Gimnazija Vič

Gimnazija Vič

Gimnazija Vič dijaka v letih šolanja razvije kot osebnost, usvoji znanja in spretnosti v skladu s cilji programa, zna in zmore znanje uporabiti in se nauči kvalitetno živeti v skupnosti.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 72 Tržaška cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Majda Jus Ašič, Katja Čarman
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 14.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/256 59 93, svetovalna služba: 01/256 79 40
Spletna stran: http://www.gimvic.org/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Ne
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, francoščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Švedska, Španija, Prekmurje (Ormož), Nizozemska
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: vsi, ki so lahko na maturi za splošno izobraževalni program, in višji nivo matematike in jezikov
Šolski krožkiŠolski krožki: fakultativni pouk tujih jezikov - ruščina, konverzacija v angleščini, VičWatch, šolska družbena omrežja, delo z nadarjenimi za poezijo, pevski zbor, programerski krožek, vzdrževanje šolske spletne strani, krožek digitalne fotografije, šolski radio, Šila - eksperimentalno gledališče, dramski krožek v španščini, angleška dramska skupina/promocijska skupina, angleški knjižni klub, hortikulturni krožek GrinVič itd.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: spoznavni tabori, delovno raziskovalni tabori, ekskurzija v zamejstvo, Krapina – Zagreb, Posočje, maturantske ekskurzije, nadstandardne ekskurzije po Evropi (München, Dunaj, Amsterdam, Pariz, Rim, Berlin in Copenhagen), predbožični Gradec in Bratislava, Milano, Boromejski otoki, Sicilija, Antična Grčija
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 760

Uspeh šole na maturi 2016/2017:
vsi dijaki so v spomladanskem roku opravili maturo in pri vseh predmetih, razen pri francoščini, so bili rezultati nad slovenskim povprečjem (povprečje točk na GV je 23,4), imeli pa so 29 zlatih maturantov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Gimnazijci so viško gimnazijo izbrali zaradi dobrega slovesa o visokem nivoju in zavzetosti profesorjev. Za šolo bi se tudi še po štirih letih enako odločili, priporočajo pa sprotno delo in dober odnos s profesorji. Na šoli vlada sproščeno, na trenutke pozitivno tekmovalno vzdušje. Slovi po stavku »Vič ima čar« in najboljših maturitetnih rezultatih. Dijaki se navdušujejo nad urnikom, veliko možnostmi za razvoj, teraso, telovadnico in tehničnimi pripomočki. Pouk poteka od 8h-14h, predure so redke. Poudarek je na naravoslovnih in maturitetnih predmetih. Učbenike lahko dijaki dobijo v šolskem skladu. Za učenje uporabljajo tudi svoje zapiske in teste starejših kolegov, bazo gradiva so ustvarili tudi v Facebook skupnosti. Za naloge dnevno porabijo do pol ure, učijo pa se tri do pet dni pred testom v povprečju. Pred testi naredijo tudi dodatne vaje iz delovnih zvezkov, ponovijo s sošolci in naredijo izpiske. Na šoli je dobro opremljena računalniška učilnica, jedilnica, kuhinja, učilnica za praktični pouk, laboratorij in knjižnica. Uporabljajo tudi interaktivne table. Po gimnaziji se odločajo za različne študijske smeri in poklice.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Zaradi kvalitetnega dela profesorjev, dobrega odnosa in priprave na maturo anketirani dijaki Gimnazije Vič priporočajo svojo šolo tudi bodočim dijakom. Pravijo, da je njihova šola najboljša in slovi po dobrem vzdušju ter disciplini. Med pozitivne stvari na šoli so našteli hrano, kvalitetno izobrazbo, dopoldanski urnik in veliko obšolskih dejavnosti. Odnos profesorjev do dijakov so opisali kot zelo dober, saj se dijakom posvetijo in nudijo dodatno pomoč, če je potrebna. Po mnenju anketiranih dijakov je v šoli nekoliko več poudarka na naravoslovnih predmetih, največji izziv pa jim predstavljajo jeziki. Pred testi se učijo do pet dni prej s pomočjo zapiskov, po potrebi tudi knjig. Del pouka na šoli so tudi spoznavni tabori, delovno-raziskovalni tabori in ekskurzije, ki jih organizira šola v Zamejstvo, Posočje, po Evropi in v Maroko. Dijaki lahko na šoli obiskujejo med drugim računalniški krožek, ruščino, podjetniški krožek, športne krožke …

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Anketirani dijaki se na šoli počutijo dobro sprejeti. Priporočali bi jo prihodnjim dijakom tudi zaradi mnogih obšolskih dejavnosti, ki jih šola ponuja. Dijake je k vpisu prepričalo dobro vzdušje na šoli in bližina doma. Svetujejo jim sprotno delo. Pozitivne stvari, ki so jih izpostavili: ponudba sadja na hodniku med odmori, kolesarnica, terasa na strehi, nove omarice. Izboljšali bi malico in povečali ponudbo v knjižnici. Pouk poteka dopoldan, predmeti so dobro razporejeni (težji in lažji se med seboj prepletajo). Največji poudarek je na naravoslovnih predmetih in slovenščini, najtežji pa naravoslovni (biologija, fizika), nemščina, matematika in angleščina. Učijo se iz zvezkov in učbenikov, stare teste/zapiske pa dobijo od starejših kolegov, nekaj se jih najde tudi na Facebook strani Viški gimnazijci. Učiti se začnejo do tri ali do pet dni pred ocenjevanjem. Za domačo nalogo porabijo do ene ure dnevno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijake smo vprašali, po čem slovi Gimnazija Vič, na kar so odgovorili, da je šola edinstvena, vsestranska, dobro organizirana, daje kvalitetno znanje in je dobro izhodišče za študij na fakultetah. Za pozitivno so navedli košare s sadjem, pestre ekskurzije po Evropi, različne krožke, zanimive projekte, športne dejavnosti med odmori, napovedano spraševanje ter dobro opremljenost šolskih prostorov (nove omarice, kopirni stroj, pitniki za vodo itd.), večina dijakov pa bi izboljšala malico (večje porcije). Dijaki so si enotni, da je poudarek na naravoslovnih predmetih, največji izziv pa jim predstavljajo jeziki, saj so mnenja, da jim ne ležijo. Učijo se le, ko je treba, za kar v povprečju porabijo tri dni. Pri tem si pomagajo s svojimi zapiski, ki jih dopolnijo z učbenikom, stare teste in zvezke pa si delijo med seboj s pomočjo družabnih omrežij. Vsak dan jim domača naloga vzame od pol ure do eno uro. Dijaki svojo šolo priporočajo, saj dobijo veliko znanja, za katerega morajo veliko delati, pouk je kvaliteten pri večini predmetov in raznolik, profesorji pa skrbijo za dijake in njihovo prihodnost.

Na spletni strani je Gimnazija Vič tako opisana:

“Vizija šole je, da dijak Gimnazije Vič v štirih letih šolanja razvije sebe kot osebnost, usvoji znanja in spretnosti v skladu s cilji gimnazijskega programa, zna in zmore znanje uporabiti in se nauči kvalitetno živeti v skupnosti. To pomeni, da:

 • pridobi široko splošno znanje;
 • usvoji vseživljenjska znanja in veščine na vseh predmetnih področjih (ključne kompetence),
 • usvoji znanje v skladu z zahtevami mature;
 • usvoji strategije za zahteven univerzitetni študij in
 • načrtovanje kariere;
 • je usposobljen za vseživljenjsko učenje;
 • razvije strategije mišljenja, je sposoben samostojnega, kritičnega odločanja;
 • razvije sposobnosti za reševanje problemov, načrtovanje in timsko delo;
 • usvoji komunikacijske spretnosti
 • in spretnosti za obvladovanje sodobnih tehnologij.

Želimo, da dijak osebnostno zraste in postaja vedno bolj celovita, samostojna in odgovorna oseba, ki zna živeti in delati z drugimi.”


Število točk, potrebnih za vpis

2013/14

 • program Gimnazija: točke iz ocen 169, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 167

2014/15

 • program Gimnazija: točke iz ocen 168, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 136

2016/17

 • program Gimnazija: točke iz ocen 168

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PUSTITE KOMENTARInline
Inline