Domov Gimnazija Jurija Vege Idrija

Gimnazija Jurija Vege Idrija

Gimnazija Jurija Vege Idrija je znana po svoji tradiciji prve slovenske realke in je pomenila enega izmed stebrov slovenske nacionalne in kulturne identitete časa, v katerem je nastala.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 16 Študentovska ulica, Idrija 5280, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Ana Bajt
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 05/372 68 00, svetovalna služba: 05/372 68 04
Spletna stran: http://www.gim-idrija.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Gimnazija ima dolgoletno tradiciji, ustanovaljena je bila leta 1901 kot prva Slovesnka realka na pobudo rudarjev in lokalne skupnosti; je manjhna šola, v kateri dijaki niso le številke in sodelujejo v številnih projektih
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, ruščina, španščina, italijanščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Dijaki imajo možnost, na primer v Srbijo, Španijo, Francijo, Barcelono, Indijo, Nemčijo, n Nizozemsko ...
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: ITS - interdisciplinarni tematski sklop, ki ga šola izvede v dveh zaporednih letih v obsegu 105 ur, skupaj 210 v 2. in 3. letniku.
Šolski krožkiŠolski krožki: Skupina za skeč, Dijaški abonma, Bralna značka, Logika, Mala gledališka šola, Matematični krožek, Pevski zbor, Spletni časopis, Kleklanje, Fotografski krožek, Filmski abonma, Orientacija, Rekreacija, Podjetništvo, Robotika in programiranje, Eko dan, Plena šola, Tečaj arhitekture
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: 1. letnik gimnazije: Prekmurje; 2. letnik gimnazije in strojni tehnik: Dunaj, Avstrija; 3. letnik gimnazije: Firence, Italija; 4. letnik gimnazija in strojni tehnik in 3. letnik mehatronik operater: München, Nemčija, in maturitetna ekskurzija na destinacijo po izbiri dijakov; poleg navedenega izvajajo v okviru pouka tudi številne enodnevne ekskurzije; maturitetna ekskurzija poteka konec avgusta, v skladu s šolskimi pravili, pa program oblikujejo dijaki sami; dijaki se lahko udeležijo tudi drugih ekskurzij izven pouka, torej med počitnicami.
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 321

Uspeh šole na maturi 2018/2019:
91%

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Dijaki opisujejo mirno ozračje, saj je šola majhna. Profesorji so večinoma prijazni in razumevajoči. Pozitivne lastnosti šole so napovedano spraševanje, tako se lahko dijaki dobro pripravijo na ocenjevanje, kulturni maraton, tedni športa, možnosti izmenjave in različni krožki. Pouk poteka od 7.50 do 14.00, tako jim ostane še veliko prostega časa za prostočasne dejavnosti in druženje s prijatelji. Poudarka so po mnenju dijakov deležni naravoslovni predmeti, ki so tudi najzahtevnejši. Za priprave na preverjanje znanja se po navadi učijo od pet dni. Pri tem jim najbolj koristijo zapiski in učbeniki. Stare zapiske, teste ali učbenike dobijo od starejših prijateljev. Domača naloga jim vzame dnevno v povprečju do pol ure, nekoliko več časa potrebujejo dijaki, ki se učijo sproti. Šola je sodobno opremljena, dijaki so pohvalili telovadnico, računalniške učilnice in laboratorije. Za vpis jih je prepričala predstavitev na informativnih dneh, priporočila starejših kolegov, nekateri pa so doma blizu in je bila zato odločitev toliko lažja.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Vprašani dijaki so se za gimnazijo odločili zaradi bližine doma, spodbudnega informativnega dneva in priporočil starejših dijakov. Pozitivne so tudi možnosti za izmenjave, tedni športa, kulturni maraton, butičnost in urejenost šole ter napovedano spraševanje. Ozračje na šoli je sproščeno in umirjeno, predvsem zaradi majhnosti šole in dobrih profesorjev. Profesorji so po mnenju dijakov po večini prijazni, pripravljeni pomagat, spoštljivi in razumljivi. Pouk na šoli traja od 7.50 do 14.00. Dijakom se zdi, da je na šoli poudarek na naravoslovnih predmetih, ti se dijakom zdijo tudi najbolj zahtevni. V povprečju se dijaki za test učijo od tri do pet dni. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, slednje si lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali pri starejših dijakih. Za domače naloge običajno porabijo do pol ure dnevno. Po mnenju dijakov imajo dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico, laboratorij, uporabljajo tudi interaktivne table.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijake je k vpisu prepričala bližina šole, pozitivno vzdušje in njena majhnost. Všeč so jim izmenjave, tedni športa, ekskurzije, mednarodni projekti in urnik. Na gimnaziji je poudarek na naravoslovnih predmetih in matematiki, pri strojnih tehnikih pa na strokovnih predmetih. Najtežji se jim zdijo matematika in nekateri strokovni predmeti. Učijo se iz svojih zapiskov, zvezkov in učbenikov. Te si lahko izposodijo v skladu ali kupijo na sejmu rabljenih učbenikov na začetku šolskega leta. Od starejših dijakov dobijo tudi stare zapiske in teste. Večinoma se učijo pred spraševanjem in testi, za posamezen test se učijo od tri dni do enega tedna. Za domače naloge potrebujejo od pol ure do ene ure dnevno. Izboljšali bi malico in ogrevanje, želijo pa si prostor za druženje. Šola slovi po tradiciji.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Na Gimnaziji Jurija Vege Idrija so dijaki povedali, da jim je všeč teden športa, organiziranost in pouk v dopoldanskem času. Najbolje opremljene so po njihovem mnenju računalniške učilnice in telovadnica. Za to šolo so se odločili, ker slovi po izredni kvaliteti. Na njej se dobro počutijo in pravijo, da ima šola dobre profesorje. Po njihovem mnenju je največ poudarka na matematiki, največ preglavic pa jim dela fizika. Učijo se iz knjig, ki si jih izposodijo od starejših učencev ali v učbeniškem skladu ter iz svojih zapiskov. Za učenje porabijo več kot pol ure dnevno, razen pred testi, ko se začnejo učiti nekaj dni pred testom. Na šoli se odvijajo razni krožki, od fotografskih, bralnih in plesnih do gledaliških in orientacijskih. Prav tako pa organizirajo razne ekskurzije npr. Prekmurje, Dunaj, Firence, München. Posebnost šole pa je tudi povezovanje s številnimi šolami v tujini. Dijaki imajo možnost, da v sklopu raznih mednarodnih projektov obiščejo evropske države, pa tudi Indijo in Japonsko.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Na šoli je na poudarek na naravoslovnih predmetih in matematiki, pri stojnih tehnikih pa na strokovnih predmetih. Najtežji se jim zdijo matematika in nekateri strokovni predmeti. Učijo se svojih zapiskov, zvezkov in učbenikov. Te si lahko izposodijo v skladu ali kupijo na sejmu rabljenih učbenikov na začetku šolskega leta. Od starejših dijakov dobijo tudi stare zapiske in teste. Večinoma se učijo pred spraševanjem in testi, za posamezen test se učijo od tri dni do enega tedna. Za domače naloge potrebujejo od pol do ene ure dnevno. Dijake je k vpisu prepričala bližina šole, pozitivno vzdušje in njena majhnost. Všeč so jim izmenjave, tedni športa, ekskurzije, mednarodni projekti in urnik. Izboljšali bi malico in ogrevanje, želijo pa si prostor za druženje. Šola slovi po tradiciji.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Na šoli se odvijajo razni krožki, od fotografskih, bralnih in plesnih do gledaliških in orientacijskih. Prav tako pa organizirajo razne ekskurzije npr. Prekmurje, Dunaj, Firence, München. Vprašani dijaki se šoli dobro počutijo in pravijo, da ima šola dobre profesorje. Po njihovem mnenju je največ poudarka na matematiki, največ preglavic pa jim dela fizika. Všeč jim je teden športa, organiziranost in pouk v dopoldanskem času. Učijo se iz knjig, ki si jih izposodijo od starejših učencev ali v učbeniškem skladu ter iz svojih zapiskov. Za učenje porabijo več kot pol ure dnevno, razen pred testi, ko se začnejo učiti nekaj dni pred testom. Posebnost šole pa je tudi povezovanje s številnimi šolami v tujini. Dijaki imajo možnost, da v sklopu raznih mednarodnih projektov obiščejo evropske države, pa tudi Indijo in Japonsko. Za to šolo so se odločili, ker slovi po izredni kvaliteti. Najbolje opremljene so po njihovem mnenju računalniške učilnice in telovadnica.

“Kvaliteten pouk in številne dejavnosti potekajo v povsem prenovljenih in tehnično najsodobneje opremljenih prostorih. Da smo pri našem delu uspešni, dokazujejo rezultati na maturi in številni naslovi državnih prvakov, ki jih naši dijaki dosegajo na različnih tekmovanjih. Poleg rednega izobraževalnega procesa se naši dijaki vključujejo tudi v številne dopolnilne dejavnosti. Ukvarjajo se z znanstveno raziskovalnim delom, so aktivni športniki in kulturniki. Bleščeča zgodovina ni samo lep spomin, je tudi izziv in velik motiv za nadaljnje delo.

Stavba gimnazije leži izven strogega centra mesta, v mirnem okolju, kjer je dovolj tišine za poglobljeno umsko delo. Prostorsko je dovolj zmogljiva, da imajo dijaki lahko pouk samo dopoldne.”

Vir: Spletna stran šole


Število točk, potrebnih za vpis

2019/20  

  • program Strojni tehnik: točke iz nacionalnih preizkusov znanja 103; točke iz ocen 114

PUSTITE KOMENTAR