Domov Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – Srednja šola

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – Srednja šola

Skrbimo za strokovno in osebno rast vseh, ki svoje mesto vidijo na področju hortikulture, oblikovanja in fotografije, s tem pa posredno prispevamo k razvoju in urejenosti mestnih okolij in podeželja.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 97 Ljubljanska cesta, Celje 3000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Vesna Flander
Funkcija: svetovalna služba
Mail: svetovalna.sluzba@hvu.si
Telefon: tajništvo: 03 428 59 00, svetovalna služba: 03 428 59 21
Spletna stran: http://www.hvu.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Velik in urejen šolski park, veliko likovnega ustvarjanja, dovolj velik parkirni prostor in ljudje, ki poučujejo s srcem.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Učbeniški skladŠolski sejem rabljenih učbenikov: Ne
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Ne
TutorTutorstvo: Da
KodeksOblacenja.pngKodeks oblačenja: Ne
Fotokopirec.pngFotokopirnica: Da
GarderobneOmarce.pngGarderobne omarice: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Glede na trenutne projekte, v katerih sodelujejo - Nemčija, Češka, Norveška, Nizozemska, Slovaška, Madžarska, Hrvaška, Španija. Mednarodne izmenjave v okviru Erasmus+ na področju hortikulture, cvetličarstva, aranžerstva in fotografije. Obiski partnerskih šol iz Belgije, Nemčije, Latvije, Luksemburga.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Strokovni izbirni predmeti, kot so oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in urbane krajine, načrtovanje in oblikovanje vrtov, ekološko pridobivanje hortikulturnih rastlin, biotično varstvo rastlin, trendi v hortikulturi in floristiki, umetnostna zgodovina, likovna teorija, slikarske tehnike, priprave na maturo, finančno opismenjevanje, osnove filma in fotografije, zelišča in dišavnice, jezik stroke - angleščina, poslovno komuniciranje v nemškem jeziku, multimedijska produkcija, oblikovanje vizualnih sporočil, studijska fotografija, poslovno sporazumevanje z osnovami nemščine, reportaža, zgodovina fotografije.
Šolski krožkiŠolski krožki: bogat izbor krožkov (mavrica športnih aktivnosti, eko krožek (Ekošola), cvetličarsko – vrtnarski krožek, likovno ustvarjalni krožek, bralni krožek, čebelarski krožek, šolski radio, geografsko turistični krožek, fotografski krožek, pevski zbor, vrtnarski krožek – izzivi v hortikulturi, pohodniški krožek, matematični krožek)
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Po Sloveniji in v tujino (npr. Avstrija, Italija, Hrvaška ...) - ogledi gledaliških, filmskih, glasbenih, kulturnih prireditev in razstav, ogledi znamenitosti, naravne in kulturne dediščine, bienalov, sejmov, parkov, vrtov, arboretumov ...
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 261
MaturaUspeh šole na maturi 2021/22: 100 %
MaturaŠtevilo maturantov v 2021/22: 46
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): 25

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:
Dijaki so pohvalili učilnico na prostem, pisane hodnike, opremljenost učilnic za praktični pouk in jedilnico. Vprašani so izbirali šolo v prvi vrsti zaradi smeri, ki jih veseli, pa tudi zaradi pozitivnega vzdušja na šoli ter pestrih aktivnosti. Predmetnik je organiziran tako, da je praksa na prvem mestu. Dosežki dijakov so vidni tudi na tekmovanjih, zato naj se vključujejo v več aktivnosti in sodelujejo pri projektih.

Aranžerski tehniki obožujejo kreativnost, udejanjanje svojih idej in to, da je veliko likovnih predmetov. Med zahtevnejšimi predmeti so izpostavili nemščino in slovenščino. Za profesorje so zapisali, da so prijazni in imajo z njimi spoštljiv odnos ter da se trudijo, da snov dobro razumejo. Učijo se kampanjsko od dveh dni do enega tedna pred preverjanjem znanja, čeprav nekateri priznavajo, da bi bilo boljše sprotno učenje. Čas, ki ga namenijo domačim nalogam so ocenili različno, nekateri pol ure, drugi tudi do dve uri. Najpogosteje se učijo tako, da ponovijo domače naloge, naredijo zapiske in se učijo iz zvezkov ter preberejo snov v učbeniku, nekateri rešujejo tudi stare teste, ki jih je moč pridobiti od starejših letnikov.

Dijaki programa fotografski tehnik si želijo postati fotografi, imeti svoj studio, ali se ukvarjati z grafično obdelavo. Največ poudarka menijo, da je na strokovnih predmetih, med zahtevnejšimi pa so omenili splošne, kot sta matematika in angleščina. Domačim nalogam dnevno namenijo različno količino časa, nekateri ocenjujejo, da pol ure, drugi tudi do dve uri na dan. Na ocenjevanje se pripravljajo v povprečju tri dni prej, nekateri tudi več. Kar se le da se učijo sproti, je pa tudi odvisno od predmeta. Poslužujejo se različnih načinov učenja od tega da preberejo učbenik, rešujejo stare teste in ponovijo domače naloge ter si naredijo zapiske, nekateri dodatne vire poiščejo tudi na internetu ali se udeležijo inštrukcij.

Dijaki programa hortikulturni tehnik, uživajo v delu v naravi in umetnosti, so zapisali, da je poudarek tako na splošnih kot na strokovnih predmetih. Težji se jim zdijo matematika, angleščina in psihologija, slednja zaradi obsežnega izrazoslovja ter tudi nekateri strokovni premeti (npr. osnove vrtnarske tehnologije, podjetništvo in trženje, osnove osebnih financ). Nekateri se na teste in spraševanja pripravljajo le ko je treba, drugi pa so zapisali, da je priprava odvisna od posameznega predmeta. Zapisali so, da se s profesorji dobro razumejo, da so prijazni, vljudni in da radi pomagajo.

Cvetličarji in vrtnarji smatrajo, da imajo največ obveznosti pri praksi, poleg osnovnih predmetov. Zahtevnejši predmeti so tudi njim splošni predmeti, matematika, slovenščina in angleščina, nekaterim tudi praksa. Pohvalili so svojo razredničarko in profesorje, ki skrbijo za prijazen odnos, sproščeno in ustvarjalno delo. Mnenja glede sprotnega dela imajo deljena, nekateri se učijo sproti z domačimi nalogami, drugi pred preverjanji znanj tretji poudarjajo, da je ključno, da slediš pri urah. V prihodnosti se vidijo v različnih poklicih, od cvetličarja, učiteljev plesa ali violine, do inštruktorja jahanja ali na podjetniški poti. dela v podjetniških vodah.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Šola daje poudarek klasičnim maturitetnim predmetom ter strokovnim modulom, kjer je več praktičnega pouka, so povedali dijaki. Šola slovi po pouku v naravi – učilnici na prostem, po lastnem urejenem parku, vrhunskih dosežkih na tekmovanjih, ustvarjalnosti in barvitosti. Vprašani pojasnijo, da gre za zabavno in raznoliko šolo, na kateri se prijetno počutijo. Vzdušje na šoli je lahkotno, skrbno, v odnosu pa ni čutiti strogosti in vzvišenosti, saj je šola majhna in se dijaki in profesorji med seboj dobro poznajo. Za vpis na šolo so dijake prepričali naslednji razlogi: videz šole, priporočila prijateljev, bogat učni načrt in urniki ter veselje do opravljanja bodočih poklicev kot so npr. cvetličar, vrtnar, ilustrator, notranji oblikovalec, učitelj likovnega pouka ali fotograf. Pouk na šoli običajno poteka med 7.50 in 14.00. Imajo sodobno opremljene učilnice za praktični pouk, računalniške učilnice in jedilnico. Večina vprašanih se uči sproti, tudi domače naloge naredijo vsak dan po šoli ali zvečer, nato snov pred ocenjevanji še utrdijo ter po potrebi nadgradijo z drugim gradivom, ki ga najdejo na spletu. Pri tem si pomagajo z učbeniki, ki si jih izposodijo v knjižnici, pri sošolcih ali starejših dijakih pa dobijo rabljene učbenike in stare teste. Večina se jih sicer najraje uči iz svojih zvezkov, manj iz učbenikov, nekateri za dodatno razlago poiščejo inštrukcije.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Prednost šole je po mnenju vprašanih ta, da je majhna, saj se tako vsi med seboj poznajo, s profesorskim kolektivom so zelo povezani in si vedno pomagajo. Slovi tudi po dosežkih na različnih tekmovanjih. Druži jih povezanost z naravo, šola ima čudovit park za katerega sami skrbijo in ima dobre avtobusne povezave. Vzdušje je sproščeno, a kreativno, predvsem pri praktičnih predmetih. Urnik imajo dopoldanski, predmeti so razporejeni tako, da so strokovni po več ur skupaj. Kadar začnejo zgodaj, je to ob 7.00, po navadi pa končajo okoli 13.00 ali 14.00. Poudarek je na predmetih kot so umetnostna zgodovina, slikarske tehnike, multimedijsko oblikovanje, aranžerstvo, podjetništvo, trženje, tudi na matematiki in slovenščini. Kot težje so ocenili tuje jezike, ker nekaterim vprašani ne ležijo, umetnostno zgodovino zaradi obsega informacij, ki jih morajo osvojiti ter matematiko, ki zahteva veliko vaje. Šola ima organiziran učbeniški sklad, kjer si lahko izposodijo literaturo, sicer delajo zapiske med poukom. Skušajo osvojiti čim več snovi že pri pouku, tako doma le še ponovijo snov, kar jim skupaj z domačimi nalogami vzame okoli eno uro časa. Ti dijaki pred ocenjevanji porabijo nekoliko manj časa za ponavljanje. Dijaki, ki sproti ne utegnejo ponavljati snovi, ali je predmet obsežnejši in zato zahteva več časa, se učijo pred ocenjevanji v povprečju pet dni. Bodočim dijakom svetujejo, da se vpišejo na šolo, tudi sami bi jo še enkrat izbrali, če bi se ponovno vpisovali, saj je šola urejena, naj se učijo sproti, v praktičnem delu in učnem procesu pa uživajo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Šola slovi po lepi okolici in veliko prakse izven prostorov šole. Ravno zaradi prakse so se tudi dijaki odločali za vpis. Imajo veselje do vrtnarjenja, cvetličarstva in aranžiranja. Dijaki pravijo, da so profesorji prijazni in spoštljivi, zato je njihov odnos pristen. Ker je šola majhna, se med seboj večinoma vsi poznajo. Pouk začenjajo ob 7.50, traja do 13., najdlje do 14. ure. Poudarek je na strokovnih predmetih ter matematiki, slovenščini ter angleščini. Domače naloge jim vzamejo okoli pol ure na dan. Odvisno od posameznika, nekateri se učijo sproti, drugi ne. Za težje predmete, kot so matematika in tuji jeziki se v povprečju učijo od tri dni do enega tedna. Preberejo snov v učbeniku, delajo vaje iz delovnih zvezkov, ponovijo domače naloge in rešujejo stare teste. Učbenike si izposodijo v učbeniškem skladu ali kupijo v Antiki, stare zvezke in teste dobijo od višjih letnikov. Dijaki so pohvalili sodobno opremljene računalniške učilnice in učilnice za praktični pouk, prakso v naravi in dobro malico. Bodočim dijakom svetujejo vpis na šolo, če jih stroka veseli, saj bodo lahko pridobili veliko znanja, potem pa naj izkoristijo vse ponujene priložnosti na šoli.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Vprašani dijaki ocenjujejo ozračje na šoli zelo pozitivno, med seboj se vsi poznajo, ker je šola majhna. Šola ima lep zunanji izgled in park. Za profesorje dijaki pravijo, da imajo spoštljiv odnos do njih, so prijazni in pripravljeni pomagati. Pouk običajno traja od 7.50 do 14.00. V šoli imajo poudarek na strokovnih predmetih, glede najtežjih predmetov pa dijaki nimajo enotnega mnenja, saj je težavnost odvisna od posameznika. Povprečno se za test učijo do tri dni. Večinoma se učijo iz zapiskov, pomagajo pa si tudi z učbeniki, reševanjem vaj v delovnih zvezkih in ponavljanjem domačih nalog. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Dijaki so se za vpis odločili zaradi poklica, ki ga želijo po končanem šolanju opravljati, pa tudi zaradi zanimive predstavitve šole na informativnem dnevu. Šolo bi priporočili bodočim dijakom predvsem zaradi tega, ker ima šola veliko praktičnega pouka, je dobro opremljena v računalniški učilnici, jedilnici in učilnici za praktični pouk in ima fitnes.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Šola je odmaknjena od mestnega vrveža in v urejeni okolici. Anketirane so pritegnili pisani hodniki in učilnice, delo z rastlinami, misel na poklic, ki ga bodo lahko opravljali in ustvarjalen duh. Šola je manjša, zato se lahko profesorji posvetijo posameznim dijakom, ki nato snov bolje razumejo. Ozračje je lahkotno, razigrano, pohvalijo pa se lahko z dosežki na tekmovanjih in z lepim parkom. Ko smo dijake vprašali po pozitivnih stvareh, so pripovedovali o atmosferi na šoli, odnosu profesorjev, podpori osebja in to, da s poukom zaključijo najkasneje ob 14h. S poukom začenjajo večinoma ob 7.55, občasno ob 7.00. najbolj se posvečajo strokovnim predmetom in matematiki, ki jim včasih povzroča preglavice, saj je snovi veliko, ur pa bolj malo. Dijaki imajo možnost izposoje učbenikov iz sklada ali knjižnice, učijo pa se iz zapiskov, tudi od starejših kolegov. Za domače naloge porabijo do ene ure dnevno, za teste se pripravljajo do tri dni prej, nekateri pa se pridno učijo kar sproti. Učijo se s ponavljanjem domačih nalog, reševanjem starih testov in vaj iz delovnega zvezka. Šola ima interaktivne table, dobro opremljeno računalniško učilnico, jedilnico in kuhinjo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Na šoli smo se počutili odlično. Odnosi med profesorji in učitelji so bili dobri. Res smo pogrešali telovadnico vendar smo odvečno energijo sprostili v fitnesu in aktivnostmi v šolskem parku. Pouk smo velikokrat izvajali v učilnici na prostem v parku. Šola nam je nudila pester izbor krožkov in možnost sodelovanja na različnih tekmovanjih doma in v tujini, tako na področju stroke kot na področju splošno izobraževalnih predmetov. Aktivni smo bili tudi na področju raziskovalnih nalog, sodelovali smo v oddaji Gymnasium in se udeleževali različnih aktivnosti v lokalnem okolju. Kar nekaj nas bo nadaljevalo študij na Višji šoli, ki je v sklopu srednje šole.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Šola je obdana z lepim parkom. Dijakom je naravna okolica zelo všeč, izpostavili so še dobre odnose s profesorji ter urejeno jedilnico in računalniško učilnico. V bodoče si želijo telovadnico. Šolo bi priporočili vrstnikom, ker se sami na njej počutijo odlično in sproščeno. Poudarek je na strokovnih predmetih, kot najtežje so navedli matematiko, slovenščino, kemijo, angleščino in zgodovino. Včasih se učijo sproti, večinoma pa pred ocenjevanjem. Pred testom se v povprečju učijo od tri do sedem dni, in sicer iz zapiskov, zvezkov in učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v šolskem skladu. Za domačo nalogo potrebujejo približno od pol do ene ure na dan. Dijaki lahko sodelujejo v strokovnih krožkih: fotografski, čebelarski, vrtnarski, zeliščarski, filmsko-bralni, gledališki in kulturno-umetniški.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je majhna šola, z majhnim številom dijakov in z velikim parkom, ki da šoli poseben videz in značaj. Profesorji so dostopni, znajo prisluhniti dijakom in pomagati tistim, ki iščejo pomoč. Tudi odnosi na šoli so dobri, saj se vsi med seboj poznajo. Urnik je dopoldanski, poudarek pa je na praktičnih predmetih. Dijaki se učijo sproti tiste predmete, kjer je veliko snovi, vendar jim to ne uspe vedno. Do ene ure na dan potrebujejo za domače naloge, na teste pa se pripravljajo v povprečju tri dni. Za učenje večinoma uporabljajo svoje zapiske, stare teste in zvezke pa lahko dobijo pri starejših dijakih. Dijakom je všeč tudi izbor interesnih dejavnosti in krožkov (hortikulturni, aranžerski, fotografski, dramski itd.), izboljšali pa bi igrišče in povečali jedilnico. Šolo učencem priporočajo, še posebej tistim, ki jih zanima delo v strokah, za katere izobražujejo programi, in ki nočejo biti le številka.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je šola z bogato tradicijo in izkušnjami. Ponuja številne oblike formalnega in neformalnega izobraževanja s področja hortikulture in oblikovanja.

Izvajamo srednješolske programe Cvetličar, Vrtnar, Aranžerski, Hortikulturni tehnik in nov program Fotografski tehnik ter višješolska programa Hortikultura in Snovanje vizualnih komunikacij in trženja.

Spoštujemo preteklost in izkušnje naših prednikov ter pogumno zremo v prihodnost in iščemo nove načine ter poti izobraževanja za vse generacije.

Trdno povezani z naravo in z odgovornim odnosom do nje sprejemamo izzive, ki jih ponujajo novi načini komunikacije ter sodobne oblike učenja.

Vse, ki ste radovedni, vedoželjni in ustvarjalni vabimo in bomo veseli vašega obiska na šoli ali na naši spletni strani: www.hvu.si.

Ponosni smo na: 

 • 75-letno tradicijo s področja hortikulture
 • 20 let izkušenj s področja oblikovanja
 • redno in aktivno povezovanje z gospodarstvom, lokalno skupnostjo in drugimi institucijami
 • odlični učiteljski  kader – današnji učitelji – nekoč dijaki šole,
 • majhnost šole – individualni pristop
 • izobraževanje, ki temelji na praktičnih izkušnjah
 • bogat izbor krožkov (mavrica športnih aktivnosti, eko krožek, cvetličarsko – vrtnarski krožek, likovno ustvarjalni krožek, bralni krožek, čebelarski krožek, šolski radio, geografsko turistični krožek, fotografski krožek, pevski zbor, vrtnarski krožek – izzivi v hortikulturi, pohodniški krožek, matematični krožek, psihologija – priprava na tekmovanja)
 • odlične uvrstitve dijakov na tekmovanjih (tudi mednarodnih)
 • usmerjenost v vrtni dizajn in oblikovanje notranjega in zunanjega prostora
 • to, da ima šola čudovit park v velikosti 3,5 hektarjev z bogato zbirko okrasnih zelnatih rastlin, drevnin, vrtnin, zelišč in dišavnic ter redkih fosilnih rastlin
 • lokacijo šole, ki se nahaja v prijetnem predmestnem okolju – varno, lepo, čisto in urejeno šolsko okolje
 • mednarodno povezanost s sorodnimi šolami in drugimi ustanovami po celi Evropi – mreža šol FLORNET
 • slovenske projekte, na katerih smo zelo aktivni (OBJEM, MUNERA 3, UNESCO, Kar sejemo to žanjemo, Eko šola, Zdrava šola, Rastem s knjigo, Evropska vas, Usposabljanje mentorjev)
 • mednarodne projekte, kjer smo aktivni na področju izmenjave dijakov in študentov (Erasmus, Leonardo da Vinci Partnerstvo)
 • dobro organiziranost formalnega in neformalnega izobraževanja: vsi redni programi, NPK, šola vožnje, FFS tečaji,…
 • organizacijo različnih tečajev, seminarjev, delavnic, posvetov in tekmovanj s področja hortikulture in oblikovanja
 • vzpostavljen raziskovalni center v hortikulturi in oblikovanju s poudarkom na avtohtonosti in unikatnem oblikovanju

Bivši dijaki:
Na naši šoli so se izobraževali vsi dosedanji vrtnarji in cvetličarji, ki trenutno krojijo modne smernice v floristiki in vrtnem oblikovanju pri nas. Med njimi lahko izpostavimo:
Simona OGRIZKA (predsednik International Florist Organisation FLORINT, President of association for florists and gardeners of Slovenia pri Obrtni zbornici Slovenije, poleg tega vrhunski estet in kreativni mojster)
Tomaža SMRTNIKA (Cvetličarna Emporia, Ljubljana),
Janeza in Dragotino SELIŠKAR (Cvetje Eli, Ljubljana),
Tomaž JEVŠNIK (Ocean Orchids)
Marjana LOVŠINA (Cvetličarna Marjan Lovšin, s.p.), ter številne druge mojstre na tem področju.

Oglasno sporočilo 


Šola za vse, ki ste radovedni, vedoželjni in ustvarjalni. Nahaja se v senci starih platan, obkrožena z raznolikim rastlinjem šolskega parka. Najljubše učilnice dijakov? Odpravite se na sprehod po šolskem parku ali po pisanim šolskih hodnikih. Naši dijaki pridobivajo splošna in strokovna znanja, ki jih pogosto zelo uspešno pokažejo tudi na številnih tekmovanjih doma in v tujini. Šola je zagotovo mnogim mladim drugi dom, nihče ne ostane neopažen ali prezrt, vsak lahko pokaže svoje zmožnosti.

Vir: spletna stran šole.

PUSTITE KOMENTAR