Domov Prva gimnazija Maribor

Prva gimnazija Maribor

Prva gimnazija Maribor si prizadeva dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Trg generala Maistra, Maribor 2000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Marta Mohorko Bezget
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 9.00 do 10.00, po telefonu od 11.00 do 11.15
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 02/228 53 00, svetovalna služba: 02/228 53 12
Spletna stran: https://www.prva-gimnazija.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: v 1. letniku narodna izmenjava z izbrano srednjo šolo v Sloveniji (gimnazija Idrija), 2. in višji letniki stalne izmenjave s Češko, Nemčijo in Francijo, ostale izmenjave so odvisne od vključenosti v mednarodne projekte
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Klasična gimnazija po 2. letniku - naravoslovni (biologija, kemija, fizika), umetnostna zgodovina, starogrščina; Gimnazija in Klasična gimnazija po 3. letniku izbirni maturitetni predmeti
Šolski krožkiŠolski krožki: ponudba 50. različnih krožkov in drugih dejavnosti v okviru obvezni izbirnih vsebin in možnost vključitve v projekte, natečaje in druge dejavnosti, zunanjih ponudnikov med šolskim letom
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji, Dunaj, Budimpešta, Praga, London, Grčija, Hrvaška in BIH, Istra, Kvarner, Berlin, Rim, Bruselj in Amsterdam, Gradec, Španija
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 850
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: 99% (5 zlatih maturantov)
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Prva gimnazija ima dolgo tradicijo, je locirana na super poziciji in jo zaznamujejo odlični predani profesorji, to je vprašane dijake prepričalo, da so se odločili za vpis. Šola organizira pestre izlete in ekskurzije, na katerih se dijaki družijo in zabavajo. Želijo si, da bi imeli še več družabnih dni in večji nabor izvenšolskih dejavnosti. Pouk imajo le dopoldanski, med 7.50 in 14.25. Urniki so solidno sestavljeni, imajo dva polurna odmora. Predmetnik ima poudarek na maturitetnih predmetih, kjer se profesorji zelo zavzemajo, da bi dijaki osvojili potrebno znanje in dosegli dobre rezultate na maturi, kar pa nekatere predmete dela težavne. Dijaki so navedli matematiko in fiziko, ker jim je težje razumljiva ter nemščino, saj nekaterim jeziki ne ležijo. Po pouku naredijo domače naloge, kar jim vzame do pol ure. Nekateri posamezniki se učijo sproti, drugi več pred testi in spraševanji, do tri dni prej. Za težje in obsežnejše predmete se začnejo učiti tudi do enega tedna prej. Gradivo dobijo v knjižnici, na začetku šolskega leta je organiziran sejem rabljene literature, kjer lahko kupijo rabljene učbenike od starejših dijakov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Dijaki so pohvalili lokacijo same šole in profesorje, polne znanja, ki ga delijo z njimi. Šola organizira več izletov, ki se jih dijaki radi udeležujejo. Pogrešajo pa večji nabor obšolskih dejavnosti in družabnih večerov, ker bi se z vrstniki poznavali in družili. Pouk poteka približno med 7.50 in 14.25 uro, vmes pa nastopita dva polurna odmora. Urniki so solidno sestavljeni. Med predmeti je poudarek zlasti na matematiki in slovenščini, med najtežje pa uvrščajo fiziko, nemščino in prej omenjeno matematiko. Za izdelavo domače naloge predvidoma porabijo do pol ure dnevno, v tem času tudi ponovijo snov pri predmetih, kjer je nujno. Pred preverjanji znanj se intenzivnejše učijo do tri dni prej, pri težjih predmetih tudi dan ali dva več. Literaturo lahko kupijo na šolskem sejmu v začetku šolskega leta ali pa si izposodijo učbenike iz sklada. Dijaki priporočajo Prvo gimnazijo Maribor svojim mlajšim vrstnikom zaradi dolgoletne tradicije in ugleda.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Prva gimnazija Maribor ima močno tradicijo in ugled, zato jo dijaki priporočajo svojim mlajšim vrstnikom. Dobra je njena lokacija, oprema v učilnicah kot so računalniška in knjižnica, dijaki in profesorji pa med seboj profesionalno sodelujejo. Dijakom je všeč, da imajo veliko izletov, vseeno pa si želijo še več izven šolskih dejavnosti in družabnih večerov. Urnik je dopoldanski, nekje med 7.50 in 14.25, z dvema polurnima odmoroma. Poudarek je predvsem na slovenščini in matematiki, najtežji se zdijo dijakom fizika, matematika in nemščina. Učijo se večinoma takrat, ko se je treba. Uporabljajo zvezke in učbenike iz sklada ali literaturo kupijo na začetku leta na šolskem sejmu. Za domače naloge v povprečju porabijo do pol ure dnevno, pred posameznim testom pa se učijo bolj intenzivno do tri dni.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Poudarek na Prvi gimnaziji Maribor je predvsem na slovenščini in matematiki, najtežji se zdijo dijakom fizika, matematika in nemščina. Urnik je dopoldanski, nekje med 7.50 in 14.25, z dvema polurnima odmoroma. Odnos s profesorji je dober, profesionalen, vmes je tudi kakšna izjema. Učijo se večinoma, ko se je treba, iz zvezkov in učbenikov (ki jih lahko dobijo v skladu ali kupijo na začetku leta na šolskem sejmu). Z posamezen test se učijo do tri dni, za domače naloge pa porabijo do pol ure dnevno. Šola slovi po tradiciji in ugledu, pravijo anketirani dijaki, predvsem pa ima dobro lokacijo. Je dobro opremljena, izpostavili so računalniško učilnico, knjižnico in učilnice z interaktivnimi tablami. Všeč jim je, da imajo veliko izletov in da dijaki dobro sodelujejo med seboj. Želijo si več izven šolskih dejavnosti, organiziranih zabav in družabnih večerov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Anketirani dijaki Prve gimnazije Maribor so se za vpis na to šolo odločili zaradi dobrih priporočil, atmosfere in želje po izpopolnjevanju znanja. Enako priporočajo vsem bodočim dijakom, saj se da z nekaj truda dobiti lepe ocene, pridobili pa bodo znanje, ki ga bodo potrebovali za naprej. Šola dijakom ponuja kar 50 različnih krožkov in drugih dejavnosti v okviru obveznih izbirnih vsebin ter možnost vključitve v projekte, natečaje in druge dejavnosti. Šola organizira šolske ekskurzije, do zdaj so dijaki obiskali Prago, London, Grčijo, Berlin … Imajo dopoldanski urnik, včasih se zgodi, da pouk traja tudi do štirih popoldne, kar je po mnenju anketiranih dijakov neugodno. Pred testi učenju posvetijo v povprečju tri dni. Učijo se iz knjig in zapiskov, dodajajo pa, da pri njih prevladuje učenje takrat, ko je to potrebno. Na šoli jim je všeč napovedano spraševanje, spletna učilnica, kvaliteta pouka in dobri profesorji.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Šola slovi po tradiciji in ugledu, so napisali anketirani dijaki, predvsem pa ima dobro lokacijo. Je dobro opremljena, izpostavili so računalniško učilnico, knjižnico in učilnice z interaktivnimi tablami. Všeč jim je, da imajo veliko izletov in da dijaki dobro sodelujejo med seboj. Želijo si več izvenšolskih dejavnosti, organiziranih zabav in družabnih večerov. Poudarek je predvsem na slovenščini in matematiki, najtežji se zdijo dijakom fizika, matematika in nemščina. Urnik je dopoldanski, nekje med 7.50 in 14.25, z dvema polurnima odmoroma. Odnos s profesorji je dober, profesionalen, vmes je tudi kakšna izjema. Učijo se večinoma, ko se je treba, iz zvezkov in učbenikov (ki jih lahko dobijo v skladu ali kupijo na začetku leta na šolskem sejmu). Za posamezen test se učijo do tri dni, za domače naloge pa porabijo do pol ure dnevno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki Prve gimnazije Maribor so napisali, da se pred testi učijo v povprečju tri dni. Pomagajo si s knjigami in zapiski, dodajajo pa, da pri njih prevladuje učenje takrat, ko je to potrebno. Za šolo so se odločili zaradi priporočil in želje po izpopolnjevanju znanja, všeč pa jim je napovedano spraševanje, spletna učilnica, kvaliteta pouka in dobri profesorji. Imajo dopoldanski urnik, včasih se zgodi, da pouk traja tudi do štirih popoldne, kar je po mnenju anketiranih dijakov neugodno. Od šolskih prostorov bi dijaki povečali telovadnico, nekateri dijaki pa si želijo večji poudarek na športu, ne samo na kulturi. Bodočim dijakom svetujejo, da lahko z nekaj truda dobijo lepe ocene, dobili pa bodo znanje za naprej. V prostem času se lahko dijaki odločijo za katerega od številnih krožkov, se vključijo v projekte, natečaje in druge dejavnosti. Šola organizira tudi šolske ekskurzije, do zdaj so dijaki obiskali Prago, London, Grčijo, Berlin.

Prva gimnazija Maribor: “Vse od leta 1850 opravljamo poslanstvo izobraževanja in iskanja novih poti za generacije gimnazijcev, ki vstopajo v našo šolsko palačo na Trgu generala Maistra in odhajajo obogateni z znanjem, izkušnjami ter s široko v svet odprtimi obzorji. V naših programih združujemo tradicijo z inovativnostjo in univerzalnostjo: klasični, evropski in splošni oddelki v družbi z maturitetnim tečajem vključujejo skoraj 900 dijakov. Dovolj za ustvarjalno energijo na kulturnem, umetniškem, tekmovalnem, raziskovalnem in športnem področju. S strokovnostjo in profesionalnostjo zaposlenih, v duhu naše vizije: Na Prvi gimnaziji Maribor si prizadevamo dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.”

Vir: Spletna stran šole


Število točk potrebnih za vpis

2012/13

 • program Gimnazija: točke iz ocen 162,
 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 164.

2013/14

 • program Gimnazija: točke iz ocen 164,
 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 154.

2014/15

 • program Gimnazija: točke iz ocen 162,
 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 159.

2019/20

 • program Gimnazija: točke iz ocen 153; točke iz nacionalnega preverjanja znanja 89,
 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 154.

2020/21

 • program Gimnazija: točke iz ocen 159.

KOMENTARJI

 1. Sem dijakinja Prve gimnazije Maribor. Na to šolo sem se vpisala, ker si obetam boljše možnosti za kasnejše šolanje in mislim, da bom tukaj pridobila veliko koristnega znanja. Vpisala sem se na klasični oddelek, ker mislim da mi lahko latinščina prav pride in mi ni žal.
  Na naši šoli imamo dijaki ogromno možnosti, da aktivno sodelujemo v raznih projektih.Nekaj takih je npr. francosko gledališče, slovenski, nemški ali angleški časopis, šolski pevski zbor, športne prireditve, impro liga itd.
  Šola mi je zaradi marsičesa zelo všeč. Med drugim vlada prijetno vzdušje med dijaki, o marsičem se lahko pogovoriš, saj vedno najdeš uho, ki te bo poslušalo, udeležujemo se lahko raznih projektov, šola se nahaja v centru mesta, kar je zelo priročno.

PUSTITE KOMENTAR