Domov Šolski center Velenje – Elektro in računalniška šola

Šolski center Velenje – Elektro in računalniška šola

Šolski center Velenje – Elektro in računalniška šola Velenje ponuja programe s področja elektrotehnike, mehatronike in računalništva.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Trg mladosti 3, 3320 Velenje
 
Kontaktna oseba: Urška Koletnik
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 03/896 06 32, svetovalna služba: 03/896 06 28
Spletna stran: http://ers.scv.si
Program:
 • Elektrikar
 • Elektrotehnik
 • Elektrotehnik (PTI)
 • Tehnik mehatronike
 • Tehnik računalništva

  • JedilnicaŠolska jedilnica: Da
   KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
   Posebnost šolePosebnost šole: Projektni teden – učitelji razpišejo teme (strokovne, splošne ...), dijaki se prijavijo na želeno temo in en teden (praviloma v januarju) obiskujejo aktivnosti, povezane z izbrano temo (predavanja, delavnice, ekskurzije ...)
   Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
   Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
   Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
   Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
   Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
   Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina
   Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: dijaki 3. letnikov se udeležijo opravljanja praktičnega pouka v tujini (v letu 2018 so bili nekateri v Bragi, drugi pa na Malti)
   Izbirni predmetiIzbirni predmeti: znjotraj izobraževalnega programa, glede na usmeritev v višjih letnikih
   Šolski krožkiŠolski krožki: geografski krožek in priprava na geografsko tekmovanje, sproščanje in meditacija, 3D-modeliranje, animacija in 3D-tisk, uvod v programiranje s Pythonom, matematični krožek in priprava na tekmovanje, športni krožek, nogometna liga, fitnes, mladi zgodovinar in priprave na tekmovanje, radio Mulci, glasbeni in likovni krožek, okoljski krožek, programiranje PLK, Siemens S7-300 in uporaba sistema MPS Festo, robotika, ustvarjamo, igramo, spletno programiranje, priprava na Cankarjevo tekmovanje, Start-up svet, First Lego League, šahovski krožek
   Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: raznolike strokovne, geografske, kulturnozgodovinske in druge ekskurzije na različne lokacije po Sloveniji in v tujini (vezano na letnik, program)
   Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 471

   Uspeh šole na maturi 2017/2018:
   95 %

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
   Dijaki so se za vpis na Elektro in računalniško šolo odločali zaradi izbranega programa, ki ga ponuja šola, veselja do predmetov in predstavitve na informativnem dnevu. Všeč so jim dobro opremljeni laboratoriji, učilnica za robotiko, raziskovanje, izbirne vsebine in izleti, želijo pa si še več praktičnega pouka. Profesorje opisujejo kot zelo prijazne, fleksibilne, izkušene, razumljive in dostopne. Ozračje na šoli je po mnenju dijakov sproščeno in veselo, poudarjajo pa, da je vsak za svoje počutje na šoli odgovoren sam. Pouk običajno poteka od 8.00 do 14.35. Na šoli je poudarek na strokovnih predmetih, kot bolj zahtevne pa naštevajo multimedijo, matematiko in slovenščino. Za teste se dijaki v povprečju učijo do tri dni, večinoma iz zapiskov, pomagajo si tudi z učbeniki. Slednje si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Za domače naloge povprečno porabijo od pol ure do ene ure dnevno.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
   Za Elektro in računalniško šolo so se vprašani dijaki odločili zaradi zanimanja za stroko, Medpodjetniškega izobraževalnega centra in mnenja starejših dijakov. Povedali so, da je šola dijakom prijazna, saj niso toliko »priklenjeni« na stol, vzdušje je sproščeno in tako med sabo kot s profesorji imajo dobre odnose. Šola si lasti veliko priznanj in slovi po inovativnih izdelkih in raziskovalnih nalogah. Na seznam prednosti šole so dijaki uvrstili prakso in zanjo primerno opremljene prostore, dobro sestavljen učni načrt, varnost, stroje in parkirni prostor. Želeli bi si izboljšav glede internetne povezave, računalnikov in projektorjev. S poukom začenjajo ob 8.00, končajo pa ob 14.35, imajo pa tudi nekaj blok ur, ki zahtevajo večjo zbranost. Največji poudarek je na tehničnih predmetih in matematiki, kot težje predmete pa bi označili fiziko in tiste, ki niso direktno vezani na stroko. Gradivo si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. V povprečju se učijo do dva dni pred testom, predvsem iz zapiskov, svojih in izposojenih, ter starih testov. Za domače naloge si dnevno vzamejo do trideset minut. Šola ima dobro opremljeno telovadnico, jedilnico, kuhinjo, učilnico za praktični pouk in laboratorij.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
   Vprašani dijaki Elektro in računalniške šole so nam povedali, da je v šoli po njihovem mnenju več poudarka na strokovnih predmetih. Izziv jim predstavlja matematika, predvsem zaradi premalo vaj. Spletna učilnica, dober urnik, zanimiv pouk in praksa so nekatere od pozitivnih stvari na šoli, ki so jih dijaki našteli, šolo pa so opisali z besedami zanimiva, poučna in skrbna. Svoj prosti čas lahko izkoristijo za obiskovanje krožkov, kot so novinarski in športni krožek, podjetništvo, robotika ... Šola ponuja tudi možnost opravljanja praktičnega usposabljanja z delom v tujini (Nemčija, Avstrija, Malta …) in organizira šolske ekskurzije. Anketirani dijaki se učijo večinoma samo pred testi in spraševanjem, pri učenju pa si pomagajo z zapiski. Vsak dan za domače naloge porabijo manj kot eno uro, pred testi pa se v povprečju učijo do dva dni prej.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
   Anketirane dijake na Elektro in računalniški šoli je pritegnil izbrani program in oprema v MIC-u (medpodjetniški izobraževalni center). Šolo bi priporočili tudi drugim, ker je odlično opremljena ter se bodo naučili veliko novih in uporabnih stvari. Na šoli so jim všeč dobri profesorji, ki imajo do dijakov korekten, dober odnos in imajo avtoriteto. Všeč sta jim dobro opremljeni računalniška učilnica in učilnica zapraktični pouk. Izboljšali bi malico, urnike in dodali parkirni prostor za dijake. Pouk se začne ob 8.00 in traja po navadi do 14.35. Menijo, da je poudarek na strokovnih predmetih, matematiki, slovenščini ter angleščini. Kot najzahtevnejše predmete so navedli slovenščino, angleščino in matematiko. Učijo se večinoma iz svojih zapiskov in knjig/učbenikov, gradivo pa najdejo tudi na spletu. Nekateri se učijo sproti, drugi le pred ocenjevanjem. Za učenje pred posameznim testom porabijo do dva dni.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
   Anketirani dijaki Elektro in računalniške šole lahko svoj prosti čas izkoristijo za obiskovanje krožkov, kot so novinarski in športni krožek, podjetništvo, robotika ... Šola ponuja tudi možnost opravljanja praktičnega usposabljanja z delom v tujini (Nemčija, Avstrija, Malta …) in organizira šolske ekskurzije. Za pozitivno so izpostavili spletno učilnico, dober urnik, zanimiv pouk in prakso, na vprašanje, da z eno besedo opišejo svojo šolo, pa so napisali zanimiva, poučna in skrbna. Dijaki si želijo več prakse, izboljšali pa bi malico. Poudarek je na strokovnih predmetih, matematika pa jim je v izziv, saj jo premalo vadijo. Večinoma se učijo samo pred testi in spraševanjem, pri učenju pa si pomagajo z zapiski. Vsak dan za domače naloge porabijo manj kot eno uro, pred testi pa se v povprečju učijo do dva dni prej.

Šolski center Velenje je javni zavod, izobraževalno središče Šaleške doline in Savinjsko-šaleške regije s širšim zaledjem in eden največjih izobraževalnih centrov v Sloveniji. Vzgojno-izobraževalno delo poteka v 25 srednješolskih in 6 višješolskih programih. Za izobraževanje odraslih imajo poleg rednih na razpolago še veliko najrazličnejših funkcionalnih izobraževanj, ki jih prilagajajo potrebam okolja.

Dnevno vstopa skozi vrata šolskih zgradb preko 2500 dijakov, študentov in odraslih ter 300 učiteljev, predavateljev in zunanjih sodelavcev, predvsem strokovnjakov za različna področja in z izkušnjami v gospodarstvu. Imajo odlično opremljene učilnice in predavalnice, obogatene tudi z lastnem razvojem, moderno učno tehnologijo in računalniško podprtim informacijskim sistemom.

vir spletna stran šole

PUSTITE KOMENTAR