Domov Šolski center Postojna – Srednja šola Postojna

Šolski center Postojna – Srednja šola Postojna

Dijakom ponujajo splošno in strokovno znanje, širino duha in fleksibilnost, da bodo našli svoje mesto in vlogo v slovenskem in širšem evropskem prostoru.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Cesta v Staro vas, Postojna 6230, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Teja Tomšič in Marija Pirih
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 081 601 650
Spletna stran: http://www.scpo.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Sodobni pristopi k učenju in aktivne metode poučevanja; moderni učni pripomočki; Spodbujanje dijakov športnikov in tistih, ki se udejstvujejo na področju kulture; tematski projektni dnevi; medgeneracijske dejavnosti; izkušeni in prijazni profesorji, šola s tradicijo, vpetost v lokalno in širše okolje, sodelovanje z lokalno televizijo in radiem, dobri medsebojni odnosi (tako med učitelji in dijaki, med učitelji samimi ter med dijaki)
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, francoščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Preko različnih projektov. Praktično izobraževanje v tujini za dijake ekonomske in strojne šole v Španiji, Estoniji, Nemčiji, Turčiji, na Finskem...; Mobilnost dijakov gimnazije preko izmenjave Erasmus+ (Španija, Turčija, Madžarska, Češka); Center za mednarodne izmenjave - Španija; enodnevne in večdnevne ekskurzije v tujino preko popotniškega krožka (Italija, Avstrija, Nemčija, Češka, Malta...)
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Izbirni predmeti pri drugem jeziku; izbirni maturitetni predmeti (fizika, biologija, kemija, geografija itd.); interdisciplinarni tematski sklop, v okviru katerega šola razpisuje tri sklope, med katerimi bodo lahko dijaki izbirali - I. naravoslovni: skrivnostni svet krasa, II. družboslovni (2. letnik: prebivalstvo v gibanju; 3. letnik: odklonskost in duševne motnje); III. kultura in civilizacija: mednarodna povezovanja)
Šolski krožkiŠolski krožki: bralni klub, dramski krožek, literarno-novinarski krožek, krožek Mladi in denar, naravoslovni krožek, likovne delavnice, šolski orkester Big band, športne dejavnosti (odbojka, nogomet, košarka, rokomet, funkcionalna vadba itd.), tečaj avtogenega treninga, prostovoljstvo, računalniški, čebelarski, popotniški in pohodniški, zgodovinski krožek, gledališki abonma itd.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji in tujini: Firence, Dunaj, Praga, San Marino, Bratislava, Rim, Trst, Oglej, Munchen, Prekmurje
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 733

Uspeh šole na maturi 2018/2019:
splošna matura 90,1 %, poklicna matura 92,4 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Na Srednjo šolo Postojna so se vprašani dijaki vpisovali zaradi zanimive predstavitve na informativnih dneh, pozitivnega vzdušja na šoli in bližine njihovemu domu. Odnosi s profesorji so sproščeni, dijaki si med seboj pomagajo. Šola poda trdno osnovo za nadaljnji študij, zato bi jo tudi priporočili svojim mlajšim vrstnikom. Svetujejo še, da se sproti trudijo in učijo predmete, ki so na maturi. Že tekom leta je poudarek na teh predmetnih, medtem ko na ostalih smereh več pozornosti na strokovnih. Kot najtežje predmete so vprašani izpostavili matematiko, računovodstvo, statistiko in slovenščino. Učijo se iz zapiskov, delajo vaje in iz učbenikov, ki si jih lahko izposodijo iz učbeniškega sklada. Na začetku leta na šoli poteka sejem rabljenih učbenikov, kjer dobijo literaturo od starejših vrstnikov. Pri predmetih, ki to zahtevajo se učijo sproti, medtem ko pri drugih le pred ocenjevanjem, v povprečju do dva dni prej. V prihodnosti bodo vprašani dijaki izbirali poklice, ki se navezujejo na njihovo smer izobraževanja.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Na program tehnik računalništva na Srednji šoli Postojna so se vprašani dijaki vpisali zaradi zanimanja za ta program, nekateri tudi zaradi bližine doma. Šola je majhna, zato se vsi poznajo med seboj, slovi pa tudi po zlatih maturantih. Anketirani so pohvalili opremljene učilnice, studio, klub, igrišče in veliko prakse. Profesorji se trudijo za boljšo prihodnost dijakov, so včasih strogi, a tudi prijateljski. Program ima poudarek na računalništvu, dijakom pa so najtežji predmeti fizika, matematika in programiranje. Nekateri dijaki se učijo sproti, drugi le pred testi in spraševanjem, a takrat v povprečju od pet dni do enega tedna. V tem času se učijo iz zapiskov, delajo vaje iz delovnih zvezkov, rešujejo stare teste, poiščejo dodatne vaje na internetu, nekateri pa se učijo tudi s sošolci, saj si tako hitreje zapomnijo snov. Pouk poteka od 8.00 do 14.05.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Več dijakov se je za šolo odločilo zaradi bližine, saj imajo tako več časa zase. Priporočajo korekten odnos do profesorjev in da izkoristijo vse, kar jim šola ponuja. Dijaki različnih programov se družijo med sabo, zato sproščeno vzdušje zmoti le maturitetno obdobje, ki je bolj napeto. Šola slovi po prijaznem osebju in raznolikosti programov, posebej strojnem tehniku.

Dijaki programa ekonomski tehnik se učijo dva do pet dni pred testom v povprečju, sproti samo za spraševanje. Pravijo, da so profesorji pripravljeni prisluhniti in pomagati dijakom. Med težje predmete bi prišteli angleščino in matematiko, poudarek pa je na ekonomskih predmetih. Zadovoljni so s prometnimi povezavami za pot v šolo, prakso v tujini, krožki in tekmovanji. Želijo si bolj obzirne razporeditve pisnih preverjanj znanja in izboljšave v kuhinji in klubskem prostoru.

Anketirani strojni tehniki so povedali, da je vzdušje na šoli mirno in nasmejano. Med pozitivne lastnosti šole so dodali čistočo, nove delavnice, klub in telovadnico, glede izboljšav pa bi se osredotočili na gretje, peš poti in količino hrane. S poukom pričenjajo ob 7.30. Med predmeti ima največji poudarek strojništvo, izzive jim povzroča matematika. Učijo se iz zapiskov, ki jih dobijo od profesorjev. Delajo tudi vaje iz učbenikov in delovnih zvezkov ter rešujejo stare teste.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Na Srednji šoli Postojna je na izbiro pester izbor programov. Dijaki so se zanjo odločili zaradi bližine in zanimanja, opisujejo pa jo kot šolo, kjer imajo dobre, natančne profesorje, šola je lepo opremljena, slovi po ekskurzijah v tujino in mednarodnih izmenjavah ter je primerna za vse, ki si želijo dobrega znanja. Pohvalili so še malico, profesorje, dobro opremljene računalniške učilnice, izbiro obšolskih dejavnosti in pestre ekskurzije. Po mnenju gimnazijcev je poudarek na glavnih treh maturitetnih predmetih, ostali programi pa so mnenja, da je poudarek na strokovnih predmetih. Največ preglavic jim povzročajo ravno slednji, ker zahtevajo veliko dela. V povprečju porabijo dijaki dnevno po pouku še od pol do eno uro za domače naloge, pred testi pa začnejo z učenjem tri dni prej. Učijo se tako, da ponovijo domače naloge, rešujejo stare teste in uporabljajo svoje zvezke. Vsako leto septembra imajo na šoli tudi sejem rabljenih učbenikov, nekaj gradiva pa dobijo od starejših generacij. Vsi anketirani dijaki različnih programov šolo priporočajo, saj se naučijo veliko novih stvari, ki so zanimive in uporabne, šola nudi dobro podlago za študij, naučijo pa se stvari, ki jim prav pridejo tudi v vsakdanjem življenju.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Za Srednjo šolo Postojna so se dijaki v večini odločili zaradi bližine domu. Na njej se dobro počutijo, odnosi s profesorji so profesionalni in korektni. Pozitivne stvari na šoli so klub, ekskurzije, praksa v tujini, ambient in krožki. Dobro so opremljene telovadnica in jedilnica. Izboljšali bi prehrano, bolje organizirali avtobuse in prenovili stranišča. Urnik je dopoldanski. Poudarek je na strokovnih predmetih in matematiki, najtežji pa so angleščina, matematika in biologija. Večinoma se učijo, ko se je treba, do tri dni pred testom. Učijo se večinoma iz zapiskov, pa tudi iz učbenikov, ki jih lahko kupijo na začetku leta na sejmu rabljenih učbenikov ali pa si jih izposodijo v šolskem skladu. Pred testom tudi ponovijo domače naloge in delajo vaje iz učbenika. Za domačo nalogo porabijo od pol ure do dveh ur dnevno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Po mnenju gimnazijcev je poudarek na glavnih treh maturitetnih predmetih, ostali programi pa so mnenja, da je poudarek na strokovnih predmetih. Največ preglavic jim povzročajo ravno slednji, ker zahtevajo veliko dela. Vsako leto septembra imajo na šoli sejem rabljenih učbenikov, nekaj gradiva pa dobijo od starejših generacij. Dijaki se učijo s ponavljanjem domačih nalog, rešujejo stare teste in uporabljajo svoje zvezke. Pred testi začnejo dijaki z učenjem tri dni prej, v povprečju porabijo dnevno po pouku še od pol do eno uro za domače naloge. Dijaki so se za Srednjo šolo Postojna odločili zaradi bližine in zanimanja, opisujejo jo kot šolo, kjer imajo dobre, natančne profesorje, je lepo opremljena, slovi po ekskurzijah v tujino in mednarodnih izmenjavah ter je primerna za vse, ki si želijo dobrega znanja. Pohvalili so še malico, profesorje, dobro opremljene računalniške učilnice, izbiro obšolskih dejavnosti in pestre ekskurzije. Vsi anketirani dijaki različnih programov šolo priporočajo, saj se naučijo veliko novih stvari, ki so zanimive in uporabne, šola nudi dobro podlago za študij, naučijo pa se stvari, ki jim prav pridejo tudi v vsakdanjem življenju.

Šolski center Postojna deluje kot šola z dvema organizacijskima enotama, Srednjo šolo in Višjo strokovno šolo. V okviru Višje strokovne šole izobražujemo poslovne sekretarje, inženirje strojništva ter inženirja gozdarstva in lovstva.

Že od samega začetka  izvajamo na šoli program gimnazije, kasneje so se gimnazijcem pridružili še ekonomski tehniki, v osemdesetih letih programi s področja  strojništva. Leta 2004 so začeli z delovanjem oddelki gimnazije na dislocirani enoti v Ilirski Bistrici, nekaj let kasneje pa še program tehnik računalništva.

Veliko generacij dijakinj in dijakov je del svojega izobraževanja preživelo na naši šoli. Veliko jih je bilo uspešnih; uveljavili so se na različnih profesionalnih področjih. Na šoli namenjamo veliko pozornosti kakovostnemu pouku. Trudimo se, da bi dijakinje in dijaki pridobili kar največ znanja. Zadovoljni smo, da dosegajo dobre rezultate na splošni in poklicni maturi, vsako leto imamo kar nekaj zlatih maturantov.

Vendar nam ni pomemben samo pouk. Vključujemo se v  različne projekte, tako domače kot mednarodne. Omogočamo mednarodno mobilnost dijakom tako pri splošnem kot tudi pri strokovnem izobraževanju.

Dijake spodbujamo k udeležbi na različnih tekmovanjih. Ponosni smo na priznanja, ki jih dobivajo na različnih področjih: pri slovenščini, matematiki in logiki, pri tujih jezikih, geografiji, računovodstvu itd.

Na šoli deluje vrsta obšolskih dejavnosti in  krožkov, v katerih lahko dijaki  razvijajo različne talente. Dijaki se lahko vključujejo v dramski krožek, organiziramo gledališki abonma, naravoslovni krožek, podjetniške delavnice, popotniški krožek, športne aktivnosti in še kaj.

Ob rednih šolskih in obšolskih dejavnostih ter tekmovanjih ne zanemarjamo medsebojnih odnosov in dobrega vzdušja na šoli.

Materialni pogoji za delo so dobri, v preteklih letih je bila šola energetsko sanirana.  Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah v dopoldanskem času v strnjeni obliki. Veliko pozornosti namenjamo opremi šole, zlasti posodabljanju in nabavi računalniške opreme. Šola ima samo na matični lokaciji pet računalniških učilnic in skupaj več kot 300 računalnikov, več učilnic je opremljenih z interaktivnimi tablami. Ima bogato založeno knjižnico in veliko športno dvorano.

V Izobraževalnem centru sodobnih tehnologij, ki je nadgradnja obstoječih šolskih delavnic omogočamo tako dijakom kot tudi zaposlenim v podjetjih iz naše okolice pridobiti in nadgraditi znanje s področja delovanja CNC tehnologij. Tako krepimo tudi sodelovanje z gospodarstvom regije.

Oglasno sporočilo

PUSTITE KOMENTAR