Domov Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor

Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor

Delo na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška, temelji na klasični judovsko-krščanski in grško-rimski kulturi ter na njih gradi sodobne dosežke evropske civilizacije

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 30 Vrbanska cesta, Maribor 2000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Alenka Tarkuš
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan 7:00 - 15:00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 05/909 22 00, svetovalna služba: 05/909 22 15
Spletna stran: http://www.slomskov-zavod.si/index.php/domov-gimnazija
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Predmet Vera in kultura, skrbno delo z dijaki s posebnimi potrebami, težnja k skladnosti med vzgojo in izobraževanjem, celosten pristop k razvoju mladega človeka.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, latinščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: v okviru projekta Erasmus+
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: v 1. letniku: latinščina, študij okolja, športna vzgoja; v 2. letniku: latinščina, študij okolja, športna vzgoja, umetnostna zgovodina in informatika
Šolski krožkiŠolski krožki: iz različnih predmetnih področij, dijaki delujejo kot prostovoljci v različnih zunanjih institucijah in so tutorji mlajšim dijakom
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: za dijake 1. letnikov po Sloveniji (po Primorskih poteh, Oglej; 2. letnikov na Dunaj in London; za dijake 3. letnikov Evropske prestolnice; v 4. letniku Rim
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 354

Uspeh šole na maturi 2018/2019:
90% povprečno so zbrali 16,7 točke

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Zanimiva predstavitev na informativnih dneh in priporočila starejših dijakov so odtehtala v prid vpisu vprašanih dijakov na Škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomška Maribor. Priporočili bi jo tudi tistim, ki si želijo nabrati življenjskih veščin in spretnosti. Vzdušje na šoli je po navadi mirno in prijetno, dijaki in profesorji med seboj vzajemno sodelujejo. Profesorji so dovzetni in pripravljeni pomagati, če dijaki prosijo za pomoč. Cilj šole je dobro počutje za katerega skrbijo vsi. Pouk traja od 7.10 do 13.20. Angleščino in matematiko so dijaki izpostavili kot najtežja predmeta, zato se pri teh učijo nekoliko več in skušajo delati sproti. Domače naloge jim vzamejo okoli pol ure na dan. Čas priprave na ocenjevanje znanja med dijaki variira, v povprečju ta znaša do tri dni. Pripravljajo se iz svojih zapiskov in učbenikov, katere si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Iz učbenikov si naredijo svoje izpiske, da se lažje učijo, delajo vaje iz delovnih zvezkov in se učijo s sošolci.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Vprašani dijaki so se za vpis odločali na podlagi priporočil starejših dijakov in dobre izkušnje na informativnem dnevu. Priporočili bi jo tudi drugim, saj je po njihovem mnenju šola, ki ti da veliko za življenje. Mirno ozračje na šoli opisujejo kot prijetno in sodelovalno. Profesorji so po mnenju dijakov dostopni in pripravljeni pomagati, vsi skupaj pa se trudijo za čim boljše počutje na šoli. Dijakom so všeč ekskurzije, duhovni vikendi, odlična svetovalna služba, visoka kvaliteta izobraževanja, medpredmetne povezave in primerno opremljene učilnice. Pouk običajno poteka od 7.10 do 13.20. Po mnenju dijakov sta najtežja predmeta angleščina in matematika. Dijaki se za teste učijo različno dolgo, v povprečju do tri dni. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, slednje si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Za domače naloge v povprečju porabijo od pol ure do ene ure na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Sodelujoči dijaki so v anketah zapisali kot pozitivne stvari na šoli duhovna srečanja, številne ekskurzije (po Sloveniji, na Dunaj, v Rim …), obšolske prireditve in vsakodnevno jutranjo misel pred poukom. Dobro opremljena prostora sta telovadnica in laboratorij za kemijo in fiziko. Izboljšali bi hrano, parkirišče in povečali število izbirnih predmetov. Med najtežjimi predmeti so omenili matematiko, jezike, fiziko in maturitetne predmete, za katere se učijo iz knjig in zapiskov, odvisno od predmeta, večinoma pred testi in spraševanjem. Za posamezen test se učijo do pet dni, za domače naloge porabijo vsak dan od pol ure do ene ure. Za šolo so se odločili zaradi izkušenj nekdanjih dijakov, dobrih odnosov in atmosfere na šoli in jo tudi priporočajo vrstnikom. Naslednikom svetujejo, naj se ne učijo le zadnje dni in naj izkoristijo možnosti, ki jim jih šola ponuja.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijake je gimnazija prepričala na informativnih dnevih, priporočili pa so jim jo tudi drugi. Izpostavili so duhovne vikende, predmetnik, tutorstvo ter urejenost in opremljenost šole. Odnos s profesorji je poseben, skrben, pripravljeni so na sodelovanje, zato se dijaki ne počutijo le kot številke. Sproti se učijo določene predmete, sicer pa pred testi porabijo od tri do pet dni učenja. Vsak dan delajo domače naloge, ki jim vzamejo od pol ure do dve uri, učijo pa se s pomočjo knjig, zapiskov, zvezkov, starih testov, ki jih dobijo od starejših dijakov in učbenikov iz učbeniškega sklada. Na šoli lahko sodelujejo v različnih krožkih, imajo tudi možnost mednarodne izmenjave. Pri izbiri destinacij ekskurzij upoštevajo tudi njihove želje. Šola poleg znanja skrbi tudi za dodatno vzgojo, mlade dobro pripravi na življenje in je drugačna od ostalih srednjih šol, zato dijaki vabijo nanjo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki so se za šolo odločili zaradi izkušenj nekdanjih dijakov, dobrih odnosov in atmosfere na šoli. Priporočali bi jo vrstnikom, svetujejo pa jim, naj se ne učijo le zadnje dni in naj izkoristijo možnosti, ki jih šola ponuja. Pozitivne stvari na šoli: duhovna srečanja, številne ekskurzije (po Sloveniji, na Dunaj, v Rim …), obšolske prireditve in vsakodnevna jutranja misel pred poukom. Dobro opremljena prostora sta telovadnica ter laboratorij za kemijo in fiziko. Dijaki bi izboljšali hrano, parkirišče in povečali število izbirnih predmetov. Med najtežjimi predmeti so omenili matematiko, jezike, fiziko in maturitetne predmete. Učijo se iz knjig in zapiskov, odvisno od predmeta, večinoma pred testi in spraševanjem. Za posamezen test se učijo do pet dni.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki zasebne Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška lahko sodelujejo v različnih krožkih ali pa se odločijo za mednarodno izmenjavo. Na šoli se ne počutijo le kot številke, saj je odnos s profesorji poseben, skrben, pripravljeni so na sodelovanje, upoštevajo pa tudi želje dijakov pri izbiri ekskurzij. Dijaki se učijo sproti določene predmete, sicer pa pred testi porabijo od tri do pet dni učenja. Vsak dan delajo domače naloge, ki jim vzamejo od pol ure do dve uri, učijo pa se s pomočjo knjig, zapiskov, zvezkov, starih testov, ki jih dobijo od starejših dijakov in učbenikov iz učbeniškega sklada. Anketirane dijake je šola prepričala na informativnih dnevih, o njej pa so slišali priporočila tudi od drugih. Želijo si več interesnih dejavnosti, bolj pestro šolsko prehranodrugačen urnik. Izpostavili so še duhovne vikende, predmetnik, tutorstvo ter urejenost in opremljenost šole, priporočajo pa jo še, ker skrbi za dodatno vzgojo, jih dobro pripravi na življenje in je drugačna od ostalih šol.

Škofijska gimnazija Maribor ima na spletni strani šole zapisano:

“Vzgojno izobraževalno delo na ŠGAMS temelji na klasični judovsko-krščanski in grško-rimski kulturi ter na njih gradi sodobne dosežke evropske civilizacije.”

PUSTITE KOMENTAR