Gimnazija Novo mesto

Gimnazija Novo mesto

Gimnazija Novo mesto, sodobna šola zadovoljnih in ustvarjalnih ljudi, ki ponuja program splošne gimnazije, klasične gimnazije, maturitetni tečaj in športni oddelek.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 9 Seidlova cesta, Novo mesto 8000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Anica Kastelec, Petra Škof
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 07/371 85 00, svetovalna služba: 051 670 214 (ga. Kastelec), 041 739 373 (ga. Škof)
Spletna stran: http://www.gimnm.org/domov/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Ne
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: 1
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, latinščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: V Sloveniji so organizirane izmenjave v Škofjo Loko in Maribor, Izven meja pa v Trst, Beograd, Sarajevo, Banja Luko, Avstrijo, Francijo in Španijo.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: dijaki si lahko v 2. letniku glede na interese izberejo module in imajo v okviru 3 nerazporejenih ur tedensko dodatne izbirne predmete iz predmetnika
Šolski krožkiŠolski krožki: Dijaki lahko izbirate med več ko 50 različnimi dejavnostmi s področja naravoslovja, tujih jezikov, kulture, športa, umetnosti, npr.: podjetniški, likovni, pevski zbor, gledališka popotovanja, gledališka skupina Goga, filmski abonma, debatni klub, interakt klub, spoznavanje poklicev, prostovoljno delo, lego roboti ...
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Dalmacija, Zagreb, Provansa, Nizozemska, Budimpešta, Praga, London, München
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 670

Uspeh šole na maturi 2016/2017:
96,3 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dolgoletna tradicija in priporočila dijakov, so prepričala anketirane k vpisu na Gimnazijo Novo mesto. Največji poudarek je na naravoslovnih predmetih na matematiki in slovenščini, za najtežje veljajo jeziki. Učbenike si izposodijo v učbeniškem skladu, nekateri si jih kupijo od starejših kolegov. Učijo se iz zapiskov in knjig, odvisno od predmeta. Večinoma se učijo pred testi in spraševanje, začnejo pa se učiti tri do pet dni pred preverjanjem. Za domačo nalogo potrebujejo do pol ali do ene ure dnevno. Bodočim dijakom svetujejo, da si postavljajo izzive in se veliko pogovarjajo, saj se lahko od drugih veliko naučijo. Med pozitivnimi stvarmi so zapisali dobre odnose med dijaki in profesorji, dobro opremljena šola in ekskurzije (Dalmacija, Zagreb, Provansa, Berlin, London, Budimpešta, Pariz, Nizozemska, Nemčija), želeli pa bi izboljšati izbiro pri šolski malici.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Gimnazijci lahko svoj prosti čas izkoristijo za obisk krožkov na šoli, kot so podjetniški, likovni, debatni klub … Udeležijo se lahko tudi ekskurzij, ki jih organizira šola. Do zdaj so dijaki obiskali Sarajevo, Nizozemsko, Padovo, Prago, London … V anketah so nam povedali, da za učenje pred testi porabijo od tri do pet dni, za domače naloge pa dnevno približno eno uro. Učijo se iz knjig, ki jih lahko dobijo v knjižnici ali na sejmu ter iz zapiskov. Rabljeno gradivo je sicer na voljo tudi pri starejših dijakih. Ali se učijo sproti ali kampanjsko je odvisno od posameznega predmeta. Po mnenju dijakov sta na šoli dobro opremljena računalniška učilnica ter laboratorij za kemijo in fiziko. Med pozitivne stvari na šoli so med drugim našteli šolske omarice, odnose med dijaki, moderno opremo in prijeten urnik. Izboljšali bi delovni čas knjižnice, želeli pa bi si tudi daljši glavni odmor in večjo izbiro šolske malice. Največji poudarek po njihovem mnenju daje šola na maturitetne predmete.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Anketirani dijaki so se na gimnazijo vpisali zaradi priporočil bivših dijakov in dolgoletne tradicije šole. Bodočim dijakom svetujejo, da si postavljajo izzive in se veliko pogovarjajo, saj se lahko od drugih veliko naučijo. Med pozitivnimi stvarmi so zapisali dobre odnose med dijaki in profesorji, dobro opremljena šola in ekskurzije (Dalmacija, Zagreb, Provansa, Berlin, London, Budimpešta, Pariz, Nizozemska, Nemčija), želeli pa bi izboljšati izbiro pri šolski malici. Največji poudarek je na naravoslovnih predmetih, na matematiki in slovenščini, za najtežje veljajo jeziki. Učbenike si izposodijo v učbeniškem skladu, nekateri si jih kupijo od starejših kolegov. Učijo se iz zapiskov in knjig, odvisno od predmeta. Večinoma se učijo pred testi in spraševanjem, začnejo pa se učiti od tri do pet dni pred preverjanjem. Za domačo nalogo potrebujejo do pol ali do ene ure dnevno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani dijaki Gimnazije Novo mesto so napisali, da za učenje pred testi porabijo od tri do pet dni, za domače naloge pa dnevno približno eno uro. Učijo se iz knjig, ki jih lahko dobijo v knjižnici ali na sejmu ter iz zapiskov. Rabljeno gradivo je sicer na voljo tudi pri starejših dijakih. Ali se učijo sproti ali samo pred testi je odvisno od posameznega predmeta. Menijo, da je poudarek na maturitetnih predmetih, izpostavili pa so šolske omarice, odnose med dijaki, moderno opremo in prijeten urnik. Vseeno pa si želijo boljši delovni čas knjižnice, daljši glavni odmor, večjo izbiro šolske malice in večjo telovadnico. Šola jim ponuja koriščenje prostega časa na krožkih, kot so podjetniški, likovni, debatni klub itd., prav tako pa so zanimive ekskurzije v organizaciji šole. Do zdaj so dijaki obiskali Sarajevo, Nizozemsko, Padovo, Prago, London.

“Gimnazija Novo mesto ima kot ena najstarejših šol na Slovenskem bogato tradicijo splošnoizobraževalne ustanove, ki pripravlja srednješolce na nadaljnji študij.

Gimnazijski program v splošnih in športnem oddelku ter program klasične gimnazije, ki ju izvajamo na Gimnaziji Novo mesto, sta namenjena vsem, ki si želijo pridobiti uravnoteženo splošno izobrazbo, končati šolanje z maturo in nadaljevati šolanje na želeni fakulteti.

Skrb za kvaliteto vzgojnoizobraževalnega dela in za napredek vsakega posameznika, sledenje novostim in posodabljanje programov, pestra ponudba izvenšolskih dejavnosti ustvarjajo pogoje za dobre medsebojne odnose in uspešnost vseh dijakov.

Človečnost, strokovnost, odgovornost in sodelovanje so načela, na katerih gradimo ustvarjalno in prijazno okolje, ki posamezniku nudi možnosti za vsestranski osebnostni razvoj.”

Vir: Spletna stran šole


Število točk, potrebnih za vpis

2008/09

  • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 159

PUSTITE KOMENTARInline
Inline