Domov Šolski center Ravne na Koroškem – Gimnazija

Šolski center Ravne na Koroškem – Gimnazija

Biti maturant Gimnazije Ravne na Koroškem je pomenilo in še pomeni znanje in človeško zanesljivost.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Na gradu 4, Ravne na Koroškem, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Marija Krajnc
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 02/870 51 30, svetovalna služba: 02/870 51 39
Spletna stran: http://www.gimnazija-ravne.si/
Program:
 • Gimnazija
 • Gimnazija – športni oddelek
 • Farmacevtski tehnik
 • Maturitetni tečaj

  • JedilnicaŠolska jedilnica: Da
   KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
   Posebnost šolePosebnost šole: Šola se nahaja v lepem in mirnem šolskem okolju, kjer je tudi bogato opremljena knjižnica, dvorana za kino predstave in fitnes. Obdana je s športnimi objekti (bazen, dvorana, atletski stadion, športna igrišča ...), pred šolo pa je velik park. Dobra opremljenost šole omogoča kakovostno delo pri pouku in pestrost obšolskih dejavnosti. Gimnazijsko izobraževanje ima na šoli dolgoletno tradicijo, v zadnjih letih pa izvajamo tudi šolanje po programu farmacevtskega tehnika.
   Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
   Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
   Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
   Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
   Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
   TutorTutorstvo: Ne
   Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, ruščina, latinščina, španščina, nemščina
   Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: izmenjave potekajo s sosednjo Avstrijo in z drugimi državami po Evropi v okviru različnih projektov: Erasmus+: SenzaConfini.BrezMeja.OhneGrenzen, mednarodni projekti Erasmus+ "Master", eTwinning
   Izbirni predmetiIzbirni predmeti: naravoslovje (projektno delo z osnovami raziskovalnega dela); družboslovje (projektno delo z osnovami raziskovalnega dela), 3. tuji jezik: ruščina, španščina in vzgoja za solidarnost; maturanti izbirajo med vsemi splošnoizobraževalnimi maturitetnimi predmeti
   Šolski krožkiŠolski krožki: priprava na tekmovanja iz različnih področij (šolskih predmetov); tuji jeziki, matematika, kemija, fizika, biologija, bralne značke, pevski zbor, gledališče, film, fotografija, šolski časopisi, šolski ansambel, raziskovanje, športne ekipe ...
   Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji in Avstrijski Koroški in v tujino (po izbiri): Španija, München, Benetke, Anglija, Škotska, predbožični Dunaj, Salzburg, Bratislava
   MaturaŠtevilo vseh dijakov: 496
   MaturaUspeh šole na maturi 2020/21: 100 %
   MaturaŠtevilo maturantov v 2020/21: 93
   MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): vsi

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
   Dijaki gimnazije, ki so sodelovali v anketiranju, si v prihodnosti želijo postati fiziki, zdravniki, kemiki, glasbeniki, psihologi. Šola jim s svojim predmetnikom omogoča udejanjanje na različnih področjih, poudarek pa daje na slovenščini, angleščini in matematiki. Šola ima urejeno notranjost in okolico s parkom, profesorji so prijazni in dijake spoštujejo. Ponuja številne obšolske dejavnosti, ki se jih dijaki radi udeležujejo, da izpopolnjujejo svoje interese. Urnik je čez teden solidno razporejen, težji predmeti si nikoli ne sledijo en za drugim, večinoma pa pouk poteka med 6.55 in 14.05, redko dlje. Vprašani dijaki za pripravo na teste in spraševanja porabijo približno dva do tri dni, sproti večinoma delajo domače naloge. Učenje poteka iz zapiskov, ki si jih naredijo iz učbenika ali pri pouku, rešujejo stare teste in vaje iz delovnih zvezkov, dodatne vaje si poiščejo na spletu. Nasvet vsem, ki se bi vpisali na gimnazijo je, naj izkoristijo svoj dijaški čas, naj bodo vedoželjni in izkoristijo profesionalnost profesorjev.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
   Na gimnaziji učijo profesorji z dolgoletnimi izkušnjami in predajajo učno snov na privlačen in zanimiv način. Vedno iščejo načine, kako bi popestrili ure, kar naredi v razredih pozitivno klimo. Spodbujajo dijake pri kreativnem razmišljanju in so vedno na voljo za pomoč. Šola slovi po zavidljivih rezultatih na športnih in glasbenih področjih ter dosežkih na maturi. Urnik je največkrat organiziran tako, da težji predmeti niso skupaj na urniku. Kot težje predmete so izpostavili matematiko, ker je treba narediti ogromno nalog, fiziko, ker se jo težje učijo ter kemijo in zgodovino. Za domače naloge porabijo do ene ure na dan. Učijo so sproti, a pri nekaterih predmetih le pred ocenjevanji. Uporabljajo zapiske in učbenike, te dobijo v učbeniškem skladu, ter delovne zvezke. Pred testi ponovijo še vaje in domače naloge, ter poiščejo dodatne vire na spletu. Kot pozitivno so ocenili laboratorije za kemijo in fiziko, učilnice za praktični pouk, na igrišču in v jedilnici med malico pa lahko se zabavajo s prijatelji. Bodočim dijakom svetujejo, da naj razmislijo, kam se bodo vpisali glede na interese nadaljnjega izobraževanja ter poleg pouka obiskujejo različne krožke, da bodo dopolnili svoje veščine v stvareh, ki jih zanimajo. Izkoristijo naj čas za šport in gradijo svojo osebnosti.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
   Gimnazija slovi po odličnih rezultatih na maturi in uspehih na športnih in glasbenih področjih. Anketiranim dijakom je všeč spodbudno vzdušje na šoli, k čemur pripomorejo pozitivni profesorji, ki imajo kakovostno znanje. Gimnazijo so izbrali zaradi športne usmeritve, programa, ki omogoča nadaljnje izobraževanje ter bližine šole domu. Med dobro opremljenimi prostori navajajo učilnice za praktični pouk, laboratorije za kemijo in fiziko, radi se družijo s sošolci na igrišču in v jedilnici. Pouk poteka dopoldan, predmeti na urniku pa so tudi zadovoljivo razporejeni, tako da niso pretežki predmeti skupaj. Za domače naloge porabijo do eno uro na dan. Dijakom predstavljajo izziv matematika, ker je treba narediti veliko nalog, fizika, ker je nerazumljiva ter kemija in zgodovina. V povprečju se na teste začnejo pripravljati do tri dni prej, pri tem uporabljajo svoje zapiske, učbenike iz učbeniškega sklada in rešujejo vaje ter stare teste. Kot pozitivne lastnosti šole so dijaki izpostavili izbiro med številnimi krožki, kjer lahko pridobivajo dodatne veščine, strokovne ekskurzijame in izlete, na katerih se družijo s sošolci in spoznavajo nove stvari.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
   Družinska tradicija, program in športni oddelki ter bližina šole domu, so razlogi, zakaj so jo izbrali nekateri anketirani gimnazijci. Medtem ko so jo drugi izbrali, zato ker odpira možnosti za nadaljnje šolanje. Šola je prepoznavna po uspešnih športnikih in glasbenikih ter odlično opravljeni maturi. Pozitivne lastnosti šole so tudi možnost izbire med številnimi različnimi krožki, ekskurzijami in izleti ter prijeten ambient šole in šolske okolice. Vzdušje na šoli je pozitivno in sproščeno, k čemur pripomorejo tudi profesorji, saj imajo subjektiven in prijazen odnos ter so vedno pripravljeni pomagati. Želijo pa si boljšo razporejenost testov in manj poudarka na naravoslovnih predmetih. Najtežji predmeti se dijakom zdijo matematika, fizika, kemija in zgodovina. Menijo da je urnik dobro razporejen, in sicer poteka pouk med 7.45 in 14.05 uro. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, ki jih lahko dobijo v učbeniškem skladu šole. Za pripravo na ocenjevanje pa ponovijo tudi domače naloge in rešujejo stare teste. V povprečju se na teste začnejo pripravljati dva ali tri dni prej, medtem ko za domače naloge porabijo do eno uro na dan. Med dobro opremljenimi prostori so izpostavili učilnico za praktični pouk, laboratorij za kemijo in fiziko, igrišče ter jedilnico.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
   Gimnazijo krasi lepo okolje. Zanjo se dijaki odločili zaradi bližine doma, športnega oddelka in dobrega slovesa. Zadovoljni so, da je ocenjevanje napovedano. Počutje na šoli so opisali kot dobro in sproščeno. Kot dobro opremljeno so izpostavili jedilnico in laboratorij za fiziko in kemijo. Med predmeti, na katerih je poudarek, sta bili največkrat omenjeni matematika in slovenščina, med najzahtevnejšimi so našteli matematiko, slovenščino, kemijo in fiziko. Učijo se večinoma le pred preverjanjem, od enega pa do pet dni pred testom, iz zapiskov in učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v šolskem skladu. Ponavadi naredijo še dodatne zapiske. Za domače naloge porabijo do pol ure ali do ene ure dnevno. Šolo priporočajo tudi bodočim dijakom, a svetujejo sprotno učenje.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
   Gimnazijci so v anketah napisali, da se najraje učijo sproti, pri učenju si pomagajo s knjigami, ki jih dobijo v knjižnici ali pri starejših dijakih ter z zapiski, ki si jih izposojajo med seboj. Domače naloge jim dnevno vzamejo od pol ure do eno uro, snov pred testi pa utrjujejo z reševanjem starih testov, ponavljanjem vaj in prebiranjem učbenikov. Po mnenju dijakov daje šola večji poudarek na naravoslovne predmete, najtežji predmeti pa se jim zdijo matematika, fizika in jeziki. Pohvalili so pametne table, športne objekte in urejene učilnice, pogrešajo le nekoliko več ekskurzij. Svoj prosti čas lahko izkoristijo za obisk krožkov, kot so gledališki, literarni, lutkovni, foto krožek … Anketirani dijaki svetujejo vpis na njihovo šolo vsem, ki so vztrajni, delovni in so se pripravljeni boriti za doseg svojih ciljev.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
   Dijaki so se za gimnazijo odločili zaradi lepega okolja, bližine doma, športnega oddelka in dobrega slovesa. Pohvalili so vnaprej napovedano ocenjevanje. Počutje na šoli so opisali kot dobro in sproščeno. Kot dobro opremljeno so izpostavili jedilnico in laboratorij za fiziko in kemijo. Med predmeti, na katerih je poudarek, sta bili največkrat omenjeni matematika in slovenščina, med najzahtevnejšimi so našteli matematiko, slovenščino, kemijo in fiziko. Učijo se iz zapiskov in knjig/učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v šolskem skladu. Po navadi se naredijo še dodatne zapiske. Učijo se večinoma le pred preverjanjem, od enega pa do pet dni pred testom. Za domače naloge porabijo do pol ure ali do ene ure dnevno. Šolo priporočajo turi bodočim dijakom, a svetujejo sprotno učenje.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
   Gimnazijci so v anketah napisali, da dnevno porabijo od pol ure do eno uro za domače naloge, snov pred testi pa utrjujejo z reševanjem starih testov, ponavljanjem vaj in prebiranjem učbenikov. Najraje se učijo sproti, pri učenju pa uporabljajo knjige, ki jih dobijo v knjižnici ali pri starejših dijakih ter zapiske, ki si jih izposojajo med seboj. Pohvalili so pametne table, športne objekte in urejene učilnice, pogrešajo le nekoliko več ekskurzij in mednarodnih projektov. Imajo pa zato pester nabor krožkov (gledališki, literarni, lutkovni, foto krožek …). Po mnenju dijakov daje šola večji poudarek na naravoslovne predmete, največji izziv pa imajo pri matematiki, fiziki in jezikih. Vpis priporočajo vse, ki so vztrajni, delovni in so se pripravljeni boriti za doseg svojih ciljev.

“Gimnazija Ravne na Koroškem živi v koroškem prostoru že več kot 60 let. V tem obdobju nas je živelo, ustvarjalo in snovalo zgodovino šole in pokrajine preko 7000 dijakov in dijakinj, preko 200 učiteljev in učiteljic. Mnogo nekdanjih maturantov ustvarjalno sooblikuje slovenski pa tudi širši kulturni, znanstveni, gospodarski in politični prostor. Šoli je uspelo ohraniti ponosen obraz in kakovostno delo, srčnost in dobroto.”

Vir: Spletna stran šole


Število točk, potrebnih za vpis

2021/22

program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 158.

2019/20

 • program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 148.

PUSTITE KOMENTAR