Domov Gimnazija Kranj

Gimnazija Kranj

Gimnazija Kranj je bila prva gimnazija v Sloveniji, ki je vpeljala slovenski jezik kot učni jezik.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 13 Koroška cesta, Kranj 4000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tanja Varjačič
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 13.00 razen ob sredah popoldne
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 04/238 14 00, svetovalna služba: 04/281 17 17
Spletna stran: http://www.gimkr.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Na šoli si pomagajo med seboj in se veselijo dijaških uspehov na vseh področjih.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina, kitajščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Grčija, Italija, Nemčija, Francija, Srbija, Češka, Nizozemska
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: vsi predmeti gimnazijskega programa, ne glede na število prijav
Šolski krožkiŠolski krožki: tuji jeziki, dramska/gledališka skupina, orkester, pevski zbor, ŠILA, šah, MEPI, orkester, debatni krožek, filozofski krožek, navijaška skupina, Drone team prostovoljno delo, športni krožki, joga, šolski časopis, bralne značke ...
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: poleg rednih po Sloveniji in zamejstvu še po Evropi (po izbiri): München, Benetke, Bolzano, Bruselj, Toskana, Švica, London, Španija, Moskva, na Bavarsko, Dunaj ...
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 910

Uspeh šole na maturi 2018/2019:
20,7

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Vprašani dijaki bi ugledno gimnazijo priporočili tistim, ki so ambiciozni in želijo šolanje nadaljevati na fakulteti. Nauči te veliko za življenje in dijaki dosegajo dobre rezultate na maturi. Bodočim dijakom svetujejo naj se vpišejo z zavedanjem, da se učijo zase in za svojo življenjsko pot, saj se bodo z vizijo lažje učili. Vzdušje na šoli je sproščeno, dijaki čutijo pripadnost. Profesorji se trudijo in skušajo uporabiti različne pedagoške tehnike, da dijaki pridobijo čim več znanja. Kot pozitivno so ocenili različne OIV aktivnosti, ekskurzije, več tujih jezikov, eksperimentalno delo pri naravoslovnih predmetih. Skrbijo za ločevanje odpadkov, imajo fitnes in večnamenski prostor za druženje s prijatelji. Poudarek je na naravoslovnih predmetih, nekaj težav pa jim delajo matematika, slovenščina in kemija. Največ se učijo iz učbenikov, zapiske delajo pri pouku, uporabljajo še zvezke in stare teste, ki jih dobijo od starejših dijakov. Glede na težavnost predmeta, se učijo različno dolgo pred testi, med dva dni do enega tedna. Nekateri raje delajo sproti. Pouk se začne ob 7.10 in traja do 13.05 ali 13.55.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
K odločitvi anketiranih za izbiro gimnazije je prispevala splošna uveljavljenost šole, dobre možnosti za sprejem na fakulteto ter uspehi na maturi, možnost učenja različnih jezikov in ponudba dodatnih šolskih dejavnosti. Dijaki šolo priporočajo, saj poleg primernega splošnega znanja, pridobijo tudi znanje in razgledanost za življenje. Vzdušje na šoli označujejo kot prijetno in živahno, predvsem zaradi dobrih odnosov med učenci in profesorji. Profesorji so pravični, ampak tudi strogi, vendar so pripravljeni pomagati, če dijak vloži trud. Poudarek je na maturitetnih predmetih, slovenščini, matematiki in angleščini. Kot težje predmete so omenili naravoslovne predmete, med katerimi so izpostavili fiziko in matematiko. Učijo se iz zapiskov, svojih in zapiskov drugih dijakov, ter kadar potrebujejo dodatno pripravo, še iz učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu šole. Za domače naloge porabijo od pol ure do ene ure dnevno. Učijo se, ko je potrebno, pred testi in spraševanji, v povprečju dva ali tri dni prej. Po mnenju anketiranih so na šoli dobro opremljene računalniška učilnica, telovadnica, jedilnica in šolska kuhinja ter laboratorij za kemijo in fiziko. Na šoli lahko dijaki izbirajo med različnimi obšolskimi dejavnostmi – MEPI, orkester, pevski zbor, šah, Drone team formation, podjetniški, debatni krožek, dramska skupina.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijaki izpostavljajo program mednarodne mature in uspehe šole. Poudarek je na slovenščini, matematiki in angleščini, najtežji pa so fizika, biologija, kemija, matematika in slovenščina. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, dodatno gradivo dobijo še od starejših dijakov in na spletu. Pred testi se učijo od treh dni pa do enega tedna, pomagajo si tudi z reševanjem starih testov in delanjem zapiskov. Za domače naloge potrebujejo v povprečju od ene ure do dveh na dan. Svetujejo sprotno delo. Dijakom so všeč malica, kavni avtomati in šolske omarice. Želijo si, da bi bili hodniki prostornejši. Dobro so opremljeni telovadnica, jedilnica in laboratorij za kemijo in fiziko. Pouk je dopoldanski, prva ura se začne ob 7.10. Priporočili bi jo bodočim dijakom, ker se sami na šoli dobro počutijo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki so svojo šolo poimenovali šola s tradicijo, ki slovi po uspehih ter znanju na visokem nivoju. Zanjo so se odločili, ker je kvalitetna, blizu doma in je priznana gimnazija. Pri naštevanju pozitivnih stvari so izpostavili odnos s profesorji, ki je korekten, spoštljiv in sproščen, to, da imajo eno uro za malico, pouk v dopoldanskem času, želijo pa si napovedanega spraševanja. Po njihovem mnenju je poudarek na »veliki trojici«, tj. matematiki, slovenščini in angleščini, jezikovni oddelek pa ima tri tuje jezike. Za spraševanja se učijo sproti, sicer pa porabijo eno uro dnevno za naloge. V povprečju začnejo z učenjem tri dni pred testom, rešujejo predvsem stare teste, učijo se iz zvezkov in rešujejo vaje v učbenikih. Redne ekskurzije potekajo po Sloveniji in zamejstvu, izbirne pa po različnih državah po Evropi. Na izbiro imajo še številne krožke (debatni, filozofski, dramski, športni, časopis itd.), priprave na različna tekmovanja in mednarodno izmenjavo, šolo pa dijaki priporočajo vsem.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki so na šoli pohvalili šolsko malico, avtomate za kavo in šolske omarice. Želijo si, da bi bili hodniki prostornejši. Dobro so opremljeni telovadnica, jedilnica ter laboratorij za kemijo in fiziko. Pouk je dopoldanski, prva ura se začne ob 7.10. Šolo bi priporočili bodočim dijakom, ker se sami na njej dobro počutijo. Svetujejo sprotno delo. Izpostavljajo program mednarodne mature in uspehe šole. Poudarek je na slovenščini, matematiki in angleščini, najtežji pa so fizika, biologija, kemija, matematika in slovenščina. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, dodatno gradivo dobijo še od starejših dijakov in na spletu. Pred testi se učijo od treh dni pa do enega tedna, pomagajo si tudi z reševanjem starih testov in delanjem zapiskov. Za domače naloge potrebujejo v povprečju od ene ure do dveh na dan.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Drugo ime za Gimnazijo Kranj je po mnenju anketiranih dijakov šola s tradicijo, ki slovi po znanju na visokem nivoju in uspehih. Pri naštevanju pozitivnih stvari so izpostavili odnos s profesorji, ki je korekten, spoštljiv in sproščen, to, da imajo eno uro za malico, pouk v dopoldanskem času, želijo pa si napovedanega spraševanja in posodobitev prostorov. Dnevno porabijo eno uro za domače naloge, sproti pa se učijo za spraševanja. V povprečju začnejo z učenjem tri dni pred testom, rešujejo predvsem stare teste, učijo se iz zvezkov in rešujejo vaje v učbenikih. Poudarek je na matematiki, slovenščini in angleščini, izpostavili pa so tudi to, da ima njihov jezikovni oddelek tri tuje jezike. Vsi dijaki imajo na izbiro številne krožke (debatni, filozofski, dramski, športni, časopis itd.), priprave na različna tekmovanja in mednarodno izmenjavo ter dve vrsti ekskurzij. Redne potekajo po Sloveniji in zamejstvu, izbirne pa po različnih državah po Evropi.

Na spletni strani sta zapisana tudi poslanstvo in vizija zavoda:

Gimnazija Kranj usposablja dijake za kasnejši uspešni študij na univerzi. V prvi vrsti nudimo slušateljem odličen trening možganov. Gimnazija Kranj mora nuditi visoko kvaliteto uslug, le tako bo lahko vzdrževala sedanjo stopnjo zahtevnosti. Gimnazija Kranj za uresničitev poslanstva vključuje v proces učitelje, dijake in starše. Pri delu smo posebej pozorni na tri področja: znanje, kultura in odnosi.”

PUSTITE KOMENTAR