Domov Gimnazija Škofja Loka

Gimnazija Škofja Loka

Gimnazija Škofja Loka je edina šola na Gorenjskem, ki poleg gimnazijskega programa ponuja tudi program klasične gimnazije.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1b Podlubnik, Škofja Loka 4220, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Saša Bogataj Suljanović
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 04/518 33 30, svetovalna služba: 04/518 33 35
Spletna stran: www.gimnazija-skofjaloka.si
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: edina klasična gimnazija na Gorenjskem, kvlaitetno delo, dobri medsebojni odnosi in pestra ponudba obšolskih dejavnosti
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina, latinščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Narodna (2-dnevna) izmenjava: Gimnazija Novo mesto, Gimnazija Ptuj, Gimnazija Nova Gorica; mednarodna (7-dnevna) izmenjava: Gimnazija Himmelev, Roskilde, Danska, I.E.S. Antonio Machado, Alcala de Henares, (Madrid), Španija , Gimnazija Joachim Hahn, Blaubeuren (Ulm), Nemčija Truro School, Cornwall, Velika Britanija; Mednarodna (4 dnevna): Taborske soukrome gymnazium, Tabor, Češka republika, Zemunska gimnazija, Zemun, Srbija,
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: dijaki 3. letnika imajo možnost izbirati med vsemi maturitetni predmeti kot njihov izbiri predmet mature. Dijakom ponujamo vse gimnazijske predmete razen športne vzgoje, filozofije in informatike. Dijaki 3. letnika programa klasična gimnazija lahko izbirajo med dvema naravoslovnima predmetoma in enim družboslovnim. Dijaki v 2. in 3. letniku v programu gimnazija ne morejo izbirati predmeta, šola iz nabora izbirnih ur doda določenim (naravoslovnim in družboslovnim) predmetov po eno dodatno uro za nadgradnjo ali utrjevanje snovi, odvisno os smeri, ki jo je dijak vpisal..
Šolski krožkiŠolski krožki: iz izbirnega programa šola v internem katalogu OIV ponuja preko 40 različnih dodatnih (obšolskih) dejavnosti, ki se jih dijaki lahko udeležijo glede na njihove potrebe, želje, sposobnosti
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: v gimnazijskem programu je obvezna ekskurzija za predmet geografija (Velenjska kotlina); v programu klasična gimnazija dijakom omogočimo, da si ogledajo: Oglej – Trst, Nekropolo v Šempetru, Rimsko Ljubljano, Poreč – Pulj (Rimljani v Istri), Rim in Pompeji; Iz izbirnega dela dijakom obeh programov ponujamo različne destinacije: strokovna ekskurzija v Benetke, Salzburg (alternativno Dunaj), London, Pariz (alternativno Provansa), Cer in Ženevo, Prago, v okviru maturantskih ekskurzij pa še v Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Črno goro ter preko Provanse v Barcelono
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 532
MaturaUspeh šole na maturi 2020/21:
MaturaŠtevilo maturantov v 2020/21:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Večina vprašanih dijakov se je vpisala na gimnazijo, ker se še niso dokončno odločili kaj želijo početi v prihodnosti, gimnazija pa jim bo dala splošno znanje. Poudarek je na maturitetnih predmetih, zato jim večje preglavice povzročajo matematika, saj se jim zdijo včasih vaje nerazumljive, tuji jeziki ter obsežna slovenščina. Trudijo se, da dnevno poleg domačih nalog, ponavljajo tudi tekočo snov, a žal za vse predmete zmanjka časa. Kampanjsko se učijo pred teksti nekaj dni oziroma pred težjimi predmeti en teden iz zapiskov in učbenikov, ponavljajo naloge in delajo vaje iz delovnih zvezkov. Pozitivno so ocenili obšolske dejavnosti, strokovne ekskurzije, izmenjave v tujino in krožke. Profesorji so iznajdljivi in pripravljajo zanimive ure, pestre vsebine z veliko praktičnimi primeri in novimi metodami, ki jim bodo v življenju še prišle prav. Konzultacije za dijake in priprave na šolska tekmovanja pa odražajo trud z zavidljivimi rezultati, po katerih slovijo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Vprašani dijaki pravijo, da šola slovi po izjemnih rezultatih na tekmovanjih. Sami so jo izbrali za vpis, ker je v bližini njihovega doma, po zaključku pa imajo možnost, da se vpišejo naprej na fakulteto. Poudarek je na maturitetnih predmetih, nekateri od teh jim predstavljajo tudi izzive, na primer matematika, kjer imajo veliko vaj, tuji jeziki ter slovenščina zaradi obilice snovi, ki jo težko obdelajo. Pri nekaterih predmetih se učijo sproti, kar svetujejo tudi dijakom, ki se želijo vpisati. Po pouku porabijo okoli eno uro za domače naloge. Sicer se pred ocenjevanji učijo več, v povprečju do enega tedna iz zapiskov in učbenikov, ponavljajo naloge in delajo vaje iz delovnih zvezkov. Gimnazija, poleg izvrstnih profesorjev, ki se trudijo snov podajati zanimivo z različnimi metodami, omogoča tudi konzultacije za dijake, strokovne ekskurzije in izlete, mednarodne in narodne izmenjave ter druge obšolske dejavnosti. Šola je sodobno opremljena, pohvalili so opremo v računalniških učilnicah in laboratorijih ter urejeno jedilnico, kjer lahko pojejo okusne tople obroke.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Gimnazija Škofja Loka ponuja dijakom raznovrstne metode učenja, za kar je zaslužen profesorski zbor, ki se trudi, da bi dijaki pridobili čim več uporabnega znanja. Šola dosega odlične rezultate na tekmovanjih, omogoča mednarodne in narodne izmenjave, udeležbe na strokovnih ekskurzijah, spodbuja obšolske dejavnosti, omogoča konzultacije dijakom. Pohvalili so tudi slastne tople obroke in opremljeno jedilnico. Za domače naloge dijaki namenijo dnevno okvirno eno uro. Določeni predmeti zahtevajo sprotno učenje, pri drugih se bolj intenzivno pripravljajo pred ocenjevanjem do enega tedna prej. Na primer pri matematiki, kjer je treba narediti veliko vaj, slovenščini zaradi obsega snovi in tujih jezikih. Največkrat se pripravljajo iz lastnih zapiskov, ki jih delajo med poukom, s ponavljanjem domačih nalog in vaj iz delovnih zvezkov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki pravijo, da njihova šola slovi po dobrih rezultatih na tekmovanjih ter dodajajo, da imajo dobre profesorje, ki spodbujajo različne načine učenja. Kot pozitivno so anketirani opredelili možnost mednarodnih in narodnih izmenjav, udeležbe na strokovnih ekskurzijah, možnost konzultacij, dobre profesorje, spodbujanje obšolskih dejavnosti, topli obrok in dobro opremljene učilnice. Po končanem pouku dijaki namenijo domačim nalogam še približno eno uro. Za določene predmete se učijo sproti, za druge kampanjsko v povprečju od tri dni do enega tedna pred spraševanjem ali testom. Gradivo si lahko izposodijo v učbeniškem skladu, največ pa se učijo iz lastnih zapiskov in ponavljajo domače naloge. Tuje jezike so dijaki opredelili kot najtežje, nekateri pa izpostavljajo še matematiko.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Anketirani dijaki so povedali, da imajo prijazne profesorje, ki spodbujajo k učenju na zanimive načine. Na vprašanje, po čem slovi njihova šola, so odgovorili, da dosegajo dobre rezultate na tekmovanjih. Dijaki so pohvalili še možnost mednarodnih in narodnih izmenjav, udeležbe na strokovnih ekskurzijah, možnost konzultacij, dobre profesorje, spodbujanje obšolskih dejavnosti, topli obrok in dobro opremljene učilnice, od opreme si želijo še omarice. Vešč jim je, da lahko izbirajo med ponujenimi tujimi jeziki. Za nekatere predmete se učijo sproti, pred testi pa v povprečju namenijo od tri dni do enega tedna časa za učenje. Gradivo si lahko izposodijo v učbeniškem skladu, največ pa se učijo iz lastnih zapiskov, ponavljajo domače naloge in uporabljajo zvezke. Največji izziv med predmeti jim predstavljajo jeziki, saj zahtevajo samodisciplino pri učenju, poudarek pa je na matematiki in angleščini. Urnik je zanimiv in razgiban, po končanem pouku pa dijaki namenijo domačim nalogam še približno eno uro.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Za Gimnazijo Škofja Loka so se dijaki odločili zaradi priporočil, bližine doma in ker bodo s končano šolo pridobili dobro osnovo za nadaljnje šolanje. Dijaki so pohvalili še možnost mednarodne izmenjave, možnost konzultacij, dobre profesorje, spodbujanje obšolskih dejavnosti, topli obrok in dobro opremljene učilnice. Po njihovem mnenju je poudarek na matematiki in angleščini, medtem pa imajo izzive predvsem z jeziki, saj zahtevajo samodisciplino pri učenju. Urnik je zanimiv in razgiban, po končanem pouku pa dijaki namenijo domačim nalogam še okoli eno uro. Določene predmete se dijaki učijo sproti, pred testi pa v povprečju namenijo od tri dni do enega tedna časa za učenje. Učbenike lahko dobijo v učbeniškem skladu, največ pa se učijo iz lastnih zapiskov, ponavljajo domače naloge in uporabljajo zvezke. Za konec so dijaki napisali, da slovi po razgledanih dijakih, dobrih uspehih na tekmovanjih in prijaznih profesorjih, ki spodbujajo dijake k učenju na zanimive načine.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Na vprašanje, po čem slovi njihova šola, so dijaki odgovorili, da dosegajo dobre rezultate na tekmovanjih, imajo prijazne profesorje, ki spodbujajo dijake k učenju na zanimive načine, s končano šolo pa pridobijo dobro osnovo za nadaljnje
šolanje. Dijaki so pohvalili še možnost mednarodnih in narodnih izmenjav, udeležbe na strokovnih ekskurzijah, možnost konzultacij, dobre profesorje, spodbujanje obšolskih dejavnosti, topli obrok in dobro opremljene učilnice, od opreme si želijo še omarice. Všeč jim je, da lahko izbirajo med ponujenimi tujimi jeziki. Za nekatere predmete se učijo sproti, pred testi pa v povprečju namenijo od tri dni do enega tedna časa za učenje. Učbenike lahko dobijo v učbeniškem skladu, največ pa se učijo iz lastnih zapiskov, ponavljajo domače naloge in uporabljajo zvezke. Največji izziv med predmeti jim predstavljajo jeziki, saj zahtevajo samodisciplino pri učenju, poudarek pa je na matematiki in angleščini. Urnik je zanimiv in razgiban, po končanem pouku pa dijaki namenijo domačim nalogam še okoli eno uro.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani dijaki Gimnazije Škofja Loka se določene predmete učijo sproti, pred testi pa v povprečju namenijo od tri dni do enega tedna časa za učenje. Učbenike lahko dobijo v učbeniškem skladu, največ pa se učijo iz lastnih zapiskov, ponavljajo domače naloge in uporabljajo zvezke. Največji izziv na šoli so jim od predmetov jeziki, saj zahtevajo samodisciplino pri učenju, poudarek pa je na matematiki in angleščini. Urnik je zanimiv in razgiban, po končanem pouku pa dijaki namenijo domačim nalogam še okoli eno uro. Na vprašanje, po čem slovi njihova šola, so dijaki napisali da dosegajo dobre rezultate na tekmovanjih, imajo prijazne profesorje, ki spodbujajo dijake k učenju na zanimive načine, s končano šolo pa pridobijo dobro osnovo za nadaljnje šolanje. Dijaki so pohvalili še možnost mednarodne izmenjave, možnost konzultacij, dobre profesorje, spodbujanje obšolskih dejavnosti, topli obrok in dobro opremljene učilnice, od opreme si želijo omarice in več kavčev, sicer pa pogrešajo izbiro drugega tujega jezika.

Na spletni strani šole so zapisali, da Gimnazija Škofja Loka “svoje pedagoško delo gradi na izkušnjah in tradiciji, hkrati pa si prizadeva ustvarjati sodobno šolo za današnji in jutrišnji čas. V minulih desetletjih je šolanje na škofjeloški gimnaziji zaključilo več kot 4000 mladih z vse Gorenjske.”

PUSTITE KOMENTAR