Domov Škofijska gimnazija Vipava

Škofijska gimnazija Vipava

Škofijska gimnazija Vipava si s prizadevanjem za kvalitetno izobrazbo prizadevajo tudi za krščansko vzgojo in krščanski karakter svoje ustanove.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 29 Goriška cesta, Vipava 5271, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Petra Rep
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 05/365 53 10, svetovalna služba: 05/365 53 14
Spletna stran: www.sgv.si
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Zasebna katoliška šola, ki jo je ustanovila Škofija Koper, izvaja program splošne gimnazije, posebnost predmetnika pa je predmet Vera in kultura.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Ne
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, latinščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: odvisno od projekta - Španija, Francija, Grčija, Velika Britanija, Poljska, Bolgarija, Romunija, Madžarska, Slovaška, Hrvaška, Nemčija, Italija
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Dijaki se od 2. letnika naprej odločijo za latinščino ali informatiko, ta predmet imajo na urniku v 2., 3. in 4. letniku. Izbirni maturitetni predmeti pa so: angleščina, nemščina, italijanščina, latinščina, fizika, kemija, biologija, geografija, zgodovina, psihologija, sociologija.
Šolski krožkiŠolski krožki: Dijaki se lahko udeležijo naslednjih krožkov: novinarski, animatorski, fizikalni, matematični, biološki, kemijski, likovni, fotografski, odbojka, fitnes, mali nogomet za dekleta in fante, priprava na različna tekmovanja, fantovski, dekliški in mešani pevski zbor (glede na interes dijakov izvajajo tudi druge krožke), dijaki se lahko odločijo tudi za organizirano prostovoljno delo (nudenje učne pomoči osnovnošolcem, druženje s starostniki in z učenci s posebnimi potrebami).
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Na enodnevnih ekskurzijah dijaki spoznavajo Slovenijo, v 1. letniku Beneško Slovenijo in Rezijo, v 2. letniku slovensko Istro, v 3. in 4. letniku pa manj poznane predele in zanimivosti drugih slovenskih pokrajin. Organizirajo pa tudi večdnevne ekskurzije po Evropi (v 1. letniku v vzhodno Slovenijo in Budimpešto, v 2. letniku v Rim, v 3. letniku na Dunaj in koroško Slovenijo in v 4. letniku v Pariz).
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 286
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: 100 %, povprečno število doseženih točk je 22,26 (10 zletih maturantov)
Matura
Matura

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Vprašani dijaki Škofijske gimnazije so se vpisali zaradi pozitivnega mnenja sorodnikov in prijateljev, izjemno lepega sodelovanja med profesorji in dijaki ter vrednot, ki jih ustanova promovira. Tudi bodoči generaciji bi jo zelo radi priporočili, saj je odnos med osebjem šole in dijaki zelo oseben ter ker je šola majhna in se med seboj dobro poznajo, svetujejo pa jim da se učijo prosti. Šola organizira veliko dogodkov, izletov in ekskurzij, program športne vzgoje, vsak razred ima svojo učilnico. Urnik je dopoldanski, predmeti so skrbno razporejeni, začne se ob 7.30 in običajno konča od 14.00. Vprašani pravijo, da je poudarek na maturitetnih predmetih, največ jih je izpostavilo matematiko. Večji izziv pri učenju jih predstavljajo nemščina, latinščina, fizika, matematika. Literaturo dobijo iz učbeniškega sklada, sicer si jo izposodijo tudi od vrstnikov. Vsak dan v povprečju porabijo do dve uri za pripravo domačih nalog, nekateri se učijo sproti, drugi bolj redko, pred testi pa okoli tri dni bolj poglobljeno. Pri pripravi na preverjanje znanja si pomagajo z učbenikom, starimi zvezki prijateljev, ponavljajo vaje, rešujejo stare teste.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Po navedbah dijakov je šola poznana po umirjenemu okolju in duhovni ravni izobraževanja, dodatnih predmetih kot je Vera in kultura, zato se za gimnazijo odločajo le tisti, ki jih to zanima. Izgled šolske stavbe, vzdušje na njej, kakovosten program, spoštovanje vrednot in dobri medsebojni odnosi so vprašane dijake prepričali za vpis na šolo. Na voljo jim je tudi nabor različnih krožkov, kot so matematični, fotografski, naravoslovni, novinarski, mali nogomet in fitnes. Profesorji so prijazni in pripravljeni priskočiti na pomoč. Med zahtevnejše predmete uvrščajo fiziko, matematiko ter jezike, poudarek pa je po njihovem mnenju na maturitetnih predmetih ter jezikih. Domača naloga jim vzame v povprečju od pol do ene ure dnevno. Do tri dni porabijo za priprave na ocenjevanja, največkrat z reševanjem startih testov, izdelavo izpiskov iz učbenikov in brskanjem za dodatnimi viri po internetu. Pohvalili so opremljene laboratorije za kemijo in fiziko, telovadnico ter šolsko jedilnico, ki pripravlja okusne obroke.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Vprašani dijaki so se za šolo odločili zaradi izgleda in mirnega vzdušja na šoli, dobrih odnosov med osebnjem in dijaki ter kakovostnega programa. Šola spoštuje vrednote. Profesorji so prijazni in pripravljeni pomagati dijakom. Šola je poznana po tem, da je zgrajena na duhovni ravni in izvaja dodatne predmete, kot so Vera in kultura. Kot pozitivno stran šole so anketirani izpostavili še povezanost med dijaki, odnos šole do posameznika, način poučevanja in dobre možnosti za izmenjave, izlete in duhovne vikende. Želijo pa si boljšo opremljenost šole in boljšo informiranost ter reševanje težav. Na gimnaziji je poudarek na jezikih in maturitetnih predmetih. Med zahtevnejšimi predmeti so po njihovem mnenju jeziki in fizika ter matematika. Domače naloge v povprečju opravijo v pol ure ali eni uri. Za teste se začnejo pripravljati tri dni prej, in sicer tako da rešujejo stare teste, naredijo zapiske, se učijo skupaj s sošolci ter poiščejo dodatne vire na internetu. Izpostavili so tudi dobro opremljenost telovadnice, jedilnice, laboratorija za kemijo in fiziko ter opremljenost učilnic z interaktivnimi tablami. Dijaki izbirajo med različnimi krožki, kot so novinarski, animatorski, fotografski, matematični, naravoslovni, fitnes, mali nogomet.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijaki zasebne gimnazije se na šoli počutijo sprejete, pohvalijo odnos med dijaki in profesorji. Šolo opišejo kot prijazno ustanovo, ki te vzgoji za življenje. Pouk poteka dopoldne, zadnji letniki so zaradi maturitetnih predmetov na šoli najdlje, do 15.30. Učijo se večinoma iz zapiskov, do tri dni pred ocenjevanjem. Pogosto se učijo tudi skupaj s sošolci. Za domače naloge porabijo povprečno od pol ure do ene ure dnevno. Med predmeti, pri katerih je poudarek in ki so hkrati najtežji, so izpostavili tuje jezike. Kot prednosti izpostavijo ekskurzije (Rim, Dunaj, Pariz), prijazno osebje in dobro malico, kot dobro opremljene prostore pa omenijo jedilnico in šolsko kuhinjo. V bodoče upajo, da bi med odmori lahko zapuščali šolo in da bi imeli pri športu na voljo več žog.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Šola po mnenju dijakov slovi po tem, da je katoliška, je dobro izhodišče za maturo in nadaljnji študij ter po profesorjih, ki so vedno pripravljeni pomagati. Za vpis so se odločili zaradi bližine in priporočil. Dijaki so pohvalili še pestro izbiro krožkov (novinarski, animatorski, fizikalni, matematični, likovni, različni športni krožki itd.), izvedbo duhovnih vikendov, medrazredna športna tekmovanja, ekskurzije (eno- in večdnevne) in dobro razporejen dopoldanski urnik. Pravijo, da je poudarek tako na jezikih kot tudi naravoslovnih predmetih, slednji jim povzročajo tudi največ preglavic, posebnost pa je, da v drugem letniku izbirajo med latinščino ali informatiko. Dijaki se za teste pripravljajo od dva do pet dni, vsak dan pa jim domače naloge vzamejo največ eno uro. Učijo se s pomočjo učbenikov, svojih zvezkov in zapiskov, stare teste pa dobijo od starejših dijakov. Šola po mnenju dijakov temelji na dobrih odnosih, vrednotah, je urejena in slovi po pridnih dijakih.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki zasebne gimnazije se na šoli počutijo sprejete, pohvalili so odnos s profesorji. Šolo so opisali kot prijazno ustanovo, ki te vzgoji za življenje. Izpostavili so še ekskurzije (Rim, Dunaj, Pariz), prijazno osebje in dobro malico, kot dobro opremljene prostore pa so omenili jedilnico in šolsko kuhinjo. V bodoče upajo, da bi med odmori lahko zapuščali šolo in da bi imeli pri športu na voljo več žog. Pouk poteka dopoldne, zadnji letniki so zaradi maturitetnih predmetov na šoli najdlje, do 15.30. Učijo se večinoma iz zapiskov, do tri dni pred ocenjevanjem. Pogosto se učijo tudi skupaj s sošolci. Za domače naloge porabijo povprečno od pol do ene ure dnevno. Med predmeti, pri katerih je poudarek in ki so hkrati najtežji, so izpostavili tuje jezike.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Škofijska gimnazija Vipava je katoliška zasebna šola, ki daje dijakom dobro izhodišče za maturo in nadaljnji študij ter slovi po profesorjih, ki so vedno pripravljeni pomagati. Napisali so, da je poudarek tako na jezikih kot tudi naravoslovnih predmetih, slednji jim povzročajo tudi največ preglavic, posebnost pa je, da v drugem letniku izbirajo med latinščino ali informatiko. Največ eno uro delajo dnevno domače naloge, za teste pa se pripravljajo od dva do pet dni. Stare teste dobijo od starejših dijakov, pomagajo pa si tudi z učbeniki, svojimi zvezki in zapiski. Za vpis so se dijaki odločili zaradi bližine in priporočil. Pohvalili pa so še pestro izbiro krožkov (novinarski, animatorski, fizikalni, matematični, likovni, različni športni krožki itd.), izvedbo duhovnih vikendov, medrazredna športna tekmovanja, ekskurzije (eno- in večdnevne) in dobro razporejen dopoldanski urnik. Šola temelji na dobrih odnosih, vrednotah, je urejena in slovi po pridnih dijakih. Dijaki pa si želijo, da bi lahko med odmori zapustili šolo, boljšo organizacijo pri malici in več prireditev.

Škofijska gimnazija Vipava na spletni strani šole piše:

“Cilj prizadevanj je vzgoja mladih v bogate človeške osebnosti, v narodno zavedne državljane, odprte tudi za planetarne probleme, občutljive za okolje, v katerem živijo in odprte do drugih kultur in drugače mislečih. Ta prizadevanja ne morejo zaobiti moralno-etične in duhovno-verske razsežnosti vzgoje.

Čeprav smo katoliška gimnazija, svoje vere nikomur ne vsiljujemo. Na našo šolo se lahko vpiše tudi, kdor ni krščen ali kdor pripada drugim verskim skupnostim. Pričakujemo pa, da profesorji, starši in dijaki spoštujejo krščansko vero in ne delujejo proti krščanskim vrednotam.

Posebne značilnosti naše šole glede izobraževanja in vzgoje na versko-duhovnem področju:

  • Predmet Vera in kultura je sestavni del predmetnika. Pri tem predmetu dijaki dobijo tisto vedenje o veri, ki spada k splošni kulturi vsakega izobraženca.
  • Molitev. Pred poukom in na koncu zadnje ure je kratka molitev. Z Božjo pomočjo skušamo učenje začenjati in se zanj zahvaljevati.
  • Kapela na šoli je namenjena za osebno molitev in udeležbo pri sv. maši.
  • Sv. maša na začetku šolskega leta. Običajno jo vodi škof.
  • Dnevi duhovnosti so sestavni del letnega delovnega načrta šola in trajajo od srede do sobote. Namenjeni so povezovanju razreda in krepitvi osebne duhovnosti.
  • Poletni počitniški tedni. Trajajo od nedelje do petka in vsebujejo duhovno poglabljanje, razne delavnice in fizične aktivnosti (pohodi, športne igre).”

PUSTITE KOMENTAR