Domov Šolski center Slovenj Gradec – Gimnazija

Šolski center Slovenj Gradec – Gimnazija

Pomembno bistvo šole se dogaja pri pouku, zato profesorji in dijaki veliko energije vlagajo tako v šolsko kot obšolsko delo.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Gosposvetska cesta, Slovenj Gradec 2380, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mojca Čerče
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: ponedeljek in sreda 8.00–13.00, četrtek 9.00–13.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 02/884 65 40, svetovalna služba: 02/884 65 44
Spletna stran: http://www.gim.sc-sg.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Ne
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Zaradi majhnosti šole se stkejo posebne vezi med dijaki in profesorji. Veliko pouka prenesejo izven šole in se povezujejo z zunanjimi inštitucijami, izmenjave ter obvezne izbirne vsebine (rok koncerti, gledališče, kino predstave).
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Ne
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Ne
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Ne
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, francoščina, španščina, italijanščina, nemščina; fakultativno: ruščina, latinščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: v okviru programa s poudarjeno Europsko dimenzijo se udeležujejo izmenjav s Srbsko in Češko gimnazijo; na dve leti poteka izmenjava z Japonskimi mestom Myoko.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: interdisciplonarni tematski sklop (družboslovje in naravoslovje), italijanščina, španščina, francoščina
Šolski krožkiŠolski krožki: Angleški, spletni časopis, fotografija, filmski krožek, prostovoljstvo, ples
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: predbožični Dunaj, Slazburg, Graz, Ljubljana; v okviru ITS po Sloveniji; v okviru projektnih tednov po Evropi: Italija, Češka, Anglija, Švica ...)
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 250
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20:
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Sodelujoči dijaki so gimnazijo opisali kot izjemno napredno in pozitivno, zato bi jo tudi bodočim dijakov priporočili. Ima velik šolski park in izjemno okolico. Predvsem izstopa evropski oddelek. Angažiranje profesorjev za različne aktivnosti je vidno v organizaciji kulturnih dejavnosti, projektnih dnevih za 1. letnike, ki jih ne smejo zamuditi, dijaških razstav, nočitev na kmetiji, sodelovanj z domačimi in tujini srednjimi šolami. Dosegajo izjemne rezultate na literarnih tekmovanjih in športnih področjih. Prva šolska ura se začne ob 7.00, pouk imajo običajno do 13.35, lahko tudi malo dlje. Odmor traja 45 minut, kar je dovolj časa za prehrano in druženje z vrstniki. Odnos med profesorji je odkrit in pošten, dijakom dajejo vtis dostopnosti. Izpostavljeni so maturitetni predmeti, med težje prištevajo kemijo, fiziko, matematiko in zgodovino. Odvisno od pridnosti dijaka in težavnosti predmeta, se nekateri učijo več sproti, drugi manj. V povprečju rabijo tri do pet dni pred testi ali spraševanji, ko uredijo zapiske, ponovijo domače naloge in vaje v delovnih zvezkih. Učbenike si izposodijo v knjižnici, rabljene od starejših letnikov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Dijaki na gimnaziji so izpostavili več pozitivnih lastnosti šole, zaradi katerih bi tudi priporočili vpis bodočim dijakom, to so pestre izbirne vsebine, kulturne dejavnosti in dijaške razstave, sodelovanje z drugimi domačimi in tujini srednjimi šolami, šolski park. Sami so se za vpis odločili v prvi vrsti zaradi bližine doma in navdušujočega vtisa na informativnih dneh. Pohvalili so program evropskega oddelka ter sodobne laboratorije in opremo v telovadnici. Odnos med profesorji in dijaki je odkrit in pošten, večina jih je dostopnih in dijakom vedno priskočijo na pomoč pri različnih izzivih. S poukom pričnejo ob 7.00 in traja do 13.35, včasih tudi nekoliko dlje. Vmes imajo 45 minutni odmor za malico. Vprašani menijo, da je poudarek na slovenščini in matematiki. Težji predmeti se jim zdijo kemija, fizika, matematika in zgodovina. Za teste in spraševanja se v povprečju učijo od tri do pet dni, za domače naloge potrebujejo do ene ure na dan. Gradivo za učenje sestavljajo zapiski, ki jih delajo pri pouku, in učbeniki, ki si jih lahko izposodijo v knjižnici ali pri starejših dijakih.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se za vpis na gimnazijo odločali iz različnih razlogov - bližina doma, pogosti izleti, program evropskega oddelka, veliko angleščine, dobro vzdušje na informativnem dnevu. Dijakom so na šoli všeč tudi kulturne dejavnosti, razstave dijakov, izbirne vsebine, urejenost parka, sodelovanje z drugimi srednjimi šolami izven Slovenije in 45 minut za malico, želijo pa si boljše pogoje za športnike, ki trenirajo. Odnos profesorjev do dijakov opisujejo kot pošten, zaupljiv, prijazen, večina profesorjev je dostopnih in so dijakom pripravljeni pomagat. Pouk na šoli poteka od 7.00 do 13.35, včasih tudi do 15.15. Dijakom se zdi, da imajo na šoli poudarek na matematiki in slovenščini. Kot težje predmete navajajo kemijo, fiziko, matematiko in zgodovino, odvisno od posameznika, ali je bolj naravosloven ali bolj družbosloven tip. Za teste se dijaki v povprečju učijo od tri do pet dni. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, slednje si lahko sposodijo v učbeniškem skladu ali pri starejših dijakih. Za domače naloge v povprečju porabijo do pol ure na dan. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno telovadnico in laboratorij.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijaki Gimnazije Slovenj Gradec se učijo večinoma samo pred testi in spraševanjem, z izjemo določenih predmetov, ki se jih poskušajo učiti sproti. Največji poudarek je na matematiki, slovenščini in angleščini, nekoliko večji izziv pa imajo pri fiziki zaradi težje snovi. Pol ure na dan porabijo za domače naloge, pred posameznimi testi se učijo v povprečju tri dni, pri čemer si pomagajo s knjigami in zapiski. Pohvalili so projektne tedne, kulturne večere, obšolske dejavnosti in razpored urnika, prenovili pa bi šolsko jedilnico. Rabljene knjige lahko dobijo v šolski knjižnici, stare teste in zvezke, s katerimi si pomagajo pri osvajanju snovi, pa pri starejših dijakih. Zapisali so, da je šola je za njih prostor, kjer ima vsak možnost za razvoj svojih potencialov in dostop do kvalitetne učne snovi.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Matematika, slovenščina in angleščina so po mnenju anketiranih dijakov Gimnazije Slovenj Gradec tisti predmeti, na katerih daje šole največji poudarek. Zaradi nekoliko težje snovi so za najtežji predmet označili fiziko. Pred posameznimi testi se učijo v povprečju tri dni, pri čemer si pomagajo s knjigami in zapiski. Dodatno porabijo približno pol ure na dan za domače naloge. Rabljene knjige lahko dobijo v šolski knjižnici, stare teste in zvezke pa pri starejših dijakih. Zaradi pomanjkanja časa se anketirani dijaki učijo večinoma samo pred testi in spraševanjem, z izjemo določenih predmetov, ki se jih poskušajo učiti sproti. Projektni tedni, kulturni večeri, obšolske dejavnosti in razpored urnika so le nekatere od pozitivnih stvari, ki so jih dijaki zapisali v anketah. Izboljšali bi le šolsko jedilnico. Šolo so opisali kot šolo, kjer ima vsak možnost za razvoj svojih potencialov in šolo, ki kvalitetno posreduje učno snov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki Gimnazije Slovenj Gradec so pohvalili projektne tedne, kulturne večere, obšolske dejavnosti in razpored urnika. Izboljšali bi šolsko jedilnico. Večinoma se učijo samo pred testi in spraševanjem, z izjemo določenih predmetov, ki se jih poskušajo učiti sproti. Največji poudarek je na matematiki, slovenščini in angleščini, nekoliko večji izziv pa imajo pri fiziki zaradi težje snovi. Pol ure na dan porabijo za domače naloge, pred posameznimi testi se učijo v povprečju tri dni, pri čemer si pomagajo s knjigami in zapiski. Rabljene knjige lahko dobijo v šolski knjižnici, stare teste in zvezke pa pri starejših dijakih. Zapisali so, da je šola je za njih prostor, kjer ima vsak možnost za razvoj svojih potencialov in kvalitetno posreduje učno snov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani dijaki Gimnazije Slovenj Gradec so napisali, da se zaradi pomanjkanja časa učijo večinoma samo pred testi in spraševanjem, z izjemo določenih predmetov, ki se jih poskušajo učiti sproti. Največji poudarek daje šola na matematiki, slovenščini in angleščini, nekoliko večji izziv pa imajo pri fiziki, zaradi težje snovi. Pol ure na dan porabijo za domače naloge, pred posameznimi testi se učijo v povprečju tri dni, pri čemer si pomagajo s knjigami in zapiski. Rabljene knjige lahko dobijo v šolski knjižnici, stare teste in zvezke pa pri starejših dijakih. Dijaki bi izboljšali šolsko jedilnico, pohvalili pa so projektne tedne, kulturne večere, obšolske dejavnosti in razpored urnika. Šola je za njih prostor, kjer ima vsak možnost za razvoj svojih potencialov in kvalitetno posreduje učno snov.

Na spletni strani lahko preberemo, da je bila Gimnazija Slovenj Gradec ustanovljena 1. septembra 1996. Na prvi šolski dan leta 2000 so se skupaj s Srednjo strokovno zdravstveno šolo preselili v prenovljene prostore na rob starega mestnega jedra. Leta 2002 so odprli tudi evropski oddelek.

PUSTITE KOMENTAR