Domov Šolski center Krško Sevnica – Srednja šola Krško

Šolski center Krško Sevnica – Srednja šola Krško

Šola je široko odprta institucija, sledi potrebam sodobnega casa, skupnosti in izsledkom sodobne znanosti. Šolski center Krško Sevnica sledi tem besedam.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 131 Cesta krških žrtev, Krško 8270, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Sabina Žulič
Funkcija: svetovalna služba
Telefon: tajništvo: 07/490 64 00; svetovalna služba: 07/490 64 04
Spletna stran: http://www.sc-krsko.si/index.php/spss
Program:
 • Elektrotehnik (SSI)
 • Tehnik računalništva (SSI)
 • Strojni tehnik (SSI)
 • Elektrikar (SPI)
 • Oblikovalec kovin-orodjar (SPI)
 • Avtoserviser SPI
 • Strojni mehanik (SPI)
 • Strojni mehanik (SPI) – vajeniška oblika
 • Elektrotehnik (PTI)
 • Strojni tehnik (PTI)
 • Pomočnik v tehnoloških procesih (NPI)

JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Posebnost šole je odprti kurikulum v sodelovanju z gospodarstvom, vajeniška oblika izobraževanja v SPI strojnem mehaniku, sodelovanje v projektih, ki lahko zadovoljijo dijakovo radovednost, inovativnost, različne interese in podobno. Pri tem je poudarek na kvaliteti medsebojnih odnosov, osebnem napredku in pridobivanju socialnih veščin. Znanja s področja strojništva, elektrotehnike in računalništva so najbolj deficitarna, strokovnjaki s teh področij (poklicev) pa bodo zagotovo tudi v prihodnje najbolj iskan kader na trgu dela. Kot posebnost ali velik plus je pridobitev – FabLab-a; to je eksperimentalni laboratorij, ki je opremljen z najrazličnejšo tehnično opremo, ki je namenjana dijakom, da v svojem prostem času ali po pouku s podporo mentorjev uresničujejo lastne ideje, ki zahtevajo določeno tehnično podporo. Šola nudi dobro pripravo za študij na višjih in visokih študijskih programih – ne samo tehniške smeri.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Učbeniški skladŠolski sejem rabljenih učbenikov: Ne
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Da
KodeksOblacenja.pngKodeks oblačenja: Ne
Fotokopirec.pngFotokopirnica: Ne
GarderobneOmarce.pngGarderobne omarice: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: priložnost praktičnega usposabljanja na delovnem mestu pri delodajalcu v tujini (na Malti, v Italiji, Portugalskem)
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: možnost izbirnih predmetov s področja elektrotehnike (energetika, avtomatika, elektronika), strojništva (robotika, CNC tehnologije, energetika) in računalništva (programiranje, izdelava spletnih strani)
Šolski krožkiŠolski krožki: športni krožki: košarka, odbojka, badminton, frizbi, nogomet in priprave na tekmovanje – nogomet, odbojka, rokomet, atletika, odbojka na mivki, badminton, plezanje, streljanje, plavanje, frizbi – šolsko); krožki s področja stroke: aplikativna elektronika, programiranje 6-osnega industrijskega robota, programiranje 5-osenga industrijskega robota, praktičen postopek ulivanja kovin, kovaštvo, LEGO Masters, Drone it yourself (izdelava drona in letenje z droni); ostali krožki: šahovski, likovni, okolijski, prostovoljstvo, izbrana poglavja iz zgodovine matematike, risanje geometrijskih vzorcev, zimska pravljica – praznične dekoracije šole, mladi zgodovinarji in priprava na tekmovanje iz zgodovine, projekt MEPI, delo z nadarjenimi dijaki – laboratorij za fiziko; bralne značke: nemščina Epi Lasapreis (vsi letniki), angleščina Epi reading Badge za prve tri letnike ter različne priprave na tekmovanja
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji: NEK, NUK, sejmi, obiski gledališč, galerij, muzejev, pokrajin; po tujini: London, Istanbul, Cern, Amsterdam, Bratislava, Bologna, München, Stuttgart, Salzburg, Dunaj, Graz
MaturaUspeh šole na maturi 2021/22:
MaturaŠtevilo maturantov v 2021/22:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:
Bodočim vrstnikom, ki se želijo vpisati na Srednjo šolo Krško dijaki sporočajo, da je vzdušje na šoli pozitivno, dijaki in profesorji se razumejo in spoštujejo. Slednji so strokovni in si vzamejo čas za pogovor ter nudijo posameznikom dodatno pomoč, zato naj bodo tudi dijaki spoštljivi do njih. Sicer manjša šola slovi po solarnem avtomobilu, sodobno opremljenih tehničnih učilnicah, računalnica in laboratoriji pa dajejo podporo učnemu procesu in nastajanju različnih izumov. Programi na šoli so si različni, zato so nekateri anketirani izpostavili, da je poudarek na naravoslovnih predmetih (matematika, fizika, elektrotehnika), drugi čutijo da je več pozornosti namenjene strokovnim predmetom. Več izzivov predstavljajo predmeti, kot so programiranje, elektrotehnika, matematika in energetski sistemi. Zahtevnejše predmete utrjujejo sproti, domače naloge delajo dnevno. Sicer se učijo pred posameznimi testi in spraševanji, kar jim običajno vzame dva do pet dni, da ponavljajo vsebine iz zvezka, sami ali s sošolci, poiščejo dodatne vire na internetu, dopolnijo zapiske, rešujejo naloge iz starih testov, ki jih dobijo od prijateljev. Učbenike si izposodijo v učbeniškem skladu. Pouk poteka dopoldne, od 7.00 dalje. Organizirane šolske ekskurzije ter dnevi dejavnosti so izjemno zabavni in zanimivi. Večinoma so se za vpis odločili zaradi izbranega programa in bližine šole njihovemu domu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Na Srednjo šolo Krško so se vprašani dijaki vpisali zaradi bodočega poklica, ki ga želijo opravljati, lokacije šole blizu industrijskih obratov, ki jih zanimajo ter priporočil bivših dijakov. Urnik na šoli je dopoldanski in poteka med 7.00 in 13.35. Dijaki menijo, da ima predmetnik poudarek na strokovnih predmetih, fiziki in slovenščini. Pohvalili so opremljenost šole in strokovne profesorje, s katerimi imajo dobre in spoštljive odnose. Imajo dovolj svobode, a se zavedajo, da je treba opravljati šolske obveznosti. Na tekmovanjih dosegajo zavidljive uspehe. Dijaki, ki so vpisani na smer elektrotehnik, bi bili radi po poklicu večinoma elektrotehniki, nekateri tudi gasilci in fotografi. Tisti, ki so vpisali gimnazijski program pa menijo, da imajo za odločitev o poklicu še čas. Učenje na šoli je bolj kampanjsko, vprašani dijaki se na teste pripravljajo od enega dneva, do tudi več kot tedna dni, kar je odvisno od zahtevnosti predmeta in zanimanja posameznika za snov. Večina z reševanjem domačih nalog konča v manj kot pol ure, tisti, ki se učijo sproti, pa porabijo za sprotne šolske obveznosti tudi več kot dve uri na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Srednjo poklicno in strokovno šolo Krško so dijaki izbrali zaradi zanimanja za strojništvo, računalništvo ali bližine doma. S profesorji gojijo dober odnos, poln komunikacije, ti so profesionalni in polni znanja. Šola slovi po zmagi na tekmovanju za solarni avto, dobrih strokovnih profesorjih in opremljenosti šole s CNC stroji ter opremo v računalniških učilnicah. V bližini je avtobusna postaja, organizirajo pestre naravoslovne dneve, ekskurzije in različne projekte. Pri pouku, ki poteka dopoldan, je poudarek na strokovnih predmetih, kot so energetika, konstruiranje, računalništvo, programiranje. Ti so za nekatere dijake tudi težji, spet za druge sta to slovenščina ali angleščina. Za učenje kombinirajo zapiske in učbenike, ki jih dobijo preko znancev. Po potrebi rešujejo stare teste, ponovijo vaje iz delovnih zvezkov ali si s sošolci med seboj pomagajo pri ponavljanju snovi. Šolo bi priporočili tistim, ki jih program zanima, si želijo efektivnega učenja in sproščeno vzdušje.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Kot razloge za vpis na Srednjo poklicno in strokovno šolo Krško so vprašani dijaki našteli zanimivo predstavitev programa na informativnih dneh, bližino doma, predvsem pa željo po izbranem poklicu. Dijakom se profesorji zdijo dostopni, si vzamejo čas za pogovor in pomoč dijakom. Dijaki menijo, da ima predmetnik poudarek na strokovnih predmetih. Sprotno delo in domače naloge jim vzamejo do pol ure dnevno. Pred ocenjevanji se še dodatno učijo nekaj dni iz učbenikov, ki si jih si lahko izposodijo v učbeniškem skladu, večinoma pa iz zapiskov. Dijaki pravijo, da imajo radi praktični pouk v dobro opremljenih učilnicah, ki omogočajo raznoliko delo in pridobivanje veščin. Pohvalili so sončno elektrarno in dobro opremljene računalniške učilnice in telovadnico. Veseli so, da imajo dovolj dolg odmor za malico, ki je okusna.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se za vpis na Srednjo poklicno in strokovno šolo Krško odločali iz različnih razlogov-predstavitev programa, bližina doma, smer izobraževanja, želja po izbranem poklicu. Za ozračje na šoli menijo, da je dobro. Profesorji se dijakom zdijo dostopni, pripravljeni pomagat. Dijakom so na šoli všeč tudi sončna elektrarna, topla malica, dovolj dolg odmor za malico, možnost spoznavanja novih naprav in urejenost učilnic, želijo pa si večje garderobne omarice. Pouk na šoli poteka od 7.00 do 13.35 ali 14.35. Dijakom se zdi, da imajo na šoli poudarek bolj na strokovnih predmetih. Za teste se dijaki učijo zelo različno dolgo, odvisno od posameznega predmeta in tudi od dijaka. Učijo se večinoma iz zapiskov, te lahko dobijo tudi pri starejših dijakih. Učbenike si lahko dijaki izposodijo v učbeniškem skladu. Za domače naloge v povprečju porabijo do pol ure dnevno. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico in učilnico za praktični pouk.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Srednja poklicna in strokovna šola Krško izobražuje za 7 poklicev, nekateri so tudi deficitarni. Dijaki so povedali, da so profesorji prijazni in profesionalni. Menijo, da je na šoli poudarek na strokovnih predmetih, matematiki in slovenščini, izzive pa jim predstavljajo tuji jeziki in matematika. V povprečju porabijo za domače naloge 1–2 uri na dan, pred testom se intenzivneje učijo 3–5 dni. Večinoma se učijo sproti iz zvezkov in učbenikov. Šola nudi veliko obšolskih dejavnosti, sodelovanj v odmevnih mednarodnih projektih in izmenjave v druge države. V okviru individualiziranih programov za nadarjene oz. perspektivne športnike se šola prilagaja klubom, kjer dijaki trenirajo. Učencem, ki se želijo vpisati, dijaki priporočajo spremljanje pouka in sprotno učenje, sporočajo pa jim tudi, da je to dobra šola za pridobitev poklica in tudi kot podlaga za nadaljnji študij. Dijaki ocenjujejo šolo kot dobro šolo, ki slovi po izjemnih tehniških dosežkih (npr. solarni avtomobil) ter podpori v lokalnem gospodarstvu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Krško ter Gimnazije Krško ocenjujejo, da se v povprečju učijo dve uri na dan, tri dni pred testom pa od tri do štiri ure. Poudarek je na strokovnih predmetih, največje preglavice pa imajo pri učenju fizike, kemije, matematike in nekateri tudi pri tujih jezikih. Učijo se iz svojih zapiskov, knjige dobijo na šoli iz učbeniškega sklada, vse več pa je v uporabi e-gradivo. Šolo ocenjujejo kot napredno in tehnično dobro opremljeno, učitelji so prijazni, uporabljajo interaktivne table in športno dvorano. Učencem, ki se želijo vpisati sporočajo, da je šola prijazna in dobra podlaga za nadaljnje šolanje ter da nudi veliko obšolskih dejavnosti, kjer se lahko še izpopolnjujejo, pretežno v projektih v sodelovanju z gospodarstvom iz okolja ter šolami doma in v tujini. Poleg zanimivih dejavnosti na šoli, pa imajo tudi nekaj prostega časa, ko se družijo s prijatelji, trenirajo v klubih, obiskujejo glasbeno šolo, so dejavni v lokalnih kulturnih društvih in podobno. V okviru individualiziranih programov za nadarjene oz. perspektivne športnike pa izvajajo prilagoditve

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Krško ocenjujejo šolo kot dobro, ki slovi po izjemnih tehniških dosežkih (npr. solarni avtomobil) ter podpori v lokalnem gospodarstvu. Šola izobražuje za 7 poklicev, nekateri so tudi deficitarni. Profesorji so prijazni in profesionalni. Dijaki menijo, da je na šoli poudarek na strokovnih predmetih, matematiki in slovenščini, izzive pa jim predstavljajo tuji jeziki in matematika. V povprečju porabijo za domače naloge od ene do dve uri na dan, pred testom se učijo od tri do pet dni. Učijo se večinoma sproti iz zvezkov in učbenikov. Šola nudi veliko obšolskih dejavnosti, sodelovanje v odmevnih mednarodnih projektih in izmenjave v druge države. V okviru individualiziranih programov za nadarjene oz. perspektivne športnike se šola prilagaja klubom, kjer dijaki trenirajo. Učencem, ki se želijo vpisati, dijaki priporočajo spremljanje pouka in sprotno učenje, sporočajo pa jim tudi, da je to dobra šola za pridobitev poklica in tudi kot podlaga za nadaljnji študij.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Krško ter Gimnazije Krško ocenjujejo šolo kot napredno in tehnično dobro opremljeno, učitelji so prijazni, uporabljajo interaktivne table in športno dvorano. Po njihovem mnenju je poudarek na strokovnih predmetih, izzive pa imajo dijaki pri učenju fizike, kemije, matematike in nekateri tudi pri tujih jezikih. V povprečju se učijo dve uri na dan, tri dni pred testom pa od tri do štiri ure. Pri tem uporabljajo največ svoje zapiske, knjige, ki jih dobijo na šoli iz učbeniškega sklada, vse več pa uporabljajo tudi e-gradivo. Šola nudi veliko obšolskih dejavnosti, kjer se lahko še izpopolnjujejo, pretežno v projektih v sodelovanju z gospodarstvom iz okolja ter šolami doma in v tujini. V okviru individualiziranih programov za nadarjene oz. perspektivne športnike izvajajo prilagoditve ur športne vzgoje panogam, v katerih dijaki trenirajo. Učencem, ki se želijo vpisati sporočajo, da je šola prijazna in dobra podlaga za nadaljnje šolanje.

Šolski center Krško Sevnica sestavlja Srednja šola Krško in Srednja šola Sevnica. Združuje različne poklicne programe, kot so Elektrotehnik, Strojni tehnik, Tehnik računalništva, Elektrikar, Avtoserviser, Oblikovalec kovin-orodjar in Pomočnik v tehnoloških procesih; na Srednji šoli Sevnica pa se lahko dijaki izobražujejo za frizerja ali mizarja.

Na šoli je pestro dogajanje (Tehnogenij), dijaki sodelujejo v različnih projektih (Drone team), se udeležujejo različnih ekskurzij (tabor preživetja, potep po Krškem itd.), znani pa so tudi po projektu solarnega avtomobila, ki so ga izdelali na šoli ter z njim osvojili tudi nekaj nagrad.

Oglejte si virtualni sprehod po šoli.

Vir: spletna stran šole.


Število točk potrebnih za vpis

2021/22

 • program Tehnik računalništva: točke iz ocen.

PUSTITE KOMENTAR