Domov Gimnazija Tolmin

Gimnazija Tolmin

Gimnazija Tolmin je eden izmed nosilcev izročila slovenskega učiteljišča v Tolminu.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 12b Dijaška ulica, Tolmin 5220, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Barbara Gruntar
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 12.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 05/777 20 00, svetovalna služba: 05/777 20 03
Spletna stran: http://www.gimnazija-tolmin.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: na šoli poteka veliko mednarodnih izmenjav, šola je zelo vpeta v lokalno okolje, veliko dijakov športnikov (kajakaši, košarkaši, nogometaši), veliko individualnega dela z nadarjenimi dijaki in dijakinjami z učnimi težavami
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: potekajo 4 ERAZMUS+ projekti; sicer imajo dijaki možnost potovati v vse evropske države
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: okoljska vzgoja, evropske študije, likovno snovanje in ITS
Šolski krožkiŠolski krožki: krožek prava, prostovoljci, priprava na govorni nastop, matematični, biološki, fizikalni, geografski, krožek logike, krožek kreativnega pisanja, Dijaških 15 (radijska oddaja), atletski krožek, filmski krožek, multimedijski krožek, likovni krožek (projektni dnevi ali tabor), raziskovalne naloge z različnih področij, gledališka skupina Zvonko, računalniški, krožek nemščine, krožek francoščine, angleški bralni krožek, košarkaški, krožek prve pomoči, šolski orkester
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: 1. letnik: Slovenija, Italija; 2. letnik: Avstrija, Nemčija; 3. letnik: maturantska ekskurzija (Francija ali Španija ali Grčija ali Italija ali Balkan ali Češka/Madžarska
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 169
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20:
Matura
Matura

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Šola slovi po tesni povezanosti z okolico in mednarodnih projektih, ki se jih na pobudo profesorjev dijaki z veseljem lotevajo. Poudarek je na športnih področjih, tako da lahko vsak najde svojo disciplino. Dijaki iz oddaljenih krajev, se lahko vpišejo tudi v dijaški dom. Na šoli lahko se lahko ukvarjajo s krožki, ki popestrijo dneve, kot so govorni nastopi, multimedija, pravni, fizikalni, biološki krožek, kreativno pisanje, gledališče, prva pomoč ali prostovoljstvo. Odmev ima tudi šolski radio in oddaja Dijaških 15. Poleg vsega naštetega, kar zaznamuje šolo, bi dijaki priporočili vpis tudi zaradi samega vzdušja, ki je prijetno in sproščeno. Profesorji so odprti in naredijo vzpodbudno vzdušje, ki dijakom omogoča, da se približajo snovi in jo brez težav osvojijo. Pred testi se nekoliko bolj potrudijo in se intenzivno učijo nekaj dni, sproti pa delajo vaje iz delovnih zvezkov. Če se kateri od dijakov težje uči, ostali dijaki priskočijo na pomoč, učna pomoč pa je tudi organizirana na šoli. Dijaki so se odločili za vpis, ker lahko sodelujejo na zanimivih projektih, se želijo vpisati v nadaljnje izobraževanje in ker je šola blizu njihovemu domu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Šola ponuja velik nabor krožkov kot so programiranje, priprava na govorni nastop, multimedija, biološki, fizikalni, pravni krožek, kreativno pisanje, prostovoljno delo, gledališka skupina, prva pomoč, radijska oddaja Dijaških 15. Poleg tega bi šolo priporočili bodočim dijakom tudi zato, ker je atmosfera prijetna in sproščena, okolje pa delovno. Profesorji stalno spodbujajo delo in učenje, zato je najbolje, da se učijo sproti. Pred testi in spraševanjem še nekaj dni več. Individualnega dela so deležni tako nadarjeni dijaki kot tudi tisti z učnimi težavami. Anketirani so šolo izbrali zaradi bližine domu, izletov in poučnih ekskurzij, ki jih skozi šolanje organizira gimnazija ter velike izbire krožkov. Velik poudarek ima tudi šport, dijaki lahko trenirajo različne discipline. Šola je tesno povezana z bližnjo okolico, zato se vključuje v različne mednarodne projekte. Pohvalili so udobno knjižnico, želijo pa si več ur praktičnega pouka ter boljše malice v dijaškem domu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Anketirani dijaki so se za vpis odločili zaradi bližine šole domu in zaradi velike izbire krožkov (programiranje, multimedija, biološki, fizikalni, pravni krožek, priprava na govorni nastop, krožek kreativnega pisanja, radijska oddaja Dijaških 15, gledališka skupina, krožek prve pomoči, prostovoljno delo …) ter izletov in ekskurzij. Vzdušje na šoli je sproščeno, a tudi delovno. Bodočim dijakom svetujejo, da naj se učijo sproti. Pol ure na dan porabijo za domače naloge, medtem ko se za teste učijo med tremi dnevi in enim tednom prej. Pripravljajo se z reševanjem starih testov in izpolnjevanjem vaj iz delovnega zvezka ter ponovijo domače naloge in preberejo učbenike, ki si jih lahko izposodijo iz učbeniškega sklada šole. Na šoli jim je všeč udobna knjižnica in izobraževanje na različnih področjih ter možnosti izmenjav. Po drugi strani si želijo boljše malice v dijaškem domu, boljšo razsvetljavo v skupnem prostoru in več praktičnega pouka. Posebnost šole je, da na šoli poteka veliko mednarodnih projektov, šola je tudi zelo povezana z lokalnim okoljem. Imajo veliko dijakov športnikov (kajakaši, košarkarji, nogometaši). Dijakom z učnimi težavami in nadarjenim dijakom omogočajo tudi veliko ur individualnega dela.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijaki se za Gimnazijo v Tolminu odločajo zaradi bližine domu in majhnosti, ki omogoča še boljši odnos med profesorji in dijaki. Izpostavijo urejenost učilnic, še posebej dobro sta opremljeni računalniška učilnica in telovadnica. Pouk poteka dopoldne, povprečno od 8. do 14. ure. Največji poudarek je na slovenščini, matematiki in angleščini ter izbranih maturitetnih predmetih. Kot najtežje so izpostavili naravoslovne predmete (biologijo, kemijo in fiziko). Za domačo nalogo porabijo v povprečju do pol ure dnevno, učijo se do tri dni pred testom. Učijo se iz knjig in iz zapiskov, od starejših dijakov pa si priskrbijo rabljene knjige in stare teste. Večinoma se učijo pred testom oz. spraševanjem, in sicer tako, da preberejo snov iz učbenika, si naredijo izpiske, preberejo snov iz zvezka in rešujejo stare teste.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Gimnazija Tolmin po mnenju dijakov slovi po prijateljskih odnosih, odličnih športnikih ter uspehih na maturi. Pohvalili so še odnos s profesorji, malico in opremljenost z interaktivnimi tablami. Zadovoljni so tudi z dopoldanskim urnikom, vseeno pa si želijo bolj zgodnjega začetka pouka. Pravijo, da je večji poudarek na osnovnih predmetih, od teh pa se jim težja zdita angleščina in matematika. Eno uro dnevno porabijo za domače naloge, učijo pa se pred testi, in sicer začnejo z učenjem tri dni prej. Zvezki, zapiski, učbeniki in stari testi so njihova obvezna oprema za učenje, dobijo pa jih od starejših dijakov ali pa v učbeniškem skladu. Na šoli imajo na izbiro tudi pester nabor krožkov (video, pravni, novinarski, biološki itd.), organizirane priprave na tekmovanja, šolske ekskurzije po Sloveniji in evropskih državah ter možnost mednarodne izmenjave.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki se v šoli dobro počutijo. Kot prednost šole izpostavijo to, da je blizu doma, da je majhna (malo dijakov), dober odnos s profesorji ter urejenost učilnic. Dobro sta opremljeni računalniška učilnica in telovadnica. Pouk poteka dopoldne, povprečno od 8. do 14. ure. Največji poudarek je na slovenščini, matematiki, angleščini in izbranih maturitetnih predmetih. Kot najtežje so izpostavili naravoslovne predmete (biologijo, kemijo in fiziko). Za domačo nalogo porabijo v povprečju do pol ure dnevno, učijo se do tri dni pred testom. Učijo se iz knjig in zapiskov, od starejših dijakov pa si priskrbijo rabljene knjige in stare teste. Večinoma se učijo pred testom oz. spraševanjem, in sicer tako, da si preberejo snov iz učbenika, si naredijo izpiske, preberejo snov iz zvezka in rešujejo stare teste.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Na Gimnaziji Tolmin imajo dijaki pester nabor krožkov (video, pravni, novinarski, biološki itd.), organizirane priprave na tekmovanja, šolske ekskurzije po Sloveniji in evropskih državah ter možnost mednarodne izmenjave. Po mnenju dijakov je večji poudarek na osnovnih predmetih, od teh pa se jim težja zdita angleščina in matematika. Domače naloge jim vsak dan vzamejo eno uro, pred testi pa začnejo z učenjem tri dni prej. Učijo se s pomočjo zvezkov, zapiskov, učbenikov in starih testov, dobijo pa jih od starejših dijakov ali pa v učbeniškem skladu. Dopoldanski urnik dijakom ustreza, vseeno pa si želijo bolj zgodnjega začetka pouka. Na šoli si dijaki želijo več dogajanja (npr. dijaški plesi) in dejavnosti ter uporabo interaktivnih tabel. Pohvalili so še odnos s profesorji, malico in opremljenost z interaktivnimi tablami, njihova šola pa slovi po prijateljskih odnosih, odličnih športnikih ter uspehih na maturi.

Na spletni strani šole o Gimnaziji Tolmin lahko preberemo:

“Gimnazija Tolmin

  • je in bo izobraževalno središče, v katerem vsi udeleženci zagotavljamo najboljše pogoje za učenje, se vzajemno spodbujamo in razvijamo ustvarjalnost;
  • je šola z vizijo, ki je usmerjena k kvalitetnemu znanju in kvalitetni rasti posameznika. Kljub natančno določeni eksterni maturi ob koncu srednješolskega izobraževanja omogoča veliko avtonomijo in celosten razvoj dijakov.”

“Vizija šole:”

  • kvalitetno izobraževanje na nivoju srednjega splošnega gimnazijskega izobraževanja,
  • usposabljanje dijakov za ucinkovito univerzitetno, visokošolsko in višješolsko izobraževanje,
  • spodbujanje raziskovalne dejavnosti dijakov in njihove inovativnosti,
  • usmerjanje dijakov v samostojno in vseživljenjsko izobraževanje,
  • vzgoja v pozitivnem odnosu do ljudi, dela in varstva okolja,
  • razvijanje odprtosti in strpnosti do drugacnosti.

“Razvili smo se sodobno izobraževalno ustanovo, ki svojim dijakom v najlepših letih njihove mladosti skuša poleg znanja, ki ga leto za letom uspešno dokazujejo z odličnimi rezultati na tekmovanjih in maturi, privzgojiti predvsem poglede in vrednote, ki jih bodo pri študiju in življenju pomagale vedno trdno stati na svojih nogah.”

PUSTITE KOMENTAR