Domov Gimnazija Ormož

Gimnazija Ormož

Čeprav je Gimnazija Ormož še mlada, se je že uveljavila, živi z okoljem in zanj. Ponuja gimnazijski program in program predšolske vzgoje.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Hardek 5a, 2270 Ormož, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Vesna Tomše
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: torek in sreda od 8.00 do 14.30, četrtek od 12.00 do 14.00, petek pa od 8.00 do 12.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 02/740 01 47, svetovalna služba: 031 721 025
Spletna stran: http://www.gimnazija-ormoz.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Šola je majhna, zato dijake, učitelje in starše povezujejo topli in neposredni odnosi. Dijaki se pri nas ne počutijo kot številke. Zaradi majhnosti in pristnosti so tesno povezani tudi z lokalno družbeno skupnostjo. Občina dijakom namenja občinske štipendije in 100 % subvencioniran prevoz. Malica je topla in okusna, dijaki pa se lahko sprostijo tudi v bazenu.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Nacionalne izmenjave (Ljubljana), Danska, Poljska, mednarodne izmenjave (Comenius)
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: za splošno maturo - biologija, kemija, informatika, zgodovina, geografija, psihologija, nemščina, angleščina - ponudbo prilagajajo željam dijakov
Šolski krožkiŠolski krožki: literarno-recitacijski krožek, multimedijski krožek, foto-video, dramski krožeka, rokometna ekipa, pevski zbor, šolski orkester, plesna skupina, logika s pripravo na tekmovanje, astronomski krožek, debatni krožek v angleščini, nemščini ali slovenščini, prostovoljno socialno delo, bralni klub, lutkarski krožek, memofriki (miselni talenti), šolski radio, novinarski krožek, športni krožek (strelski, badminton, odbojka itd.)
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: v evropska mesta in po Slovniji; v sklopu programa predšolske vzgoje so organizirani tudi strokovni ogledi mednarodnih in alternativnih vrtcev tudi po Evropi
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 151

Uspeh šole na maturi 2018/2019:


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Anketirance sta povezanost in sproščenost dijakov že na informativnih dnevih prepričala k vpisu. Dijaki na šoli so v pristnih odnosih s profesorji, s katerimi se je vedno možno dogovoriti ter se jim individualno posvetijo, ko potrebujejo pomoč. Kot pozitivne lastnosti šole so izpostavili možnost občinskih štipendij, šolski bazen, obiskovanje raznovrstnih ekskurzij in tesno povezanost med dijaki, po drugi strani pa si želijo boljši razpored predmetov na urniku in testov. Pouk poteka dopoldne, večinoma do 14.00. Poudarka so deležni predvsem maturitetni predmeti, med njimi je najtežja matematika. Z učenjem pričnejo med tremi in petimi dnevi pred preizkusi znanj. Učijo se iz lastnih zapiskov, z reševanjem starih testov, ustno s sošolci, preko interneta in iz učbenikov. Pogrešajo sejem rabljenih učbenikov, kjer bi literaturo lahko kupili ceneje. Šola dijakom ponuja pester nabor obšolskih dejavnosti, od astronomskega, novinarskega, multimedijskega, debatnega, dramskega krožka, foto in video, pa vse do bralnega kluba, memofrikov (miselni atleti), orkestra, pevskega zbora, socialnega dela in šolskega radia.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Povezanost dijakov in njihova sproščenost so že na informativnem dnevu prepričali dijake k vpisu. Vrstnikom bi šolo priporočili, saj imajo dobre odnose s profesorji, s katerimi se lahko vedno vse dogovorijo. Ti se dijakom individualno posvetijo in po potrebi dodatno razložijo nerazumljive stvari. Kot prednosti šole so dijaki izpostavili tesno povezanost med dijaki, možnosti občinskih štipendij, obiskovanje raznovrstnih ekskurzij in tudi to, da imajo na šoli bazen. Želijo si boljši razpored testov in urnika. Pouk poteka v dopoldanskem času, navadno do 14.00 ure. Med predmeti je poudarek na maturitetnih predmetih, med katerimi se jim matematika zdi najtežja. Učbenike si dijaki lahko izposodijo iz šolskega učbeniškega sklada, čeprav si želijo, da bi na šoli organizirali tudi sejem rabljenih učbenikov. Z učenjem začnejo med tremi in petimi dnevi pred posameznim testom. Za učenje uporabljajo učbenike in lastne zapiske, rešujejo stare teste, poiščejo dodatne vire na internetu in se učijo ustno skupaj s sošolci. Dijaki lahko na šoli izbirajo med pestrim naborom obšolskih dejavnosti – astronomski krožek, bralni klub, debatni krožek, dramski krožek, foto-video krožek, multimedijski krožek, memofriki (miselni atleti), pevski zbor, orkester, prostovoljno socialno delo, šolski radio, novinarski krožek.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Pouk na Gimnaziji Ormož poteka dopoldne, najzgodnejša ura se začne 7.10. Dijakom je na šoli všeč, da je majhna, urejena in da vlada sproščeno vzdušje, da imajo sistem tutorstva in topel obrok. Želijo si boljše ogrevanje telovadnice in garderob. Šola slovi tudi po dobrih uspehih na tekmovanjih. Poudarek je na matematiki in angleščini, najtežja pa je poleg matematike zgodovina. Učbenike si izposojajo v učbeniškem skladu, učijo pa se tudi iz zapiskov in rešujejo stare teste, ki jih dobijo od starejših kolegov. Nekateri se učijo sproti, drugi le pred ocenjevanjem. Za posamezen test se učijo od tri dni do enega tedna, tudi ustno skupaj s sošolci. Šola ima dobro opremljeno računalniško učilnico in učilnico za praktični pouk, opremljeni pa so tudi z interaktivnimi tablami.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Med pozitivne stvari na Gimnaziji Ormož so anketirani dijaki našteli veliko druženja, lepo urejeno šolo, dostopnost profesorjev, sproščeno vzdušje in kvaliteten pouk. Pohvalili so tudi odnos profesorjev do dijakov, za katerega pravijo, da temelji na medsebojnem spoštovanju in je pristen. Na šoli se počutijo sprejeto in prijetno, izbrali so si jo zaradi bližine doma, veliko poznanstev in pozitivnih izkušenj starejših dijakov. Po njihovem mnenju je v šoli večji poudarek na maturitetnih predmetih, v največji izziv pa jim je fizika zaradi njim nezanimive snovi. Učbenike si lahko dijaki sposodijo v učbeniškem skladu, pri učenju pa kombinirajo knjige z zapiski. Rabljeno gradivo se lahko dobi pri starejših dijakih. Poskušajo se učiti sproti, če le imajo čas, drugače pa samo takrat, ko je to potrebno. Vsak dan za domače naloge porabijo manj kot eno uro, pred posameznimi testi pa se v povprečju učijo od tri do štiri dni.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijakom je na šoli všeč, da je majhna, urejena in da vlada sproščeno vzdušje, da imajo sistem tutorstva in topel obrok. Želijo si boljše ogrevanje telovadnice in garderob. Šola slovi tudi po dobrih uspehih na tekmovanjih. Pouk je dopoldanski, najzgodnejša ura se začne ob 7.10. Poudarek je na matematiki in angleščini, najtežja pa sta matematika in zgodovina. Učbenike si izposojajo v učbeniškem skladu, učijo pa se tudi iz zapiskov in rešujejo stare teste, ki jih dobijo od starejših kolegov. Nekateri se učijo sproti, drugi le pred ocenjevanjem. Za posamezen test se učijo od tri dni do enega tedna, učijo se tudi skupaj s sošolci. Šola ima dobro opremljeno računalniško učilnico in učilnico za praktični pouk, učilnice pa so opremljene tudi z interaktivnimi tablami.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki Gimnazije Ormož so napisali, da vsak dan porabijo za domače naloge manj kot eno uro, pred posameznimi testi pa se v povprečju učijo od tri do štiri dni. Poskušajo se učiti sproti, drugače pa samo takrat, ko je to potrebno. Učbenike si lahko dijaki sposodijo v učbeniškem skladu, pri učenju pa kombinirajo knjige z zapiski. Rabljeno gradivo se lahko dobi pri starejših dijakih. Po njihovem mnenju je v šoli večji poudarek na maturitetnih predmetih, v največji izziv pa jim je fizika zaradi njim nezanimive snovi. Dijaki so pohvalili odnos profesorjev do dijakov, za katerega pravijo, da temelji na medsebojnem spoštovanju in je pristen, izboljšali bi razporeditev testov, želijo pa si več možnosti mednarodnega povezovanja. Na šoli se počutijo sprejeto in prijetno, izbrali so si jo zaradi bližine doma, veliko poznanstev in pozitivnih izkušenj starejših dijakov. Za pozitivno pa so našteli še veliko druženja, lepo urejeno šolo, dostopnost profesorjev, sproščeno vzdušje in kvaliteten pouk.

Na spletni strani šole o Gimnaziji Ormož pravijo:

“Gimnazija Ormož je ena izmed najmlajših gimnazij v Sloveniji in izvaja program splošne smeri, ki se zaključi z maturo. Tako se lahko po uspešno opravljeni maturi vpišete na katerikoli strokovni višješolski, visokošolski ali univerzitetni študij v Sloveniji.”

“Avtobusni in železniški prevozi so urejeni, saj se večina dijakov vozi iz bližnje ali celo daljne okolice. Ves pouk poteka izključno v dopoldanskem času, večina dejavnosti se tako odvija med 8. in 14. uro. Na izbiro imate anlgeščino ali nemščino kot prvi tuji jezik oz. drugi tuji jezik. Poleg že naštetih jezikov gimnazija dijakom omogoča tudi učenje latinščine in francoščine (fakultativni pouk – če je interes).”

PUSTITE KOMENTAR