šole, želijo pa si le še več prakse. Urnik je dopoldanski, z njim so zadovoljni. Poudarek je na strokovnih in maturitetnih predmetih. Prvi so večini dijakov najljubši, za najtežji predmet pa so označili matematiko in slovenščino. Na šoli imajo dijaki učbeniški sklad, učijo pa se tako iz zapiskov, ki si jih naredijo sami, kot tudi iz knjig. Za domače naloge porabijo do okoli pol ure dnevno, pred testi pa se učijo od tri do pet dni. Izpostavili so tudi opremljenost šole, predvsem telovadnico, fitnes, računalniško učilnico in interaktivne table. Na šoli imajo tudi možnost izmenjav, krožki pa obsegajo od bančniškega pa do računalniškega.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
V Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije je dijakom všeč oprema, profesorji in malica. Dobro opremljeni prostori so telovadnica, učilnica za praktični pouk ter učilnice z interaktivnimi tablami. Zamenjali bi računalnike, ki so že v slabem stanju, in vključili več praktičnega dela. Na šolo so se vpisali, ker jih Srednja tehniška in strokovna šola je pritegnil program. Priporočajo jo bodočim dijakom, ki jih zanimajo programi. Na šoli je dober odnos med profesorji in dijaki. Pouk je dopoldanski, po navadi se začne ob 7.15 in konča ob 15.05. Poudarek je na strokovnih predmetih. Učijo se pred ocenjevanjem, večinoma iz zvezkov, občasno si naredijo tudi svoje zapiske in preberejo snov iz učbenika. Izposodijo si jih lahko v učbeniškem skladu. Pred posameznim testom se učijo od tri do pet dni. Za domače naloge potrebujejo od pol do ene ure dnevno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani dijaki Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije so na šoli pohvalili profesorje, urnik, ki je le dopoldanski, telovadnico in malico. Poudarek je na strokovnih predmetih, kot je npr. sodobno gospodarstvo, dijakom pa so najbolj všeč matematični predmeti, saj profesorji dobro razložijo snov, jih pa tudi zanimajo. Vsak dan porabijo dijaki dodatne pol ure za domače naloge, dva dni pa se pripravljajo na teste. Za učenje si pripravijo lastne zapiske, preberejo učbenik, uporabijo pa tudi svoje zvezke. Rabljeno literaturo in stare teste lahko dobijo od prejšnjih generacij. Šolo priporočajo, saj so na njej profesorji, ki veliko naučijo, šola pa slovi tudi po športnih oddelkih. V prihodnosti si dijaki želijo boljše računalnike, daljši odmor za malico in boljše razumevanje športnikov.

Na Srednji tehniški in strokovni šoli Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (ŠC PET) naše dijake izobražujemo za perspektivne poklice z dobrimi zaposlitvenimi možnostmi. S kakovostnim izobraževanjem jih spodbujamo h kreativnosti in samoiniciativnosti ter pripravljamo na vse življenjsko učenje.

Studij

Izobraževanje poteka na dveh programih: ekonomski tehnik in tehnik elektronskih komunikacij. Programa trajata 4 leta in se zaključita s poklicno maturo. Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko dijaki vpišejo v katerikoli višješolski strokovni program in visokošolske študijske programe na univerzah. Ena izmed prednosti našega centra je tudi v možnosti nadaljevanja izobraževanja na Višji strokovni šoli ŠC PET. V kolikor se naši maturanti želijo vpisati v univerzitetni program, morajo opraviti 5. maturitetni predmet.

Na področju ekonomije dijaki spoznajo področja, ki so pomembna za delovanje poslovnega sistema: računovodstvo, finance, prodaja, trženje, kadrovska služba, tajništvo, logistika, odnosi z javnostjo, (športni) management. Posebnost našega programa je izbirni modul poštni promet. Maturantje imajo možnost zaposlitve v različnih podjetjih.

Optika

Smo edina Srednja tehniška in strokovna šola v Sloveniji, ki izvaja izobraževanje po programu Tehnik elektronskih komunikacij. Naši dijaki v prvem letniku pridobijo temeljna znanja s področja elektrotehnike in osvojijo postopke načrtovanja, izdelave in preizkušanja električnih in elektronskih vezij. Strokovni moduli v višjih letnikih so namenjeni spoznavanju telekomunikacijskih, računalniških in brezžičnih omrežij ter naprav, potrebnih za prenos in obdelavo informacij. Dijaki osvojijo osnove programiranja z različnimi programskimi jeziki in se spoznajo z veščinami s področja marketinga in podjetništva. Po končanem šolanju so usposobljeni za delo na področju montaže, vzdrževanja, razvoja in servisiranja TK in računalniških omrežij in naprav. Možno zaposlitev lahko iščejo tudi na področju multimedijskih storitev, saj poznajo osnove obdelave slik in videa.

V obeh programih dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom in interesne dejavnosti. Obvezni del interesnih dejavnosti so športni in kulturni dnevi, strokovne ekskurzije, obiski podjetij, sejmov (v Sloveniji in tujini) ter preventivna dejavnost.  Z aktivnim sodelovanjem, udeležbo na tekmovanjih in z raziskovalnimi nalogami spodbujamo ustvarjalnost dijakov. Vključeni smo v mednarodni program Ekošola, v mladinski program MEPI, mednarodni projekt Erasmus+, smo Šola ambasadorka evropskega parlamenta, uspešni smo tudi v projektu JA Slovenija. Dijaki radi sodelujejo v različnih akcijah za spodbujanje prostovoljstva.  V okviru Dijaške skupnosti pa imajo možnost predstaviti svoje ideje, saj spodbujamo njihovo samoiniciativnost.

Studij

Pri opremljenosti se trudimo slediti novostim in skrbimo, da se dijaki v šoli počutijo dobro. Imamo specializirane učilnice in laboratorije ter veliko tehnične opreme. Pouk športne vzgoje poteka v sodobno opremljenih prostorih. Imamo veliko telovadnico, samostojen fitnes in galerijo ter urejeno zunanje igrišče. Najnovejša pridobitev v sklopu športne dvorane je soba za preventivo in rehabilitacijo, ki nudi dijakom možnosti, da v skupnem sodelovanju s strokovnjaki iz športnega in medicinskega področja  opravijo celostno vadbo v procesu rehabilitacije ali dobro načrtovano preventivno vadbo za preprečevanje poškodb.

Sport

»Šola in šport z roko v roki«. V letu 2016 smo s slavnostno prireditvijo proslavili 10. obletnico športnih oddelkov. Uvedli smo jih z namenom, da mladim športnikom omogočimo hkratno pridobivanje izobrazbe in uspešno napredovanje v športu. Za dijaka v športnem oddelku poleg razrednika skrbi tudi športni koordinator, ki ga spremlja in koordinira  njegove šolske in športne obveznosti.

Sport

Ponosni smo na vsakega dijaka ŠC PET, ki uspešno zaključi izobraževanje. Veseli smo, ko slišimo, da so naši nekdanji dijaki uspešni na delovnih mestih ali pri nadaljnjem izobraževanju, da jim je srednja šola dala pomembna znanja, pozitivne izkušnje in imajo tako kot mi na njih tudi oni na nas in svojo srednjo šolo lepe in bogate spomine.

Oglasno sporočilo

PUSTITE KOMENTAR