Domov II. gimnazija Maribor

II. gimnazija Maribor

Druga gimnazija Maribor (II. gimnazija Maribor), se nahaja na Taboru v Mariboru. Ponujajo gimnazijski program in tudi mednarodno maturo.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Trg Miloša Zidanška, Maribor 2000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Polon Kiker
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 7.30 do 14.30
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 02/330 44 30, svetovalna služba: 02/330 44 42
Spletna stran: http://www.druga.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, španščina (fakultativno)
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Indija, Kitajska, Italija, Izrael, Srbija itd. Mednarodne izmenjave potekajo v sodelovanju z različnimi izobraževalnimi ustanovami po Sloveniji, Evropi in svetu ter so lahko eno ali več dnevne. Slednje potekajo praviloma en teden na šoli in en teden v državi, s katero sodelujejo.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: angleščina, biologija, ekonomija, filozofija, francoščina, geografija, informatika, kemija, nemščina, psihologija, sociologija, španščina, umetnostna zgodovina, zgodovina, zgodovina športa
Šolski krožkiŠolski krožki: astronomski, biokemijski, biološka delavnica, debatni klub, drug orkester, šolska gledališka skupina, foto klub, drug šah, ekološka skupina, English Student Teatre, francoska bralna značka, francosko gledališče, generacija Euro, gledališka šola, Goethe teater, kemija za nadarjene, igrajmo se s kemijo, klub Douce France, klub ljubiteljev glasbe, klub za razmišljanje, konceptualna delavnica, likovna delavnica, literarna delavnica, logika in razvedrilna matematika, matematični krožki, mladinski zbor, ŠKL, odbojka, ŠŠT odbojka,filmska produkcija, pop & rock zgodbe, potopisna predavanja, prešernov natečaj, prostovoljno socialno delo, psihologija v filmu, računalništvo in informatika, robotika, raziskovalno delo dijakov, spletni in šolski časopis Borec, ŠILA, improvizacijska skupina, španska bralna značka, tečaj CPP, tečaj francoščine, različna tekmovanja in priprave na njih ...
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: organizirane kot nadgradnja oziroma dopolnitev učnih vsebin, potekajo tako znotraj Slovenije (Goričko, Notranjska, Primorska), po sosednjih državah in širše (Avstrijska-Koroška, Trakoščan, Dunaj, Bruselj), zaključene šolske ekskurzije pa se organizirajo v skladu z zmožnostmi in željami dijakov (Praga, Krk, Beograd ...)
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 813

Uspeh šole na maturi 2017/2018:


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki pravijo, da gimnazija omogoča pridobitev veliko uporabnega znanja in izkušenj, tudi mednarodnih. Ima dober sloves, zato jo bi priporočali tudi mlajšim vrstnikom. Odnos med profesorji in dijaki je dober. Pouk začnejo okoli 8. ure, traja do okoli 14.30 ure, v 4. letniku včasih kakšno uro dlje. Vsak dan se učijo eno do dve uri, da napišejo nalogo in ponovijo snov sproti. A se pred posameznim testom učijo bolj intenzivno v povprečju 5 dni prej, odvisno od predmeta. Pri tem uporabljajo učbenike, svoje zapiske, ki jih delajo pri pouku ali zapiske starejših vrstnikov. Učbenike si je možno izposoditi v šolskem učbeniškem skladu. Kot najtežji predmet izpostavljajo matematiko, največji poudarek pa je na naravoslovnih predmetih. Na šoli imajo veliko obšolskih dejavnosti, ponosni pa so tudi na gledališko skupino EST – English student theatre in na opremljenost celotne šole.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Vprašane dijake je k vpisu prepričal informativni dan in sam sloves šole. Menijo, da jim šola omogoča pridobitev ogromne količine znanja in izkušenj (tudi mednarodnih). Dijaki imajo s profesorji dober odnos. V povprečju začenjajo pouk okoli 8. ure zjutraj, traja pa nekje do 14.30 ure, pri 4. letnikih včasih kakšno uro dlje. Za učenje dnevno porabijo uro ali dve. Poskušajo se učiti sproti, pred posameznim testom pa bolj intenzivno cca. 5 dni prej. Učijo se večinoma iz učbenikov in zapiskov, kot prednost navajajo tudi to, da si je možno učbenike sposoditi v šolskem učbeniškem skladu. Kot najtežji predmet izpostavljajo matematiko, največji poudarek pa je na naravoslovnih predmetih. Dijaki so ponosni na gledališko skupino EST – English student theatre in na opremljenost celotne šole, kjer bi izboljšali šolsko igrišče. Všeč jim je, da je na šoli veliko obšolskih dejavnosti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki II. gimnazije Maribor menijo, da je pri njih največ poudarka na maturitetnih predmetih. Nekoliko težji predmet je po njihovem mnenju matematika, najljubši predmeti pa so jim športna vzgoja, biologija in zgodovina. Nekateri dijaki se učijo sproti s poslušanjem pri pouku, drugi samo pred testi doma, vsem pa je skupno, da si pri učenju pomagajo tako z zapiski, kakor tudi s knjigami. Rabljene knjige lahko dobijo na sejmu rabljenih knjig, stare teste in zvezke pa pri starejših generacijah. Učenje pred testi anketiranim dijakom vzame v povprečju tri dni, za domače naloge pa dnevno porabijo eno uro. Robotika, astronomski, biokemijski in nemški krožek so le nekateri izmed krožkov, ki jih lahko dijaki obiskujejo v prostem času. Šola ponuja možnost izmenjave v Indijo, Izrael, na Kitajsko … Med pozitivne stvari na šoli so našteli športni center, šolski amfiteater, kotiček (družabni prostor), dopoldanski pouk in prijetno učno okolje.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Za II. gimnazijo Maribor so se dijaki odločili zaradi njenega slovesa in ker jih je prepričala predstavitev na informativnem dnevu. Menijo, da jim šola omogoča pridobitev ogromne količine znanja in izkušenj (tudi mednarodnih). Ponosni so na gledališko skupino EST – English student theatre in na opremljenost celotne šole, kjer bi izboljšali samo šolsko igrišče. Všeč jim je, da je na šoli veliko obšolskih dejavnosti. Dijaki imajo s profesorji dober odnos. V povprečju začenjajo pouk okoli 8. ure zjutraj, traja pa nekje do 14.30, pri 4. letnikih včasih kakšno uro dlje. Za učenje dnevno porabijo uro ali dve. Poskušajo se učiti sproti, pred posameznim testom pa bolj intenzivno do 5 dni prej. Učijo se večinoma iz učbenikov in zapiskov, kot prednost navajajo tudi to, da si je možno učbenike izposoditi v šolskem učbeniškem skladu. Kot najtežji predmet so izpostavili matematiko, največji poudarek pa je na naravoslovnih predmetih.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
II. gimnazija Maribor po mnenju dijakov slovi po športnem centru, šolskem amfiteatru, kotičku (družabni prostor), dopoldanskem pouku in prijetnem učnem okolju. Dijaki bi na šoli spremenili količino snovi (želijo si manj teorije), sistem športnih oddelkov in odnos drugih dijakov do šolske lastnine.Krožki, med katerimi lahko izbirajo so raznovrstni, šola pa ponuja možnosti izmenjav v tujini. Dijaki menijo, da je pri njih največ poudarka na maturitetnih predmetih. Nekoliko težji predmet je po njihovem mnenju matematika, najljubši predmeti pa so jim športna vzgoja, biologija in zgodovina.Učenje pred testi jim vzame v povprečju tri dni, za domače naloge pa dnevno porabijo eno uro.Nekateri dijaki se učijo sproti s poslušanjem pri pouku, drugi samo pred testi doma, vsem pa je skupno, da si pri učenju pomagajo tako z zapiski, kakor tudi s knjigami. Rabljene knjige lahko dobijo na sejmu rabljenih knjig, stare teste in zvezke pa pri starejših generacijah.

Na spletni strani šole so o II. gimnaziji zapisali:

II. gimnazija Maribor (Druga gimnazija Maribor) svoje poslanstvo uresničuje s kvalitetno izvedbo programov, dobrimi učitelji in vrhunskimi pogoji dela v eni izmed najlepših in najbolje opremljenih šol daleč naokrog. Posebnost II. gimnazije Maribor je sistem izvenšolskih dejavnosti pod nazivom DrugaDruga. Več kot petdeset dejavnosti omogoča dijakom, da razvijajo svojo ustvarjalnost in kvalitetno preživljajo svoj prosti čas. Šola bo v prihodnosti še krepila svoje poslanstvo: v razvijanju ustvarjalnosti, iniciativnosti, solidarnosti in samostojnosti.”


Število točk potrebnih za vpis

2013/14

  • program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen in športnega dosežka 182, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 126
  • program Gimnazija: točke iz ocen 171, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 111

2014/15

  • program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen in športnega dosežka 180, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 129
  • program Gimnazija: točke iz ocen 171, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 167

2016/17

  • program Gimnazija: točke iz ocen 171
  • program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 180, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 168

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PUSTITE KOMENTAR