Domov Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica

Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica

Tu smo, da našim dijakom zagotovimo osebno rast, jih pripravimo na odgovoren vstop v svet odraslosti in vzpostavimo spodbudno okolje za oblikovaje svobodnega in samostojnega posameznika.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Ulica IV. armije, Ilirska Bistrica 6250, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Gorazd Brne
Funkcija: vodja gimnazije
Mail: gimnaz[email protected]
Telefon: tajništvo: 05/711 11 13, vodstvo šole: 05/711 11 11
Spletna stran: http://www.ilb.scpo.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: - sodobni pristopi k učenju in aktivne metode poučevanja - moderni učni pripomočki in učila, ki so potrebni za sodobno poučevanje (interaktivna tabla, tablični računalniki, e-učbeniki in ostale e-vsebine) - brezplačni avtobusni prevoz iz okoliških krajev - majhna šola, zato osebni odnosi med učitelji in dijaki, prijateljski odnosi med dijaki - šola ima prostore v prijetnem, mirnem okolju na robu mesta, v bližini drugih izobraževalnih ustanov - medgeneracijske dejavnosti (Simbioza šola, Simbioza giba))
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, španščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: tritedensko praktično usposabljanje z delom v tujini za dijake programa tehnik računalništva v okviru programa mednarodne izmenjave Erasmus+ (S Irska, Portugalska, Finska, Španija, Estonija), Mobilnost dijakov gimnazijskega programa v okviru programa mednarodne izmenjave Erasmus+ (Poljska, Turčija, Slovaka, Madžarska, Češka), Center za mednarodne izmenjave pokrajine Madrid (Španija): mobilnost dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica v okviru mednarodnega programa Evrošola (Francija)
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: drugi tuji jezik , tretji tuji jezik, informatika, maturitetni predmeti, trije interdisciplinarni tematski sklopi, med katerimi lahko dijaki izbirajo (naravoslovni, družboslovni, kultura in civilizacija)
Šolski krožkiŠolski krožki: bralni klub, gledališki abonma, literarno-novinarski krožek, fotokrožek, računalniški krožek, debatni klub, robotika in informatika, dramski krožek, odbojka, prostovoljno delo, pevski zbor, plesna skupina Puma, tečaj avotogenega treninga, priprave na tekmovanja, krožek prve pomoči
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: eno- in večdnevne ekskurzije po Sloveniji in v tujino: Italija, Avstrija, Nemčija, Češka, Francija, Nizozemska, Velika Britanija, Belgija, Malta, Luksemburg, Bosna in Hercegovina, Hrvaška ...
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 154

Uspeh šole na maturi 2018/2019:
program gimnazija 100 %, povprečno število točk 20,0; program tehnik računalništva 87 %, povprečno število točk 16,8

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Gimnazijo Ilirska Bistrica so vprašani dijaki izbirali zaradi priporočil starejših prijateljev. Šola je majhna in prijetna, profesorji se posvetijo posameznikom. Starejši dijaki pomagajo z nasveti mlajšim, posredujejo zapiske. V razredih je spodbudna klima, saj si tudi dijaki med seboj radi pomagajo, s profesorji pa imajo sproščen odnos. Pouk poteka do 13.15 ali 14.05, najdlje do 15. ure. Poudarek je na maturitetnih predmetih, pri katerih je smiselno delati sproti, svetujejo bodočim dijakom. Dijaki ocenjujejo, da sta matematika in slovenščina bolj zahtevna, za nekatere vprašane tudi fizika, ker je snov zahtevna in ni dovolj razumljivo podana, ter programiranje, kjer je potrebno narediti veliko vaj za dobro oceno. Nekateri dijaki potrebujejo dnevno za domače naloge pol ure, drugi do tri ure. Večina se uči proti, a pred spraševanji in testi okoli enega tedna bolj intenzivno ponavljajo po zapiskih, prebirajo snov v učbenikih ter delajo dodatne vaje.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Večina gimnazijcev se je na Gimnazijo Ilirska Bistrica vpisa zaradi bližine doma, dobrega sodelovanja med dijaki in profesorji, ter majhnosti same šole. Profesorji so do dijakov prijazni, se posvetijo vsakemu posebej in so pripravljeni razložiti nerazumljiv del snovi. Dijakom so na šoli všeč interesne dejavnosti, predmeti, popotniški krožek, ekskurzije, učni program ter topla malica. Večini dijakov se zdi najtežji predmet fizika. V povprečju se pred testi učijo do tri dni pred testom, odvisno od predmeta. Dijaki si lahko izposodijo učbenike v učbeniškem skladu, prirejajo pa tudi sejem rabljenih učbenikov, ki običajno poteka drugi vikend v septembru. Poskušajo se učiti sproti, če se le da. Dijaki v povprečju porabijo od pol ure do ene ure na dan za domače naloge. Na šoli imajo po mnenju dijakov dobro opremljeno računalniško učilnico, jedilnico, šolsko kuhinjo ter interaktivne table.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Več dijakov se je za šolo odločilo zaradi bližine, saj imajo tako več časa zase. Priporočajo korekten odnos do profesorjev in da izkoristijo vse, kar jim šola ponuja. Dijaki različnih programov se družijo med sabo, zato sproščeno vzdušje zmoti le maturitetno obdobje, ki je bolj napeto. Šola slovi po prijaznem osebju in raznolikosti programov.

Gimnazijci cenijo, da imajo več možnosti za popravljanje ocen, mednarodne projekte, lastno telovadnico, množico krožkov ter možnost prakse v Sloveniji in tujini. Želijo si več ekskurzij in izboljšavo toaletnih prostorov. Pouk poteka v dopoldanskem času, od 7.30 ter le izjemoma do 14.40 (kadar začenjajo kasneje). V gimnaziji je poudarek na družboslovju, matematiki in jezikih, večje izziv pa sta zanje fizika in matematika. Učbenike si lahko sposodijo v skladu, v začetku septembra je organiziran tudi sejem rabljenih učbenikov. Za naloge porabijo od pol do ene ure dnevno, učijo se iz svojih zapiskov, učbenikov, dobijo pa tudi gradivo od starejših kolegov. Pred testi si večina vzame do dva dni časa za učenje s sošolci, da naredijo zapiske, ponovijo domače naloge, rešijo stare teste in še kaj preberejo v učbeniku. Radi se zadržujejo v računalniški učilnici, telovadnici in jedilnici, ter učilnicah za praktični pouk in laboratoriju.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica so svojo šolo opisali kot majhno in urejeno šolo, ki nudi veliko možnosti za številne dejavnosti in kakovosten pouk. V prostem času lahko obiskujejo krožke, kot so zgodovinski, kemijski, računalniški ali podjetniški. Dijaki imajo na šoli možnost izmenjave, udeležijo se lahko tudi ekskurzij, ki jih organizira šola. Do zdaj so že obiskali Dunaj, Toskano, Nizozemsko … Na šoli se počutijo domače, odnose s profesorji so opisali kot korektne in prijateljske. Všeč so jim prijateljski odnosi, ustrezna oprema, projektni dnevi in telovadnica, pogrešajo pa še več krožkov. Snov utrjujejo s pomočjo ponavljanja domačih nalog in reševanjem vaj, pri učenju si dodatno pomagajo večinoma z zapiski. V povprečju se pred posameznimi testi učijo dva dni prej, dnevno pa za domače naloge dodatno porabijo pol ure. Po njihovem mnenju daje šola večji poudarek na maturitetnih predmetih.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Za gimnazijo so se anketirani dijaki odločili predvsem zaradi bližine doma. Na šoli se v redu počutijo, odnos profesorjev do dijakov pa je dober. Med pozitivnimi stvarmi so našteli majhnost šole, malico in dobre medsebojne odnose. Šola je dobro opremljena tudi z interaktivnimi tablami. Želijo si jedilnico in večje parkirišče. Med težjimi predmeti večinoma navajajo naravoslovne predmete (fiziko, kemijo, biologijo) in matematiko. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali si kupijo rabljene na šolskem sejmu rabljenih učbenikov na začetku šolskega leta. Za domačo nalogo potrebujejo do eno uro dnevno. Večinoma se učijo pred testi in spraševanjem, učiti se začnejo do tri dni pred preverjanjem. Najpogosteje se učijo iz zvezkov, delajo vaje iz učbenika in ponovijo domače naloge.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica so napisali, da se na šoli počutijo domače, odnose s profesorji so opisali kot korektne in prijateljske. Všeč jim je ustrezna oprema, projektni dnevi in telovadnica, pogrešajo pa še več krožkov. Za šolo so se gimnazijci odločili zaradi bližine, tehniki računalništva pa zaradi zanimanja za delo z računalniki in tehnologijo. Šola je majhna, a urejena, na njej se vsi poznajo, zato ponuja več možnosti za posameznika, nudi pa tudi številne dejavnosti in kakovosten pouk. Prednost vidijo tudi v učenju različnih tujih jezikov. Dijaki imajo na šoli možnost izmenjave, udeležijo se lahko tudi ekskurzij, ki jih organizira šola. Do zdaj so že obiskali Dunaj, Toskano, Nizozemsko itd. V povprečju se pred posameznimi testi učijo dva dni prej, dnevno pa za domače naloge dodatno porabijo pol ure. Snov utrjujejo s pomočjo ponavljanja domačih nalog in reševanjem vaj, pri učenju si dodatno pomagajo večinoma z zapiski. Po njihovem mnenju daje šola večji poudarek na maturitetnih predmetih, na računalniškem programu pa strokovnih.

Gimnazija Ilirska Bistrica piše na spletni strani v viziji šole:

“Tu smo, da udejanjimo temeljno vrednoto sodobne družbe – ZNANJE. Poslanstvo naše šole je v kreiranju čim širšega diapazona in globine znanj, kar dosegamo tako z dajanjem kot sprejemanjem, skratka z deljenjem znanj z drugimi in drugačnimi subjekti, nositelji te vrednote. Rezultat teh procesov je celovita oseba, ki suvereno vstopa v lokalno, nacionalno in širšo evropsko skupnost.”

PUSTITE KOMENTAR