Domov Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Gimnazija Jožeta Plečnika, v vzpodbudnem okolju do znanja za jutri! Gimnazija Jožeta Plečnika ima bogato tradicijo, na katero smo ponosni. Prizadevamo si, da bi tradicijo dobre šole nadaljevali in razvijali kvaliteto pouka in dobrih odnosov.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Šubičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Kristian Majcen in Petra Mustar
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan razen ob torkih od 10.00 do 12.00, ob torkih pa od 16.00 do 18.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/620 42 00, svetovalna služba: 01/620 42 06
Spletna stran: http://www.gjp.si/
Program:
  • splošni program s poglabljanjem naravoslovnih predmetov
  • splošni program s poglabljanjem družboslovnih predmetov
  • splošni program s poglabljanjem tujih jezikov

JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Športna vzgoja v Tivoliju, kjer imajo dijaki pestro izbiro različnih športnih aktivnosti, obogateno učenje tujih jezikov, smiselna uporaba IKT pri pouku, timski pouk, medpredmetno sodelovanje, urbani šolski vrt na mali terasi in na strehi šole velika terasa (za pouk, debate, krožke, druženje), večjezičnost (jeziki štejejo), Erazmus+.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Ne
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, latinščina, španščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Španija, Francija in Italija
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: v drugem in tretjem letniku glede na izbrano usmeritev (splošni program s poglabljanjem naravoslovnih ali družboslovnih predmetov ali s poglabljanjem tujih jezikov), v četrtem letniku dijaki izberejo predmete, ki jih želijo opravljati na maturi: zgodovina, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, sociologija, filozofija, informatika, nemščina, španščina, francoščina, italijanščina
Šolski krožkiŠolski krožki: astronomski, bralna značka v slovenščini in tujih jezikih, biološki krožek s terenskim delom, bio terasni vrt, Erasmus + krožek, humanistično-debatni krožek, dijaška skupnost in varuh dijakovih pravic, Impro liga, dramski krožek, filmski in gledališki abonmaji, filozofski krožek, jezikovni krožek, angleška konverzacija, francoski gledališki krožek, italijanski krožek, nemški krožek in nemška jezikovna diploma, tečaj japonščine, tečaj kitajščine, kemijski krožek, literarni krožek, matematični krožek, pevski zbor, plesne dejavnosti, prostovoljno socialno delo, šolski časopis, športne dejavnosti, Unesco club
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji v zamejstvu (Beneška in Koroška Slovenija) ter strokovni izleti v tujino (Anglija, Avstrija, Nizozemska, Francija, Italija, Nemčija, Španija, Grčija, Makedonija, Srbija, Črna Gora)
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 732
MaturaUspeh šole na maturi 2020/21: 91 %
MaturaŠtevilo maturantov v 2020/21:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Vprašani dijaki so se vpisali na gimnazijo glede na svoje interese; na naravoslovje, kjer je poudarek na matematiki, fiziki in kemiji, na družboslovno smer, kjer pravijo dijaki, da imajo več izzivov z zgodovino ter na jezikovno smer, ki jo obiskujejo tisti, ki se želijo naučiti jezikov. Kar imata matematika in fizika več snovi, ja večina dijakov ta dva predmeta izpostavila kot težja, medtem ko so tisti iz naravoslovne smeri, izpostavili tuje jezike. Glavna prednost gimnazije je njena lokacija v centru mesta in zato so se vprašani v večini vpisali na njo, pa tudi informativni dan jih je navdušil. Skozi leta obiskovanja pouka so se bolje spoznali tudi s profesorji, ki so profesionalni in odprti do pogovorov, le strah te ne sme biti vprašati, pri ocenjevanju pa so korektni. Pri učenju si veliko pomagajo s sošolci, se skupaj učijo, zabavajo in delajo domače naloge, s tem pa pletejo tudi trdne prijateljske vezi. Pri učenju največ uporabljajo zapiske, pa tudi učbenike iz knjižnice. Pri matematiki je več vaj, zato bodočim dijakom svetujejo sprotno delo, saj si bodo le tako zapomnili postopke reševanja. Medtem ko pri kakšnem predmetu lahko porabiš na račun tega manj časa in se ga naučiš pred ocenjevanjem.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Gimnazija je locirana v centru mesta Ljubljana, kar je navdušilo dijake, da so jo izbrali. Prav tako jih je prepričala predstavitev na informativnem dnevu, kjer so začutili profesionalnost kadra. Tekom šolanja so opazili, da so profesorji korektni in brez težav dosegljivi, le bati se jih ne smeš, saj radi pomagajo. S sošolci so vzpostavili čudovite prijateljske vezi, skupaj se učijo, si pomagajo z zapiski in nalogami. Glede na smer izobraževanja je odvisen tudi poudarek na določenih predmetih, na naravoslovni so izpostavljeni matematika, fizika in kemija, na družboslovni zgodovina, na jezikovni usmeritvi pa seveda izstopajo jeziki. Večina dijakov je uvrstila matematiko med težje predmete zaradi obsega snovi ter fiziko. Tuji jeziki so zahtevnejši za dijake, ki so naravoslovno usmerjeni. Pri učenju uporabljajo zapiske, učbenike in delajo naloge, pri matematiki pa veliko vaj, saj si le tako zapomnijo postopke. Trudijo se, da opravijo čim več učenja sproti, a vseeno zmanjka časa za kakšen predmet, ki se ga lahko naučijo hitreje, pred ocenjevanjem. Gradiva dobijo pri starejših prijateljih in v knjižnici.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Za gimnazijo so se vprašani dijaki odločali zaradi lokacije v centru Ljubljane in vzdušja, ki so ga začutili na šoli na informativnih dneh. Sovrstniki so med seboj povezani in si pomagajo. Profesionalnost nekaterih profesorjev je ravno pravšnja, so dosegljivi in korektni, medtem ko drugi malo manj. Pogrešajo več pripadnosti dijakov šoli in dodatne zanimive aktivnosti v okviru pouka. Pouk poteka izmenično, en dan v popoldanskih urah. Glede na smer je poudarek na predmetih od oddelka do oddelka različen; v naravoslovnem matematika, fizika, kemija, v družboslovnem zgodovina in drugi, v jezikovnem pa je poudarek predvsem na jezikih. Med težje predmete so vprašani dijaki uvrstili matematiko, ker obsega veliko snovi in jo težje razumejo, fiziko ter jezike. Slednji gre slabše dijakom, ki so naravoslovno umerjeni. V povprečju porabijo na dan pol ure, da uredijo domače naloge, ter nekoliko več tisti, ki se učijo sproti. Pri ponavljanju snovi največ uporabljajo učbenike in svoje zapiske, pa tudi zapiske starejših kolegov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Lokacija in dobra prometna povezava sta med razlogi, zakaj so se dijaki odločili za vpis na Gimnazijo Jožeta Plečnika Ljubljana. Poleg omenjenega tudi prepričljiv informativni dan in ker šola slovi po dobrem programu za učenje jezikov. Ozračje na šoli je sproščeno in zelo prijetno, med ocenjevalnim obdobjem malce napeto. Dijaki se med seboj dobro razumejo in imajo tudi dobre odnose s profesorji, kateri dijakom vedno pomagajo in jih spodbujajo. Na šoli učijo tudi tuji profesorji, kar so dijaki izpostavili kot prednost šole. Poleg tega so omenili še kvalitetne priprave na maturo, športno vzgojo zunaj, v parku Tivoli, pestro ponudbo malice, tutorstvo in dobo organiziran urnik, ki ima tudi popoldansko izmeno. Na šoli imajo dobro opremljen laboratorij za kemijo in fiziko, jedilnico in telovadnico. Predmeti, katerim dajejo poudarek so jeziki in obvezni maturitetni predmeti, kot najtežje pa so vprašani ocenili matematiko in fiziko, ker je veliko snovi. Učijo se sproti, okoli pol ure dnevno, sicer pred testi nekoliko več, dva do tri dni prej v povprečju.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijake, ki so odgovorili na anketo, so prepričali za vpis na Gimnazijo Jožeta Plečnika, dober program, velika izbira tujih jezikov, lokacija šole in dobri profesorji, zaradi navedenega bi šolo priporočili tudi vsem mlajših vrstnikom. Na šoli vlada odlična atmosfera, s sošolci so povezani, profesorji so prijazni do dijakov in pripravljeni pomagati. Pohvalili so široko izbiro predmetov in dobre priprave na maturo. Želijo si, da bi bili testi drugače razporejeni in boljšo šolsko malico. Na šoli imajo dobro opremljen laboratorij za kemijo in fiziko, jedilnico in telovadnico. Predmeti, katerim dajejo poudarek so jeziki in obvezni maturitetni predmeti, kot najtežje so vprašani ocenili matematiko in fiziko, ker je veliko snovi. Učijo se sproti, okoli pol ure dnevno, sicer pred testi nekoliko več, dva do tri dni prej v povprečju. Učbenike si izposodijo v skladu, sejma rabljenih učbenikov nimajo. Rabljene knjige in zvezke dobijo pri prijateljih. Pri učenju uporabljajo svoje zapiske, rešujejo vaje iz delovnega zvezka in stare teste.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Lokacija šole v centru mesta je eden od razlogov, da so se dijaki odločili za to šolo, drugi pa so priporočila znancev. Dijaki se na šoli dobro počutijo, pravijo, da je njihova šola znana po tem, da je prijetna in da dobijo veliko znanja. Odnos s profesorji je korekten, dijaki pa so pohvalili še dobre priprave na maturo, ekskurzije (po Sloveniji in tujini), pestro izbiro krožkov (astronomski, biološki, debatni, gledališki, dramski, različni tečaji jezikov, kot so kitajščina, poljščina, krožki jezikov itd.), dobro organiziranost in športno vzgojo v Tivoliju. Poudarek je na glavnih treh maturitetnih predmetih, največ izzivov pa imajo dijaki z naravoslovnimi predmeti (biologija in matematika). Med ljubšimi predmeti jim je slovenščina in psihologija. Dijaki se učijo večinoma iz zapiskov, uporabljajo tudi učbenike, ki jih lahko dobijo v učbeniškem skladu. Učiti se poskušajo sproti, na dan porabijo okoli eno uro za naloge, pred testi pa si vzamejo v povprečju tri dni za učenje. Vpis priporočajo vsem, ki si želijo dobiti dobro podlago za fakulteto.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki so se za vpis odločili zaradi lokacije šole in raznolike izbire jezikov. Šolo priporočajo tudi prihodnjim dijakom, svetujejo pa jim, da se učijo sproti in da delajo domače naloge. Na šoli se počutijo dobro, sproščeno, odnos profesorjev do dijakov je dober, nekateri so strogi. Všeč jim je telovadba v Tivoliju, popoldanski pouk, velika izbira obrokov in ekskurzije. Želijo pa si bolj zdravo malico, več sadja ter več stranišč. Pouk poteka večinoma dopoldne, enkrat tedensko popoldne. Poudarek je na matematiki in jezikih, med najtežjimi pa so najpogosteje omenili angleščino. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Rabljeno gradivo in stare teste dobijo od starejših prijateljev ali prek skupine na Facebooku. Pred posameznim testom se intenzivno učijo od dva do pet dni. Domačim nalogam posvetijo od pol do dve uri na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Pouk na Gimnaziji Jožeta Plečnika poteka dopoldne in enkrat na teden popoldne, na urniku pa se najdejo blok ure, včasih tudi tri ure istega predmeta. Po mnenju dijakov je poudarek na družboslovnih predmetih, vendar so jim tudi naravoslovni zelo všeč. Šolo so opisali kot ljudem prijazno, odprto za pomoč, ekološko in moderno, odlikuje pa jo tudi lokacija, prilagodljivi profesorji, ki so prijazni ter nudijo individualno pomoč in nasvete, dobro založena knjižnica, šolski vrt na terasi in pestra izbira krožkov (astronomski, tečaj kitajščine, impro liga itd.). Za izboljšavo so dijaki predlagali več dogodkov in taborov, boljšo razporejenost pisnih nalog in daljši odmor za malico. Domače naloge delajo sproti, za kar porabijo v povprečju eno uro na dan, na tak način pa ponavljajo snov. Tako porabijo pred testi do tri dni za pripravo, učijo se s pomočjo zapiskov in vaj v učbenikih. Šolske ekskurzije so organizirane po Sloveniji in Evropi, dijaki imajo tudi možnost izmenjave. Šolo priporočajo, saj je pouk na njej poglobljen, nudi vse potrebno za dobro izobrazbo, na njej se veliko naučiš.

Gimnazija se nahaja v središču Ljubljane, v zgradbi, ki jo je projektiral znameniti arhitekt. Vizija Gimnazije Jožeta Plečnika je v spoštljivih odnosih, v katerih se prepleta ustvarjalnost in mladnostna iskrivost, pridobljeno znanje pa se odraža v zadovoljstvu in uspehih.

Učitelji si na gimnaziji prizadevajo za razgibane in zanimive ure pouka, na primer pri tujih pouku tujih jezikov so povezani z učitelji iz tujine, uporabljajo IKT, prizadevajo si za uvedbo medpredmetnega sodelovanja ter spodbujajo tudi študij okolja.

Na šoli razvajajo številne projekte (digitalno opismovanje in medpredmetno sodelovanje, timski pouk … Uvrščeni so tudi bili v mrežo Ekošol in pridobili licenco za izvedbo izpitov za mednarodno Nemško Jezikovno diplomo.

vir spletna stran šole


Število točk potrebnih za vpis

2015/16

  • program Gimnazija: točke iz ocen 131, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 106. 

2020/21

  • program Gimnazija: točke iz ocen 125, točke iz ocen treh predmetov 26.

2021/22

  • program Gimnazija: točke iz ocen 145, točke iz ocen treh predmetov 34.

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PUSTITE KOMENTAR