Domov Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Skrbimo za strokovno in osebno rast vseh, ki svoje mesto vidijo na področju hortikulture in aranžerstva, s tem pa posredno prispevamo k razvoju in urejenosti mestnih okolij in podeželja.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 97 Ljubljanska cesta, Celje 3000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Vesna Flander
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 03/428 59 00, svetovalna služba: 03/428 59 21
Spletna stran: http://www.hvu.si/
Program:
Program:
 • Dijak podjetnik
 • JedilnicaŠolska jedilnica: Da
  KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
  Posebnost šolePosebnost šole: velik in urejen šolski park, veliko likovnega ustvarjanja, dovolj velik parkirni prostor in ljudje, ki poučujejo s srcem
  Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
  Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
  Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
  Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
  Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Ne
  Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina
  Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: glede na trenutne projekte, v katerih sodelujejo - Nemčija, Češka, Španija, Norveška, Nizozemska, Slovaška ...
  Izbirni predmetiIzbirni predmeti: strokovni izbirni predmeti, kot so oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in urbane krajine, načrtovanje in oblikovanje vrtov, ekološko pridobivanje hortikulturnih rastlin, specialno varstvo rastlin, trendi v hortikulturi in floristiki, umetnostna zgodovina, likovna teorija, slikarske tehnike, priprave na maturo, finančno opismenjevanje.
  Šolski krožkiŠolski krožki: mavrica športnih aktivnosti, pohodništvo, vrtnarski in floristični, geografsko turistični, bralni, čebelarski, dramsko scenski, nemški, fotografski krožek, šolsko glasilo in šolski radio, krožek slovenskega jezika in književnosti, pevski zbor in novi izzivi v hortikulturi in floristiki (priprave na tekmovanja)
  Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji - ogled znamenitosti, naravne in kulturne dediščine, bienale, sejmi, umetnostne razstave, parki, vrtovi, arboretumi,…), Avstrija, Italija, Madžarska, Češka in Hrvaška
  Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 210

  Uspeh šole na maturi 2018/2019:
  93 % (2 zlati maturantki)

  Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
  Šola slovi po lepi okolici in veliko prakse izven prostorov šole. Ravno zaradi prakse so se tudi dijaki odločali za vpis. Imajo veselje do vrtnarjenja, cvetličarstva in aranžiranja. Dijaki pravijo, da so profesorji prijazni in spoštljivi, zato je njihov odnos pristen. Ker je šola majhna, se med seboj večinoma vsi poznajo. Pouk začenjajo ob 7.50, traja do 13., najdlje do 14. ure. Poudarek je na strokovnih predmetih ter matematiki, slovenščini ter angleščini. Domače naloge jim vzamejo okoli pol ure na dan. Odvisno od posameznika, nekateri se učijo sproti, drugi ne. Za težje predmete, kot so matematika in tuji jeziki se v povprečju učijo od tri dni do enega tedna. Preberejo snov v učbeniku, delajo vaje iz delovnih zvezkov, ponovijo domače naloge in rešujejo stare teste. Učbenike si izposodijo v učbeniškem skladu ali kupijo v Antiki, stare zvezke in teste dobijo od višjih letnikov. Dijaki so pohvalili sodobno opremljene računalniške učilnice in učilnice za praktični pouk, prakso v naravi in dobro malico. Bodočim dijakom svetujejo vpis na šolo, če jih stroka veseli, saj bodo lahko pridobili veliko znanja, potem pa naj izkoristijo vse ponujene priložnosti na šoli.

  Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
  Vprašani dijaki ocenjujejo ozračje na šoli zelo pozitivno, med seboj se vsi poznajo, ker je šola majhna. Šola ima lep zunanji izgled in park. Za profesorje dijaki pravijo, da imajo spoštljiv odnos do njih, so prijazni in pripravljeni pomagati. Pouk običajno traja od 7.50 do 14.00. V šoli imajo poudarek na strokovnih predmetih, glede najtežjih predmetov pa dijaki nimajo enotnega mnenja, saj je težavnost odvisna od posameznika. Povprečno se za test učijo do tri dni. Večinoma se učijo iz zapiskov, pomagajo pa si tudi z učbeniki, reševanjem vaj v delovnih zvezkih in ponavljanjem domačih nalog. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Dijaki so se za vpis odločili zaradi poklica, ki ga želijo po končanem šolanju opravljati, pa tudi zaradi zanimive predstavitve šole na informativnem dnevu. Šolo bi priporočili bodočim dijakom predvsem zaradi tega, ker ima šola veliko praktičnega pouka, je dobro opremljena v računalniški učilnici, jedilnici in učilnici za praktični pouk in ima fitnes.

  Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
  Šola je odmaknjena od mestnega vrveža in v urejeni okolici. Anketirane so pritegnili pisani hodniki in učilnice, delo z rastlinami, misel na poklic, ki ga bodo lahko opravljali in ustvarjalen duh. Šola je manjša, zato se lahko profesorji posvetijo posameznim dijakom, ki nato snov bolje razumejo. Ozračje je lahkotno, razigrano, pohvalijo pa se lahko z dosežki na tekmovanjih in z lepim parkom. Ko smo dijake vprašali po pozitivnih stvareh, so pripovedovali o atmosferi na šoli, odnosu profesorjev, podpori osebja in to, da s poukom zaključijo najkasneje ob 14h. S poukom začenjajo večinoma ob 7.55, občasno ob 7.00. najbolj se posvečajo strokovnim predmetom in matematiki, ki jim včasih povzroča preglavice, saj je snovi veliko, ur pa bolj malo. Dijaki imajo možnost izposoje učbenikov iz sklada ali knjižnice, učijo pa se iz zapiskov, tudi od starejših kolegov. Za domače naloge porabijo do ene ure dnevno, za teste se pripravljajo do tri dni prej, nekateri pa se pridno učijo kar sproti. Učijo se s ponavljanjem domačih nalog, reševanjem starih testov in vaj iz delovnega zvezka. Šola ima interaktivne table, dobro opremljeno računalniško učilnico, jedilnico in kuhinjo.

  Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
  Na šoli smo se počutili odlično. Odnosi med profesorji in učitelji so bili dobri. Res smo pogrešali telovadnico vendar smo odvečno energijo sprostili v fitnesu in aktivnostmi v šolskem parku. Pouk smo velikokrat izvajali v učilnici na prostem v parku. Šola nam je nudila pester izbor krožkov in možnost sodelovanja na različnih tekmovanjih doma in v tujini, tako na področju stroke kot na področju splošno izobraževalnih predmetov. Aktivni smo bili tudi na področju raziskovalnih nalog, sodelovali smo v oddaji Gymnasium in se udeleževali različnih aktivnosti v lokalnem okolju. Kar nekaj nas bo nadaljevalo študij na Višji šoli, ki je v sklopu srednje šole.

  Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
  Šola je obdana z lepim parkom. Dijakom je naravna okolica zelo všeč, izpostavili so še dobre odnose s profesorji ter urejeno jedilnico in računalniško učilnico. V bodoče si želijo telovadnico. Šolo bi priporočili vrstnikom, ker se sami na njej počutijo odlično in sproščeno. Poudarek je na strokovnih predmetih, kot najtežje so navedli matematiko, slovenščino, kemijo, angleščino in zgodovino. Včasih se učijo sproti, večinoma pa pred ocenjevanjem. Pred testom se v povprečju učijo od tri do sedem dni, in sicer iz zapiskov, zvezkov in učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v šolskem skladu. Za domačo nalogo potrebujejo približno od pol do ene ure na dan. Dijaki lahko sodelujejo v strokovnih krožkih: fotografski, čebelarski, vrtnarski, zeliščarski, filmsko-bralni, gledališki in kulturno-umetniški.

  Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
  Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je majhna šola, z majhnim številom dijakov in z velikim parkom, ki da šoli poseben videz in značaj. Profesorji so dostopni, znajo prisluhniti dijakom in pomagati tistim, ki iščejo pomoč. Tudi odnosi na šoli so dobri, saj se vsi med seboj poznajo. Urnik je dopoldanski, poudarek pa je na praktičnih predmetih. Dijaki se učijo sproti tiste predmete, kjer je veliko snovi, vendar jim to ne uspe vedno. Do ene ure na dan potrebujejo za domače naloge, na teste pa se pripravljajo v povprečju tri dni. Za učenje večinoma uporabljajo svoje zapiske, stare teste in zvezke pa lahko dobijo pri starejših dijakih. Dijakom je všeč tudi izbor interesnih dejavnosti in krožkov (hortikulturni, aranžerski, fotografski, dramski itd.), izboljšali pa bi igrišče in povečali jedilnico. Šolo učencem priporočajo, še posebej tistim, ki jih zanima delo v strokah, za katere izobražujejo programi, in ki nočejo biti le številka.

  V senci starih platan, obkrožena z raznolikim rastlinjem šolskega parka stoji Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.

  Če boste povprašali dijake, katere so njihove najljubše učilnice, zagotovo ne bodo dolgo razmišljali, kaj bi odgovorili. Sicer pa se lahko tudi sami prepričate o tem tako, da se odpravite na sprehod po šolskem parku ali po pisanih šolskih hodnikih, med izložbami in grafiti pred garderobami, zavijete v aranžersko učilnico ali pa v lepo in modreno opremljeno knjižnico.

  Šola je zagotovo mnogim mladim drugi dom. Ker je dijakov na naši šoli malo, nihče ne ostane neopažen ali prezrt. Prav zato dijaki pri nas niso le številke. Vsakomur je dana možnost, da pokaže svoje  zmožnosti, prav tako ima vsakdo priložnost, da se kar najbolje strokovno usposobi in pripravi za svoj bodoči poklic.

  Prednosti šole:

  • 70-letna tradicija s področja hortikulture
  • odlični učiteljski kader – današnji učitelji – nekoč dijaki šole, majhna šola – individualni pristop
  • bogat izbor krožkov
  • usmerjenost v vrtni dizajn in oblikovanje notranjega in zunanjega prostora
  • šola ima park v velikosti 3,5 hektarjev z bogato zbirko okrasnih zelnatih rastlin, drevnin, vrtnin, zelišč in dišavnic ter redkih fosilnih rastlin
  • lokacija šole se nahaja v prijetnem predmestnem okolju – varno, lepo, čisto in urejeno šolsko okolje
  • mednarodno povezanost s sorodnimi šolami in drugimi ustanovami po celi Evropi – mreža šol FLORNET
  • mednarodni projekti (Erasmus, Leonardo da Vinci Partnerstvo, Carski Vrt – Swiss Contribution, Norveški finančni mehanizem)
  • dobra organiziranost formalnega in neformalnega izobraževanja: vsi redni programi, NPK, šola vožnje, FFS tečaji,…
  • organizacija različnih tečajev, seminarjev, delavnic, posvetov in tekmovanj s področja hortikulture in oblikovanja
  • vzpostavljen raziskovalni center v hortikulturi in oblikovanju s poudarkom na avtohtonosti in unikatnem oblikovanju

  Cilj šole je tudi, da postanejo regijsko in državno učno središče s področja hortikulture, aranžerstva in oblikovanja. Zato se redno in aktivno povezujejo z gospodarstvom, izobraževanje temelji na praktičnih izkušnjah, prav tako pa se povezujejo s sorodnimi šolami v Sloveniji in tujini, lokalno skupnostjo in drugimi institucijami, ki so pripravljene na sodelovanje.

  Dejavnosti šole si poglejte na naši spletni strani: www.hvu.si. Na tem mestu najdete najbolj sveže informacije.

  Bivši dijaki: 

  Na naši šoli so se izobraževali vsi dosedanji vrtnarji in cvetličarji, ki trenutno krojijo modne smernice v floristiki in vrtnem oblikovanju pri nas. Med njimi lahko izpostavimo:

  Simona OGRIZKA (predsednik International Florist Organisation FLORINT, President of association for florists and gardeners of Slovenia pri Obrtni zbornici Slovenije, poleg tega vrhunski estet in kreativni mojster)

  Tomaža SMRTNIKA (Cvetličarna Emporia, Ljubljana),

  Janeza in Dragotino SELIŠKAR (Cvetje Eli, Ljubljana),

  Tomaž JEVŠNIK (Ocean Orchids)

  Marjana LOVŠINA (Cvetličarna Marjan Lovšin, s.p.),  ter številne druge mojstre na tem področju.

   

  Oglasno sporočilo

  PUSTITE KOMENTAR