Domov Gimnazija Moste

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste temelji na vrednotah: znanje, doslednost in prijaznost. Ponuja splošni gimnazijski program in maturitetni tečaj.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 49 Zaloška cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tanja Ivančič
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/547 41 00, svetovalna služba: 01/547 41 08
Spletna stran: http://www.gimoste.si/gim/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: dobro sodelovanje med dijaki in zaposlenimi na gimnaziji, v najsodobnejši opremi (laboratorij, telovadnica s tribunami, knjižnica, računalniške učilnice z najsodobnejšo opremo, velika jedilnica, terasa za druženje, dostopnost gibalno oviranim z dvigalom, klimatizirani prsotori ...), velika in pestra ponudba obšolskih dejavnosti
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, francoščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Španija
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: možnosti izbirnih predmetov v 2. in 3. letniku: umetnostna zgodovina, informatika, naravoslovje, psihologija, sociologija in filozofija; nato pa je še možnost izbire v okviru ITS: študij okolja, umetnost 20. stoletja, kognitivna znanost, Evropska unija in poslovna informatika; v 4. letniku poleg naštetih še: španščina, nemščina, italijanščina, francoščina, geografija, zgodovina, kemija, biologija in fizika, psihologija, sociologija, filozofija, umetnostna zgodovina in informatika
Šolski krožkiŠolski krožki: različni športni krožki, pevski zbor, fotografski krožek, filmski krožek, ekipa prve pomoči, debateni krožek, jahanje, ples, šola samoobrambe, šolsko glasilo, th.-raziskovalna skupina, dobrodelnost, atronomija, 3D-tiskalnik, kemijske dejavnosti, zgodovinsko-muzejska dejavnost
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: obvezne po Sloveniji in tujini (Celovec, Benetke); nadstandardne v tujino (Normandija, Francija, Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Italija-Rim)
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 430

Uspeh šole na maturi 2017/2018:
87,3 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki Gimnazije Moste so povedali, da je šola urejena, ima dobro lokacijo in sodobno opremljene prostore kot so računalniška učilnica, telovadnica, šolska jedilnica in kuhinja, učilnica za praktični pouk ter laboratorij za kemijo in fiziko. Med pozitivnimi elementi šole so navedli tudi prostore za preživljanje prostega časa ter možnosti izbire med večjim številom dejavnosti in krožkov (športni, pevski zbor, fotografski, filmski, ekipa prve pomoči, debatni, jahanje, ples, šola samoobrambe, glasilo, raziskovalna skupina, astronomija, 3d-tiskalnik …). Hkrati so profesorji do dijakov razumevajoči in vzpostavijo topel, a profesionalen odnos. Dijakom so pripravljeni pomagati, da pridobijo čim boljše ocene. Med težjimi predmeti so izpostavili matematiko, fiziko, zgodovino in geografijo. Večinoma se učijo sproti, za preverjanja znanj se dodatno pripravljajo približno en teden pred posameznim testom. Učijo se tako, da rešujejo stare teste, ponavljajo domače naloge, naredijo zapiske, ponavljajo snov s sošolci in preberejo učbenike, katere si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Za domače naloge namenijo med eno in dvema urama na dan. Dijaki želijo v prihodnosti opravljati različne poklice, kot so inženir medijske produkcije, dietetike, kineziolog, biolog, zdravnik.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Gimnazijce v Mostah je prepričal informativni dan in moderna opremljenost šole. Šolo priporočajo tistim, ki so se pripravljeni učiti. Šola je sproščena, pohvali se lahko tudi z različnimi popoldanskimi dejavnostmi. Dijaki so povedali, da so profesorji spoštljivi in korektni. Urejen imajo tudi dopolnilni pouk in različne dodatne dejavnosti (jahanje, potapljanje) in knjižnico. Urnik poteka dopoldne, do 14.35, saj imajo daljši odmor za malico. Poudarek je na maturitetnih predmetih. Gradivo si dijaki lahko izposodijo iz učbeniškega sklada, učijo se tudi iz zvezkov in učbenikov. Za domače naloge dnevno porabijo do pol ure, učijo pa se tri dni pred testom, tako da ponovijo domače naloge, stare teste, delajo vaje in poiščejo še kaj na internetu. Najbolj imajo opremljeno računalniško učilnico, jedilnico, telovadnico in laboratorij. Po gimnaziji se odločajo za študije, ki jih bodo pripeljali do različnih poklicev.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki so Gimnazijo Moste poimenovali kot šola z dušo, ki je zanimiva, vedno pripravljena poslušati in pomagati. Je lepo opremljena, ima telovadnico, dijaki pa so izpostavili še 45-minutni odmor za malico. Poudarek je na treh osnovnih maturitetnih predmetih, za težje so označili naravoslovne predmete. Dnevno jim vzamejo domače naloge od pol ure do dveh ur, dijaki pa se večinoma učijo sproti. Tako porabijo pred testi do en teden učenja. Pri učenju uporabljajo dijaki učbenike in svoje zvezke, naredijo si tudi zapiske. Pester je izbor krožkov (različni športi, debatni, muzejski, humanistični krožek itd.) ter šolske ekskurzije, dijaki pa se udeležujejo tudi mednarodnih izmenjav. Pravijo, da na tej šoli niso samo številke, da so profesorji prijazni in se zanimajo za dijake, zato jo priporočajo tudi drugim.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki bi šolo priporočili bodočim dijakom, opozarjajo pa, da se je treba učiti in delati sproti. Profesorji so prijazni, pripravljeni pomagati, odnos do dijakov je profesionalen. Dijake je k vpisu prepričala bližina šole in priporočila bivših dijakov. Na šoli so pohvalili dobro vzdušje, veliko izvenšolskih dejavnosti in dobro opremljenost. Izpostavili so dobro opremljeno telovadnico, računalniško učilnico, laboratorij in interaktivne table v učilnicah. Izboljšali pa bi malico. Pouk je dopoldanski, predura se začne ob 7.10. Poudarek je na matematiki, slovenščini in jezikih, med najtežjimi pa so kemija, fizika, matematika, slovenščina in zgodovina. Učijo se iz zapiskov in knjig, oboje dobijo tudi od bivših dijakov. Večinoma se učijo pred preverjanjem. Za posamezen test porabijo od dva do pet dni. Za domače naloge pa do pol ali ene ure na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Vprašani dijaki so napisali, da je Gimnazija Moste moderna šola, kjer je vsako leto nekaj novega. Profesorji so ustrežljivi in spodbudni, vendar za visoke ocene zahtevajo znanje. Poudarek je na splošnih predmetih za maturo, dijakom pa je v izziv matematika zaradi slabe osnove. Dijaki se na šoli počutijo odlično, pohvalili so ekskurzije (po celem svetu), interesne dejavnosti in krožke (filmski, kemijski, športni, muzejski, novinarski itd.), izboljšali pa bi prehrano. Imajo tudi možnost izmenjave in različne izbirne predmete. Pred testi se dijaki poglobljeno učijo v povprečju dva dni, vsak dan pa namenijo po pouku še pol ure za domače naloge. Večinoma se učijo le, ko je treba, pri tem pa si pomagajo z zapiski, učbenike si lahko kupijo na sejmu rabljenih učbenikov. Dijaki svojo šolo priporočajo, saj je urejena, na njej pa so dobri profesorji.

Na gimnaziji Moste so si za temeljne vrednote postavili znanje, razvoj dobrih odnosov, odgovornost in uspešnost, za kar si učitelji/ce in sodelavci prizadevajo s sodobnimi didaktičnimi metotami.

Med poukom spodbujajo dijake, da razvijajo svojo odgovornos in sposobnosti ter krepijo samozavest. Strmijo tudi k temu, da dijakom omogočajo ustvarjalno in spročeno okolje, ki jim omogoča celosten osebnostni razvoj. Na šoli dijakom omogočajo obiskovanje različnih obšolskih dejavnosti, obiskovanje  tekmovanj (Cankarjevo priznanje, tekmovanja iz zgodovine, tujih jezikov, matematike ter logike in tudi številna športna tekovanja).

Dijakom omogočijo tudi udeležbo na različnih taborih, ekskurzijah, projektnih dnevih in imajo organiziran tudi tutorski program.

vir spletna stran šole

KOMENTARJI

    • Živjo lidija! Točnih podatkov, kako uspešni so dijaki Gimnazije Moste na maturi nimamo (če želiš, se lahko pozanimamo na šoli), lahko pa ti povemo, da je matura bolj kot ne odvisna od tvojega učenja in dela v štirih letih. Kar pa tako in tako že veš 😉

    • Takole, smo povprašali na Gimnaziji Moste, kjer nam je prijazna ravnateljica posredovala podatke. V šolskem letu 2012/13 so bili četrtošolci 80,5 % uspešni, leto poprej pa so bili še malo boljši. Če pa imaš še kakšno vprašanje, pa smo ti na voljo.

PUSTITE KOMENTAR