Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola

Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola

Na šoli izvajajo tri različne srednješolske programe: splošna gimnazija, ekonomski tehnik in aranžerski tehnik.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana
 
Kontaktna oseba: Mirjam Franetič (za programe gimnazija, ekonomski in aranžerski tehnik), Marjetka Gombač
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 05/731 12 80 svetovalna služba: 05/731 12 81
Spletna stran: http://www.ss-sezana.si
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: izbirni sklopi predmetov (poudarek na medpredmetnem povezovanju in raziskovalnem delu)
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: V okviru medarodnih programov Erasmus+: Španija, Portugalska, Norveška, Slovenija, Italija, Francija, Estonija, Latvija, Belgija
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: 2. in 3. letnik gimnazije: izbirajo med družboslovnim, jezikovnim, naravoslovnim ali podjetniškim sklopom (3 ure na teden)
Šolski krožkiŠolski krožki: likovne delavnice, filmšula, prostovoljska skupina, gledališka skupina, šolsko glasilo, fotokrožek, fizikalni krožek, astronomija, filmska vzgoja, tečaj računalniškega risanja, pogovor ob knjigi
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: zamejstvo (Oglej, Gradež, Repentabor), koroška, beneški festival, Toskana, Rim, Pariz, London, Dunaj, Munchen, Amsterdam, strokovne ekskurzije v podjetja
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 387

Uspeh šole na maturi 2016/2017:
V vseh programih nad državnim povprečjem.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Za Gimnazijo in ekonomsko šolo so se dijaki odločili zaradi bližine in priporočil starejših kolegov. Dijakom je na šoli všeč dobra opremljenost, ekskurzije in izbirnost (moduli). Dobro sta opremljena predvsem telovadnica in laboratorij za kemijo in fiziko. Želijo si več kavčev in nepopisane omarice. Priporočajo jo bodočim dijakom, ki so doma v okolici. Ker je šola majhna, so tudi odnosi bolj osebni. Poudarek je na naravoslovju in matematiki. Za nekatere predmete se učijo sproti, za druge intenzivno pred ocenjevanjem, takrat ponovijo tudi domače naloge in poiščejo dodatne vaje na spletu. Učijo se iz zapiskov, pa tudi iz učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v šolskem skladu. Za posamezen test se učijo dva do tri dni. Po pouku, ki poteka dopoldne, domačim nalogam namenijo še od pol ure do ene ure dnevno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Anketirani dijaki, ki obiskujejo program gimnazije vrstnikom priporočajo vpis na njihovo šolo, ker profesorji dijake dobro pripravijo na maturo in ponujajo znanje, s katerim si tudi po šolanju bolj razgledan. Šolo so opisali kot raznoliko, ki ponuja veliko možnosti, med pozitivne stvari pa so našteli tudi dobre uspehe, malico, učilnice in veliko ekskurzij. Na šoli se dobro počutijo, odnos s profesorji pa so opisali z besedami dober, domač in spoštljiv. Maturitetni predmeti so po njihovem mnenju tisti, na katerih je največji poudarek, zaradi nekoliko težje snovi pa jim največ težav povzročata matematika in fizika. Učijo se iz zapiskov in iz učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali pa pri starejših dijakih. Dnevno porabijo za domače naloge od ene ure do dveh ur, pred posameznimi testi pa se učijo tudi do pet dni prej. Prosti čas lahko namenijo obiskovanju krožkov na šoli, šola pa jim ponuja tudi možnost izmenjave in izbirnih predmetov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijakom so na šoli všeč dobra opremljenost, ekskurzije in izbirnost (moduli). Dobro sta opremljena predvsem telovadnica ter laboratorij za kemijo in fiziko. Želijo si več kavčev in nepopisane omarice. Za Gimnazijo in ekonomsko šolo so se odločili zaradi bližine in priporočil bivših dijakov. Priporočajo jo bodočim dijakom, ki so doma v okolici. Ker je šola majhna, so tudi odnosi bolj osebni. Poudarek je na naravoslovju in matematiki. Učijo se iz zapiskov, pa tudi iz učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v šolskem skladu. Za nekatere predmete se učijo sproti, za druge intenzivno pred ocenjevanjem, takrat ponovijo tudi domače naloge in poiščejo dodatne vaje na spletu. Za posamezen test se učijo od dva do tri dni. Po pouku, ki poteka dopoldne, domačim nalogam namenijo še od pol do ene ure dnevno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani dijaki se na šoli dobro počutijo, odnos s profesorji so opisali kot dober, domač in spoštljiv. Šolo so opisali kot raznoliko, ponuja veliko možnosti, med pozitivne stvari pa so našteli tudi dobre uspehe, malico, učilnice in veliko ekskurzij. Maturitetni predmeti so po njihovem mnenju tisti, na katerih je največji poudarek, zaradi nekoliko težje snovi pa jim največji izziv povzročata matematika in fizika. Dnevno porabijo za domače naloge od eno do dve uri, pred posameznimi testi pa se učijo tudi do pet dni prej. Za učenje uporabljajo zapiske in učbenike, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali pa pri starejših dijakih. Prosti čas lahko namenijo obiskovanju krožkov na šoli, šola pa jim ponuja tudi možnost izmenjave in izbirnih predmetov. Vrstnikom priporočajo vpis na njihovo šolo, ker profesorji dijake dobro pripravijo na maturo in ponujajo znanje, s katerim si tudi po šolanju bolj razgledan.

Na spletni strani je zapisano, da Gimnazija in ekonomska šola Sežana leži blizu mestnega središča. Pouk poteka na dveh lokacijah: v matični šoli ter v športni dvorani srednje šole, ki je od matične stavbe oddaljena 50 m. Učilnice so sodobno opremljene in nudijo dobre pogoje za delo.

Želijo si, da bi bil Šolski center Srečka Kosovela Sežana čim bolj odprt in dovzeten za vse iniciative, ki prinašajo napredek pri pouku ali pa v življenju šole. Trudijo se, da bi v šolski vsakdan postopno in strpno vnašali spremembe, ki jih zahtevata razvoj in razvijajoči se svet.


Število točk, potrebnih za vpis

2011/12

  • program Gimnazija: točke iz ocen 138

2012/13

  • program Aranžerski tehnik: točke iz ocen 89

PUSTITE KOMENTARInline
Inline