Domov Gimnazija Poljane

Gimnazija Poljane

Na Gimnaziji Poljane spodbujajo vedoželjnost in iskrivost. Želijo, da poljanec prepozna znanje kot vrednoto, je sposoben aktivnega učenja in kritičnega presojanja, pridobljeno pa odgovorno uporablja za delovanje v družbi.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Strossmayerjeva ulica, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mojca Lorbek
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 7.00 do 14.30
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/433 73 45, svetovalna služba: 01/432 13 05
Spletna stran: http://www.gimnazija-poljane.com/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: velika izbira učenja jezikov
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, ruščina, španščina, latinščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Evropske države (Nemčija, Španija, Rusija, Francija, Nizozemska, Italija, Belgija, Madžarska, Srbija)
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: retorika, tretji tuj jezik, vsi predmeti gimnazijskega predmetnika
Šolski krožkiŠolski krožki: krožki so pri vseh predmetih (npr. fotografski, dramski, geografski, kreativno pisanje, kemijski, biološki, matematika, računalniški ...)
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: v zamejstvo (Furlanija-Julijska krajina, Porabje, Avstrijska Koroška
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 905

Uspeh šole na maturi 2017/2018:
98 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Vzdušje na šoli je dijakom zelo všeč, saj je prijetno in sproščeno. Dijaki se med seboj dobro razumejo in so pripravljeni drug drugemu pomagati. Profesorji so razumevajoči in vzpodbujajo dijake ter sodelujejo z njimi na različne načine (krožki, projekti). Pouk se začne ob 8.00 uri in koča najkasneje ob 14.25 uri. Dijakom so najbolj naporne blok ure matematike in slovenščine, ki jih imajo v nekaterih primerih tudi v istem dnevu. Na omenjenih predmetih je tudi največji poudarek, ter na tujih jezikih. Dijaki si lahko učbenike izposodijo v učbeniškem skladu šole ali jih kupijo na sejmu rabljenih učbenikov, ki je organiziran v začetku septembra. Izpostavili so, da se učijo iz učbenikov in zvezkov ter tudi s pregledom domačih nalog in reševanjem starih testov. Učiti se začnejo navadno tri dni pred testom ali ustnim spraševanjem. Za domače naloge porabijo do dve uri na dan. Izpostavili so, da jim je všeč Poljanfest, ekskurzije in izmenjave, dobri domači in tudi tuji profesorji.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Poljanski gimnazijci so se za šolo odločili zaradi pozitivnega mnenja starejših generacij in velike izbire jezikov. Šola je zahtevna, zato bodočim dijakom svetujejo, da naj se učijo sproti, saj je snovi veliko. Profesorji pričakujejo veliko znanja, a te s tem zelo dobro pripravijo na maturo. Učijo se iz knjig in zapiskov, od starejših dijakov dobijo tudi stare teste. Za domače naloge porabijo od pol ure pa do dveh ur dnevno. V povprečju se pred ocenjevanjem učijo do tri dni prej, in sicer tako da ponovijo domače naloge, rešujejo stare teste, preberejo snov iz učbenika in iz zvezka. Med pozitivnimi stvari so navedli bogato založeno knjižnico, dobro lokacijo šole, ekskurzije, dolg glavni odmor in napovedano spraševanje. Želeli bi si izboljšati sistem prehrane. Med dobro opremljenimi prostori so izpostavili računalniško učilnico in laboratorij za kemijo in fiziko. Najtežji predmeti po mnenju dijakov so matematika, biologija, angleščina in zgodovina. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali kupijo na šoli v septembru na sejmu rabljenih učbenikov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Možnost izmenjave, povezave med dijaki, dobro vzdušje in spoštljivi profesorji so po mnenju anketiranih dijakov le nekatere od pozitivnih stvari na Gimnaziji Poljane. Pravijo, da se na šoli počutijo sproščeno, sprejeto in varno. Temeljna značilnost šole je dobro vzdušje, kljub temu, da je po mnenju dijakov šola bolj zahtevna jim hkrati ponuja veliko znanja. Ko smo jih povprašali kaj bi na šoli izboljšali, so nam povedali, da bi teste razporedili čez celo leto, zmanjšali obseg šolskih ur in imeli več medpredmetnega sodelovanja. Imajo dopoldanski urnik, po njihovem mnenju je v šoli največji poudarek na matematiki in jezikih. Zaradi bolj zahtevne snovi in veliko potrebnega časa za vaje imajo anketirani dijaki največji izziv ravno pri matematiki. Pred testi se učijo od tri do pet dni iz zapiskov in knjig. Dijaki se lahko na šoli udeležijo številnih krožkov, kot so dramski, geografski, slikovno snovanje.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki so se za šolo odločili zaradi pozitivnega mnenja starejših generacij in velike izbire jezikov. Šola je zahtevna, zato bodočim dijakom svetujejo, da naj se učijo sproti, saj je dela veliko. Šola te zelo dobro pripravi na maturo. Med pozitivnimi stvari so navedli bogato založeno knjižnico, dobro lokacijo šole, ekskurzije, dolg glavni odmor in napovedano spraševanje. Želeli bi si izboljšati sistem prehrane. Med dobro opremljenimi prostori so izpostavili računalniško učilnico in laboratorij za kemijo in fiziko. Najtežji predmeti po mnenju dijakov so matematika, biologija, angleščina in zgodovina. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali kupijo na šoli v septembru na sejmu rabljenih učbenikov. Učijo se iz knjig in zapiskov, od starejših dijakov dobijo tudi stare teste. Za domače naloge porabijo od pol ure pa do dveh ur dnevno. V povprečju se pred ocenjevanjem učijo do tri dni prej, in sicer tako da ponovijo domače naloge, rešujejo stare teste, preberejo snov iz učbenika in zvezka.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Gimnazija Poljane po mnenju anketiranih dijakov slovi po dobrem vzdušju, spoštljivih profesorjev, izmenjavah in povezavah med dijaki. Na šoli se počutijo sproščeno, sprejeto in varno, šola pa se jim zdi ena bolj zahtevnih, ki pa jim hkrati ponuja veliko znanja. Ko smo jih povprašali kaj bi na šoli izboljšali, so nam povedali, da bi teste razporedili čez celo leto, zmanjšali obseg šolskih ur in imeli več medpredmetnega sodelovanja. Urnik je dopoldanski, poudarek pa je na jezikih in matematiki. S slednjo imajo dijaki izzive, saj se jim zdi snov bolj zahtevna, zanjo pa porabijo veliko časa za vaje. Pred testi se učijo od tri do pet dni iz zapiskov in knjig, za sprotno učenje pa dijaki nimajo časa. Šola organizira tudi številne krožke, kot so dramski, geografski, slikovno snovanje itd.

Gimnazija Poljane: “Dijaki lahko izbirajo med šestimi tujimi (angleščina, nemščina, španščina, francoščina, italijanščina in ruščina). V klasični gimnaziji se dijaki obvezno uče še latinščine. Prav naš program klasične gimnazije trenutno omogoča največjo izbirnost predmetov znotraj gimnazijskega programa. Šolo odlikujejo tudi nadpovprečni učni uspehi ter odlični rezultati dijakov pri maturi in na tekmovanjih iz znanja različnih predmetov.

Naši cilji so visoka kakovost znanja, spoštljivi medsebojni odnosi in vsem prijazna šola. Želimo, da učitelji ne le učijo, temveč s svojim delom v razredu in pristopom k delu tudi vzgajajo.

V zadnjih letih veliko sredstev vlagamo tudi v obnovo šole, torej v izboljšanje materialnih pogojev dela in počutja dijakov in delavcev šole. V kleti šole smo tako uredili sodobno kuhinjo, zgradili šolsko dvorano, prenovili vse sanitarije. Posebej smo ponosni, da imamo številne dobro opremljene specializirane učilnice, vsi naravoslovni predmeti pa imajo celo po dve sodobno opremljene specializirane učilnice.”

Vir: Spletna stran šole


Število točk, potrebnih za vpis

2011/12

  • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 163

2012/13

  • program Gimnazija: točke iz ocen 166, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 157
  • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 163

2013/14

  • program Gimnazija: točke iz ocen 164, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 106
  • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 161

2014/15

  • program Gimnazija: točke iz ocen 156
  • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 156, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 139

2017/18

  • program Gimnazija: točke iz ocen 160, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 117
  • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 150, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 147

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PUSTITE KOMENTAR