Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Gimnazija Jožeta Plečnika, v vzpodbudnem okolju do znanja za jutri! Gimnazija Jožeta Plečnika ima bogato tradicijo, na katero smo ponosni. Prizadevamo si, da bi tradicijo dobre šole nadaljevali in razvijali kvaliteto pouka in dobrih odnosov.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Šubičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Marja Jager Žigon, univ.dipl.psih. in Nuša Ferjančič, univ.dipl.psih.
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan razen ob torkih od 10.00 do 12.00, ob torkih pa od 16.00 do 18.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/620 42 00, svetovalna služba: 01/620 42 06
Spletna stran: http://www.gjp.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Velika izbira tujih jezikov in ekskurzij, pestrost projektov (Timski pouk, Digitalno opismenjevanje in medpredmetno sodelovanje, Obogateno učenje tujih jezikov in projekt smiselne in inovativne uporabe IKT pri pouku oz. Inovativna pedagogika 1:1), aktivno sodelovanje učiteljev iz tujine pri pouku, brezplačne priprave na izpit ter možnost opravljanje Nemške jezikovne diplome (DSD II), priprave na francoski jezikovni izpit DELF, vključenost v mednarodne projekte (Unescova mreža šol) in v mrežo Ekošol, dodatni tečaji japonščine, kitajščine in poljščine, francoski dramski krožek, Bio terasni vrt, raziskovalni tabori (astronomski-fizikalni tabor, biološki, Plečnikov naravoslovni tabor, športni tabor ...).
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Ne
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, latinščina, španščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Španija, Francija, občasno Italija
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: vsi maturitetni predmeti
Šolski krožkiŠolski krožki: astronomski, bralna značka, biološki krožek s terenskim delom, Comenius krožek, debatni, dijaški parlament, Impro liga, dramski krožek, filmski, gledališki in glasbeni abonmaji, filozofija, fizikalno-tehnični krožek, fizikalni, jezikovni krožki, francoski dramski krožek, nemški krožek, tečaj poljskega jezika, španski internetni blog, tečaj kitajščine, kemijski, likovna delavnica, literarni, matematični, logika, računalniški, plesni krožek, prostovoljno socialno delo, šolski časopis, športne dejavnosti
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Slovenija, zamejstvo (Beneška in Koroška Slovenija), strokovni izleti - Anglija, Avstrija, Češka, Danska, Italija, Francija, Nemčija, Španija
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 772

Uspeh šole na maturi 2016/2017:
v letu 2015/16: 95 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijake, ki so odgovorili na anketo, so prepričali za vpis na Gimnazijo Jožeta Plečnika, dober program, velika izbira tujih jezikov, lokacija šole in dobri profesorji, zaradi navedenega bi šolo priporočili tudi vsem mlajših vrstnikom. Na šoli vlada odlična atmosfera, s sošolci so povezani, profesorji so prijazni do dijakov in pripravljeni pomagati. Pohvalili so široko izbiro predmetov in dobre priprave na maturo. Želijo si, da bi bili testi drugače razporejeni in boljšo šolsko malico. Na šoli imajo dobro opremljen laboratorij za kemijo in fiziko, jedilnico in telovadnico. Predmeti, katerim dajejo poudarek so jeziki in obvezni maturitetni predmeti, kot najtežje so vprašani ocenili matematiko in fiziko, ker je veliko snovi. Učijo se sproti, okoli pol ure dnevno, sicer pred testi nekoliko več, dva do tri dni prej v povprečju. Učbenike si izposodijo v skladu, sejma rabljenih učbenikov nimajo. Rabljene knjige in zvezke dobijo pri prijateljih. Pri učenju uporabljajo svoje zapiske, rešujejo vaje iz delovnega zvezka in stare teste.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Lokacija šole v centru mesta je eden od razlogov, da so se dijaki odločili za to šolo, drugi pa so priporočila znancev. Dijaki se na šoli dobro počutijo, pravijo, da je njihova šola znana po tem, da je prijetna in da dobijo veliko znanja. Odnos s profesorji je korekten, dijaki pa so pohvalili še dobre priprave na maturo, ekskurzije (po Sloveniji in tujini), pestro izbiro krožkov (astronomski, biološki, debatni, gledališki, dramski, različni tečaji jezikov, kot so kitajščina, poljščina, krožki jezikov itd.), dobro organiziranost in športno vzgojo v Tivoliju. Poudarek je na glavnih treh maturitetnih predmetih, največ izzivov pa imajo dijaki z naravoslovnimi predmeti (biologija in matematika). Med ljubšimi predmeti jim je slovenščina in psihologija. Dijaki se učijo večinoma iz zapiskov, uporabljajo tudi učbenike, ki jih lahko dobijo v učbeniškem skladu. Učiti se poskušajo sproti, na dan porabijo okoli eno uro za naloge, pred testi pa si vzamejo v povprečju tri dni za učenje. Vpis priporočajo vsem, ki si želijo dobiti dobro podlago za fakulteto.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki so se za vpis odločili zaradi lokacije šole in raznolike izbire jezikov. Šolo priporočajo tudi prihodnjim dijakom, svetujejo pa jim, da se učijo sproti in da delajo domače naloge. Na šoli se počutijo dobro, sproščeno, odnos profesorjev do dijakov je dober, nekateri so strogi. Všeč jim je telovadba v Tivoliju, popoldanski pouk, velika izbira obrokov in ekskurzije. Želijo pa si bolj zdravo malico, več sadja ter več stranišč. Pouk poteka večinoma dopoldne, enkrat tedensko popoldne. Poudarek je na matematiki in jezikih, med najtežjimi pa so najpogosteje omenili angleščino. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Rabljeno gradivo in stare teste dobijo od starejših prijateljev ali prek skupine na Facebooku. Pred posameznim testom se intenzivno učijo od dva do pet dni. Domačim nalogam posvetijo od pol do dve uri na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Pouk na Gimnaziji Jožeta Plečnika poteka dopoldne in enkrat na teden popoldne, na urniku pa se najdejo blok ure, včasih tudi tri ure istega predmeta. Po mnenju dijakov je poudarek na družboslovnih predmetih, vendar so jim tudi naravoslovni zelo všeč. Šolo so opisali kot ljudem prijazno, odprto za pomoč, ekološko in moderno, odlikuje pa jo tudi lokacija, prilagodljivi profesorji, ki so prijazni ter nudijo individualno pomoč in nasvete, dobro založena knjižnica, šolski vrt na terasi in pestra izbira krožkov (astronomski, tečaj kitajščine, impro liga itd.). Za izboljšavo so dijaki predlagali več dogodkov in taborov, boljšo razporejenost pisnih nalog in daljši odmor za malico. Domače naloge delajo sproti, za kar porabijo v povprečju eno uro na dan, na tak način pa ponavljajo snov. Tako porabijo pred testi do tri dni za pripravo, učijo se s pomočjo zapiskov in vaj v učbenikih. Šolske ekskurzije so organizirane po Sloveniji in Evropi, dijaki imajo tudi možnost izmenjave. Šolo priporočajo, saj je pouk na njej poglobljen, nudi vse potrebno za dobro izobrazbo, na njej se veliko naučiš.

Šola se ponaša z dolgo, bogato in burno zgodovino več kot stoletnega obstoja, v katerem je zamenjala veliko nazivov in doživela številne selitve. Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana deluje v samem srcu Ljubljane na Šubičevi 1, v zgradbi, ki jo je projektiral arhitekt, po katerem se imenuje od leta 1997. Lega šole nam omogoča dostop do muzejev in galerij ter drugih kulturnih središč ter oglede raznih kulturnih dogodkov.

Šola je aktivno vključena v projekte v sodelovanju z Zavodom za šolstvo: Timski pouk, Digitalno opismenjevanje in medpredmetno povezovanje, Samoevalvacija, Obogateno učenje tujih jezikov in projekt Inovativna pedagogika 1:1. Zelo uspešno sodelujejo v mednarodnih projektih Jeziki štejejo (Ješt), Erasmus+ in Comenius ter Kulturna dediščina v rokah mladih.

vir spletna stran šole


Število točk potrebnih za vpis

2012/13

  • program Gimnazija: točke iz ocen 149, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 116

2015/16

  • program Gimnazija: točke iz ocen 131, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 106

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PUSTITE KOMENTARInline
Inline