Domov Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor

Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor

Delo na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška, temelji na klasični judovsko-krščanski in grško-rimski kulturi ter na njih gradi sodobne dosežke evropske civilizacije

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 30 Vrbanska cesta, Maribor 2000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Alenka Tarkuš
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan med 7:30 in 13:00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo 059 092 200, svetovalna služba 059 092 215
Spletna stran: www.skofijska.si
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Na šoli želimo z vzgojno-izobraževalnim delom pomagati mlademu človeku, da se poleg pridobivanja širokega akademskega znanja oblikuje v svobodo, samostojno in odgovorno osebnost. V ta namen dijakom ponudijo tudi, za šolo specifičen predmet in takšne načine vzgojno-izobraževalnega dela, ki k temu pripomorejo: predmet vera in kultura, ter duhovna srečanja ipd.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, španščina, latinščina, (francoščina)
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Dijaki imajo možnost sodelovati v izmenjavah, ki jih omogoča projekt Erasmus+, v katerega je vključena gimnazija.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Na šoli lahko dijaki v v 1. letniku izbirajo med naslednjimi izbirnimi predmeti: latinščina, študij okolja, šport. V 2. letniku sta poleg prej naštetih izbirnih predmetov možna še informatika in umetnostna zgodovina. V 4. letniku je možen širok nabor izbirnih maturitetnih predmetov.
Šolski krožkiŠolski krožki: Dijaki lahko izbirajo med ponudbo krožkov iz različnih predmetnih področij, delujejo kot prostovoljci v različnih zunanjih institucijah in so tutorji mlajšim dijakom.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Prvi letniki se odpravijo odkrivati zgodovinske rimske poti po Sloveniji, v Italiji in v hrvaški Istri, vmes pa obiščejo še Slomškovo domačijo. Drugi letniki spoznavajo evropsko kulturo, in sicer Veliko Britanijo ali Nemčijo, Avstrijo in Švico. Tretji letniki odkrivajo korenine krščanstva v Italiji - v Rimu in Assisiju. Četrti letniki pa skupaj s profesorji sami načrtujejo ekskurzijo, ki je preplet ogledov naravno-zgodovinskih znamenitosti kot tudi bolj sproščenega maturantskega potepanja.
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 297
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: uspešnost na spomladanskem roku: 99 %, 1 zlata maturantka
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20: 79 maturantov
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): 77

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Program na gimnaziji ima poudarek na družboslovnih predmetih in je versko obarvan, dijaki so se vpisali tudi zaradi prepričljive predstavitve na informativnih dnevih, saj so že takrat začutili sproščeno spodbudno vzdušje primerno za učenje. Nekaterim vprašanim je šolo priporočil sorodnik ali prijatelj, ki je šolo že obiskoval. Na šoli se čuti domačnost, profesorji cenijo mnenje dijakov in pustijo, da se izražajo po svoje. Z njimi se lahko veliko dogovorijo in jih prosijo za dodatno razlago, ker so dostopni. Ti se jim lahko posvetijo in prilagodijo, saj je šola majhna. Organizirani so dnevi dejavnosti, duhovni vikendi, pestri krožki. Imajo bralni kotiček, urejeno jedilnico in telovadnico. V bližini je dijaški dom, kjer se lahko nastanijo tisti iz oddaljenih krajev. Med težje predmete štejejo matematiko, saj je treba snov, ki je na visokem nivoju, razumeti, ter informatika, biologija in kemija, nekaterim pa ne ležijo tuji jeziki. Pri nekaterih predmetih se več učijo iz učbenikov, ki so na voljo v učbeniškem skladu, pri drugih bolj iz svojih zapiskov. Za domače naloge in ponovitev tekoče snovi potrebujejo na dan okoli dve uri v povprečju, pred ocenjevanji pa utrjujejo snov do enega tedna tako, da dodelajo zapiske, naredijo vaje iz delovnih zvezkov in ponovijo domače naloge, rešujejo tudi stare teste in se učijo skupaj s sošolci, saj so med seboj zelo povezani.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Zanimiva predstavitev na informativnih dneh in priporočila starejših dijakov so odtehtala v prid vpisu vprašanih dijakov na Škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomška Maribor. Priporočili bi jo tudi tistim, ki si želijo nabrati življenjskih veščin in spretnosti. Vzdušje na šoli je po navadi mirno in prijetno, dijaki in profesorji med seboj vzajemno sodelujejo. Profesorji so dovzetni in pripravljeni pomagati, če dijaki prosijo za pomoč. Cilj šole je dobro počutje za katerega skrbijo vsi. Pouk traja od 7.10 do 13.20. Angleščino in matematiko so dijaki izpostavili kot najtežja predmeta, zato se pri teh učijo nekoliko več in skušajo delati sproti. Domače naloge jim vzamejo okoli pol ure na dan. Čas priprave na ocenjevanje znanja med dijaki variira, v povprečju ta znaša do tri dni. Pripravljajo se iz svojih zapiskov in učbenikov, katere si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Iz učbenikov si naredijo svoje izpiske, da se lažje učijo, delajo vaje iz delovnih zvezkov in se učijo s sošolci.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Vprašani dijaki so se za vpis odločali na podlagi priporočil starejših dijakov in dobre izkušnje na informativnem dnevu. Priporočili bi jo tudi drugim, saj je po njihovem mnenju šola, ki ti da veliko za življenje. Mirno ozračje na šoli opisujejo kot prijetno in sodelovalno. Profesorji so po mnenju dijakov dostopni in pripravljeni pomagati, vsi skupaj pa se trudijo za čim boljše počutje na šoli. Dijakom so všeč ekskurzije, duhovni vikendi, odlična svetovalna služba, visoka kvaliteta izobraževanja, medpredmetne povezave in primerno opremljene učilnice. Pouk običajno poteka od 7.10 do 13.20. Po mnenju dijakov sta najtežja predmeta angleščina in matematika. Dijaki se za teste učijo različno dolgo, v povprečju do tri dni. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, slednje si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Za domače naloge v povprečju porabijo od pol ure do ene ure na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Sodelujoči dijaki so v anketah zapisali kot pozitivne stvari na šoli duhovna srečanja, številne ekskurzije (po Sloveniji, na Dunaj, v Rim …), obšolske prireditve in vsakodnevno jutranjo misel pred poukom. Dobro opremljena prostora sta telovadnica in laboratorij za kemijo in fiziko. Izboljšali bi hrano, parkirišče in povečali število izbirnih predmetov. Med najtežjimi predmeti so omenili matematiko, jezike, fiziko in maturitetne predmete, za katere se učijo iz knjig in zapiskov, odvisno od predmeta, večinoma pred testi in spraševanjem. Za posamezen test se učijo do pet dni, za domače naloge porabijo vsak dan od pol ure do ene ure. Za šolo so se odločili zaradi izkušenj nekdanjih dijakov, dobrih odnosov in atmosfere na šoli in jo tudi priporočajo vrstnikom. Naslednikom svetujejo, naj se ne učijo le zadnje dni in naj izkoristijo možnosti, ki jim jih šola ponuja.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijake je gimnazija prepričala na informativnih dnevih, priporočili pa so jim jo tudi drugi. Izpostavili so duhovne vikende, predmetnik, tutorstvo ter urejenost in opremljenost šole. Odnos s profesorji je poseben, skrben, pripravljeni so na sodelovanje, zato se dijaki ne počutijo le kot številke. Sproti se učijo določene predmete, sicer pa pred testi porabijo od tri do pet dni učenja. Vsak dan delajo domače naloge, ki jim vzamejo od pol ure do dve uri, učijo pa se s pomočjo knjig, zapiskov, zvezkov, starih testov, ki jih dobijo od starejših dijakov in učbenikov iz učbeniškega sklada. Na šoli lahko sodelujejo v različnih krožkih, imajo tudi možnost mednarodne izmenjave. Pri izbiri destinacij ekskurzij upoštevajo tudi njihove želje. Šola poleg znanja skrbi tudi za dodatno vzgojo, mlade dobro pripravi na življenje in je drugačna od ostalih srednjih šol, zato dijaki vabijo nanjo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki so se za šolo odločili zaradi izkušenj nekdanjih dijakov, dobrih odnosov in atmosfere na šoli. Priporočali bi jo vrstnikom, svetujejo pa jim, naj se ne učijo le zadnje dni in naj izkoristijo možnosti, ki jih šola ponuja. Pozitivne stvari na šoli: duhovna srečanja, številne ekskurzije (po Sloveniji, na Dunaj, v Rim …), obšolske prireditve in vsakodnevna jutranja misel pred poukom. Dobro opremljena prostora sta telovadnica ter laboratorij za kemijo in fiziko. Dijaki bi izboljšali hrano, parkirišče in povečali število izbirnih predmetov. Med najtežjimi predmeti so omenili matematiko, jezike, fiziko in maturitetne predmete. Učijo se iz knjig in zapiskov, odvisno od predmeta, večinoma pred testi in spraševanjem. Za posamezen test se učijo do pet dni.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki zasebne Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška lahko sodelujejo v različnih krožkih ali pa se odločijo za mednarodno izmenjavo. Na šoli se ne počutijo le kot številke, saj je odnos s profesorji poseben, skrben, pripravljeni so na sodelovanje, upoštevajo pa tudi želje dijakov pri izbiri ekskurzij. Dijaki se učijo sproti določene predmete, sicer pa pred testi porabijo od tri do pet dni učenja. Vsak dan delajo domače naloge, ki jim vzamejo od pol ure do dve uri, učijo pa se s pomočjo knjig, zapiskov, zvezkov, starih testov, ki jih dobijo od starejših dijakov in učbenikov iz učbeniškega sklada. Anketirane dijake je šola prepričala na informativnih dnevih, o njej pa so slišali priporočila tudi od drugih. Želijo si več interesnih dejavnosti, bolj pestro šolsko prehranodrugačen urnik. Izpostavili so še duhovne vikende, predmetnik, tutorstvo ter urejenost in opremljenost šole, priporočajo pa jo še, ker skrbi za dodatno vzgojo, jih dobro pripravi na življenje in je drugačna od ostalih šol.

Škofijska gimnazija Maribor ima na spletni strani šole zapisano:

“Vzgojno izobraževalno delo na ŠGAMS temelji na klasični judovsko-krščanski in grško-rimski kulturi ter na njih gradi sodobne dosežke evropske civilizacije.”

PUSTITE KOMENTAR