Domov Šolski center Ravne na Koroškem – Srednja šola

Šolski center Ravne na Koroškem – Srednja šola

Srednja šola Ravne je center tehniškega znanja Koroške, ki na sodoben način, s posluhom za vsakega udeleženca ter s sodelovanjem z gospodarstvom izobražuje za poklic in za življenje.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Na gradu 4a, Ravne na Koroškem, Slovenija
 
Kontaktna oseba: mag. Mateja Verdinek Žigon
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 02/875 06 00, svetovalna služba: 02/875 06 06
Spletna stran: www.srednjasolaravne.si
Program:
 • Pomočnik v tehnoloških procesih (NPI)
 • Avtoserviser (SPI)
 • Mehatronik operater (SPI)
 • Oblikovalec kovin - orodjar (SPI)
 • Metalurg (SPI)
 • Strojni tehnik (SSI)
 • Elektrotehnik (SSI)
 • Tehnik računalništva (SSI)
 • Metalurški tehnik (SSI)
 • Strojni tehnik (PTI)

  • JedilnicaŠolska jedilnica: Da
   KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
   Posebnost šolePosebnost šole: V šoli je pomemben vsak posamezen dijak. Želijo, da vsak najde nekaj zase.
   Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
   Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
   Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
   Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
   Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
   Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina
   Izbirni predmetiIzbirni predmeti: nemščina
   Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: v različne strokovne organizacije in institucije po Sloveniji in tujini
   Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 522

   Uspeh šole na maturi 2018/2019:


   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
   Vprašanim dijakov je srednja šola všeč zaradi sodobne opremljenosti, urejene okolice šole, dobrega ozračja, ki vlada pri pouku ter profesionalnih profesorjev in ostalega osebja šole, ki skrbi, da se dijaki dobro počutijo. Dijaki so se odločili za vpis zaradi odprtih možnosti za opravljanje poklica. Odnos med profesorji in dijaki je spoštljiv, sproščen, včasih celo prijateljski, a še vedno so avtoritativni in vzdržujejo red pri pouku. Poudarek je na strokovnih predmetih in matematiki, med težje predmete pa so uvrstili slovenščino in matematiko ter strokovne predmete zaradi velike količine snovi. Nekateri dijaki se pripravljajo na preverjanja znanja sproti, drugi le pred ocenjevanjem. S pripravo začnejo nekje do tri dni pred posameznim testom, tako da predelajo teme iz zvezkov, se učijo z reševanjem vaj ter obnovijo domače naloge. Poklici, ki jih želijo opravljati dijaki po končanem izobraževanju so različni, v anketah pa so zapisali: strojni tehnik – CNC operater, inženir, novinar in programer.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
   Dijaki so srednjo šolo izbrali zaradi dobrih možnosti zaposlitve in zaradi nove šolske zgradbe in opreme. Poklici, ki jih želijo opravljati dijaki so programer, strojni tehnik – CNC operater, hardware developer, inženir in novinar/ka. Kot dobro opremljene prostore so še posebej izpostavili računalniško učilnico, učilnico za praktični pouk, jedilnico in šolsko kuhinjo ter opremljenost šole z interaktivnimi tablami. Pozitivne stvari šole so po mnenju dijakov tudi urejena okolica, profesorji in ravnateljica, dobro ozračje in možnost igranja ročnega nogometa. Odnos med profesorji in dijaki je spoštljiv, sproščen in kolegialen, a hkrati imajo profesorji avtoriteto. Nekateri dijaki se pripravljajo na preverjanja znanja sproti, nekateri le ko je potrebno. S pripravo na teste začnejo med 1 in 3 dnevi pred posameznim testom, na katere se pripravljajo s ponavljanjem snovi iz zvezkov, reševanjem starih testov, pripravo zapiskov in ponavljanjem domačih nalog. Med predmeti je poudarek na strokovnih predmetih in matematiki. Med težjimi predmeti ocenjujejo, da so slovenščina in matematika ter strokovni, saj posvečajo pozornost podrobnostim.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
   Dijaki so zapisali, da so se za Srednjo šolo Ravne odločili zaradi možnosti zaposlitve in zanimanja za izbrano smer. Na šoli se v splošnem dobro počutijo, odnos profesorjev do dijakov so opisali kot korekten, primeren in prijazen. Največji poudarek je po mnenju dijakov na strokovnih predmetih in matematiki, fiziki ter slovenščini. Učijo se do tri dni pred testom, za nekatere predmete tudi sproti. Učijo se iz knjig in svojih zapiskov, včasih pa tudi rešujejo stare teste in preberejo snov v učbeniku. Za domače naloge porabijo do pol ure dnevno. Zelo jim je všeč, da je šola nova, da je moderno opremljena, še posebej so izpostavili računalniško učilnico in laboratorij za kemijo in fiziko. Izboljšali pa bi malico in temperaturo v šoli (poleti hladneje, pozimi topleje).

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
   Srednjo šolo Ravne na Koroškem so anketirani dijaki opisali kot šolo, ki slovi po kvaliteti in prijaznosti. Na šoli se počutijo odlično, odnos profesorjev do dijakov so opisali z besedami pošten, dober in prijazen. Vrstnikom svetujejo vpis na njihovo šolo, ker je perspektivna in na njej vlada dobro vzdušje. Med pozitivne stvari na šoli so našteli sodobno opremo, odlične profesorje in učni program. Imajo dopoldanski urnik, ki je dijakom všeč zaradi dobro razporejenih predmetov. Dijaki menijo, da je na šoli večji poudarek na strokovnih predmetih, zaradi večje količine snovi jim največ preglavic povzročata geografija in zgodovina. Učijo se večinoma takrat, ko je to potrebno, v povprečju dva dni pred posameznim testom, pri čemer si pomagajo z zapiski in knjigami, ki jih lahko dobijo v knjižnici. Šola organizira šolske ekskurzije po Sloveniji in tujini.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
   Dijaki so zapisali, da so se za Srednjo šolo Ravne odločili zaradi možnosti zaposlitve in zanimanja za izbrano smer. Zelo jim je všeč, da je šola nova, da je moderno opremljena, še posebej so izpostavili računalniško učilnico in laboratorij za kemijo in fiziko. Izboljšali pa bi malico in temperaturo v šoli (poleti hladneje, pozimi topleje). Na šoli se v splošnem dobro počutijo, odnos profesorjev do dijakov so opisali kot korekten, primeren in prijazen. Največji poudarek je po mnenju dijakov na strokovnih predmetih in matematiki, fiziki ter slovenščini. Učijo se do tri dni pred testom, za nekatere predmete tudi sproti. Učijo se iz knjig in svojih zapiskov, včasih pa tudi rešujejo stare teste in preberejo snov v učbeniku. Za domače naloge porabijo do pol ure dnevno.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
   Na Srednji šoli Ravne na Koroškem so anketirani dijaki med pozitivne stvari na šoli našteli sodobno opremo, odlične profesorje in učni program. Pouk je v dopoldanskih urah in dijakom odgovarja zaradi dobro razporejenih predmetov. Odnos profesorjev do dijakov je pošten, dober in prijazen. Menijo, da je poudarek na strokovnih predmetih, zgodovina in geografija pa jim zaradi večje količine snovi delata preglavice. Učijo se večinoma takrat, ko je to potrebno, v povprečju dva dni pred posameznim testom, pri čemer si pomagajo z zapiski in knjigami, ki jih lahko dobijo v knjižnici. Bodočim dijakom svetujejo vpis, saj menijo, da je njihova šola perspektivna, na njej je dobro vzdušje, slovi pa po kvaliteti in prijaznosti. Dijaki imajo na izbiro tudi različne šolske ekskurzije po Sloveniji in tujini.

Srednja šola Ravne ima na svoji spletni strani zapisano: “Želimo, da naša šola postane najboljša strokovna šola na Koroškem, ki skrbi za visoko strokovnost, je unikatna po svojem pristopu, vzgaja mlade, ki cenijo lastne sposobnosti in spoštujejo druge.”

 

PUSTITE KOMENTAR