Domov Šolski center Ljubljana – Gimnazija Antona Aškerca

Šolski center Ljubljana – Gimnazija Antona Aškerca

Gimnazija Antona Aškerca, skupaj z dijaki ustvarja v sproščenem vzdušju šolo za uspešne in zadovoljne ljudi.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Aškerčeva cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mojca Travnik Bubič
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/241 16 60; svetovalna služba: 01/241 16 08
Spletna stran: http://gimnazija.sclj.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Individualen pristop, dijaki imajo možnost konzultacij z učitelji. Nadarjeni dijaki se lahko vključujejo v različne krožke, tekmovanja iz znanja, projekte vezane na delo v Sloveniji in tujini. Šola izvaja vse prilagoditve za dijake s posebnimi potrebami, ki so potrebne za učinkovito in uspešno delo dijakov.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Ne
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, ruščina, italijanščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Italija, Nemčija, Belgija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ...
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: kemija, biologija, fizika, zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija, psihologija
Šolski krožkiŠolski krožki: ŠILA, gledališki, novinarski krožek (izdelava šolskega glasila), računalniški krožek, košarka za dekleta in fante, jjoga za dekleta in fante, biološki krožek, tečaj nemščine, abonma v SNG Drama, fotografski natečaj
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Slovenija: Slivniško Pohorje, Gorenjska, Primorska, Koprsko Primorje, Po poteh Soške fronte; v tujino: Trst, Rezija, Dunaj, Toskana ...
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 148
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20:
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Vprašani dijaki na Gimnaziji Antona Aškerca imajo pouk dopoldan, veliko prednost ima lokacija v centru mesta in mnogo avtobusnih povezav, kar je bil tudi pomemben razlog za vpis. Imajo napovedano spraševanje, zato se pred tem nekoliko več učijo, v povprečju tri dni, s ponavljanjem zapiskov in ostalih gradiv. Težje predmete se skušajo učiti sproti, saj obsegajo veliko snovi in zahtevajo nadgradnjo snovi. Na dan si za nadgradnjo snovi in za domače naloge vzamejo v povprečju eno uro, kar je odvisno tudi od interesov posameznika do določenega predmeta. Gradivo dobijo pri starejših prijateljih in spletu, največ se učijo iz lastnih zapiskov, ki jih pripravljajo sproti. Med težje predmete so uvrstili matematiko, slovenščino in fiziki. Med profesorji in dijaki vlada dober odnos, zato je vzdušje prijetno. Profesorji se trudijo, da podajajo znanje na razumljiv način, da dijaki lahko spremljajo snov in osvojijo že med poukom. Dijaki so med seboj povezani in si radi pomagajo tako, da si izmenjujejo zapiske in se učijo skupaj.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Dijaki bi Gimnazijo Antona Aškerca priporočili bodočim dijakom, ker je vzdušje sproščeno, profesorji kakovostno podajajo znanje in so pripravljeni vedno pomagati pri dodatnih vprašanjih dijakov. Pouk imajo dopoldan, šola pa je locirana v centru mesta, kar je dijakom zelo všeč, saj je na voljo mnogo avtobusnih povezav. Šola se ponaša z dobro opremljenimi laboratoriji in računalniškimi učilnicami. Imajo napovedano spraševanje, tako se učijo od tri do pet dni prej bolj intenzivno, sicer pa domače naloge delajo sproti, za kar porabijo največ eno uro na dan. Učno gradivo je dostopno, večino zapiskov in knjig lahko dobijo pri starejših prijateljih. Največ uporabljajo lastne zapiske ali naredijo izpiske iz učbenikov. Najtežji predmeti so po mnenju vprašanih matematika, fizika in slovenščina. Bodočim dijakom svetujejo, da si delajo zapiske med poukom in sproti ponavljajo, tako bodo najlažje opravili šolo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se za vpis na gimnazijo odločili predvsem zaradi priporočil prijateljev. Priporočili bi jo tudi ostalim, saj je vzdušje na šoli sproščeno, profesorji pa pripravljeni pomagati. Bodočim dijakom svetujejo sprotno učenje. Kot pozitivno naštevajo še napovedano spraševanje, dostopnost zapiskov, in lokacijo v centru mesta, želijo pa si, da na telovadbo ne bi bilo potrebno hoditi iz šole. Pouk običajno poteka od 7.30 do 13.40. Dijaki se v povprečju učijo od tri do pet dni pred testom. Učijo se iz lastnih zapiskov, rešujejo stare teste, ponavljajo domače naloge, berejo učbenike in se učijo skupaj s sošolci. Učbenike si lahko dijaki izposodijo v učbeniškem skladu. Najtežji predmeti so po njihovem mnenju fizika, matematika in slovenščina. Šola ima dobro opremljen laboratorij in računalniško učilnico, imajo tudi interaktivne table. Za poklice se odločajo različno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Za gimnazijo so se dijaki odločili predvsem po priporočilih starejših prijateljev, naprej pa jo priporočajo zaradi prijaznosti profesorjev, ki tudi radi pomagajo. Všeč jim je urnik, napovedano spraševanje in izleti, želijo pa si športno dvorano. Poudarek je na maturitetnih predmetih, za naravoslovne pa pravijo, da so težji. Učbenike si izposodijo v skladu, učijo pa se predvsem iz zapiskov, tudi od starejših kolegov. Za naloge porabijo največ eno uro dnevno, učijo se večinoma pred preverjanji, do tri dni prej. Uporabijo domače naloge, zapiske, vaje z interneta, ponovijo pa tudi skupaj s sošolci. Šola ima interaktivne table, parkirišče, dobro opremljen laboratorij in računalniško učilnico ter jedilnico. Za poklicne smeri se odločajo zelo različno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki Gimnazije Antona Aškerca so najbolj pohvalili profesorje, ki imajo dober odnos do njih, dodatno pa jim je na šoli všeč napovedano spraševanje, dopoldanski pouk, dobra lokacija, to da imajo lahko različne statuse (vozača, športnika) ter velike učilnice. Poudarek je po njihovem mnenju na maturitetnih predmetih, izzive pa imajo z angleščino in matematiko, saj se jim zdi, da nimajo dobre podlage. Učbenike si lahko sposodijo v učbeniškem skladu, pri učenju pa si pomagajo še z zapiski, reševanjem starih testov in svojimi zvezki. Pred testi jim učenje vzame v povprečju od dva do tri dni, dnevno pa namenijo šolskemu delu do pol ure za domače naloge. Na šoli se lahko udeležijo različih krožkov, kot so gledališki, novinarski, različni športi, tuji jeziki itd. Ekskurzije potekajo po Sloveniji in tujini, dijaki pa se lahko udeležijo mednarodne izmenjave.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Gimnazija Antona Aškerca je prepričala anketirane dijake s predstavitvijo na informativnem dnevu, lokacijo in priporočili dijakov. Opisali so jo kot veliko šolo, na kateri vlada sproščeno vzdušje. Všeč jim je, da nimajo popoldanskega pouka, dobra malica in šport enkrat tedensko. Poudarek je na matematiki in slovenščini, ki se jim zdita zdita poleg zgodovine tudi najtežji. Učijo se iz zapiskov in knjig, gradivo dobijo od starejših kolegov. Učijo se v povprečju od dva do tri dni pred testom, za domače naloge porabijo od pol pa do dveh ur dnevno. Na šoli sta dobro opremljeni računalniška učilnica in jedilnica, učilnice pa imajo interaktivne table. Šolske ekskurzije so organizirane po Sloveniji (Hrušica, Gorenjska, Primorska, Vitanje, po poteh soške fronte …) in v tujini (Trst, Rezija, Toskana, Dunaj …).

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki so se večinoma odločili za Gimnazijo Antona Aškerca, ker so dobili priporočilo prijatelja, znanca ali sorodnika, pa tudi omejitve ni imela. Prav tako bi jo sami priporočali mlajšim vrstnikom, ki se ravno odločajo za vpis. Odnos s profesorji imajo dober in na šoli se počutijo dobro. Radi bi imeli telovadnico na istem naslovu kot je šola, večjo opremljeno jedilnico, predlagali pa so tudi bolj zdrave obroke. Šola je dobro opremljena, učilnice imajo interaktivne table. Laboratorij za kemijo in fiziko ter računalniška učilnica sta po mnenju večine najbolje opremljena prostora. Programi imajo poudarek na matematiki, angleščini in slovenščini, dijakom pa so najtežji predmeti matematika, fizika in slovenščina. Knjige si izposojajo v učbeniškem sladu, sejma rabljenih učbenikov nimajo. Dnevno porabijo od pol ure do eno uro za domače naloge, pred testi pa se učijo od 3 do 5 dni, večinoma iz učbenikov in zapiskov, s sošolci skupaj ustno ponavljajo snov in pregledajo domače naloge.

Ravnateljica Gimnazije Antona Aškerca na spletni strani piše: “Vse dejavnosti in aktivnosti, ki jih izvajamo imajo skupen cilj: izobraževanje in vzgoja mladih. Želimo si, da bi mladi razumeli pomen izobrazbe in se zavedali dejstva, da so za uspeh soodgovorni tudi sami. Veselili se bomo dobrih, odličnih rezultatov in skupaj z vami načrtovali, iskali načine za premagovanje težav in ovir. Za dobre medsebojne odnose in počutje na šoli se bomo trudili vsi, ki smo vpeti v delo in življenje.”

PUSTITE KOMENTAR