Domov Šolski center Velenje – Elektro in računalniška šola

Šolski center Velenje – Elektro in računalniška šola

Šolski center Velenje – Elektro in računalniška šola Velenje ponuja programe s področja elektrotehnike, mehatronike in računalništva.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Trg mladosti 3, 3320 Velenje
 
Kontaktna oseba: Urška Koletnik
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure
Mail: urska.koletnik@scv.si
Telefon: tajništvo: 03/896 06 32, svetovalna služba: 03/896 06 28
Spletna stran: http://ers.scv.si
Program:
 • Elektrikar (šolska in vajeniška oblika)
 • Elektrotehnik
 • Elektrotehnik (PTI)
 • Tehnik mehatronike
 • Tehnik računalništva

  • JedilnicaŠolska jedilnica: Da
   KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
   Posebnost šolePosebnost šole: Projektni teden – učitelji razpišejo teme (strokovne, splošne ...), dijaki se prijavijo na želeno temo in en teden (praviloma v januarju) obiskujejo aktivnosti, povezane z izbrano temo (predavanja, delavnice, ekskurzije ...). Izredna angažiranost dijakov na področju mladih raziskovalcev.
   Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
   Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
   Učbeniški skladŠolski sejem rabljenih učbenikov: Ne
   Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
   Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
   Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
   TutorTutorstvo: Da
   KodeksOblacenja.pngKodeks oblačenja: Ne
   Fotokopirec.pngFotokopirnica: Ne
   GarderobneOmarce.pngGarderobne omarice: Ne
   Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina
   Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: dijaki 3. letnikov se udeležijo opravljanja praktičnega pouka v tujini (Portugalska, Malta)
   Izbirni predmetiIzbirni predmeti: znjotraj izobraževalnega programa, glede na usmeritev v višjih letnikih
   Šolski krožkiŠolski krožki: Mladi zgodovinar, sproščanje in meditacija, 3D-modeliranje, animacija in 3D-tisk, uvod v programiranje s Pythonom, športni krožek, nogometna liga, fitnes, radio Mulci, glasbeni in likovni krožek, okoljski krožek, programiranje PLK, Siemens S7-300 in uporaba sistema MPS Festo, robotika, ustvarjamo, igramo, spletno programiranje, Start-up svet, First Lego League, šahovski krožek , priprave na razna tekmovanja
   Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: raznolike strokovne, geografske, kulturnozgodovinske in druge ekskurzije na različne lokacije po Sloveniji in v tujini (vezano na letnik, program)
   MaturaŠtevilo vseh dijakov: 478
   MaturaUspeh šole na maturi 2021/22: 92 %
   MaturaŠtevilo maturantov v 2021/22: 103
   MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): cca. 80 %

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:


   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
   Na Elektro in računalniški šoli so vprašani dijaki kot pozitivne točke izpostavili obsežen praktični pouk, urejeno notranjost šole ter njene okolice, spodbudno vzdušje, številne aktivnosti in zanimiv projektni teden. Šola deluje kot skupnost, v kateri imajo profesorji z dijaki prijateljski odnos. So izjemno razumljivi, hkrati svoje znanje predajajo kakovostno in strokovno. Pouk poteka v dopoldanskem času, večinoma med 8.00 in 14.35. Nekaterim vprašanim dijakom se zdi, da je poudarek na praktičnih predmetih, drugi pravijo, da profesorji več teže polagajo na splošne predmete. Med zahtevnejše sodijo strojniška praksa, kemija in slovenščina. Dijaki si učbenike sposodijo v učbeniškem skladu ali od starejših vrstnikov. Večina si sproti pri pouku pripravlja urejene zapiske, da lahko pred ocenjevanjem snov enostavno ponovijo in utrdijo. Za boljšo pripravljenost na teste ponovijo naloge iz delovnih zvezkov, rešujejo dodatne vaje iz interneta ter stare teste. Običajno se začnejo učiti dva ali tri dni prej, pri obsežnejših predmetih pa en teden prej. Po pouku naredijo domače naloge v povprečju prej kot v eni uri, nato pa jim ostane čas tudi za druženje s prijatelji.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
   Na Elektro in računalniški šoli lahko bodoči dijaki osvojijo odlično podlago iz strokovnih predmetov, zato bi jo priporočili vsem, ki jih te teme zanimajo. Profesorji so predani, imajo zanimive pristope pri podajanju snovi in jih tako kakovostno pripravijo. V učilnicah vladata red in tišina, a se vprašani zavedajo, da le tako lahko pozorno spremljajo razlago. Med poukom pridobljeno snov, ki poteka od 8.00 do 14.35, popoldne še ponovijo in naredijo domače naloge. Nekateri delajo več sproti, drugi manj, slednji se pred testi nekaj dni učijo bolj intenzivno. Literaturo dobijo v šoli, učbenike v učbeniškem skladu, rabljene pri starejših vrstnikih, od katerih dobijo tudi zvezke in stare teste. Ko se učijo, ponavljajo snov iz zvezkov, vaje in domače naloge, dodatne informacije pa poiščejo na internetu. Kot najtežje predmete so označili, zaradi obsega snovi, strokovne ter slovenščino in matematiko. Vprašani so šolo izbrali zaradi zanimanja za stroko, sodobno opremljene šole, izjemne predstavitve na informativnih dneh. Smatrajo tudi, da bodo po končani šoli s pridobljeno izobrazbo lažje našli zaposlitev.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
   Vprašani dijaki na Elektro in računalniški šoli so izbrali šolo zaradi stroke, ki jih je zanimala ter zanimive predstavitve na informativnih dneh. Šolo bi zagotovo priporočili tudi bodočim dijakom, ker se lahko ogromno naučijo pri učiteljih, ki podajajo snovi na kakovostne načine. Po šoli niti ni težko dobiti zaposlite. Profesorji so dostopni, med poukom sicer zahtevajo red in tišino, tako pa si tudi več stvari zapomnijo že pri pouku. Sicer se učijo iz zvezkov, učbenikov, ki so na voljo v učbeniškem skladu ter literature, ki jo dobijo od starejših dijakov. Ko se pripravljajo na ocenjevanje, pa posežejo še po starih testih, ponovijo vaje in domače naloge, pobrskajo po internetu in s sošolci skupaj ponavljajo snov. Pouk začenjajo ob 8. uri in zaključijo po navadi do 14.35. Šola izvaja več izven šolskih dejavnosti, prakse v tujini, izmenjave, ki jih je priporočljivo izkoristiti. Sodobno opremljena šola daje velik poudarek na strokovnih predmetih. Nekoliko več učenja pa od dijakov zahtevajo predmeti kot so matematika, slovenščina in tudi nekateri strokovni predmeti zaradi veliko snovi, zato se večina uči kar sproti.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
   Dijaki so se za vpis na Elektro in računalniško šolo odločali zaradi izbranega programa, ki ga ponuja šola, veselja do predmetov in predstavitve na informativnem dnevu. Všeč so jim dobro opremljeni laboratoriji, učilnica za robotiko, raziskovanje, izbirne vsebine in izleti, želijo pa si še več praktičnega pouka. Profesorje opisujejo kot zelo prijazne, fleksibilne, izkušene, razumljive in dostopne. Ozračje na šoli je po mnenju dijakov sproščeno in veselo, poudarjajo pa, da je vsak za svoje počutje na šoli odgovoren sam. Pouk običajno poteka od 8.00 do 14.35. Na šoli je poudarek na strokovnih predmetih, kot bolj zahtevne pa naštevajo multimedijo, matematiko in slovenščino. Za teste se dijaki v povprečju učijo do tri dni, večinoma iz zapiskov, pomagajo si tudi z učbeniki. Slednje si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Za domače naloge povprečno porabijo od pol ure do ene ure dnevno.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
   Za Elektro in računalniško šolo so se vprašani dijaki odločili zaradi zanimanja za stroko, Medpodjetniškega izobraževalnega centra in mnenja starejših dijakov. Povedali so, da je šola dijakom prijazna, saj niso toliko »priklenjeni« na stol, vzdušje je sproščeno in tako med sabo kot s profesorji imajo dobre odnose. Šola si lasti veliko priznanj in slovi po inovativnih izdelkih in raziskovalnih nalogah. Na seznam prednosti šole so dijaki uvrstili prakso in zanjo primerno opremljene prostore, dobro sestavljen učni načrt, varnost, stroje in parkirni prostor. Želeli bi si izboljšav glede internetne povezave, računalnikov in projektorjev. S poukom začenjajo ob 8.00, končajo pa ob 14.35, imajo pa tudi nekaj blok ur, ki zahtevajo večjo zbranost. Največji poudarek je na tehničnih predmetih in matematiki, kot težje predmete pa bi označili fiziko in tiste, ki niso direktno vezani na stroko. Gradivo si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. V povprečju se učijo do dva dni pred testom, predvsem iz zapiskov, svojih in izposojenih, ter starih testov. Za domače naloge si dnevno vzamejo do trideset minut. Šola ima dobro opremljeno telovadnico, jedilnico, kuhinjo, učilnico za praktični pouk in laboratorij.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
   Vprašani dijaki Elektro in računalniške šole so nam povedali, da je v šoli po njihovem mnenju več poudarka na strokovnih predmetih. Izziv jim predstavlja matematika, predvsem zaradi premalo vaj. Spletna učilnica, dober urnik, zanimiv pouk in praksa so nekatere od pozitivnih stvari na šoli, ki so jih dijaki našteli, šolo pa so opisali z besedami zanimiva, poučna in skrbna. Svoj prosti čas lahko izkoristijo za obiskovanje krožkov, kot so novinarski in športni krožek, podjetništvo, robotika ... Šola ponuja tudi možnost opravljanja praktičnega usposabljanja z delom v tujini (Nemčija, Avstrija, Malta …) in organizira šolske ekskurzije. Anketirani dijaki se učijo večinoma samo pred testi in spraševanjem, pri učenju pa si pomagajo z zapiski. Vsak dan za domače naloge porabijo manj kot eno uro, pred testi pa se v povprečju učijo do dva dni prej.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
   Anketirane dijake na Elektro in računalniški šoli je pritegnil izbrani program in oprema v MIC-u (medpodjetniški izobraževalni center). Šolo bi priporočili tudi drugim, ker je odlično opremljena ter se bodo naučili veliko novih in uporabnih stvari. Na šoli so jim všeč dobri profesorji, ki imajo do dijakov korekten, dober odnos in imajo avtoriteto. Všeč sta jim dobro opremljeni računalniška učilnica in učilnica zapraktični pouk. Izboljšali bi malico, urnike in dodali parkirni prostor za dijake. Pouk se začne ob 8.00 in traja po navadi do 14.35. Menijo, da je poudarek na strokovnih predmetih, matematiki, slovenščini ter angleščini. Kot najzahtevnejše predmete so navedli slovenščino, angleščino in matematiko. Učijo se večinoma iz svojih zapiskov in knjig/učbenikov, gradivo pa najdejo tudi na spletu. Nekateri se učijo sproti, drugi le pred ocenjevanjem. Za učenje pred posameznim testom porabijo do dva dni.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
   Anketirani dijaki Elektro in računalniške šole lahko svoj prosti čas izkoristijo za obiskovanje krožkov, kot so novinarski in športni krožek, podjetništvo, robotika ... Šola ponuja tudi možnost opravljanja praktičnega usposabljanja z delom v tujini (Nemčija, Avstrija, Malta …) in organizira šolske ekskurzije. Za pozitivno so izpostavili spletno učilnico, dober urnik, zanimiv pouk in prakso, na vprašanje, da z eno besedo opišejo svojo šolo, pa so napisali zanimiva, poučna in skrbna. Dijaki si želijo več prakse, izboljšali pa bi malico. Poudarek je na strokovnih predmetih, matematika pa jim je v izziv, saj jo premalo vadijo. Večinoma se učijo samo pred testi in spraševanjem, pri učenju pa si pomagajo z zapiski. Vsak dan za domače naloge porabijo manj kot eno uro, pred testi pa se v povprečju učijo do dva dni prej.
Šolski center Velenje je javni zavod, izobraževalno središče Šaleške doline in Savinjsko-šaleške regije s širšim zaledjem in eden največjih izobraževalnih centrov v Sloveniji. Vzgojno-izobraževalno delo poteka v 27 srednješolskih in 6 višješolskih programih. Za izobraževanje odraslih imamo poleg rednih na razpolago še veliko najrazličnejših funkcionalnih izobraževanj, ki jih prilagajamo potrebam okolja. Dnevno vstopa skozi vrata naši šolskih zgradb preko 2000 dijakov, študentov in odraslih ter preko 200 učiteljev, predavateljev in zunanjih sodelavcev, predvsem strokovnjakov za različna področja in z izkušnjami v gospodarstvu. Imamo odlično opremljene učilnice in predavalnice, obogatene tudi z lastnem razvojem, moderno učno tehnologijo in računalniško podprtim informacijskim sistemom.

ŠC Velenje

Najpomembnejši del naše blagovne znamke so dijaki in študentje ter njihovi dosežki, tako na izobraževalnem kot tudi na izven šolskih področjih. Mladi raziskovalci, prostovoljci, mešani mladinski pevski zbor, plesne prireditve, dijaška glasila, , športniki – svetovni in državni prvaki, odločne uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih z glasbenega področja, logike, matematike, tujih jezikov, računalništva, elektrotehnike, strojništva, podjetništva in kulinarike nas delajo prepoznavne v našem okolju.

Vsi dosežki so jamstvo, da resnično delamo z mladimi tako, da so čim bolj uspešni, dobri, odločni, zlati in diamantni!

Poleg osnovne dejavnosti je na ŠC Velenje dobro razvito tudi sodelovanje z domačimi in tujimi partnerji. Kot nosilci projektov in projektni partnerji sodelujemo  v različnih domačih in mednarodnih projektih.

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) predstavlja trden most med gospodarstvom, šolstvom in razvojem. Tu se srečujejo zahteve lokalnega in širšega okolja, gospodarstva in obrti s potrebami po vseživljenjskem učenju in pridobivanju čim bolj uporabnih znanj.

Oglasno sporočilo


Število točk, potrebnih za vpis

2021/22

 • program Tehnik računalništva: točke iz ocen 117.

2020/21

 • program Tehnik računalništva: točke iz ocen 107.

2019/20

 • program Tehnik računalništva: točke iz ocen 110; točke iz nacionalnih preverjanj znanja 113. 

PUSTITE KOMENTAR