Domov Gimnazija Nova Gorica

Gimnazija Nova Gorica

Gimnazija Nova Gorica – bogata tradicija spodbuja učitelje in dijake k prizadevanju za pridobitev kvalitetne splošne izobrazbe in ustvarjanju sodobne šole.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 9 Delpinova ulica, Nova Gorica 5000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Nadja Šuligoj Kunilo in Teja Puc
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected] in [email protected]
Telefon: tajništvo: 05/335 84 00, svetovalna služba: 05/335 84 13 (ga. Šuligoj Kunilo) in 05/335 84 24 (ga. Puc)
Spletna stran: http://www.gimng.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Gimnazija Nova Gorica je posebna, ker združuje splošne, športne in umetniške oddelke. Znanje dijaki pridobivajo v različnih medpredmetnih projektih. Razvijamo nov način izvajanja izbirnih predmetov v okviru medpredmetnega tematskega sklopa, kjer dijaki raziskujejo, krepijo kompleksne miselne procese, različne kompetence in se dotikajo različnih interesnih področij. Imamo največjo izbiro tujih jezikov: poleg angleščine še nemščino, španščino, italijanščino, francoščino in ruščino. Dijaki lahko izbirajo med številnimi izbirnimi predmeti. Imamo obnovljene in sodobno opremljene učilnice, najbolje založeno šolsko knjižnico, veliko gledališko dvorano, dobro opremljeno športno dvorano. V šolskem letu 2017/18 smo pridobili specialne učilnice za naravoslovje in atelje za strokovne predmete v likovnih oddelkih. Šola se lahko pohvala z največjim astronomskim observatorijem.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, španščina, italijanščina, francoščina, ruščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Dijaki hodijo na izmenjave v Moskvo (Rusija), Barcelono (Španija), Bordeaux (Francija); v šolskem letu 2016/17 tudi v Latvijo in Estonijo v okviru projekta Erasmus+. Prav tako v projektu Erasmus+ še v Nemčijo, Italijo in na Češko.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: V 2. in 3. letniku lahko dijaki izberejo tretji tuji jezik ali interdisciplinarni tematski sklop, v katerem v katerem se povezujejo vsaj 3 predmetna področja. V 4. letniku lahko izberejo predmete, iz katerih bodo opravljali maturo.
Šolski krožkiŠolski krožki: šolski orkester in šolski pevski zbor, prostovoljstvo, priprave na tekmovanja v znanju, sodelovanje v literarnem glasilu Iz sebe in tujejezičnem Mavrica, literarnem blogu na spletni strani šole, matematični krožek, literarni krožek, priprava na tekmovanje v odpiranju fizikalnega sefa ,laboratorijski biološki krožek, priprava fizikalnega sefa, astronomija, kemijski krožek, raziskovalna dejavnost, krožek radijskega govora, frankofonski krožek, knjižničarski krožek, likovni krožek, zgodovinski krožek, krožek improvizacije, gledališki klub, konverzacija z rojstnim govorcem angleščine …
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Ekskurzije po Sloveniji, zlasti na etnična obrobja: Koroška, Trst, Porabje. Ekskurzije v dežele tujih jezikov, ki se jih dijaki učijo: London, Madrid in Salamanca, po Trubarjevih poteh, Rim in Neapelj, Salzburg, Dunaj in Pariz.
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 648

Uspeh šole na maturi 2017/2018:
v šolskem letu 2016/17 povprečje točk 22,5

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Anketirani dijaki bi gimnazijo priporočili bodočim dijakom, ker se bodo veliko naučili in imajo na izbiro različne izven šolske dejavnosti. S profesorji imajo spoštljiv odnos in se zato tudi dobro počutijo. Urnik je dopoldanski, približno od 8. do 14. ure, le v končnem letniku je lahko še kakšna ura kasneje na urniku. Dijaki imajo na izbiro veliko tujih jezikov, saj je na njih tudi poudarek. Dijaki za domače naloge porabijo do pol ure dnevno, pred testi ali spraševanji pa se učijo do dva dni. Težji predmeti pa zahtevajo tudi en teden učenja. Pri tem delajo vaje iz učbenika, prebirajo učbenike in se učijo iz zvezkov. V anketah so pohvalili odnos med dijaki in profesorji, pestro izbiro jezikov in veliko ekskurzij ter dobro opremljeno telovadnico.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijaki Gimnazije Nova Gorica se na šoli prijetno počutijo in imajo prijazen in spoštljiv odnos s profesorji Šolo bi priporočili tudi drugim, saj se veliko naučijo in ker imajo veliko izbiro obšolskih dejavnosti. Urnik je dopoldanski, po navadi od 8. do 14. ure, v zadnjem letniku so nekateri predmeti na urniku pozneje. Poudarek je na jezikih, saj je ponujenih zelo veliko tujih jezikov. Dijaki za domače naloge porabijo do pol ure dnevno, učijo se do dva dni pred testom, za nekatere teste pa do enega tedna. Večinoma se učijo pred testom ali spraševanjem, in sicer tako, da delajo vaje iz učbenika, prebirajo učbenik in se učijo iz zvezkov. Zapisali so tudi, da imajo na šoli dobro opremljeno telovadnico, izpostavili pa so tudi interaktivne table. Pozitivno so ocenili odnos med dijaki in profesorji, izbiro jezikov in veliko ekskurzij.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Za svojo gimnazijo pravijo, da je ena boljših v Sloveniji, dijaku prijazna in se ponaša z odličnimi rezultati na tekmovanjih. Na šoli vladajo sproščeni odnosi, imajo bogato založeno knjižnico, veliko krožkov, možnost izmenjav, športne dneve, profesorji pa so razumevajoči in imajo pozitiven odnos do dijakov. Urnik je dopoldanski, v 4. letniku dokaj naporen. Po mnenju dijakov je poudarek na naravoslovnih predmetih in tujih jezikih, kar pa jih ne moti, saj jih ti predmeti tudi najbolj veselijo. Pred testi začnejo z učenjem od dva do pet dni prej, nekateri se učijo sproti, odvisno od časa, ki jim ostane. Na dan porabijo pol ure za domače naloge, učijo pa se iz zapiskov. Dodatno uporabljajo tudi učbenike. Šolo priporočajo vsem, ker je pouk kvaliteten, ponuja pa tudi izbirne dejavnosti, tekmovanja in ekskurzije.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki šolo priporočajo učencem, ker se bodo veliko naučili in bodo imeli veliko izbiro obšolskih dejavnosti. V šoli se prijetno počutijo, odnos s profesorji je prijazen in spoštljiv. Urnik je dopoldanski, po navadi od 8. pa do 14. ure, v zadnjem letniku so nekateri predmeti na urniku pozneje. Poudarek je na jezikih, saj so na voljo številni tuji jeziki. Dijaki za domače naloge porabijo do pol ure dnevno, učijo se do dva dni pred testom, za nekatere teste pa do enega tedna. Večinoma se učijo pred testom ali spraševanjem, in sicer tako, da delajo vaje iz učbenika, prebirajo učbenik in se učijo iz zvezkov. Menijo, da je v šoli dobro opremljena telovadnica, izpostavili pa so tudi interaktivne table. Pozitivno so ocenili odnos med dijaki in profesorji, izbiro jezikov in veliko ekskurzij.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Na Gimnaziji Nova Gorica je po mnenju dijakov poudarek na naravoslovnih predmetih in tujih jezikih, kar pa jih ne moti, saj jih ti predmeti tudi najbolj veselijo. Pouk poteka v dopoldanskih urah, urnik pa se zdi dijakom v 4. letniku dokaj naporen. Na dan porabijo pol ure za domače naloge, učijo pa se iz zapiskov. Dodatno uporabljajo tudi učbenike, nekateri dijaki se učijo sproti, kar pa je odvisno od časa, ki jim ostane. Pred testi začnejo z učenjem od dva do pet dni prej. O svoji šoli so dijaki napisali, da se ponaša z odličnimi rezultati na tekmovanjih, je dijaku prijazna in ena boljših v Sloveniji. Na šoli vladajo sproščeni odnosi, imajo bogato založeno knjižnico, veliko krožkov, možnost izmenjav, športne dneve, profesorji pa so razumevajoči in imajo pozitiven odnos do dijakov. Dijaki si želijo, da bi dobivali snov tudi v fizični obliki, ne samo po elektronski pošti, izboljšali pa bi opremljenost šole. Šolo priporočajo vsem, ker je pouk kvaliteten, ponuja pa tudi izbirne dejavnosti, tekmovanja in ekskurzije.

Gimnazija Nova Gorica v šolskem letu 2017/18 praznuje 70. obletnico uspešnega delovanja.

»Je urejena in uspešna šola, ki dijake vzgaja in izobražuje v odgovorne in ustvarjalne ljudi, pripravljene na nadaljnje izobraževanje,«

Vir: Spletna stran šole


Število točk, potrebnih za vpis

2011/12

  • program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen in športnega dosežka 156

2012/13

  • program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen in športnega dosežka 148, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 127
  • program Gimnazija: točke iz ocen 148, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 162
  • program Umetniška gimnazija, likovna smer: točke iz ocen 133

2017/18

• program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen in športnega dosežka 146, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 127
• program Gimnazija: točke iz ocen 124, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 162
• program Umetniška gimnazija, likovna smer: točke iz ocen 133

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PUSTITE KOMENTAR