Domov Gimnazija Litija

Gimnazija Litija

Gimnazija Litija je manjše, prisrčno gimnazijsko središče. Gimnazija Litija je ravno prav velika, da je mlad človek med nami edinstvena oseba, ki ima možnost in priložnost, da se opremi z znanji in širino.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1c Bevkova ulica, Litija 1270, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tanja Boltin
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 12.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/890 04 50, svetovalna služba: 01/890 04 52
Spletna stran: http://www.gimnazija-litija.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Majhna šola, prijazna do dijakov. Dijaki niso le številke in kolektiv šole ima zelo oseben pristop do dijakov. Ponujajo individualno učno pomoč, posebna skrb za dijake športnike, uvajalno obdobje za dijake 1. letnikov, samo dva pisna preizkusa tedensko, napovedano spraševanje, pouk samo v dopoldanskem času, organizirana prehrana.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, španščina, ruščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: ne
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: V okviru interdisciplinarnih tematskih sklopov (ITS) imajo dijaki lahko izbirni predmet: španščina, ruščina, informatika, študij okolja ...
Šolski krožkiŠolski krožki: šolska liga v nogometu, šolska liga v odbojki, pevski zbor, debatni klub, astronomski krožek, prostovoljstvo ...
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Munchen, Firenze, Dunaj, Budimpešta, Trst, Provansa, Celje, Škofja Loka, Koper, Rim ...
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 169
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: 100 %
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20: 67
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): 67

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Pouk na gimnaziji se začne ob 8.00, traja do 13.25 ali 15.05. Osredotočenost je na maturitetnih predmetih pravijo dijaki, za težje predmete smatrajo slovenščino, kjer je veliko književnosti, matematiko zaradi zahtevne snovi, ter fiziko, kemijo in biologijo. Imajo napovedano spraševaje. Večina profesorjev je dostopnih, razumejo stiske dijake in radi pomagajo. Dijaki so med seboj tesno povezani, ker je šola majhna, zato je vzdušje tudi bolj sproščeno in domače. Želijo si, da bi bilo manj blok ur, ampak se zavedajo, da jih imajo zato, da se bodo pripravili na uspešno dokončanje mature. Pohvalili so malico in topel obrok, omarice za shranjevanje osebnih stvari, izposojo učbenikov in šolsko knjižnico. Oprema v računalniški učilnici, laboratorijih in v telovadnici je zadovoljiva. Večina se jih uči iz zapiskov, podrobnejšo razlago najdejo v učbenikih. Gradivo lahko dobijo tudi pri starejših dijakih. Predmete z večjim obsegom snovi, na primer matematiko, se učijo sproti, ostale lahko osvojijo, če se učijo le pred testi do enega tedna. Vprašani so se odločili za to gimnazijo, ker je v bližini njihovega doma, zaradi dobrih prometnih povezav in možnosti vpisa na fakulteto, ker imajo splošno maturo. V bodoče si želijo vprašani odpravljati poklic farmacevta, zdravnika, bornega posrednika, veterinarja in biologa.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Dijakom je šola všeč, ker se tekom šolanja dobro pripravijo na maturo in imajo zaradi tega dobre možnosti za vpis na želeno fakulteto. Bodočim dijakom bi šolo priporočili, ker je majhna in so zato odnosi s profesorji pristni, profesorji so pripravljeni prisluhniti izzivom dijakov in jim pomagati. Tudi dijaki dobro medsebojno sodelujejo, si pomagajo z menjavanjem zapiskov in se skupaj učijo. Dijaki se v povprečju učijo do tri dni pred testom. Kot metode učenja navajajo ponavljanje domačih nalog, ponovitev snovi iz svojih zapiskov ter učbenikov, katere si lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali pri starejših dijakih. Za domače naloge dijaki porabijo v povprečju od pol ure do ene ure dnevno. Priporočila starejših dijakov, bližina doma, dobro urejen prevoz, dobre malice in sproščeno vzdušje so razlogi, ki so sedanje dijake prepričali za vpis na to šolo. Kot pozitivne lastnostni šole naštevajo tudi napovedano spraševanje, strokovne ekskurzije, zdrava kosila, zimski vrt, veliko telovadnico ter velik nabor obšolskih dejavnosti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se z vpis na to šolo odločili zaradi bližine doma, dobro urejenega prevoza, priporočil starejših dijakov, dobre malice, ter sproščenega vzdušja. Ostalim bi šolo priporočili ker je majhna in so odnosi s profesorji in med dijaki zelo dobri. Všeč jim je tudi, ker se tekom šolanja dobro pripravijo na maturo in imajo zaradi tega dobre možnosti za vpis na željeno fakulteto. Profesorje opisujejo kot prijazne in pripravljene pomagati. Kot pozitivno naštevajo napovedano spraševanje, ekskurzije, kosila in malice, veliko telovadnico, sproščeno vzdušje, ter veliko dejavnosti. Dijaki se v povprečju učijo do tri dni pred testom, učijo se s ponavljanjem domačih nalog, s pomočjo starih testov, iz zapiskov, ter iz učbenikov. Učbenike si izposodijo v učbeniškem skladu ali pa pri starejših dijakih. Za domače naloge dijaki porabijo od pol ure do ene ure dnevno. V šoli se jim zdijo dobro opremljeni prostori jedilnica, telovadnica, laboratorij, ter zimski vrt.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Največji poudarek na Gimnaziji Litija je na naravoslovnih predmetih, najtežji pa se anketiranim dijakom zdijo zgodovina, nemščina, matematika, fizika, kemija in biologija, zaradi velike količine snovi. Šola omogoča veliko ekskurzij, imajo urejeno mesto za druženje, možnost učenja v knjižnici, dobro malico dvakrat dnevno in napovedane teste. Odnos med dijaki in profesorji je dober. Anketirani dijaki so se vpisali na šolo zaradi bližine ter pozitivnih mnenj starejših dijakov ter dobre prometne povezave. Želeli bi si, da bi med odmori lahko zapustili šolo in da bi imeli večjo jedilnico. Učbenike si izposojajo v učbeniškem sladu, sejma rabljenih knjig nimajo. Zapiske dobijo od starejših dijakov. Dnevno se učijo pol ure, pred testi od tri dni do enega tedna. Dijaki so pohvalili dobro opremljeno računalniško učilnico in laboratorij. Bodočim dijakom svetujejo vpis, ker je dobra naložba za prihodnost, profesorji te dobro pripravijo na maturo. Šola slovi po dosežkih na tekmovanjih, debatnih turnirjih in zlatih maturantih.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Anketirani dijaki Gimnazije Litija so se za vpis na to šolo odločili zaradi izobrazbe, ki jo potrebujejo na poti do želenega poklica, dobrega vzdušja in pozitivnih mnenj starejših dijakov. Vpis na njihovo šolo priporočajo vsem učencem, ki so pripravljeni trdo delati in se ob zasluženem delu tudi zabavati ter sprostiti. Dijaki pravijo, da njihova šola slovi po modernosti in dobri organizaciji. Pohvalili so tudi obšolske dejavnosti, dober odnos profesorjev, urejenost šole in učbeniški sklad. Po njihovem mnenju daje šola večji poudarek na maturitetne predmete. Učijo se predvsem iz knjig, pomagajo pa si tudi z zapiski. Učenje pred posameznimi testi jim vzame približno tri dni. Sproti se učijo le deloma, s ponavljanjem in delanjem domačih nalog, za katere dnevno porabijo v povprečju eno uro, sicer pa se učijo takrat, ko je to potrebno. Na šoli lahko obiskujejo številne krožke in se udeležijo organiziranih rednih ali izbirnih ekskurzij.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Anketirani dijaki so se vpisali na šolo zaradi bližine, pozitivnih mnenj starejših dijakov ter dobre prometne povezave. Največji poudarek je na naravoslovnih predmetih, najtežji pa se jim zdijo zgodovina, biologija, ker je velika količina snovi, nemščina, matematika, fizika in kemija. Šola omogoča veliko ekskurzij, imajo urejeno mesto za druženje, možnost učenja v knjižnici, dobro malico dvakrat dnevno in napovedane teste. Odnos med dijaki in profesorji je dober. Želijo si, da bi med odmori lahko zapustili šolo, povečali bi jedilnico. Učbenike si izposojajo v učbeniškem skladu, sejma rabljenih knjig nimajo. Zapiske dobijo od starejših dijakov. Dnevno se učijo pol ure, pred testi od tri dni do enega tedna. Dijaki so pohvalili dobro opremljeno računalniško učilnico in laboratorij. Bodočim dijakom svetujejo vpis, ker je dobra naložba za prihodnost, profesorji te dobro pripravijo na maturo. Šola slovi po dosežkih na tekmovanjih, debatnih turnirjih in zlatih maturantih.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani dijaki se učijo predvsem iz knjig, pomagajo pa si tudi z zapiski. Učenje pred posameznimi testi jim vzame približno tri dni, dnevno pa namenijo eno uro domačim nalogam. Sproti se učijo le deloma, večji poudarek pa je na maturitetnih predmetih. Dijaki so napisali, da njihova šola slovi po modernosti in dobri organizaciji. Pohvalili so tudi obšolske dejavnosti, dober odnos profesorjev, urejenost šole in učbeniški sklad. Za vpis so se odločili, ker pridobijo izobrazbo, ki jo potrebujejo na poti do želenega poklica, vpis pa priporočajo vsem učencem, ki so pripravljeni trdo delati in se ob zasluženem delu tudi zabavati ter sprostiti. Za izboljšanje predlagajo, da bi lahko nosili na šoli čevlje, želijo si avtomate za tople napitke, večje parkirišče, dalše odmore in več ekskurzij, ki so sicer redne ali pa izbirne.

Gimnazija Litija je na svoji spletni strani zapisala:

“Gimnazija Litija je manjše, prisrčno gimnazijsko središče, ravno prav veliko, da je mlad človek med nami edinstvena oseba, ki ima možnost in priložnost, da se opremi z znanji in širino, ki mu bodo odlično služila, kamorkoli ga bo v življenju vodil korak.

Naša gimnazija svojo odličnost dokazuje s številnimi dosežki in priznanji v slovenskem in mednarodnem prostoru. Smo namreč v središču Slovenije in v srcu Evrope.

Na različne načine spodbujamo in ohranjamo dialog med učitelji, dijaki, med gostujočimi šolami …

Verjamemo, da sta za uspeh, poleg sodobnih tehnologij, potrebna talent in toleranca. Zato v šolskem okolju nudimo sodobno tehnologijo, zagotavljamo kakovosten prostor in čas za razvoj talentov vsakega dijaka ter vzgajamo v duhu tolerantnosti in sodelovanja.”


Število točk potrebnih za vpis

2017/18

brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR