Šolski center Velenje – Elektro in računalniška šola

Šolski center Velenje – Elektro in računalniška šola

Šolski center Velenje – Elektro in računalniška šola Velenje ponuja programe s področja elektrotehnike, mehatronike in računalništva.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Trg mladosti 3, 3320 Velenje
 
Kontaktna oseba: Urška Koletnik
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 03/896 06 32, svetovalna služba: 03/896 06 28
Spletna stran: http://ers.scv.si
Program:
 • Elektrikar
 • Elektrotehnik
 • Elektrotehnik (PTI)
 • Tehnik mehatronike
 • Tehnik računalništva

  • JedilnicaŠolska jedilnica: Da
   KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
   Posebnost šolePosebnost šole: Projektni teden – učitelji razpišejo teme (strokovne, splošne ...), dijaki se prijavijo na želeno temo in en teden (praviloma v januarju) obiskujejo aktivnosti, povezane z izbrano temo (predavanja, delavnice, ekskurzije ...)
   Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
   Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
   Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
   Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
   Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
   Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina
   Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: opravljanje prakse v tujini v Leipzigu (elektrotehnik, tehnik mehatronike, elektrikar) in na Malti (tehnik računalništva)
   Šolski krožkiŠolski krožki: geografski krožek, sproščanje in meditacija, 3D-modeliranje, animacija in 3D-tisk, uvod v programiranje s Pythonom, matematični krožek, krožek nemškega jezika, športni krožek, nogometna liga, fitnes, mladi zgodovinar, radio Mulci, glasbeni in likovni krožek ...
   Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: raznolike strokovne, geografske, kulturnozgodovinske in druge ekskurzije na različne lokacije po Sloveniji in v tujini (vezano na letnik, program)

   Uspeh šole na maturi 2016/2017:
   poklicna matura: 96,9 %, zaključni izpit: 93,9 %

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
   Za Elektro in računalniško šolo so se vprašani dijaki odločili zaradi zanimanja za stroko, Medpodjetniškega izobraževalnega centra in mnenja starejših dijakov. Povedali so, da je šola dijakom prijazna, saj niso toliko »priklenjeni« na stol, vzdušje je sproščeno in tako med sabo kot s profesorji imajo dobre odnose. Šola si lasti veliko priznanj in slovi po inovativnih izdelkih in raziskovalnih nalogah. Na seznam prednosti šole so dijaki uvrstili prakso in zanjo primerno opremljene prostore, dobro sestavljen učni načrt, varnost, stroje in parkirni prostor. Želeli bi si izboljšav glede internetne povezave, računalnikov in projektorjev. S poukom začenjajo ob 8.00, končajo pa ob 14.35, imajo pa tudi nekaj blok ur, ki zahtevajo večjo zbranost. Največji poudarek je na tehničnih predmetih in matematiki, kot težje predmete pa bi označili fiziko in tiste, ki niso direktno vezani na stroko. Gradivo si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. V povprečju se učijo do dva dni pred testom, predvsem iz zapiskov, svojih in izposojenih, ter starih testov. Za domače naloge si dnevno vzamejo do trideset minut. Šola ima dobro opremljeno telovadnico, jedilnico, kuhinjo, učilnico za praktični pouk in laboratorij.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
   Vprašani dijaki Elektro in računalniške šole so nam povedali, da je v šoli po njihovem mnenju več poudarka na strokovnih predmetih. Izziv jim predstavlja matematika, predvsem zaradi premalo vaj. Spletna učilnica, dober urnik, zanimiv pouk in praksa so nekatere od pozitivnih stvari na šoli, ki so jih dijaki našteli, šolo pa so opisali z besedami zanimiva, poučna in skrbna. Svoj prosti čas lahko izkoristijo za obiskovanje krožkov, kot so novinarski in športni krožek, podjetništvo, robotika ... Šola ponuja tudi možnost opravljanja praktičnega usposabljanja z delom v tujini (Nemčija, Avstrija, Malta …) in organizira šolske ekskurzije. Anketirani dijaki se učijo večinoma samo pred testi in spraševanjem, pri učenju pa si pomagajo z zapiski. Vsak dan za domače naloge porabijo manj kot eno uro, pred testi pa se v povprečju učijo do dva dni prej.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
   Anketirane dijake na Elektro in računalniški šoli je pritegnil izbrani program in oprema v MIC-u (medpodjetniški izobraževalni center). Šolo bi priporočili tudi drugim, ker je odlično opremljena ter se bodo naučili veliko novih in uporabnih stvari. Na šoli so jim všeč dobri profesorji, ki imajo do dijakov korekten, dober odnos in imajo avtoriteto. Všeč sta jim dobro opremljeni računalniška učilnica in učilnica zapraktični pouk. Izboljšali bi malico, urnike in dodali parkirni prostor za dijake. Pouk se začne ob 8.00 in traja po navadi do 14.35. Menijo, da je poudarek na strokovnih predmetih, matematiki, slovenščini ter angleščini. Kot najzahtevnejše predmete so navedli slovenščino, angleščino in matematiko. Učijo se večinoma iz svojih zapiskov in knjig/učbenikov, gradivo pa najdejo tudi na spletu. Nekateri se učijo sproti, drugi le pred ocenjevanjem. Za učenje pred posameznim testom porabijo do dva dni.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
   Anketirani dijaki Elektro in računalniške šole lahko svoj prosti čas izkoristijo za obiskovanje krožkov, kot so novinarski in športni krožek, podjetništvo, robotika ... Šola ponuja tudi možnost opravljanja praktičnega usposabljanja z delom v tujini (Nemčija, Avstrija, Malta …) in organizira šolske ekskurzije. Za pozitivno so izpostavili spletno učilnico, dober urnik, zanimiv pouk in prakso, na vprašanje, da z eno besedo opišejo svojo šolo, pa so napisali zanimiva, poučna in skrbna. Dijaki si želijo več prakse, izboljšali pa bi malico. Poudarek je na strokovnih predmetih, matematika pa jim je v izziv, saj jo premalo vadijo. Večinoma se učijo samo pred testi in spraševanjem, pri učenju pa si pomagajo z zapiski. Vsak dan za domače naloge porabijo manj kot eno uro, pred testi pa se v povprečju učijo do dva dni prej.

Šolski center Velenje je javni zavod, izobraževalno središče Šaleške doline in Savinjsko-šaleške regije s širšim zaledjem in eden največjih izobraževalnih centrov v Sloveniji. Vzgojno-izobraževalno delo poteka v 25 srednješolskih in 6 višješolskih programih. Za izobraževanje odraslih imajoo poleg rednih na razpolago še veliko najrazličnejših funkcionalnih izobraževanj, ki jih prilagajajo potrebam okolja.

Dnevno vstopa skozi vrata šolskih zgradb preko 2500 dijakov, študentov in odraslih ter 300 učiteljev, predavateljev in zunanjih sodelavcev, predvsem strokovnjakov za različna področja in z izkušnjami v gospodarstvu. Imajo odlično opremljene učilnice in predavalnice, obogatene tudi z lastnem razvojem, moderno učno tehnologijo in računalniško podprtim informacijskim sistemom.

Izobraževanje poteka v programih: 

Elektrotehnik / elektrotehnica
Tehnik / tehnica računalništva
Tehnik / tehnica mehatronike
Elektrikar / električarka
Elektrotehnik / elektrotehnica PTI

Skupaj s Strojno šolo izvajajo programa Mehatronik operater in Pomočnik v tehnoloških procesih, ki sta matično umeščena na Strojno šolo.

vir spletna stran šole

PUSTITE KOMENTARInline
Inline