Domov Šolski center Rogaška Slatina

Šolski center Rogaška Slatina

Šolski center Rogaška Slatina je znan po programih gimnazija, tehnik optik in tehnik steklarstva in so šola, ki gradi na spoštovanju, srčnosti in odprtosti.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Steklarska ulica, Rogaška Slatina 3250, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mojca Roter
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: 03 818 20 75; 03 818 20 79 (Irma Ducman, tajništvo)
Spletna stran: http://scrs.si/
Program:
  • Tehnik optik SSI
  • Tehnik steklarstva SSI
  • Splošna gimnazija
  • Steklar vajenec (steklopihalec/steklopihalka, steklobrusilec/steklobrusilka ali upravljalec steklarskih strojev/upravljalka steklarskih strojev)

JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Smo edina šola v Sloveniji za izobraževanje v programih tehnik optik, tehnik steklarstva in steklar (vajeniški program). Smo ena manjših šol, kar omogoča boljše medosebne odnose, spoštovanje vsakega posameznika in posledično boljši učni uspeh. Ena od prednosti naše šole je tudi napovedano spraševanje. V isti stavbi deluje tudi dijaški dom, saj se na naši šoli šolajo dijaki iz različnih koncev Slovenije.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Dijaki imajo možnost izmenjave v okviru programa Erazmus KA2 (Grčija, Portugalska), Prijateljfesta dveh mest (Hrvaška), Izmenjava z Gimnazijo Ravne na Koroškem.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Tretji tuji jezik: francoščina, biologija, fizika, projektno delo z osnovami laboratorijskega dela, informatika, sociologija, fizika, ITS podjetnost …
Šolski krožkiŠolski krožki: Šolski radio, šolski spletni časopis Glažovna, živa knjižnica, kulinarični krožek, priprave na tekmovanja, pevski zbor, podjetniški krožek, raziskovalne naloge, debatni krožek, logika, glasbena skupina ŠCRS, fitnes, deskanje na vodi, kolesarjenej, rolanje, badminton, plezanje, ples in funkcionalna vadba, nogomet, fotografski krožek, šahovski krožek, steklarski krožek…
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Strokovne ekskurzije po Sloveniji (Koprsko primorje, Cerkniško jezero, Kras, Srednji vek na Kozjanskem, celjski grofje, Botanični vrt Maribor, Alkom Kranj, Safilo Ormož, Steklarska proizvodnja in steklarne: steklarstvo Lukanc, Steklarna Vontus, Tovarna Vetropack,…) in v tujino (Benetke, Strasbourg, München, Cern, Praga, Krapina, Celovec, Plitvička jezera, Hrvaško Zagorje, Paris, Portugalska, Irska, španija, optični sejmi …).
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 226
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: 97 %
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20: 70
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): vsi gimnazijci, ostali se odločajo ali za študij ali za zaposlitev

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Dijaki so povedali, da se profesorji na šoli maksimalno trudijo za njihov uspeh, so razumni in jih ne omejujejo pri delu. Imajo napovedano ocenjevanje, zato je atmosfera sproščena in prijetna. Pohvalili so možnost konzultacij, urejen prevoz v šolo ter malico, ki je okusna in raznolika. Druži jih prijateljstvo in toplina, saj je šola majhna in generacije so med seboj tesno povezane. Šola slovi tudi po košarkarskih uspehih in izobraževalnih programih tehnik optik in steklar. Bodočim dijakov svetujejo da so odprti, nasmejani in pripravljeni za delo, saj jim bodo profesorji z veseljem pomagali, nudili konzultacijske ure in jih podprli. S slabimi ocenami naj se ne obremenjujejo preveč, saj jih bodo zmogli popraviti. Če si lahko kaj izboljšali, bi povečali število ur prakse, imeli več ekskurzij, povečali jedilnico in imeli telovadnico bližje. Urnik je dopoldanski, vendar se zaradi tistih, ki živijo v bližnjem dijaškem domu, v ponedeljek pouk začne ob 10.00, sicer začenjajo ob 7.55. Pravijo, da je poudarek na matematiki, slovenščini in angleščini in na praktičnih predmetih, kar štejejo za veliko prednost. Kot težje predmete so izpostavili matematiko, angleščino zaradi obsežnosti, nekaterim pa povzročajo težave tudi drugi jeziki. Gradivo lahko kupijo na sejmu v začetku septembra, ali si učbenike sposodijo v učbeniškem sladu. Dnevno porabijo v povprečju eno uro za domačne naloge in predmete, ki se jih učijo sproti. Za ostale predmete pred ocenjevanji porabijo v povprečju pet dni. V prihodnosti si želijo postati optiki/optometristi, kemiki, zdravniki, odvetniki, opravljati poklic steklarja, kadrovskega menedžmenta, profesorja športne vzgoje.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Vprašani dijaki so se na šolo vpisali zaradi bližine domačemu kraju in poklicev, ki jih lahko pridobijo – tehnik optik, tehnik steklarstva, steklar. Ker so programi zanimivi in šola dobra, bi jo priporočili tudi bodočim generacijam. Vzdušje na šoli je prijetno, saj je šola majhna, dijaki se med seboj razumejo in so povezani, včasih pa tudi živahno. Odnos profesorjev je spoštljiv, vzamejo si čas za dodatno razlago, kadar je to potrebno. Pouk poteka od 7.55 do 14.05, predura se začne ob 7.05. Ob ponedeljskih začenjajo ob 10. uri in zaključijo ob 16.35. Pri predmetih je poudarek na strokovnih predmetih, pa tudi matematiki, slovenščini, angleščini, geografiji in zgodovini. Vsi predmeti so načeloma lahko, če se dijaki malo potrudijo, pravijo vprašani, drugi na navajajo kot težje svetloba v optiki, slovenščino, matematiko, zgodovino. Učijo se iz zapiskov, predelajo učbenike, ko pa se učijo pred ocenjevanji, pa tudi iz dodatnih virov iz interneta, starih testov in ponovijo domače naloge. Dnevno porabijo v povprečju pol ure za sprotno delo, pred testi pa od tri do pet dni, odvisno od predmeta. Dijaki so kot pozitivne stvari na šoli navedli napovedano spraševanje, dobra atmosfera, prilagojen urnik dijakom zaradi prevoza, različni krožki in aktivnosti, konzultacijske ure, potovanja po svetu, športne aktivnosti in različni dogodki.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se za vpis na šolo odločali zaradi zanimanja za program, bližine šole njihovemu domu, napovedanega ustnega ocenjevanja. Ozračje na šoli opisujejo kot prijetno, sproščeno, pozitivno, kar pripisujejo tudi majhnosti šole in povezanosti tako med dijaki, kot tudi med dijaki in profesorji. Profesorju so po mnenju dijakov pošteni, ne delajo razlik, so profesionalni in pripravljeni pomagati. Dijakom so na šoli všeč še ekskurzije, prenovljeni in urejeni prostori, šolski park, akvarij in laboratorijske vaje, želijo pa si boljše dostopnosti za invalide, prostor za druženje, ter avtomat za hrano in pijačo. Ob ponedeljkih dijaki programa tehnik optik in tehnik steklarstva začnejo s poukom ob 10h. Gimnazija začenja pouk ob 7.55, medtem ko začenjata programa tehnik optik in tehnik steklarstva pouk kasneje zaradi oddaljenosti kraja bivanja - v ta programa se vpisujejo dijaki iz cele Slovenije. Dijaki menijo, da je največji poudarek v šoli na strokovnih predmetih, najtežji pa se jim zdijo matematika, nemščina in slovenščina. Za teste se v povprečju učijo od 2 do 3 dni, uporabljajo lastne zapiske, zapiske kolegov iz višjih letnikov in učbenikov. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico, jedilnico, kuhinjo, laboratorij, učilnico za praktični pouk in interaktivne table.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
ŠC Rogaška Slatina ima dobro opremljeno računalniško učilnico, jedilnico in šolsko kuhinjo, učilnico za praktični pouk, laboratorij za kemijo in fiziko, učilnice pa imajo tudi interaktivne table, so pohvalili dijaki. Všeč jim je, da imajo šolo v bližini doma, da je majhna in se v njej počutijo domače. Na šoli vlada sproščeno vzdušje, včasih pa so zaradi ocenjevanja tudi pod stresom. S profesorji so v dobrih odnosih, saj so prijazni. Med pozitivnimi stvarmi so navedli povezanost, vzdušje, veliko obšolskih dejavnosti in ekskurzij, dobre malice in napovedano spraševanje. Želijo pa si, da bi bila športna dvorana bližje, da bi začenjali s poukom kasneje, daljši glavni odmor in da bi lahko bili obuti na šoli. Pouk je dopoldanski, le nekateri letniki optikov imajo ob ponedeljkih pouk delno popoldne. Poudarek je na slovenščini, nemščini, angleščini in geografiji, najtežji so strokovni, geografija, matematika in nemščina. Učijo se iz zvezkov, zapiskov in učbenikov. Te si lahko izposodijo v skladu ali kupijo na sejmu rabljenih učbenikov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Povezanost, urejenost šole in napovedana spraševanja so nekatere izmed pozitivnih stvari, ki so jih našteli anketirani dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina. Povedali so nam, da je njihova šola za znanje, smeh in sanje, kar je tudi moto šole. Dodajajo, da šola slovi po programu Tehnik optik, ker je edina šola v Slovenija, ki ponuja takšen program. Pouk poteka dopoldan, dijaki pa so pohvalili dobro razporejen urnik. Bodočim dijakom priporočajo vpis na njihovo šolo, ker tam ne bodo le število ampak posamezniki, ki se jim profesorji posvetijo. Sporočajo jim tudi, da nobena gimnazija ni lahka in da bodo z malo truda pridobili ogromno znanja. Po njihovem mnenju je v šoli več poudarka na matematiki in strokovnih predmetih. Anketirani dijaki učenju pred testi namenijo v povprečju dva dni, vsak dan pa za domače naloge porabijo približno eno uro. Učijo se iz zapiskov in učbenikov. Šola daje dijakom možnost obiskovanja številnih krožkov in organizira ekskurzije po Sloveniji in tujini, kjer drugačno ponudbo pripravijo vsako leto glede na interes dijakov in staršev.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijakom je všeč, da imajo šolo v bližini doma, da je majhna in se v njej počutijo domače. Dobro so opremljene računalniška učilnica, jedilnica in šolska kuhinja, učilnica za praktični pouk, laboratorij za kemijo in fiziko, učilnice pa imajo tudi interaktivne table. Na šoli vlada sproščeno vzdušje, včasih pa so zaradi ocenjevanja tudi pod stresom. S profesorji so v dobrih odnosih, saj so prijazni. Med pozitivnimi stvarmi so navedli majhnost šole, povezanost, vzdušje, veliko obšolskih dejavnosti in ekskurzij, dobre malice in napovedano spraševanje. Želijo pa si, da bi bila športna dvorana bližje, da bi začenjali s poukom kasneje, daljši glavni odmor in da bi lahko bili obuti v šoli. Pouk je dopoldanski, le nekateri letniki optikov imajo ob ponedeljkih pouk delno popoldne. Poudarek je na slovenščini, nemščini, angleščini in geografiji, najtežji so strokovni predmeti, geografija, matematika in nemščina. Učijo se iz zvezkov, zapiskov in učbenikov. Te si lahko izposodijo v skladu ali kupijo na sejmu rabljenih učbenikov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina so napisali, da je njihova šola za znanje, smeh in sanje, kar je tudi moto šole, ponosni pa so na svoj program Tehnik optik, saj so edina šola v Sloveniji, ki ponuja takšen program. Šola daje dijakom možnost obiskovanja številnih krožkov in organizira ekskurzije po Sloveniji in tujini, kjer drugačno ponudbo pripravijo vsako leto glede na interes dijakov in staršev. Po mnenju dijakov je v šoli več poudarka na matematiki in strokovnih predmetih. Učenju pred testi namenijo v povprečju dva dni, vsak dan pa za domače naloge porabijo približno eno uro. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, spraševanja pa imajo napovedana. Pohvalili so še urejenost šole in povezanost, urnik je dopoldanski in jim ustreza, medtem pa bi spremenili zunanjost šole, izboljšali kotiček za učenje, stole, ogrevanje in klopi. Bodočim dijakom priporočajo vpis, ker ne bodo le številka ampak posamezniki, ki se jim profesorji posvetijo. Sporočajo jim tudi, da nobena gimnazija ni lahka in da bodo z malo truda pridobili ogromno znanja.

Šolski center Rogaška Slatina je znan po programih gimnazija, tehnik optik in tehnik steklarstva in so šola, ki gradi na spoštovanju, srčnosti in odprtosti. Od šolskega leta 2018/2019 izvajajo tudi program steklar (vajenec). Njihova zgodovina sega v leto 1947, ko je nastala Steklarska šola, ki je sovpadala z industrijo v Rogaški Slatini. Zanimanje za poklic steklarja se zvišuje in prinaša vedno več vpisanih. Tudi industrija izraža potrebo pa izobraženih kadrih. Programe stalno bogatijo in plemenitijo z dodatnimi dejavnostmi, projekti in medšolskimi izmenjavami. Za uspeh šole se trudijo tako dijaki, starši, profesorji, kot tudi lokalna skupnost, da mladim omogočajo razvoj in kakovostno izobrazbo.

Na svoji spletni strani so zapisali, da je njihovo temeljno poslanstvo spodbujanje veselja do učenja in razvijanje spoštovanja do vsakega posameznika. Dijaki, starši, odrasli kandidati in zaposleni so ponosni na to, da so del te šole, kajti v ožjem in širšem okolju so prepoznavni po uspehih in kakovostnem delu.

PUSTITE KOMENTAR