Šolski center Rogaška Slatina

Šolski center Rogaška Slatina

Šolski center Rogaška Slatina je znan po programih gimnazija, tehnik optik in tehnik steklarstva in so šola, ki gradi na spoštovanju, srčnosti in odprtosti.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Steklarska ulica, Rogaška Slatina 3250, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mojca Roter in Nataša Pogorevc Tarkuš
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 03/818 20 79; svetovalna služba: 03/818 20 75/79
Spletna stran: http://scrs.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Ena manjših šol in edina šola v Sloveniji, ki izobražuje za poklica tehnik optik in tehnik steklarstva. Ker se na šoli šolajo dijaki iz cele Slovenije, je šoli pridružen tudi dijaški dom. Temeljno poslanstvo je spodbujati veselje do učenja in razvijati spoštovanje vsakega posameznika. Na šoli imajo tudi napovedano spraševanje. Majhnost šole je velika prednost, saj omogoča dobro počutje, individualen pristop do vsakega posameznika, tesnejše ustvajalno in strokovno sodelovanje med dijaki in profesorji.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: francoščina, sociologija, geografija, fizika, informatika, kemija, zgodovina - glede na vsakoletni interes dijakov
Šolski krožkiŠolski krožki: muzikal v angleškem jeziku, pevski zbor, šolski radio, časopis v tujih jezikih, šolski radio, prostovoljno socialno delo, sodelovanje s splošno knjižnico, fakultativno učenje angleščin in nemščine, likovni, podjetniški, foto, debatni, filozofski, šahovsi, kulinarični krožek, tutorstvo, učenje za učenje, šolski spletni časopis, odbojka, košarka, nogomet, plavanje, tečaj prve pomoči ...
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: v tujino: Benetke, Munchen, Celovec, Strasbourg, Toskana, Provansa, London, Praga, Pariz, Varšava, Krapina, hrvaško Zagorje, Velika Gorica, Zagreb ...; po Sloveniji: Ptuj, Rogatec, Kozjansko, Kras, Celje, Cerkniško jezero, Logarska dolina, Portorož ...
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 259

Uspeh šole na maturi 2016/2017:
v letu 2015/16: 19,44 točk (splošna matura), 15,83 točk (poklicna matura)

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
ŠC Rogaška Slatina ima dobro opremljeno računalniško učilnico, jedilnico in šolsko kuhinjo, učilnico za praktični pouk, laboratorij za kemijo in fiziko, učilnice pa imajo tudi interaktivne table, so pohvalili dijaki. Všeč jim je, da imajo šolo v bližini doma, da je majhna in se v njej počutijo domače. Na šoli vlada sproščeno vzdušje, včasih pa so zaradi ocenjevanja tudi pod stresom. S profesorji so v dobrih odnosih, saj so prijazni. Med pozitivnimi stvarmi so navedli povezanost, vzdušje, veliko obšolskih dejavnosti in ekskurzij, dobre malice in napovedano spraševanje. Želijo pa si, da bi bila športna dvorana bližje, da bi začenjali s poukom kasneje, daljši glavni odmor in da bi lahko bili obuti na šoli. Pouk je dopoldanski, le nekateri letniki optikov imajo ob ponedeljkih pouk delno popoldne. Poudarek je na slovenščini, nemščini, angleščini in geografiji, najtežji so strokovni, geografija, matematika in nemščina. Učijo se iz zvezkov, zapiskov in učbenikov. Te si lahko izposodijo v skladu ali kupijo na sejmu rabljenih učbenikov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Povezanost, urejenost šole in napovedana spraševanja so nekatere izmed pozitivnih stvari, ki so jih našteli anketirani dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina. Povedali so nam, da je njihova šola za znanje, smeh in sanje, kar je tudi moto šole. Dodajajo, da šola slovi po programu Tehnik optik, ker je edina šola v Slovenija, ki ponuja takšen program. Pouk poteka dopoldan, dijaki pa so pohvalili dobro razporejen urnik. Bodočim dijakom priporočajo vpis na njihovo šolo, ker tam ne bodo le število ampak posamezniki, ki se jim profesorji posvetijo. Sporočajo jim tudi, da nobena gimnazija ni lahka in da bodo z malo truda pridobili ogromno znanja. Po njihovem mnenju je v šoli več poudarka na matematiki in strokovnih predmetih. Anketirani dijaki učenju pred testi namenijo v povprečju dva dni, vsak dan pa za domače naloge porabijo približno eno uro. Učijo se iz zapiskov in učbenikov. Šola daje dijakom možnost obiskovanja številnih krožkov in organizira ekskurzije po Sloveniji in tujini, kjer drugačno ponudbo pripravijo vsako leto glede na interes dijakov in staršev.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijakom je všeč, da imajo šolo v bližini doma, da je majhna in se v njej počutijo domače. Dobro so opremljene računalniška učilnica, jedilnica in šolska kuhinja, učilnica za praktični pouk, laboratorij za kemijo in fiziko, učilnice pa imajo tudi interaktivne table. Na šoli vlada sproščeno vzdušje, včasih pa so zaradi ocenjevanja tudi pod stresom. S profesorji so v dobrih odnosih, saj so prijazni. Med pozitivnimi stvarmi so navedli majhnost šole, povezanost, vzdušje, veliko obšolskih dejavnosti in ekskurzij, dobre malice in napovedano spraševanje. Želijo pa si, da bi bila športna dvorana bližje, da bi začenjali s poukom kasneje, daljši glavni odmor in da bi lahko bili obuti v šoli. Pouk je dopoldanski, le nekateri letniki optikov imajo ob ponedeljkih pouk delno popoldne. Poudarek je na slovenščini, nemščini, angleščini in geografiji, najtežji so strokovni predmeti, geografija, matematika in nemščina. Učijo se iz zvezkov, zapiskov in učbenikov. Te si lahko izposodijo v skladu ali kupijo na sejmu rabljenih učbenikov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina so napisali, da je njihova šola za znanje, smeh in sanje, kar je tudi moto šole, ponosni pa so na svoj program Tehnik optik, saj so edina šola v Sloveniji, ki ponuja takšen program. Šola daje dijakom možnost obiskovanja številnih krožkov in organizira ekskurzije po Sloveniji in tujini, kjer drugačno ponudbo pripravijo vsako leto glede na interes dijakov in staršev. Po mnenju dijakov je v šoli več poudarka na matematiki in strokovnih predmetih. Učenju pred testi namenijo v povprečju dva dni, vsak dan pa za domače naloge porabijo približno eno uro. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, spraševanja pa imajo napovedana. Pohvalili so še urejenost šole in povezanost, urnik je dopoldanski in jim ustreza, medtem pa bi spremenili zunanjost šole, izboljšali kotiček za učenje, stole, ogrevanje in klopi. Bodočim dijakom priporočajo vpis, ker ne bodo le številka ampak posamezniki, ki se jim profesorji posvetijo. Sporočajo jim tudi, da nobena gimnazija ni lahka in da bodo z malo truda pridobili ogromno znanja.

Šolski center Rogaška Slatina je znan po programih gimnazija, tehnik optik in tehnik steklarstva in so šola, ki gradi na spoštovanju, srčnosti in odprtosti. Njihova zgodovina sega v leto 1947, ko je nastala Steklarska šola, ki je sovpadala z industrijo v Rogaški Slatini. Zanimanje za poklic steklarja se zvišuje in prinaša vedno več vpisanih. Tudi industrija izraža potrebo pa izobraženih kadrih. Programe stalno bogatijo in plemenitijo z dodatnimi dejavnostmi, projekti in medšolskimi izmenjavami. Za uspeh šole se trudijo tako dijaki, starši, profesorji, kot tudi lokalna skupnost, da mladim omogočajo razvoj in kakovostno izobrazbo.

Na svoji spletni strani so zapisali: “Naše temeljno poslanstvo je spodbujati veselje do učenja in razvijati spoštovanje do vsakega posameznika. Dijaki, starši, odrasli kandidati in zaposleni smo ponosni na to, da smo del te šole, kajti v ožjem in širšem okolju smo prepoznavni po uspehih in kakovostnem delu.”

PUSTITE KOMENTARInline
Inline