Gimnazija Ormož

Gimnazija Ormož

Čeprav je Gimnazija Ormož še mlada, se je že uveljavila, živi z okoljem in zanj. Ponuja gimnazijski program in program predšolske vzgoje.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Hardek 5a, 2270 Ormož, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Vesna Tomše
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: torek in sreda od 8.00 do 14.30, četrtek od 12.00 do 14.00, petek pa od 8.00 do 12.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 02/740 01 47, svetovalna služba: 031 721 025
Spletna stran: http://www.gimnazija-ormoz.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Bolj odgovorni smo bolj zadovoljni! Želijo biti šola za življenje, zato pri srednješolcih razvijajo znanja, veščine in zmožnosti za prihodnost, to pa mora izvirati iz znanja, strokovnosti, vseživljenjskega učenja, odgovornosti, kvalitetnega medosebnega sodelovanja in zaupanja, v skrbi za pozitivno učno klimo pa bodo ob ozaveščanju omenjenih vrednot v tem smislu zagotavljali varnost v šolskem okolju. V šolskem letu 2016/17 so kot prednostno alogo izbrali povečanje odgovornosti za kvalitetno opravljeno delo, vključuje pa dijake, profesorje in starše. Odgovornosti se učimo vse življenje, jo privzgajamo, jo pričakujemo in si je želimo. Da bi jo znali ustrezno izkazati in regulirati, se bomo skupaj in vzajemno trudili zanjo in ustvarjali dober zgled, saj je ta najpomembnejši in prekaša vse besede.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, ruščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Gimnazija Vič in Škofijska gimnazija Ljubljana
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: za splošno maturo - biologija, kemija, informatika, zgodovina, geografija, psihologija in izbirni moduli v programu Predšolske vzgoje - ponudbo prilagajajo željam dijakov
Šolski krožkiŠolski krožki: literarno-recitacijski krožek, multimedijski krožek, foto-video, dramsko-filmska skupina, radijska ekipa, rokomet, šolske športne lige, šola odbojke, pevski zbor, šolski orkester, plesna dejavnost, logika, astronomija, kemijski, debata v angleščini in slovenščini, šahovski krožek, fakultativni pouk francoščine, španščine, ruščine, prostovoljno socialno delo
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji (Pikin festival Velenje, Hermanov brlog v Celju, Slovenski šolski muzej, Cankarjeva hiša, Hiša otrok Montessori, Vzgojiteljada, Arnes, Prirodoslovni muzej, Institut Jožef Stefan, Prekmurje, Lendava), Balkanu, v dežele EU (Azurna obala, Provansa, Španija, Milano, Boromejski otoki)
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 140

Uspeh šole na maturi 2016/2017:
100 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Pouk na Gimnaziji Ormož poteka dopoldne, najzgodnejša ura se začne 7.10. Dijakom je na šoli všeč, da je majhna, urejena in da vlada sproščeno vzdušje, da imajo sistem tutorstva in topel obrok. Želijo si boljše ogrevanje telovadnice in garderob. Šola slovi tudi po dobrih uspehih na tekmovanjih. Poudarek je na matematiki in angleščini, najtežja pa je poleg matematike zgodovina. Učbenike si izposojajo v učbeniškem skladu, učijo pa se tudi iz zapiskov in rešujejo stare teste, ki jih dobijo od starejših kolegov. Nekateri se učijo sproti, drugi le pred ocenjevanjem. Za posamezen test se učijo od tri dni do enega tedna, tudi ustno skupaj s sošolci. Šola ima dobro opremljeno računalniško učilnico in učilnico za praktični pouk, opremljeni pa so tudi z interaktivnimi tablami.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Med pozitivne stvari na Gimnaziji Ormož so anketirani dijaki našteli veliko druženja, lepo urejeno šolo, dostopnost profesorjev, sproščeno vzdušje in kvaliteten pouk. Pohvalili so tudi odnos profesorjev do dijakov, za katerega pravijo, da temelji na medsebojnem spoštovanju in je pristen. Na šoli se počutijo sprejeto in prijetno, izbrali so si jo zaradi bližine doma, veliko poznanstev in pozitivnih izkušenj starejših dijakov. Po njihovem mnenju je v šoli večji poudarek na maturitetnih predmetih, v največji izziv pa jim je fizika zaradi njim nezanimive snovi. Učbenike si lahko dijaki sposodijo v učbeniškem skladu, pri učenju pa kombinirajo knjige z zapiski. Rabljeno gradivo se lahko dobi pri starejših dijakih. Poskušajo se učiti sproti, če le imajo čas, drugače pa samo takrat, ko je to potrebno. Vsak dan za domače naloge porabijo manj kot eno uro, pred posameznimi testi pa se v povprečju učijo od tri do štiri dni.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijakom je na šoli všeč, da je majhna, urejena in da vlada sproščeno vzdušje, da imajo sistem tutorstva in topel obrok. Želijo si boljše ogrevanje telovadnice in garderob. Šola slovi tudi po dobrih uspehih na tekmovanjih. Pouk je dopoldanski, najzgodnejša ura se začne ob 7.10. Poudarek je na matematiki in angleščini, najtežja pa sta matematika in zgodovina. Učbenike si izposojajo v učbeniškem skladu, učijo pa se tudi iz zapiskov in rešujejo stare teste, ki jih dobijo od starejših kolegov. Nekateri se učijo sproti, drugi le pred ocenjevanjem. Za posamezen test se učijo od tri dni do enega tedna, učijo se tudi skupaj s sošolci. Šola ima dobro opremljeno računalniško učilnico in učilnico za praktični pouk, učilnice pa so opremljene tudi z interaktivnimi tablami.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki Gimnazije Ormož so napisali, da vsak dan porabijo za domače naloge manj kot eno uro, pred posameznimi testi pa se v povprečju učijo od tri do štiri dni. Poskušajo se učiti sproti, drugače pa samo takrat, ko je to potrebno. Učbenike si lahko dijaki sposodijo v učbeniškem skladu, pri učenju pa kombinirajo knjige z zapiski. Rabljeno gradivo se lahko dobi pri starejših dijakih. Po njihovem mnenju je v šoli večji poudarek na maturitetnih predmetih, v največji izziv pa jim je fizika zaradi njim nezanimive snovi. Dijaki so pohvalili odnos profesorjev do dijakov, za katerega pravijo, da temelji na medsebojnem spoštovanju in je pristen, izboljšali bi razporeditev testov, želijo pa si več možnosti mednarodnega povezovanja. Na šoli se počutijo sprejeto in prijetno, izbrali so si jo zaradi bližine doma, veliko poznanstev in pozitivnih izkušenj starejših dijakov. Za pozitivno pa so našteli še veliko druženja, lepo urejeno šolo, dostopnost profesorjev, sproščeno vzdušje in kvaliteten pouk.

Na spletni strani šole o Gimnaziji Ormož pravijo:

“Gimnazija Ormož je ena izmed najmlajših gimnazij v Sloveniji in izvaja program splošne smeri, ki se zaključi z maturo. Tako se lahko po uspešno opravljeni maturi vpišete na katerikoli strokovni višješolski, visokošolski ali univerzitetni študij v Sloveniji.”

“Avtobusni in železniški prevozi so urejeni, saj se večina dijakov vozi iz bližnje ali celo daljne okolice. Ves pouk poteka izključno v dopoldanskem času, večina dejavnosti se tako odvija med 8. in 14. uro. Na izbiro imate anlgeščino ali nemščino kot prvi tuji jezik oz. drugi tuji jezik. Poleg že naštetih jezikov gimnazija dijakom omogoča tudi učenje latinščine in francoščine (fakultativni pouk – če je interes).”

PUSTITE KOMENTARInline
Inline