Domov Gimnazija Kranj

Gimnazija Kranj

Gimnazija Kranj je bila prva gimnazija v Sloveniji, ki je vpeljala slovenski jezik kot učni jezik.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 13 Koroška cesta, Kranj 4000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Katja Pegam
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 13.00 razen ob sredah popoldne
Mail: gimnazija.kranj@gimkr.si
Telefon: tajništvo: 04/281 17 10, svetovalna služba: 04/281 17 17
Spletna stran: http://www.gimkr.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Na šoli si pomagajo med seboj in se veselijo dijaških uspehov na vseh področjih. Spodbujajo ustvarjalnost in podpirajo ideje tudi izven šolskih obveznosti.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Učbeniški skladŠolski sejem rabljenih učbenikov: Ne
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
KodeksOblacenja.pngKodeks oblačenja: Ne
Fotokopirec.pngFotokopirnica: Ne
GarderobneOmarce.pngGarderobne omarice: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina, kitajščina, ruščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Grčija, Italija, Nemčija, Francija, Srbija, Češka, Nizozemska (Evropa z Erasmusom)
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: vsi splošnoizobraževalni predmeti so na voljo
Šolski krožkiŠolski krožki: za vsakogar nekaj: tuji jeziki, dramska/gledališka skupina, kreativno pisanje, orkester, pevski zbor, ŠILA, šah, MEPI, orkester, debatni krožek, filozofski krožek, navijaška skupina, Drone team, prostovoljno delo, športne ekipe, priprave na tekmovanja, šolski časopis, bralne značke, kemijski, biološki, šah,
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: poleg rednih po Sloveniji in zamejstvu še po Evropi (po izbiri): München, Benetke, Bolzano, Bruselj, Toskana, Švica, London, Španija, Moskva, na Bavarsko, Dunaj, pa tudi Balkan in Rusija.
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 900
MaturaUspeh šole na maturi 2021/22:
MaturaŠtevilo maturantov v 2021/22:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Anketirani dijaki gimnazijo ocenjujejo kot sproščeno, izjemno organizirano, a resno, ter da podaja veliko uporabnega znanja za nadaljnje izobraževanje in možnosti za vpis na želeno fakulteto. Zato slovi po dobrih rezultatih na maturi. Navajajo, da si želijo v prihodnosti poslati: politologi, odvetniki, zdravniki, pravniki, managerji, strojni inženirji, učitelji. Pohvalili so vodstvo šole, opremljenost laboratorijev in računalniških učilnic ter izvajanje pouka v dopoldanskem času. Poleg maturitetnih predmetov, ki jih profesorji jemljejo sila resno in zahtevajo visok nivo znanja zahtevajo od dijakov, so kot težje izpostavili fiziko, nemščino in slovenščino, ker je obsežna. Pri navedenih predmetih se je treba učiti sproti, saj se snov hitro nabere in je naporno nadoknaditi večjo količino snovi. Zato bodočim dijakom priporočajo, da se skušajo čim več učiti sproti pri predmetih, ki bi jim morda povzročali izzive. Večina vprašanih meni, da je učenje iz zapikov dovolj, pred ocenjevanji snov utrjujejo še s pomočjo učenikov ter dodatnih nalog iz spleta. Učbenike si izposodijo v knjižnici ali jih dobijo od starejših vrstnikov, od katerih dobijo tudi stare teste in zvezke.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Gimnazija slovi po dobrih rezultatih na maturi, vzdušje je pozitivno in relativno sproščeno. Nekateri so se za vpis odločili tudi zaradi bližine doma. Vrstnikom bi jo priporočili, saj da veliko znanja za nadaljnje izobraževanje in možnosti za vpis na želeno fakulteto. Pohvalili so tudi organizacijo šole in vodstvo šole, nabor izbirnih vsebin in dejavnosti ter dobro opremljene laboratorije in računalniške učilnice. Pouk se izvaja samo dopoldan. Vprašani dijaki ocenjujejo, da je poudarek na naravoslovnih predmetih, največ izzivov imajo pri učenju slovenščine, ker je veliko snovi ter nemščine in fizike. Učijo se v večji meri iz zapiskov in učbenikov, te dobijo v učbeniškem skladu, od starejših dijakov in prijateljev, ali si jih izposodijo v knjižnici. Večina anketiranih dijakov se uči sproti s ponavljanjem vaj in domačimi nalogami, pred testi si vzamejo od tri do pet dni za intenzivno učenje. Pri tem uporabljajo svoje zapiske, delajo vaje iz delovnega zvezka in ponavljajo domače naloge, rešujejo stare teste in poiščejo dodatno literaturo na spletu. Vprašani dijaki si želijo v prihodnosti poslati: politologi, odvetniki, zdravniki, pravniki, managerji, strojni inženirji, učitelji.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Vprašani dijaki bi ugledno gimnazijo priporočili tistim, ki so ambiciozni in želijo šolanje nadaljevati na fakulteti. Nauči te veliko za življenje in dijaki dosegajo dobre rezultate na maturi. Bodočim dijakom svetujejo naj se vpišejo z zavedanjem, da se učijo zase in za svojo življenjsko pot, saj se bodo z vizijo lažje učili. Vzdušje na šoli je sproščeno, dijaki čutijo pripadnost. Profesorji se trudijo in skušajo uporabiti različne pedagoške tehnike, da dijaki pridobijo čim več znanja. Kot pozitivno so ocenili različne OIV aktivnosti, ekskurzije, več tujih jezikov, eksperimentalno delo pri naravoslovnih predmetih. Skrbijo za ločevanje odpadkov, imajo fitnes in večnamenski prostor za druženje s prijatelji. Poudarek je na naravoslovnih predmetih, nekaj težav pa jim delajo matematika, slovenščina in kemija. Največ se učijo iz učbenikov, zapiske delajo pri pouku, uporabljajo še zvezke in stare teste, ki jih dobijo od starejših dijakov. Glede na težavnost predmeta, se učijo različno dolgo pred testi, med dva dni do enega tedna. Nekateri raje delajo sproti. Pouk se začne ob 7.10 in traja do 13.05 ali 13.55.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
K odločitvi anketiranih za izbiro gimnazije je prispevala splošna uveljavljenost šole, dobre možnosti za sprejem na fakulteto ter uspehi na maturi, možnost učenja različnih jezikov in ponudba dodatnih šolskih dejavnosti. Dijaki šolo priporočajo, saj poleg primernega splošnega znanja, pridobijo tudi znanje in razgledanost za življenje. Vzdušje na šoli označujejo kot prijetno in živahno, predvsem zaradi dobrih odnosov med učenci in profesorji. Profesorji so pravični, ampak tudi strogi, vendar so pripravljeni pomagati, če dijak vloži trud. Poudarek je na maturitetnih predmetih, slovenščini, matematiki in angleščini. Kot težje predmete so omenili naravoslovne predmete, med katerimi so izpostavili fiziko in matematiko. Učijo se iz zapiskov, svojih in zapiskov drugih dijakov, ter kadar potrebujejo dodatno pripravo, še iz učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu šole. Za domače naloge porabijo od pol ure do ene ure dnevno. Učijo se, ko je potrebno, pred testi in spraševanji, v povprečju dva ali tri dni prej. Po mnenju anketiranih so na šoli dobro opremljene računalniška učilnica, telovadnica, jedilnica in šolska kuhinja ter laboratorij za kemijo in fiziko. Na šoli lahko dijaki izbirajo med različnimi obšolskimi dejavnostmi – MEPI, orkester, pevski zbor, šah, Drone team formation, podjetniški, debatni krožek, dramska skupina.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijaki izpostavljajo program mednarodne mature in uspehe šole. Poudarek je na slovenščini, matematiki in angleščini, najtežji pa so fizika, biologija, kemija, matematika in slovenščina. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, dodatno gradivo dobijo še od starejših dijakov in na spletu. Pred testi se učijo od treh dni pa do enega tedna, pomagajo si tudi z reševanjem starih testov in delanjem zapiskov. Za domače naloge potrebujejo v povprečju od ene ure do dveh na dan. Svetujejo sprotno delo. Dijakom so všeč malica, kavni avtomati in šolske omarice. Želijo si, da bi bili hodniki prostornejši. Dobro so opremljeni telovadnica, jedilnica in laboratorij za kemijo in fiziko. Pouk je dopoldanski, prva ura se začne ob 7.10. Priporočili bi jo bodočim dijakom, ker se sami na šoli dobro počutijo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki so svojo šolo poimenovali šola s tradicijo, ki slovi po uspehih ter znanju na visokem nivoju. Zanjo so se odločili, ker je kvalitetna, blizu doma in je priznana gimnazija. Pri naštevanju pozitivnih stvari so izpostavili odnos s profesorji, ki je korekten, spoštljiv in sproščen, to, da imajo eno uro za malico, pouk v dopoldanskem času, želijo pa si napovedanega spraševanja. Po njihovem mnenju je poudarek na »veliki trojici«, tj. matematiki, slovenščini in angleščini, jezikovni oddelek pa ima tri tuje jezike. Za spraševanja se učijo sproti, sicer pa porabijo eno uro dnevno za naloge. V povprečju začnejo z učenjem tri dni pred testom, rešujejo predvsem stare teste, učijo se iz zvezkov in rešujejo vaje v učbenikih. Redne ekskurzije potekajo po Sloveniji in zamejstvu, izbirne pa po različnih državah po Evropi. Na izbiro imajo še številne krožke (debatni, filozofski, dramski, športni, časopis itd.), priprave na različna tekmovanja in mednarodno izmenjavo, šolo pa dijaki priporočajo vsem.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki so na šoli pohvalili šolsko malico, avtomate za kavo in šolske omarice. Želijo si, da bi bili hodniki prostornejši. Dobro so opremljeni telovadnica, jedilnica ter laboratorij za kemijo in fiziko. Pouk je dopoldanski, prva ura se začne ob 7.10. Šolo bi priporočili bodočim dijakom, ker se sami na njej dobro počutijo. Svetujejo sprotno delo. Izpostavljajo program mednarodne mature in uspehe šole. Poudarek je na slovenščini, matematiki in angleščini, najtežji pa so fizika, biologija, kemija, matematika in slovenščina. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, dodatno gradivo dobijo še od starejših dijakov in na spletu. Pred testi se učijo od treh dni pa do enega tedna, pomagajo si tudi z reševanjem starih testov in delanjem zapiskov. Za domače naloge potrebujejo v povprečju od ene ure do dveh na dan.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Drugo ime za Gimnazijo Kranj je po mnenju anketiranih dijakov šola s tradicijo, ki slovi po znanju na visokem nivoju in uspehih. Pri naštevanju pozitivnih stvari so izpostavili odnos s profesorji, ki je korekten, spoštljiv in sproščen, to, da imajo eno uro za malico, pouk v dopoldanskem času, želijo pa si napovedanega spraševanja in posodobitev prostorov. Dnevno porabijo eno uro za domače naloge, sproti pa se učijo za spraševanja. V povprečju začnejo z učenjem tri dni pred testom, rešujejo predvsem stare teste, učijo se iz zvezkov in rešujejo vaje v učbenikih. Poudarek je na matematiki, slovenščini in angleščini, izpostavili pa so tudi to, da ima njihov jezikovni oddelek tri tuje jezike. Vsi dijaki imajo na izbiro številne krožke (debatni, filozofski, dramski, športni, časopis itd.), priprave na različna tekmovanja in mednarodno izmenjavo ter dve vrsti ekskurzij. Redne potekajo po Sloveniji in zamejstvu, izbirne pa po različnih državah po Evropi.

Na spletni strani sta zapisana tudi poslanstvo in vizija zavoda:

Gimnazija Kranj usposablja dijake za kasnejši uspešni študij na univerzi. V prvi vrsti nudimo slušateljem odličen trening možganov. Gimnazija Kranj mora nuditi visoko kvaliteto uslug, le tako bo lahko vzdrževala sedanjo stopnjo zahtevnosti. Gimnazija Kranj za uresničitev poslanstva vključuje v proces učitelje, dijake in starše. Pri delu smo posebej pozorni na tri področja: znanje, kultura in odnosi.”

PUSTITE KOMENTAR