Domov Gimnazija Murska Sobota

Gimnazija Murska Sobota

Gimnazija Murska Sobota stremi k temu, da mlade ljudi izobražuje, vzgaja in vabi, da se vzpenjajo po poteh raziskovanja neznanega, neodkritega.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 12 Šolsko naselje, Murska Sobota 9000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Brigita Hari
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: ponedeljek in petek od 7.00 do 14.00, ostale dni do 14.30, pogovorne ure pa vsak dan od 10.00 do 12.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 02/538 12 60, svetovalna služba: 02/538 12 71
Spletna stran: http://www.gim-ms.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Šola se prilagaja športnikom (možnost dopoldanskih treningov, individualnih učnih ur s profesorji, usklajevanje športnih obveznosti s poukom, aktivnost na dejavnostih kot so smučanje, potapljanje, taborjenje, obiski športnih prireditev oz. tekem, v okviru Fakultete za šport športno-vzgojno testiranje fizičnih spretnosti), številni zunanji izvajalci iz različnih področij (prehrana, spolnost, podjetnost), dopoldanski pouk za vse dijake, cela šolska ura, ki je namenjena malici, dobra opremljenost učilnic, aktivno vključevanje Dijaške skupnosti GMS v življenje in delo šole.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, španščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: ni možnosti
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Vsi predmeti na predmetniku so možni tudi kot izbirni predmeti.
Šolski krožkiŠolski krožki: V okviru Obveznih izbirnih vsebin imajo dijaki možnost različnihaktivnosti (tekmovanja iz vseh predmetnih področij, humanitarne akcije, pevski zbor, novinareki krožek in snemanje mesečnih video-oddaj, pohodništvo, Evropske statistične igre, knjižničarstvo, nemška debata, pridobitev nemške jezikovne diplome (mednarodno dokazilo o znanju nemškega jezika).
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji in Evropi
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 361
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: 98,5 %
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20: 70
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): vsi

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Za vpis na gimnazijo je anketirane prepričala preprostost in realna slika šole, ki so jo predstavili na informativnem dnevu, na voljo imajo veliko dodatnih aktivnosti, kot so ekskurzije, možnost nastopanja, literarni večeri, aktivna dijaška skupnost, po končani šoli pa imajo odprte različne poti. Če bi se ponovno odločali za vpis, bi se še enkrat vpisali, in to svetujejo tudi bodočim dijakom, saj je vzdušje na šoli sproščeno, k temu pripomore vsak posameznik. Svetujejo jim sprotno učenje, pogum in vztrajnost skozi vsak štiri leta. Profesorji imajo pozitiven odnos do dela, vsak lahko pristopi k njim na konzultacije in radi pomagajo, če vidijo, da se dijak trudi in želi nekaj doseči. Šola je barvita po različnosti oseb, ki tvorijo celoto. Dijaška skupnost skrbi za različne aktivnosti ter rešuje različne želje in potrebe dijakov. Večinoma je urnik dopoldanski, začnejo po njihovem mnenju zgoraj, ob 7.00, a zato traja le do 12.45 ali 13.35. Več teže je na maturitetnih predmetih, ki jim, vsaj nekaterim, delajo tudi težave pri učenju. Pri teh predmetih se skušajo učiti sproti, delajo domače naloge in povaljajo tekočo snov. Pred testi se učijo v povprečju okoli pet dni, s ponavljanjem snovi iz zvezkov, domačih nalog, vaj iz delovnih zvezkov ter nalog, ki jih najdejo na spletu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Vprašani dijaki se na šoli počutijo sproščeno, prijetno in domače, saj je šola majhna. Za profesorje pravijo, da so prijazni, nudijo pomoč, njihov odnos do dijakov je korekten in prijateljski. Glede zahtevnosti predmetov se mnenja dijakov razlikujejo, nekaterim sta težki slovenščina in zgodovina zaradi količine snovi, drugim matematika, zaradi zahtevne snovi in veliko vaj, spet drugim kemija. Domače naloge in težje predmete se učijo sproti, okoli uro na dan potrebujejo za to. Učenje pred testi je bolj strnjeno, za kar v povprečju porabijo tri dni. Dijaki se učijo iz zapiskov in učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali pa jih kupijo na sejmu rabljenih učbenikov. Za učenje jim pomagajo tudi stari testi, ponavljanje domačih nalog ter reševanje vaj na internetu. Kot pozitivno so dijaki izpostavili predvsem to, da je šola blizu njihovega doma in ima zanimiv program, všeč jim je okolica šole, stalne avtobusne povezave in dovzetnost profesorjev za ideje.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Vprašani dijaki štejejo kot pozitivno na šoli predvsem to da je blizu njihovega doma, priporočil starejših dijakov, ima zanimiv program, na informativnem dnevu pa je bila predstavitev zelo prepričljiva. Ozračje na šoli opisujejo, kot sproščeno, prijetno in domače. Za profesorje trdijo, da so prijazni, pripravljeni pomagat, njihov odnos do dijakov je profesionalen, korekten in tudi prijateljski. Dijakom so všeč okolica šole, dobra avtobusna povezava, poslušnost profesorjev za ideje, majhnost šole in ekskurzije. Pouk običajno poteka od 7.00 do 13.35. Glede zahtevnosti predmetov se mnenja dijakov razlikujejo, nekaterim sta težki slovenščina in zgodovina zaradi količine snovi, drugim matematika, nekaterih pa kemija. V povprečju se za teste učijo do tri dni. Dijaki se učijo iz zapiskov in učbenikov, slednje si lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali pa jih kupijo na sejmu rabljenih učbenikov. Pri učenju si pomagajo tudi z reševanjem starih testov, ponavljanjem domačih nalog, ter reševanjem vaj na internetu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Na Gimnaziji Murska Sobota imajo pouk dopoldne, od 7.00 naprej. Poudarek je na biologiji, matematiki, slovenščina in na prvem tujem jeziku, najtežji pa so tuji jeziki, biologija (veliko snovi), matematika in nekateri družboslovni predmeti, pri katerih je veliko snovi (npr. zgodovina). Dijaki gimnazijo priporočajo vrstnikom in jim svetujejo, da delajo sproti in jim bo veliko lažje. Na šoli se počutijo dobro in prijetno. Izpostavili so lepo urejeno zunanje igrišče, raznolike obšolske dejavnosti in ekskurzije (v različne evropske države in po Sloveniji), želijo pa si, da bi izboljšali malico, opremljenost telovadnice in povečali parkirišče. Učilnice so opremljene z interaktivnimi tablami. Anketirani dijaki se učijo iz zapiskov in učbenikov. Izposodijo si jih lahko v učbeniškem skladu ali pa jih kupijo na sejmu rabljenih učbenikov na začetku šolskega leta. Za domačo nalogo potrebujejo povprečno do pol ure dnevno. Pred ocenjevanjem se učijo do tri dni, sicer pa večinoma sproti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijake Gimnazije Murska Sobota smo povprašali o učnih navadah, na kar so nam odgovorili, da se poskušajo učiti sproti, a jim to velikokrat ne uspe zaradi pomanjkanja časa. V povprečju se učijo dva dni pred posameznimi testi. Pri učenju si pomagajo s knjigami in z zapiski, ki so na voljo tudi pri starejših dijakih. Šolo so anketirani dijaki opisali kot šolo, ki slovi po dobrem znanju naravoslovja in nemščine, med pozitivne stvari pa so našteli dobro dijaško skupnost, urnik, malico in skupne teste. Pohvalili so tudi opremljenost šolske kuhinje, laboratorija za kemijo in fiziko ter interaktivne table. Po njihovem mnenju je v šoli nekoliko večji poudarek na naravoslovnih predmetih. Prosti čas lahko namenijo obiskovanju krožkov, kot so novinarstvo, smučanje, hokej, rolanje in astronomija. Šola organizira tudi ekskurzije, kjer so dijaki do zdaj obiskali Rim, London, Pariz, Istro ...

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki gimnazijo priporočajo vrstnikom in jim svetujejo, da delajo sproti in jim bo veliko lažje. Na šoli se počutijo dobro in prijetno. Izpostavili so lepo urejeno zunanje igrišče, raznolike obšolske dejavnosti in ekskurzije (v različne evropske države in po Sloveniji), želijo pa si, da bi izboljšali malico, opremljenost telovadnice in povečali parkirišče. Učilnice so opremljene z interaktivnimi tablami. Pouk imajo dopoldne, prva ura se začne ob 7.00. Poudarek je na biologiji, matematiki, slovenščina in na prvem tujem jeziku, najtežji pa so tuji jeziki, biologija (veliko snovi), matematika in nekateri družboslovni predmeti, pri katerih je veliko snovi (npr. zgodovina). Učijo se iz zapiskov in učbenikov. Izposodijo si jih lahko v učbeniškem skladu ali pa jih kupijo na sejmu rabljenih učbenikov na začetku šolskega leta. Učijo se večinoma sproti, do tri dni pred testom. Za domačo nalogo potrebujejo povprečno do pol ure dnevno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Po mnenju dijakov Gimnazije Murska Sobota, je v šoli nekoliko večji poudarek na naravoslovnih predmetih, šola pa slovi po dobrem znanju naravoslovja in nemščine. Za pozitivno so našteli dobro dijaško skupnost, urnik, malico in skupne teste, želijo pa si prenovo telovadnice in izboljšane prostore. Dijaki se poskušajo učiti sproti, a jim to velikokrat ne uspe zaradi pomanjkanja časa. V povprečju se učijo dva dni pred posameznimi testi. Pri učenju si pomagajo s knjigami in z zapiski, ki so na voljo tudi pri starejših dijakih. Prosti čas lahko namenijo obiskovanju krožkov, kot so novinarstvo, smučanje, hokej, rolanje in astronomija. Šola organizira tudi ekskurzije, kjer so dijaki do zdaj obiskali Rim, London, Pariz, Istro ...

Gimnazija Murska Sobota piše: “Ves čas delovanja naša gimnazija stremi k temu, da mlade ljudi izobražuje, vzgaja in vabi, da se vzpenjajo po poteh raziskovanja neznanega, neodkritega. Skupaj se učimo, da je usvojeno znanje le prazna enciklopedija, če ga ne znamo sporočiti okolju. Gojimo dobre medsebojne odnose, visoko socialno in delovno kulturo, saj se zavedamo, da je bodočnost in razvoj naše civilizacije samo v razvijanju skladnosti razuma in čustvenih odzivov. Na naši šoli tekmujemo, se pogovarjamo, debatiramo, muziciramo, slikamo, računamo, eksperimentiramo, potujemo, spoznavamo svoje sosede, prepoznamo pomoči potrebne, načrtuje študijske in poklicne kariere. Spoštujemo vse, ki so se razkropili iz gnezda Gimnazije Murska Sobota in z njimi vidimo daleč in tja, kamor želimo priti: z znanjem do ljudi. “

Vir: Spletna stran šole


Število točk potrebnih za vpis

2016/17

  • program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 160.

2019/20

  • program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 168.

2020/21

  • program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 160.

PUSTITE KOMENTAR