Domov Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica

Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica

Tu smo, da našim dijakom zagotovimo osebno rast, jih pripravimo na odgovoren vstop v svet odraslosti in vzpostavimo spodbudno okolje za oblikovaje svobodnega in samostojnega posameznika.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Ulica IV. armije, Ilirska Bistrica 6250, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Gorazd Brne
Funkcija: vodja gimnazije
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo in svetovalna služba: 05/711 11 13, vodstvo šole: 05/711 11 11
Spletna stran: http://www.ilb.scpo.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: - Sodobni pristopi k učenju in aktivne metode poučevanja, - moderni učni pripomočki in učila, ki so potrebni za sodobno poučevanje (interaktivna tabla, tablični računalniki, e-učbeniki in ostale e-vsebine), - spodbujajo dijake športnike in tiste, ki se udejstvujejo na področju kulture, saj omogočajo pridobitev statusa dijaka s prilagoditvami šolskih obveznosti, - tematski projektni dnevi (Hrana in zdravje, Vsi smo na istem planetu, Dnevi računalništva v Polhovem Gradcu, Delo v TV in glasbenem studiu, Projektni dan o Luninem mrku, Astronomska noč), - medgeneracijske dejavnosti (delavnice računalniškega opismenjevanja starejših Simbioza šola, telesne vadbe za starejše Simbioza giba, vključevanje vrtčevskih otrok, osnovnošolcev itd.), - brezplačni avtobusni prevoz iz okoliških krajev občine Ilirska Bistrica, - finančne spodbude Občine Ilirska Bistrica v višini 40,00 € mesečno za vse dijake, vpisane na Gimnazijo Ilirska Bistrica, - nova šolska kuhinja, ki nudi dijakom toplo šolsko malico, - prednosti majhne šole, zato osebni odnosi med učitelji in dijaki, prijateljski odnosi med dijaki, - vpletenost šole v lokalno in širše okolje (na lokalni ravni in širše se mrežimo z drugimi institucijami, javnimi zavodi, osnovnimi šolami ter lokalnimi društvi in organizacijami), - v sodelovanju z lokalno televizijo TV Galeja urejen šolski TV studio, - šola ima prostore v prijetnem, mirnem okolju na robu mesta, v bližini drugih izobraževalnih ustanov (osnovna šola, mestna knjižnica, glasbena šola, taborniki, društvo radioamaterjev, motoristično društvo, Rdeči križ itd.). Nadarjenim dijakov šola ponuja: aktivnosti za nadarjene v okviru projekta RaST – Razvojno središče talentov, poglabljanje in pospeševanje učenja v okviru obveznega kurikuluma programa, predmeta ali področja (npr. naloge na višjem nivoju zahtevnosti, seminarske in raziskovalne naloge, priprava in udeležba na tekmovanjih, organizacija predvsem zgodovinskih razstav itd.); razširjanje in obogatitev kurikuluma (npr. interesne dejavnosti oz. krožki, obiskovanje predavanj na visokošolskih zavodih, natečajih, tekmovanjih itd.); dodatne dejavnosti, za katere se lahko dijaki odločijo pri posameznih predmetih. Dijakom s posebnimi potrebami šola ponuja: prilagoditev organizacije in načina preverjanje in ocenjevanja znanja; prilagoditev napredovanja in časovne razporeditve pouka; zagotovitev dodatne strokovne pomoči.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, španščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: 1) Tritedensko praktično usposabljanje z delom v tujini za dijake programa tehnik računalništva v okviru programa mednarodne izmenjave Erasmus+ (S. Irska, Portugalska, Finska, Španija, Estonija); 2) Mobilnost dijakov gimnazijskega programa v okviru programa mednarodne izmenjave Erasmus+ (Poljska, Turčija, Slovaka, Madžarska, Češka); 3) Center za mednarodne izmenjave pokrajine Madrid (Španija): 4) Mobilnost dijakov gimnazijskega programa v okviru mednarodnega programa Evrošola (Francija, Belgija).
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Drugi tuji jezik (italijanščina, nemščina), tretji tuji jezik (španščina), informatika, izbirni maturitetni predmeti (biologija, fizika, geografija, italijaščina, kemija, nemščina, psihologija, sociologija, španščina, zgodovina). S šolskim letom 2019/20 so dijakom ponudili interdisciplinarni tematski sklopi, v okviru katerega šola razpisuje 3 sklope, med katerimi lahko dijaki izbirajo (I. Naravoslovni: Skrivnosti sveta Krasa - biologija, fizika, kemija), II. Družboslovni: geografija, zgodovina, psihologija, sociologija) - 2. letnik: Prebivalstvo v gibanju, 3. letnik: Odklonskost in duševne motnje, III. Kultura in civilizacija: mednarodna povezovanja)
Šolski krožkiŠolski krožki: Bralni klub, gledališki abonma, literarno-novinarski krožek, zgodovinski krožek, fotokrožek, računalniški krožek, robotika in informatika, dramski krožek, prostovoljno delo, pevski zbor Gimnazije Ilirska Bistrica, tečaj avtogenega treninga, popotniški krožek, krožek prve pomoči, gorsko kolesarstvo. Kot priprave na tekmovanja se izvaja zgodovinski krožek, kemijski krožek, biološki krožek, fizikalni krožek, matematični krožek, španomanija, angleščina in geografski krožek.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Eno- in večdnevne ekskurzije po Sloveniji in v tujino ter popotniški krožek: Italija, Avstrija, Nemčija, Češka, Francija, Nizozemska, Velika Britanija, Belgija, Malta, Luksemburg, Bosna in Hercegovina, Hrvaška ...
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 171
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: program gimnazija 100 %, povprečno število točk 20,13, en zlati maturant; program tehnik računalništva 87 %, povprečno število točk 18,2, dva zlata maturanta
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20: 31 (maturantov gimnazijskega programa in 15 maturantov programa tehnik računalništva)
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): Vsi, ki so uspešno zaključili 4. letnik in opravili maturo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Sodelujoči dijaki pravijo, da je na Gimnaziji Ilirska Bistrica vzdušje odlično in imajo tolpe odnose, saj je majhna šola na mirni in urejeni lokaciji. Slovijo po izjemnih uspehih na maturi in pri drugih tekmovanjih. Vpisali so se tudi zaradi poklica, ki si ga želijo opravljati in se zanj izučiti, ter bližine njihovemu domu. Urnik je zasnovan dopoldan, poudarek je na naravoslovno-tehniških predmetih. Kot težje so izpostavili matematiko, ker je težje razumljiva, fiziko, ker je potrebno veliko delati sam in slovenščino, ker je veliko snovi. Bodočim dijakom svetujejo, da sledijo svojim željam in interesom, disciplinirano pristopijo k delu in tako ne bodo imeli težav. Večinoma se učijo iz zapiskov, občasno tudi iz učbenikov, rabljene dobijo od starejših letnikov. V povprečju rabijo eno uro na dan za tekoče obveznosti, pred preverjanjem znanja se učijo od dva do pet dni tako, da ponavljajo vaje iz delovnih zvezkov, ponovijo domače naloge, rešujejo stare teste (največ pri matematiki), poiščejo še dodatne informacije na spletu. Vprašani so zapisali, da si želijo v prihodnosti postati programerji, pravniki, profesorji, delati v laboratoriju, v zdravstvu ali športu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Gimnazijo Ilirska Bistrica so vprašani dijaki izbirali zaradi priporočil starejših prijateljev. Šola je majhna in prijetna, profesorji se posvetijo posameznikom. Starejši dijaki pomagajo z nasveti mlajšim, posredujejo zapiske. V razredih je spodbudna klima, saj si tudi dijaki med seboj radi pomagajo, s profesorji pa imajo sproščen odnos. Pouk poteka do 13.15 ali 14.05, najdlje do 15. ure. Poudarek je na maturitetnih predmetih, pri katerih je smiselno delati sproti, svetujejo bodočim dijakom. Dijaki ocenjujejo, da sta matematika in slovenščina bolj zahtevna, za nekatere vprašane tudi fizika, ker je snov zahtevna in ni dovolj razumljivo podana, ter programiranje, kjer je potrebno narediti veliko vaj za dobro oceno. Nekateri dijaki potrebujejo dnevno za domače naloge pol ure, drugi do tri ure. Večina se uči proti, a pred spraševanji in testi okoli enega tedna bolj intenzivno ponavljajo po zapiskih, prebirajo snov v učbenikih ter delajo dodatne vaje.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Večina gimnazijcev se je na Gimnazijo Ilirska Bistrica vpisa zaradi bližine doma, dobrega sodelovanja med dijaki in profesorji, ter majhnosti same šole. Profesorji so do dijakov prijazni, se posvetijo vsakemu posebej in so pripravljeni razložiti nerazumljiv del snovi. Dijakom so na šoli všeč interesne dejavnosti, predmeti, popotniški krožek, ekskurzije, učni program ter topla malica. Večini dijakov se zdi najtežji predmet fizika. V povprečju se pred testi učijo do tri dni pred testom, odvisno od predmeta. Dijaki si lahko izposodijo učbenike v učbeniškem skladu, prirejajo pa tudi sejem rabljenih učbenikov, ki običajno poteka drugi vikend v septembru. Poskušajo se učiti sproti, če se le da. Dijaki v povprečju porabijo od pol ure do ene ure na dan za domače naloge. Na šoli imajo po mnenju dijakov dobro opremljeno računalniško učilnico, jedilnico, šolsko kuhinjo ter interaktivne table.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Več dijakov se je za šolo odločilo zaradi bližine, saj imajo tako več časa zase. Priporočajo korekten odnos do profesorjev in da izkoristijo vse, kar jim šola ponuja. Dijaki različnih programov se družijo med sabo, zato sproščeno vzdušje zmoti le maturitetno obdobje, ki je bolj napeto. Šola slovi po prijaznem osebju in raznolikosti programov.

Gimnazijci cenijo, da imajo več možnosti za popravljanje ocen, mednarodne projekte, lastno telovadnico, množico krožkov ter možnost prakse v Sloveniji in tujini. Želijo si več ekskurzij in izboljšavo toaletnih prostorov. Pouk poteka v dopoldanskem času, od 7.30 ter le izjemoma do 14.40 (kadar začenjajo kasneje). V gimnaziji je poudarek na družboslovju, matematiki in jezikih, večje izziv pa sta zanje fizika in matematika. Učbenike si lahko sposodijo v skladu, v začetku septembra je organiziran tudi sejem rabljenih učbenikov. Za naloge porabijo od pol do ene ure dnevno, učijo se iz svojih zapiskov, učbenikov, dobijo pa tudi gradivo od starejših kolegov. Pred testi si večina vzame do dva dni časa za učenje s sošolci, da naredijo zapiske, ponovijo domače naloge, rešijo stare teste in še kaj preberejo v učbeniku. Radi se zadržujejo v računalniški učilnici, telovadnici in jedilnici, ter učilnicah za praktični pouk in laboratoriju.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica so svojo šolo opisali kot majhno in urejeno šolo, ki nudi veliko možnosti za številne dejavnosti in kakovosten pouk. V prostem času lahko obiskujejo krožke, kot so zgodovinski, kemijski, računalniški ali podjetniški. Dijaki imajo na šoli možnost izmenjave, udeležijo se lahko tudi ekskurzij, ki jih organizira šola. Do zdaj so že obiskali Dunaj, Toskano, Nizozemsko … Na šoli se počutijo domače, odnose s profesorji so opisali kot korektne in prijateljske. Všeč so jim prijateljski odnosi, ustrezna oprema, projektni dnevi in telovadnica, pogrešajo pa še več krožkov. Snov utrjujejo s pomočjo ponavljanja domačih nalog in reševanjem vaj, pri učenju si dodatno pomagajo večinoma z zapiski. V povprečju se pred posameznimi testi učijo dva dni prej, dnevno pa za domače naloge dodatno porabijo pol ure. Po njihovem mnenju daje šola večji poudarek na maturitetnih predmetih.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Za gimnazijo so se anketirani dijaki odločili predvsem zaradi bližine doma. Na šoli se v redu počutijo, odnos profesorjev do dijakov pa je dober. Med pozitivnimi stvarmi so našteli majhnost šole, malico in dobre medsebojne odnose. Šola je dobro opremljena tudi z interaktivnimi tablami. Želijo si jedilnico in večje parkirišče. Med težjimi predmeti večinoma navajajo naravoslovne predmete (fiziko, kemijo, biologijo) in matematiko. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali si kupijo rabljene na šolskem sejmu rabljenih učbenikov na začetku šolskega leta. Za domačo nalogo potrebujejo do eno uro dnevno. Večinoma se učijo pred testi in spraševanjem, učiti se začnejo do tri dni pred preverjanjem. Najpogosteje se učijo iz zvezkov, delajo vaje iz učbenika in ponovijo domače naloge.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica so napisali, da se na šoli počutijo domače, odnose s profesorji so opisali kot korektne in prijateljske. Všeč jim je ustrezna oprema, projektni dnevi in telovadnica, pogrešajo pa še več krožkov. Za šolo so se gimnazijci odločili zaradi bližine, tehniki računalništva pa zaradi zanimanja za delo z računalniki in tehnologijo. Šola je majhna, a urejena, na njej se vsi poznajo, zato ponuja več možnosti za posameznika, nudi pa tudi številne dejavnosti in kakovosten pouk. Prednost vidijo tudi v učenju različnih tujih jezikov. Dijaki imajo na šoli možnost izmenjave, udeležijo se lahko tudi ekskurzij, ki jih organizira šola. Do zdaj so že obiskali Dunaj, Toskano, Nizozemsko itd. V povprečju se pred posameznimi testi učijo dva dni prej, dnevno pa za domače naloge dodatno porabijo pol ure. Snov utrjujejo s pomočjo ponavljanja domačih nalog in reševanjem vaj, pri učenju si dodatno pomagajo večinoma z zapiski. Po njihovem mnenju daje šola večji poudarek na maturitetnih predmetih, na računalniškem programu pa strokovnih.

Gimnazija Ilirska Bistrica piše na spletni strani v viziji šole:

“Tu smo, da udejanjimo temeljno vrednoto sodobne družbe – ZNANJE. Poslanstvo naše šole je v kreiranju čim širšega diapazona in globine znanj, kar dosegamo tako z dajanjem kot sprejemanjem, skratka z deljenjem znanj z drugimi in drugačnimi subjekti, nositelji te vrednote. Rezultat teh procesov je celovita oseba, ki suvereno vstopa v lokalno, nacionalno in širšo evropsko skupnost.”

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA – SREDNJA ŠOLA

Šolski center Postojna deluje kot šola z dvema organizacijskima enotama, Srednjo šolo in Višjo strokovno šolo. V okviru Višje strokovne šole izobražujemo poslovne sekretarje, inženirje strojništva ter inženirja gozdarstva in lovstva.

Že od samega začetka izvajamo na šoli program gimnazije, kasneje so se gimnazijcem pridružili še ekonomski tehniki, v osemdesetih letih programi s področja strojništva. Leta 2004 so začeli z delovanjem oddelki gimnazije na dislocirani enoti v Ilirski Bistrici, nekaj let kasneje pa še program tehnik računalništva.

Veliko generacij dijakinj in dijakov je del svojega izobraževanja preživelo na naši šoli. Veliko jih je bilo uspešnih; uveljavili so se na različnih profesionalnih področjih. Na šoli namenjamo veliko pozornosti kakovostnemu pouku. Trudimo se, da bi dijakinje in dijaki pridobili kar največ znanja. Zadovoljni smo, da dosegajo dobre rezultate na splošni in poklicni maturi, vsako leto imamo kar nekaj zlatih maturantov.

Vendar nam ni pomemben samo pouk. Vključujemo se v različne projekte, tako domače kot mednarodne. Omogočamo mednarodno mobilnost dijakom tako pri splošnem kot tudi pri strokovnem izobraževanju.

Dijake spodbujamo k udeležbi na različnih tekmovanjih. Ponosni smo na priznanja, ki jih dobivajo na različnih področjih: pri slovenščini, matematiki in logiki, pri tujih jezikih, geografiji, računovodstvu itd.

Na šoli deluje vrsta obšolskih dejavnosti in krožkov, v katerih lahko dijaki razvijajo različne talente. Dijaki se lahko vključujejo v dramski krožek, organiziramo gledališki abonma, naravoslovni krožek, podjetniške delavnice, popotniški krožek, športne aktivnosti in še kaj.

Ob rednih šolskih in obšolskih dejavnostih ter tekmovanjih ne zanemarjamo medsebojnih odnosov in dobrega vzdušja na šoli.

Materialni pogoji za delo so dobri, v preteklih letih je bila šola energetsko sanirana. Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah v dopoldanskem času v strnjeni obliki. Veliko pozornosti namenjamo opremi šole, zlasti posodabljanju in nabavi računalniške opreme. Šola ima samo na matični lokaciji pet računalniških učilnic in skupaj več kot 300 računalnikov, več učilnic je opremljenih z interaktivnimi tablami. Ima bogato založeno knjižnico in veliko športno dvorano.

V Izobraževalnem centru sodobnih tehnologij, ki je nadgradnja obstoječih šolskih delavnic omogočamo tako dijakom kot tudi zaposlenim v podjetjih iz naše okolice pridobiti in nadgraditi znanje s področja delovanja CNC tehnologij. Tako krepimo tudi sodelovanje z gospodarstvom regije.

V letu 2020 nas je zaznamovala epidemija, ki je zarezala v številne načrtovane aktivnosti na šoli. Naša pozornost je letos namenjena predvsem kvalitetni izvedbi pouka na daljavo, še posebej pa dijakom zaključnih letnikov, saj želimo, da uspešno zaključijo srednješolsko izobraževanje in nadaljujejo študij na izbranih področjih.

Vsi pa upamo, da čim prej nadaljujemo pouk v šolskih klopeh, tako utrdimo pridobljeno znanje, se družimo in napišemo nove srednješolske zgodbe.

Oglasno sporočilo


Število točk, potrebnih za vpis

2020/21

  • program Tehnik računalništva: točke iz ocen 109, točke iz ocen treh predmetov 29.

PUSTITE KOMENTAR