Domov Gimnazija Moste

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste temelji na vrednotah: znanje, doslednost in prijaznost. Ponuja splošni gimnazijski program in maturitetni tečaj.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 49 Zaloška cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Alenka Maček
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/547 41 00, svetovalna služba: 01/547 41 08
Spletna stran: http://www.gimoste.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Prednost je v dobrem sodelovanju med dijaki in zaposlenimi na gimnaziji, v najsodobnejši opremi (laboratorij, telovadnica s tribunami, knjižnica, računalniške učilnice z najsodobnejšo opremo, velika jedilnica, terasa za druženje, dostopnost gibalno oviranim z dvigalom, klimatizirani prostori ...), velika in pestra ponudba obšolskih dejavnosti. So športnikom prijazna šola (ime je podelil Olimpijski komite Slovenije).
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, francoščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Španija, Portugalska, Poljska
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: V 2. letniku je ena nerazporejena ura namenjena matematiki, v 3. letniku pa dijaki izbirajo med različnimi interdisciplinarnimi tematskimi sklopi: evropske študije, kognitivna znanost, poslovna informatika, študij okolja, 20. stoletje. V 4. letniku dijaki izberejo dva predmeta izmed: drugi tuji jezik (francoščina, italijanščina, nemščina, španščina), biologija, fizika, kemija, informatika, geografija, zgodovina, psihologija, sociologija in umetnostna zgodovina.
Šolski krožkiŠolski krožki: Dijaki se lahko udeležujejo naslednjih krožkov: različni športni krožki, pevski zbor, fotografski krožek, filmski krožek, ekipa prve pomoči, debatni krožek, jahanje, ples, šola samoobrambe, šolsko glasilo, teh.-raziskovalna skupina, dobrodelnost, astronomija, 3D-tiskalnik, kemijske dejavnosti, zgodovinsko-muzejska dejavnost, literarni krožek.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Obvezne ekskurzije po Sloveniji in tujini (Celovec, Benetke); nadstandardne ekskurzije v tujino (Francija, Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Italija-Rim, Azurna obala).
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 530
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: 80 %
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20: 95
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): Vsi, ki so opravili maturo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Anketirani dijaki svojim naslednikom toplo priporočajo, da se vpišejo na Moste, saj je to »več kot gimnazija.« Opisujejo jo kot šolo, na kateri je ravno pravo razmerje med socialnim življenjem in učenjem. Učitelji se trudijo, da dijaki osvojijo učno snov in so korektni pri ocenjevanju. Predmetnik ima poudarek na matematiki, slovenščini in angleščini. Med zahtevnejše predmete štejejo matematiko, ker je veliko zahtevane snovi in težjih testov ter zgodovino, fiziko in španščino. Pred ocenjevanjem se učijo v povprečju do enega tedna, odvisno od zahtevnosti predmeta, sproti pa naredijo domače naloge, kar v povprečju opravijo v eni uri. Literaturo si izposodijo v učbeniškem skladu ali od starejših vrstnikov. Med poukom delajo zapiske, iz katerih se največ učijo. Šola je urejena, dobro opremljeni laboratoriji in računalniške učilnice pa jim omogočajo kakovosten pouk. Dijaki so pohvalili teraso, kjer se lahko družijo z vrstniki, med odmori poslušajo glasbo ter dobro kuhinjo. Vprašani so izbrali gimnazijo zaradi različnih razlogov, nekateri so dobili pozitivno priporočilo prijateljev, izvedeli dobro mnenje o profesorjih, drugi zaradi sodobno urejene notranjosti šole ali bližine njihovega doma. Bodočim dijakom predlagajo, da se vpišejo glede na lastne želje, ne glede na to kam se bodo vpisali njihovi prijatelji ter sodelujejo pri pouku in se sproti učijo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Anketirani dijaki na Gimnaziji Moste pravijo, da so šolo izbrali zaradi dopoldanskega urnika, široke izbire krožkov in urejenosti stavbe. Tudi odnos med profesorji in dijaki je spoštljiv in prijazen. Profesorji so se pripravljeni prilagajati dijakom, drugi sicer nekoliko manj, a so vedno razumevajoči. Poudarek je na matematiki, slovenščini in angleščini. Največ izzivov predstavlja dijakom matematika, ker je toliko snovi in je treba narediti veliko vaj, da utrdiš snov, ter slovenščina, ker obsega veliko besedil, ki jih je treba obdelati. Dijaki se učijo iz učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali od starejših dijakov; ti jim predajo tudi stare teste in zapiske. Pred testi ponavljajo še vaje iz delovnih zvezkov ter se učijo iz svojih zvezkov. Nekaj jih je navedlo, da se radi učijo tudi s sošolci. Urnik se običajno začne ob 8. uri, predura je že ob 7.10. V šoli ostanejo običajno do 14.35. Ker je šola »več kot gimnazija«, kot pravijo anketirani, in je vzdušje odlično, bi jo priporočili tudi naslednjim generacijam, katerim svetujejo, da poslušajo in si sproti zapisujejo povedano pri pouku, saj se bodo tako lažje učili.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki Gimnazije Moste so povedali, da je šola urejena, ima dobro lokacijo in sodobno opremljene prostore kot so računalniška učilnica, telovadnica, šolska jedilnica in kuhinja, učilnica za praktični pouk ter laboratorij za kemijo in fiziko. Med pozitivnimi elementi šole so navedli tudi prostore za preživljanje prostega časa ter možnosti izbire med večjim številom dejavnosti in krožkov (športni, pevski zbor, fotografski, filmski, ekipa prve pomoči, debatni, jahanje, ples, šola samoobrambe, glasilo, raziskovalna skupina, astronomija, 3d-tiskalnik …). Hkrati so profesorji do dijakov razumevajoči in vzpostavijo topel, a profesionalen odnos. Dijakom so pripravljeni pomagati, da pridobijo čim boljše ocene. Med težjimi predmeti so izpostavili matematiko, fiziko, zgodovino in geografijo. Večinoma se učijo sproti, za preverjanja znanj se dodatno pripravljajo približno en teden pred posameznim testom. Učijo se tako, da rešujejo stare teste, ponavljajo domače naloge, naredijo zapiske, ponavljajo snov s sošolci in preberejo učbenike, katere si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Za domače naloge namenijo med eno in dvema urama na dan. Dijaki želijo v prihodnosti opravljati različne poklice, kot so inženir medijske produkcije, dietetike, kineziolog, biolog, zdravnik.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Gimnazijce v Mostah je prepričal informativni dan in moderna opremljenost šole. Šolo priporočajo tistim, ki so se pripravljeni učiti. Šola je sproščena, pohvali se lahko tudi z različnimi popoldanskimi dejavnostmi. Dijaki so povedali, da so profesorji spoštljivi in korektni. Urejen imajo tudi dopolnilni pouk in različne dodatne dejavnosti (jahanje, potapljanje) in knjižnico. Urnik poteka dopoldne, do 14.35, saj imajo daljši odmor za malico. Poudarek je na maturitetnih predmetih. Gradivo si dijaki lahko izposodijo iz učbeniškega sklada, učijo se tudi iz zvezkov in učbenikov. Za domače naloge dnevno porabijo do pol ure, učijo pa se tri dni pred testom, tako da ponovijo domače naloge, stare teste, delajo vaje in poiščejo še kaj na internetu. Najbolj imajo opremljeno računalniško učilnico, jedilnico, telovadnico in laboratorij. Po gimnaziji se odločajo za študije, ki jih bodo pripeljali do različnih poklicev.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki so Gimnazijo Moste poimenovali kot šola z dušo, ki je zanimiva, vedno pripravljena poslušati in pomagati. Je lepo opremljena, ima telovadnico, dijaki pa so izpostavili še 45-minutni odmor za malico. Poudarek je na treh osnovnih maturitetnih predmetih, za težje so označili naravoslovne predmete. Dnevno jim vzamejo domače naloge od pol ure do dveh ur, dijaki pa se večinoma učijo sproti. Tako porabijo pred testi do en teden učenja. Pri učenju uporabljajo dijaki učbenike in svoje zvezke, naredijo si tudi zapiske. Pester je izbor krožkov (različni športi, debatni, muzejski, humanistični krožek itd.) ter šolske ekskurzije, dijaki pa se udeležujejo tudi mednarodnih izmenjav. Pravijo, da na tej šoli niso samo številke, da so profesorji prijazni in se zanimajo za dijake, zato jo priporočajo tudi drugim.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki bi šolo priporočili bodočim dijakom, opozarjajo pa, da se je treba učiti in delati sproti. Profesorji so prijazni, pripravljeni pomagati, odnos do dijakov je profesionalen. Dijake je k vpisu prepričala bližina šole in priporočila bivših dijakov. Na šoli so pohvalili dobro vzdušje, veliko izvenšolskih dejavnosti in dobro opremljenost. Izpostavili so dobro opremljeno telovadnico, računalniško učilnico, laboratorij in interaktivne table v učilnicah. Izboljšali pa bi malico. Pouk je dopoldanski, predura se začne ob 7.10. Poudarek je na matematiki, slovenščini in jezikih, med najtežjimi pa so kemija, fizika, matematika, slovenščina in zgodovina. Učijo se iz zapiskov in knjig, oboje dobijo tudi od bivših dijakov. Večinoma se učijo pred preverjanjem. Za posamezen test porabijo od dva do pet dni. Za domače naloge pa do pol ali ene ure na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Vprašani dijaki so napisali, da je Gimnazija Moste moderna šola, kjer je vsako leto nekaj novega. Profesorji so ustrežljivi in spodbudni, vendar za visoke ocene zahtevajo znanje. Poudarek je na splošnih predmetih za maturo, dijakom pa je v izziv matematika zaradi slabe osnove. Dijaki se na šoli počutijo odlično, pohvalili so ekskurzije (po celem svetu), interesne dejavnosti in krožke (filmski, kemijski, športni, muzejski, novinarski itd.), izboljšali pa bi prehrano. Imajo tudi možnost izmenjave in različne izbirne predmete. Pred testi se dijaki poglobljeno učijo v povprečju dva dni, vsak dan pa namenijo po pouku še pol ure za domače naloge. Večinoma se učijo le, ko je treba, pri tem pa si pomagajo z zapiski, učbenike si lahko kupijo na sejmu rabljenih učbenikov. Dijaki svojo šolo priporočajo, saj je urejena, na njej pa so dobri profesorji.

Temeljne vrednote Gimnazije Moste so znanje, razvijanje dobrih medsebojnih odnosov, odgovornost in uspešnost, zato si učitelji, učiteljice in drugi sodelavci šole načrtno prizadevamo s sodobnimi didaktičnimi metodami doseči kakovostno znanje dijakov in razvijati dobre medsebojne odnose med vsemi udeleženci. Pouk na šoli organiziramo tako, da dijaki razvijajo svoje sposobnosti, odgovornost in krepijo svojo samozavest. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem ustvarjamo delovno, ustvarjalno in sproščeno okolje, ki omogoča dijakom razvoj v celovito osebnost, pripravljeno na izzive v prihodnosti.

NEKAJ PODATKOV O ŠOLI

Gimnazija Moste temelji na več kot stoletni tradiciji. Smo srednje velika šola (približno 500 dijakov in 40 učiteljev), ki izvaja splošni gimnazijski program.

V prvem letniku lahko dijaki za drugi tuji jezik izbirajo med različnimi jeziki (nemščina, francoščina, italijanščina, španščina). Prvi tuji jezik je angleščina. Izbirni predmeti v drugem, tretjem in četrtem letniku (informatika, naravoslovje, sociologija, filozofija in umetnostna zgodovina)  so namenjeni pripravi na maturo.

Pouk, ki ga izvajamo v sodobno opremljenih učilnicah in laboratorijih, poteka samo dopoldne. Začne se ob 8.00 in večinoma traja do 14.35. Vmes je 45-minutni odmor, namenjen malici. V šolski kuhinji lahko dijaki izbirajo med hladno in toplo malico. V prijetnem okolju šolske restavracije imajo na voljo od šest do osem različnih menijev (mesni, vegetarijanski, prilagojen dijakom z alergijami …)

DEJAVNOSTI NA GIMNAZIJI MOSTE

Na Gimnaziji Moste se zavedamo, da je vsak dijak samostojna osebnost s svojimi lastnostmi, znanjem in značajem, zato se trudimo dijakom ponuditi čim več zanimivih dejavnosti, s katerimi jim omogočimo razvoj individualnih sposobnosti in interesov:

Raznovrstno ponudbo dejavnosti si lahko ogledati na spletni strani moste.si in na našem Facebooku.

TEKMOVANJA

Na šoli potekajo priprave na različna tekmovanja (tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, tekmovanje iz matematike in logike, tekmovanje iz zgodovine, tujih jezikov, različna športna tekmovanja …). Organiziramo državno tekmovanje iz kemijskih poskusov za osnovnošolce.

TABORI IN EKSKURZIJE

Za dijake četrtih letnikov organiziramo matematični tabor. Dijaki od prvega do tretjega letnika imajo obvezno enodnevno ekskurzijo po različnih slovenskih pokrajinah. Poleg tega organiziramo različne medpredmetne ekskurzije tako po Sloveniji (Sečoveljske soline, Murska Sobota …) kot v tujino (Francija, Španija, Nizozemska, Italija, Nemčija …).

SPOZNAVNI DAN ZA PRVE LETNIKE S SODELOVANJEM TUTORJEV

Za dijake prvih letnikov na začetku šolskega leta organiziramo spoznavni dan (izlet po slovenski obali), v katerega vključimo tutorje (dijake višjih letnikov), ki posredujejo prvošolcem informacije o življenju na šoli in strategije, kako se učiti, jih opozorijo, na kaj na bodo pozorni. Tutorji s svojim znanjem in izkušnjami pomagajo prvošolcem pri njihovih morebitnih težavah tudi med šolskim letom.

PROJEKTNI DNEVI

To so dnevi, namenjeni ustvarjalnim projektom s krovno temo, ki jih izvedemo v različnih oblikah med letom. Letos bomo raziskovali zeleno Ljubljano z očmi naravoslovca, jezikoslovca, družboslovca, merili s pametnimi telefoni, obiskali escape room in odkrivali detektivske spretnosti … Z različnimi dejavnostmi spodbujamo vedoželjnost, ustvarjalnost, inovativnost, izmenjujemo izkušnje in ozaveščamo dijake o pomenu varnega ravnanja s snovmi in o skrbi za okolje.

PROJEKTI

Sodelujemo v projektih ZDRAVA ŠOLA, BOTRSTVO, POZOR(NI) NA OKOLJE, PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA. Vključeni smo v mednarodni program MEPI in v projekte UNESCO šol.

NA GIMNAZIJI MOSTE JE OPAŽEN VSAK POSAMEZNIK, zato:

– šolsko delo prilagajamo obveznostim perspektivnih športnikov in umetnikov,

– pripravljamo individualiziran program za dijake s posebnimi potrebami,

– šibkejšim dijakom ponudimo dopolnilni pouk, nadarjenim pa dodatni pouk.

MOSTE.

VEČ KOT GIMNAZIJA!

Za vse tiste, ki želite biti pripravljeni na izzive v prihodnosti!

Oglasno sporočilo


Število točk, potrebnih za vpis

2020/21

  • program Gimnazija: točke iz ocen 127.

KOMENTARJI

    • Živjo lidija! Točnih podatkov, kako uspešni so dijaki Gimnazije Moste na maturi nimamo (če želiš, se lahko pozanimamo na šoli), lahko pa ti povemo, da je matura bolj kot ne odvisna od tvojega učenja in dela v štirih letih. Kar pa tako in tako že veš 😉

    • Takole, smo povprašali na Gimnaziji Moste, kjer nam je prijazna ravnateljica posredovala podatke. V šolskem letu 2012/13 so bili četrtošolci 80,5 % uspešni, leto poprej pa so bili še malo boljši. Če pa imaš še kakšno vprašanje, pa smo ti na voljo.

PUSTITE KOMENTAR