Domov Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje

Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje

Gimnazija Želimlje, odnosi med dijaki in profesorji temeljijo predvsem na zaupanju in odgovornosti. Gimnazija Želimlje vnaša v medsebojne odnose svojevrstno ozračje domačnosti in prijateljstva, kar omogoča zavzeto in uspešno učenje.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Škofljica, 46 Želimlje 1291, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Peter Polc, Špela Potočnik
Funkcija: ravnatelj, svetovalna služba
Uradne ure: od 8.00 do 13.30
Mail: [email protected]
Telefon: ravnatelj: 01/470 21 04; svetovalna služba: 01/470 21 21
Spletna stran: http://www.zelimlje.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Gimnazija Želimlje kot otrok slovenske pomladi želi prispevati svoj delež k celostni vzgoji in izobraževanju mladine. Staršem daje možnost izbire šole v skladu s svojim prepričanjem kot to zagotavljajo mednarodne listine. Gimnazija ne želi biti posebna, ampak dopolnilna, zlasti s svojo kvalitetno ponudbo dobrega programa študija in dobre vzgoje. Šola nudi dobro vzgojo, povezana s temeljito izobrazbo, zagotavlja kvalitetno življenje; le ta bo omogočila obstoj slovenskega naroda in njegove značilne kulture v druščini velikih narodov Združene Evrope v tretjem tisočletju.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Ne
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, španščina, latinščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: od leta 2017/18 poteka izmenjava s sestrsko šolo iz Seville, poudarek je na rabi angleškega jezika in izpostavljenost drugi kulturi
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: izbirni tretji tuji jezik v 3. letniku - latinščina ali španščina; v 3. letniku se dijaki odločijo med psihologijo, filozofijo ali psihologijo
Šolski krožkiŠolski krožki: mešani pevski zbor, dekliški pevski zbor, fantovska vokalna zasedba, pevski zbor dijakov 1. letnika, zgodovinsko-debatni klub, elektronika, fizikalni sef, astronomija, glasilo Še en Preblisk, biološki tabor, športne dejavnosti in prireditve, nemški konec tedna za maturante, nemška jezikovna diploma, nemški jezikovni tabor, kemijski popoldnevi, špansko popoldne, latinski konec tedna, matematični konec tedna za maturante, posveti v angleškem jeziku, angleški bralni klub, angleško popoldne, literarne čajanke, strojepisje
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: potovanja v 1. letniku Italija, v 2. Poljska, Češka, Nemčija, Slovaška, v 3. Francija in Nemčija, v 4. letniku pa Francija in Španija; vsi letniki (junij/julij 2019) Irska; enodnevne ekskurzije v času pouka v 1. letniku Tržaška, v 2. letniku Koroška (Avstrija); dvodnevna ekskurzija za 3. letnik po severovzhodni Sloveniji.
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 304
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: 100 %, povprečno število točk je bilo 23,43 (4 zlati maturanti)
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Na Gimnazijo Želimlje so se dijaki vpisali zaradi pozitivnega vzdušja na dnevih odprtih vrat, starejši dijaki so se jim zdeli odprti in zadovoljni z obiskovanjem šole. Vrstniki in prijatelji, ki so že zaključili gimnazijo, so jim vpis priporočili. V bližini je dijaški dom, tako se lahko vpišejo tudi tisti iz oddaljenih krajev. Šola ima pester program, sodelujoči dijaki zelo radi obiskujejo raznolike obšolske dejavnosti in krožke, kjer še dodano osvojijo uporabne stvari za življenje. Na šoli je čutiti domačnost, saj so dijaki in profesorji med seboj povezani in odprti za komunikacijo. Tudi pred testi in spraševanji, ko je sicer malo bolj napeto vzdušje, si med seboj pomagajo, si izmenjujejo zapiske in se skupaj učijo. Dijaki se med poukom ne selijo iz učilnice v učilnico, menjajo se le profesorji. Veliko dodano vrednost imajo tudi organizirana šolska potovanja, proslave in prireditve, ki potekajo ob prazničnih dneh, teden komunikacije in sprotni dnevi. Dijaki menijo, da je razpored testov dobra, tudi urnik je sprejemljiv za večino dijakov. Na ocenjevanje se pripravljajo do tri dni prej, v povprečju s ponovitvijo snovi, različnih vaj in domačih nalog, ki jih sicer že delajo sproti, po pouku, okoli eno uro na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Anketirani dijaki so se za vpis odločili zaradi priporočila starejših dijakov, vzdušja na dnevu odprtih vrat, odprtosti dijakov in prijaznih profesorjev. Šola omogoča raznolike obšolske dejavnosti, v neposredni bližini je na voljo dijakom iz drugih krajev tudi dijaški dom. Ozračje na šoli je mladostniško, domače, zna pa biti v času ocenjevanj tudi rahlo napeto. Odnos med profesorji in dijaki je po mnenju slednjih prijateljski, spoštljiv in profesionalen. Šolsko osebje se zaveda pomembnosti vzgoje, zato so na to še posebej pozorni. Profesorji so dostopni, razumljivi, če kdo od dijakov potrebuje dodatno pomoč pa se mu posvetijo. Dijaki kot pozitivno lastnost organizacije šole izpostavljajo stalne učilnice, saj se med urami po navadi menjajo samo profesorji. Prav tako so jim všeč športni dnevi, študijska potovanja, letni razpored testov, proslave in prireditve, teden komunikacije. Dijaki za priprave na preizkuse znanja porabijo do tri dni, za opravljanje domačih nalog pa od pol do ene ure dnevno. V bodoče si želijo več praktičnega dela.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Za vpis so se anketirani dijaki odločali iz različnih razlogov - dobra priporočila starejših dijakov, vzdušje na informativnem dnevu in dnevu odprtih vrat, raznolike in številne obšolske dejavnosti, odprtost dijakov, prijazni profesorji in neposredna bližina dijaškega doma šoli. Ozračje na šoli opisujejo kot veselo, domače, mladostniško, v času testov tudi malo napeto. Odnos med profesorji in dijaki opisujejo kot prijateljski, spoštljiv in profesionalen. Profesorji so razumljivi, dostopni, če kdo od dijakov kaj potrebuje, si običajno vzamejo zanj čas in mu pomagajo. Velik poudarek na šoli je tudi na vzgoji. Dijakom je všeč, da imajo večinoma stalne učilnice in se zato med urami menjajo profesorji. Všeč so jim tudi študijska potovanja, teden komunikacije, športni dnevi, letni razpored testov, proslave in prireditve, želijo pa si več praktičnega dela. V povprečju se dijaki za test učijo do tri dni, za domače naloge običajno porabijo od pol ure do ene ure dnevno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Šola po mnenju dijakov slovi po dobrih profesorjih in temelji na vrednotah, ki koristijo tudi kasneje v življenju. Dijake je k vpisu prepričala majhnost šole z malo dijaki, domačnost in dijaški dom. Priporočajo jo tudi bodočim dijakom ter jim svetujejo, naj si dovolijo biti drugačni. Pozitivne stvari na šoli so občutek domačnosti, dobra hrana, dober urnik in urejena in mirna lokacija. Želijo pa si več izmenjav in izbirnih predmetov. Dobro sta opremljeni računalniška učilnica in jedilnica. Največji poudarek je na jezikih, matematiki in slovenščini, najtežji so prav tako jeziki, matematika in fizika. Večinoma se učijo iz zapiskov in iz zvezkov. Pred posameznim testom se učijo do dva ali tri dni. za domače naloge pa si vzamejo do pol ure na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Za Gimnazijo Želimlje so se dijaki odločili na podlagi priporočil, bližine in želje po prebivanju v dijaškem domu. Šola je manjša, nudi kvalitetno izobrazbo, slovi po dobrih odnosih med dijaki in profesorji ter domačnosti. Pouk je dopoldanski, poudarek je na matematiki in slovenščini, dijakom pa so v večini izziv naravoslovni predmeti. Na šoli imajo pester izbor eno- in dvodnevnih ekskurzij ter potovanj, saj vsako leto obiščejo drugo državo. Pestra je tudi izbira krožkov (pevski zbor, šolsko glasilo, priprave na tekmovanja, astronomija, elektronika, športi itd.). Dijaki so napisali, da dnevno v povprečju porabijo do eno uro za domače naloge,,pred testi pa se pripravljajo od dva do tri dni. Učijo se iz učbenikov, ki jih lahko dobijo v učbeniškem skladu ali šolski knjižnici, svojih zvezkov in zapiskov ter z reševanjem starih testov. Šolo priporočajo, saj ponuja možnosti za rast in razvoj na vseh področjih življenja in je najprijetnejši kraj za preživljanje dijaških let.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijake je k vpisu prepričala majhnost šole z malo dijaki, domačnost in dijaški dom. Priporočajo jo tudi bodočim dijakom ter jim svetujejo, naj si dovolijo biti drugačni. Šola po njihovem mnenju slovi po dobrih profesorjih in temelji na vrednotah, ki koristijo tudi kasneje v življenju. Pozitivne stvari na šoli so: občutek domačnosti, dobra hrana, dober urnik ter urejena in mirna lokacija. Želijo pa si več izmenjav in izbirnih predmetov. Dobro sta opremljeni računalniška učilnica in jedilnica. Največji poudarek je na jezikih, matematiki in slovenščini, najtežji so prav tako jeziki, matematika in fizika. Večinoma se učijo iz zapiskov in zvezkov. Pred posameznim testom se učijo do dva ali tri dni. Za domače naloge porabijo do pol ure na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki so napisali, da dnevno v povprečju porabijo do eno uro za domače naloge, pred testi pa se pripravljajo od dva do tri dni. Učijo se iz učbenikov, ki jih lahko dobijo v učbeniškem skladu ali šolski knjižnici, svojih zvezkov in zapiskov ter z reševanjem starih testov. Pouk je dopoldanski, poudarek je na matematiki in slovenščini, dijakom pa so v večini izziv naravoslovni predmeti. Od predmetov si dijaki želijo še izbiro tretjega tujega jezika, več izbirnih predmetov in manj domačih nalog. Šola je manjša, nudi kvalitetno izobrazbo, slovi po dobrih odnosih med dijaki in profesorji ter domačnosti. Na šoli imajo pester izbor eno- in dvodnevnih ekskurzij ter potovanj, saj vsako leto obiščejo drugo državo. Pestra je tudi izbira krožkov (pevski zbor, šolsko glasilo, priprave na tekmovanja, astronomija, elektronika, športi itd.). Za izboljšanje pa so dijaki predlagali še daljši odmor za malico in boljše računalnike.

Gimnazija Želimlje na svoji spletni strani piše, da so prva zasebna gimnazija v Sloveniji, njena tradicija pa je že od začetkov katoliško usmerjena. Skrbijo in se trudijo za kvalitetno izobrazbo, odnos med dijaki in profesorji je enakovreden, prednost pa je tudi bližnji dijaški dom, kjer lahko dijaki stanujejo. Odlikuje jo vzgoja za življenje, kar pomeni, da šola skrbi tudi za primerno vzgojo dijakov. Vsako leto vpišejo do tri oddelke prvošolcev in nekaj let zapored je število prijav višje kot je prostih mest, zato se pri razvrstitvi kandidatov upoštevajo točke iz ocen, zbrane v osnovnošolskem izobraževanju.


Število točk potrebnih za vpis

2016/17

  • program Gimnazija: točke iz ocen 142.

2019/20

  • program Gimnazija: točke iz ocen 169; točke iz nacionalnega preverjanja znanja 179.

2020/21

  • program Gimnazija: točke iz ocen 169, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 179.

PUSTITE KOMENTAR