Domov Škofijska klasična gimnazija

Škofijska klasična gimnazija

Škofijska klasična gimnazija je zasebna štiriletna srednja šola, ki izvaja javnoveljavni gimnazijski program. Poslanstvo gimnazije je tako vzgoja značaja kot izobrazba razuma.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 23 Štula, Ljubljana 1210, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Maja Turšič
Funkcija: šolska psihologinja
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/58 22 245, svetovalna služba: 01/52 22 210
Spletna stran: www.stanislav.si
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Spodbujanje celostnega razvoja dijakov; vsi dijaki se učijo latinščino s klasično kulturo, v urniku je tudi predmet vera in kultura; znani so po kvalitetnih pevskih zborih (v enem od zborov poje več kot 200 dijakov ) in ekskurzijah po Sloveniji in v tujino, ki se jih udeležijo vsi dijaki.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, latinščina, ruščina, grščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: preko 20 izmenjav letno, z večino evropskih držav in državami bivše Jugoslavije ter Japonska in ZDA
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: v 4. letniku dijaki lahko za maturo izbirajo med naslednjimi predmeti: latinščina, fizika, biologija, grščina, psihologija, filozofija, geografija, tuji jeziki, umetnostna zgodovina, kemija, zgodovina
Šolski krožkiŠolski krožki: 5 pevskih zborov, grafično oblikovanje, škofijska strela (organizira okrogle mize), debatni krožek, šolska impro liga, filozofski krožek, kemijsko-eksperimentalni krožek, geografski krožek, fizikalno-eksperimentalni krožek, matematični krožek, astronomski krožek, biološki krožek, prva pomoč, mladi in denar - finančno opismenjevanje, Kažipot in Domače vaje (literarna časopisa), likovna šola, dramski krožek, programiranje osnovno in nadaljevalno, uporabno programiranje, robotika, konverzacija v nemščini, nemščina za začetnike, tečaj italijanščine, podjetništvo, francoska konverzacija, Mladi in EU, priprave na tekmovanja; športne dejavnost: odbojka (dekleta, fantje), nogomet (dekleta, fantje), košarka (dekleta, fantje), športno plezanje, namizni tenis floorball
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji in zamejstvu enodnevne ekskurzije, kjer spoznavajo geografske, zgodovinske in kulturne značilnosti ter posebnosti domovine; Italija z zamejstvom (2 dni), Dunaj (3 dni), Francija, Grčija, Nemčija, Švica, Španija (7 dni), Rim (7 dni), Italija - Rim (7 dni), Rusija (dijaki, ki se učijo ruščino); ekskurzije vsebinsko pripravijo profesorji
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 622
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: 100% v povprečju doseženih 23,82 točk, 25 zlatih maturantov
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20: 153
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): 153

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Vzdušje na šoli je po mnenju anketiranih prijetno, kljub temu da vzdržujejo red in disciplino. Profesorji ustvarjajo delovno klimo, saj želijo da dijaki osvojijo visok nivo znanja, da bodo maturo uspešno opravili. Poleg pouka se lahko vključujejo v več šolskih projektov, imajo spoznavni vikend za 1. letnike, pestre ekskurzije in duhovne obnove. Pri šolanju jih vodi moto šole »Amor magister optimus,« kar pomeni »Ljubezen je najboljša učiteljica.« Bodoči dijaki bodo toplo sprejeti in če se v izobraževanju najdejo, je to prava šola za njih. Priporočajo jo tistim, ki želijo pridobiti širino in trdne življenjske vrednote. V času izobraževanja bodo osebnostno dozoreli in postali odgovorne osebe. Predmetnik ima poudarek na latinščini in matematiki, nekoliko manj na tujih jezikih, kar bi si vprašani, ki jih jeziki bolj zanimajo, sicer želeli. Največ se učijo iz zvezkov, saj si pri pouku delajo podrobne zapiske in prebirajo učbenike. V povprečju namenijo učenju pred posameznim ocenjevanjem znanja pri predmetu tri dni, pri težjih predmetih pa tudi en teden, da snov utrdijo s ponavljanjem vaj iz delovnih zvezkov, dodatnimi viri na spletu in reševanjem starih testov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Dijakinja je v anketi povedala, da je geslo šole »Amor magister optimus,« kar pomeni Ljubezen je najboljša učiteljica in vsi v šoli se trudijo, da jih to vodi pri delu. Vpis na šolo priporočajo bodočim dijakom, ker je nivo znanja visok, pridobijo širino in pomembne vrednote. Najstnik v notranjosti dozori in postane odgovorna oseba s trdnimi stališči. Svetujejo, da vzamejo vse kar jim je ponujeno, zgradijo prijateljstva in se pripravijo na nadaljnjo pot. Na šoli se izvaja več šolskih projektov, ekskurzije, duhovne obnove. Odnos s profesorji je spoštljiv in človeški, saj radi pomagajo v različnih situacijah. Profesorji imajo veliko znanja in kakovostno pripravljajo dijake na maturo. Vzdušje je prijetno, vlada red, kar pomaga pri delovni klimi. Nekoliko bolj napeto je pred skupnimi testi. Pri predmetih je poudarek na latinščini in matematiki, pravijo anketirani dijaki, več pa bi si želeli, da bi ga bilo na tujih jezikih. Večinoma se učijo iz zvezkov, prebirajo učbenike, delajo naloge iz delovnih zvezkov, pred ocenjevanjem rešujejo še stare teste. V povprečju porabijo tri dni, nekateri pri težjih predmetih tudi en teden, za pripravo na ocenjevanje. Sproti jim domače naloge vzamejo dnevno okoli uro časa.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Za vpis na klasično gimnazijo so se dijaki odločili predvsem zaradi dobrega vzdušja v šoli, obšolskih dejavnosti fizične podobe šole in dobrih rezultatov. Priporočili bi jo tudi vsem tistim, ki so ambiciozni in si ne želijo le kvalitetnega znanja, temveč tudi celostnega razvoja. Ozračje na šoli opisujejo dijaki kot veselo, pozitivno, včasih malo stresno, a domače. Profesorji so profesionalni, korektni, a tudi razumevajoči in pripravljeni pomagati. Dijakom so všeč okolica šole, dobra prehrana, urejen park, ekskurzije in založena knjižnica. Pouk poteka od 7.44 do 14.11. Učenci se v povprečju učijo od tri do pet dni pred testom. Učijo se iz lastnih zapiskov, z reševanjem starih testov, ponavljanjem domačih nalog in iz učbenikov, katere lahko dobijo v učbeniškem skladu. Predmeti se jim zdijo različno zahtevni, naravoslovcem so težji družboslovni predmeti in obratno. Za domače naloge učenci v povprečju porabijo od ene do dveh ur dnevno. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljen laboratorij, računalniško učilnico, telovadnico, jedilnico in igrišče.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Gimnazijci so se za šolo odločili na podlagi priporočil, dobre predstavitve na informativnih dnevih in lepo vzgojenih dijakov. Priporočajo jo, ker ponuja poleg kvalitetnega programa tudi celosten razvoj posameznika. Dijaki in osebje so polni življenjske vneme, kar pripomore k veselemu razpoloženju. Profesorji so zahtevni, hkrati pa dostopni za dodatne razlage in tudi zabavni. Pohvalili so se s plezalno steno, vzdrževanimi prostori, obšolskimi dejavnostmi in zborom. Želijo si več praktičnih ur pri naravoslovju in športa. Pouk traja med 7.44 in 14.11, poudarek je na klasičnih predmetih, a tudi naravoslovni ne trpijo. Potrebno gradivo lahko dobijo v učbeniškem skladu, učijo pa se tudi iz zapiskov, delovnih zvezkov, vaj z interneta, starih testov, približno dva dni pred testom. Sproti za domače naloge porabijo dobro uro dnevno. Gimnazija se lahko pohvali tudi s telovadnico, računalniško učilnico, laboratorijem, učilnico za krožke, telovadnico in igriščem. Kar nekaj gimnazijcev se po srednji šoli odloča za študij medicine.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Anketirani dijaki so se za vpis na to šolo odločili zaradi priporočil, ker je to ena izmed najbolj kvalitetnih šol v Sloveniji, dobre predstavitve in ker ta šola tudi vzgaja, ne samo uči. Bodočim dijakom sporočajo, naj se odločijo za njihovo šolo, ker poleg splošne izobrazbe ponuja dobro iztočnico za življenje. Pravijo, da lahko vsak najde nekaj zase. Šola ponuja pestro izbiro obšolskih dejavnosti in organizira šolske ekskurzije po Sloveniji in tujini. Dijaki imajo možnost izmenjave, teh je na šoli približno dvajset na leto, potekajo pa z večino evropskih držav in z državami bivše Jugoslavije. Pred posameznimi testi se učijo približno tri dni, dnevno pa domačim nalogam posvetijo eno uro. Učijo se bolj kampanjsko, pri čemer si največkrat pomagajo z zapiski. Priporočajo tudi uporabo knjig. Med težje predmete po njihovem mnenju spadajo biologija, fizika in slovenščina, več poudarka pa je na matematiki in angleščini.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Anketirani dijaki so šolo izbrali zaradi priporočil, preprostih ljudi, katoliških načel ter vtisa resnosti in dobre organiziranosti šole. Priporočajo jo vrstnikom, ker se sami počutijo domače in sprejete. Šolo so opisali kot ustanovo, prežeto s krščansko tradicijo in toplino. Pozitivne stvari na šoli so dobri profesorji, enoten urnik (ponedeljek–petek: 7.44–14.11, sreda: 7.44–13.31), ekskurzije in duhovne obnove, razredna skupnost, izboljšali pa bi ogrevanje pozimi. Na šoli je dobro opremljena računalniška učilnica, laboratorij za kemijo in fiziko ter telovadnica in igrišče. Največji poudarek je na matematiki, slovenščini in angleščini, dijaki pa so kot najtežje izpostavili matematiko, fiziko, angleščino, slovenščino, biologijo in latinščino. Dijaki se učijo iz knjig in zapiskov, večinoma le ko se je treba. Za test se začnejo učiti do tri dni prej, za domače naloge pa porabijo v povprečju od pol pa do ene ure na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani so se odločili za to šolo na podlagi priporočil sorodnikov in staršev, pa tudi zaradi dobrega uspeha na maturi ter vzpodbudne predstavitve na dnevu odprtih vrat. Priporočali bi jo tudi drugim vrstnikom, ki se komaj vpisujejo, predvsem, če so se pripravljeni učiti sproti. Učitelji so prijazni, izjemno razumljivi za dodatna vprašanja in ponujajo visok nivo znanja. Na šoli se dijaki počutijo odlično, so zelo povezani s sošolci in se udeležujejo različnih obšolskih dejavnosti, ekskurzij, krožkov in duhovne obnove, kar jih združuje. V prihodnje si želijo, da bi pri pouku gledali več dokumentarnih filmov ter imeli več povezav snovi z aktualnim dogajanjem, več laboratorijskih in terenskih vaj. Anketirani dijaki menijo, da je večji poudarek na slovenščini, tujih jezikih in biologiji, latinščini, matematiki, med težje pa so napisali naravoslovne predmete. Med njihove najljubše predmete spadajo slovenščina, geografija, biologija in zgodovina. Knjige si izposojajo v učbeniškem sladu, ki pa ni najbolj založen in upajo, da bo v prihodnje na voljo več knjig. Literaturo kupijo tudi na sejmu rabljene literature na začetku šolskega leta. Poleg navedenega pri učenju uporabljajo tudi učbenike in zvezke, veliko pa si izposodijo od starejših generacij. Dnevno porabijo od eno do dve uri za domače naloge, pred posameznim testom pa se učijo več dni, da utrdijo obdelano snov.

Utrip življenja na Škofijski klasični gimnaziji najbolj ponazarjajo njeni dijaki, ki jo opisujejo kot šolo, kjer se odlično počutijo zaradi dobrih medsebojnih odnosov med sošolci in učitelji, ter zaradi mnogih dejavnosti, skozi katere lahko razvijajo svoje talente. Gimnazija poleg kvalitetnega pouka, katerega rezultat so odlični uspehi na maturi, nudi številne možnosti tistim, ki imajo radi šport (športni krožki, turnirji, tekmovanja), se tako ali drugače ukvarjajo z glasbo ali gledališčem (pet pevskih zborov, godalni orkester, glasbene skupine, dramski krožek, pevske turneje in gostovanja), ali preprosto radi navezujejo prijateljstva s sovrstniki iz tujine (mednarodne izmenjave z več kot 20 šolami po Evropi). Del rednega programa gimnazije so tudi vsakoletne ekskurzije po Sloveniji in tujini, ki se jih udeležijo vsi dijaki (Trst, Oglej, Dunaj, Francija/Španija/Nemčija/ Grčija, Rusija, Italija – Rim in Assisi).

V predmetniku gimnazije so enakovredno zastopani tako naravoslovni kot družboslovni in humanistični predmeti, po končanem šolanju se zato lahko dijaki vpišejo na katerokoli fakulteto. Poleg angleščine izberejo dijaki kot drugi tuji jezik bodisi nemščino, francoščino, španščino ali ruščino, lahko pa se učijo tudi grščine. Posebnost šole je spoznavanje klasične kulture skozi učenje latinščine, med dijaki pa je še posebno priljubljen predmet vera in kultura, kjer poleg spoznavanja krščanstva in različnih verstev krepijo odnose drug z drugim, duhovno rastejo in se učijo za življenje, ki je še pred njimi. Pri dejavnostih se poseben poudarek daje ustvarjalnemu sobivanju in vzgoji za bivanje v skupnosti. Vse to dijaki razvijajo skozi redne dejavnosti kot so miklavževanje, razredni pevski festival, razredni dramski festival, teden ustvarjalnosti in domišljije, postavljanje razrednih jaslic, adventna in postna dobrodelna akcija, medrazredni športni turnirji, antični dnevi, retorika, praznovanja ob verskih in državnih praznikih in še mnogo drugega.

Škofijsko klasično gimnazijo obiskujejo dijaki iz cele Slovenije, zato je v razredih mogoče slišati prav vsa slovenska narečja. Tretjina dijakov zato med tednom biva v dijaškem domu, ki je v isti hiši kot gimnazija, tako da lahko vsako jutro prihajajo k pouku v copatih kar neposredno iz svojih sob.

Na gimnazijo se lahko vpiše vsak, ki uspešno zaključi osnovno šolo ter sprejema njen program in krščansko usmeritev šole.

Še več o utripu na Škofijski klasični gimnaziji in o vpisu nanjo si lahko ogledate na naši spletni strani vpis.stanislav.si, ki ponuja bogato paleto informacij, dogodkov, fotografij, publikacij in filmčkov.

Oglasno sporočilo


Število točk, potrebnih za vpis:

2011/12

  • program Škofijska klasična gimnazija: točke iz ocen 165

2012/13

  • program Škofijska klasična gimnazija: točke iz ocen 159

2014/15

  • program Gimnazija: točke iz ocen 163

2015/16

  • program Gimnazija: točke iz ocen 157

2017/18

  • program Gimnazija: brez omejitve

2018/19

  • program Gimnazija: brez omejitve

2019/20

  • program Gimnazija: brez omejitve

# OPOZORILO: Na Škofijski klasični gimnaziji se ni možno vpisati v 2. krogu, ker šola v primeru omejitve vpisa sprejme le učence, ki so se prijavili marca. Ali z drugimi besedami: 10 % mest za 2. krog oz. za učence, ki ne bi bili sprejeti na drugih šolah, ne prihranijo!

KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR