Domov Gimnazija in srednja šola Kočevje

Gimnazija in srednja šola Kočevje

Gimnazija in srednja šola Kočevje je nastala leta 2012 z združitivjo Gimnazije Kočevje in Srednje šole Kočevje.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 12 Ljubljanska cesta, Kočevje 1330, Slovenija
 
Kontaktna oseba: mag. Jasna Vesel (programi gimnazije) in Iva Kaplan (poklicni programi)
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 7.00 do 15.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo (ga. Iva Murn): 01/895 12 67, svetovalna služba: 01/620 43 26 (ga. Vesel), svetovalna služba: 01/320 72 42 (ga. Kaplan)
Spletna stran: https://www.gssk.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Šola ima sodobno opremljeno lesarsko delavnico in delavnico za orodjarje. Skrbijo za moderne oblike pouka (povezovanje šolskih predmetov, avtentične naloge, skrb za dobro govorno in pisno sporočanje), dijakom ponujajo dejavnosti za razvoj karierne poti (karierna orientacija). Posebnost je tudi bogata ponudba šolskih malic. Posebno skrb namenjajo nadarjenim dijakom (dodatne ure tretjega tujega jezika, matematike, fizike, literarne ustvarjalnosti, priprave na tekmovanja) ter dojakom s posebnimi poterbnami (dodatne ure učne pomoči, vrstniško partnersto, konzultacije učiteljev).
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, francoščina, španščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Dijaki imajo možnost mednarodne izmenjave, v preteklih letih so bili na Poljskem, Češkem, v Italiji, v Turčiji. Dijaki programov SSI, PTI, SPI lahko opravljajo tudi delovno prakso v tujini (Italija, Madžarska).
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Dijaki programa gimnazija imajo v 2. in 3. letniku možnost izbire med naslednjimi predmeti in interdisciplinarnimi tematskimi sklopi: španščina kot tretji tuji jezik, Likovna ustvarjalnost od ideje do razstave in Vrvež v moji glavi (neuroznanost za gimnazijske)
Šolski krožkiŠolski krožki: Dijakom je na voljo 80 različnih dejavnosti, me katerimi so najbolj priljubljene: ekskurzije, logika, eksperimentalnica, obiski slovenski gledališč, priprave na tekmovanje, sodelovanje na natežajih, Obrazi prihodnosti, španščina, dramski krožek.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: ekskurzije v tujino (Dunaj, Salzburg, Celovec, Gardaland, Cern) in ekskurzij po Sloveniji (Ptuj, Koroška ...).
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 334

Uspeh šole na maturi 2017/2018:
splošna matura: 93,18 %, poklicna matura: 100 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki gimnazije so mnenja, da je poudarek na maturitetnih predmetih. Kot najtežja predmeta so izpostavili matematiko in fiziko. Na preverjanja znanja se pripravljajo sproti, bolj poglobljeno pa tri dni pred testom. Pripravljajo se predvsem tako, da ponovijo domače naloge, rešujejo stare teste, delajo vaje iz delovnega zvezka in preberejo učbenike, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu šole. Med dobro opremljenimi prostori na šoli so gimnazijci izpostavili računalniško učilnico, telovadnico, laboratorij za kemijo in fiziko ter interaktivne table v nekaterih učilnicah, medtem ko so dijaki srednje šole še dodali učilnico za praktični pouk. Dijaki srednje šole se na preverjanje znanja začnejo pripravljati, ko je potrebno, večinoma dva ali tri dni prej. Omenili so, da je poudarek na strokovnih predmetih in matematiki. Odnos med profesorji in dijaki menijo, da je dober in vzpodbuden, saj si profesorji vzamejo čas za dijake. Kot pozitivne lastnosti šole so dijaki navedli skrb za dijake in odnose med njimi in profesorji na šoli, dva roka za kontrolne naloge, možnosti izboljševanja ustne ocene ter kotiček z blazinami za druženje. Prihajajočim dijakom svetujejo, da se učijo sproti. Na šoli skrbijo za moderne oblike pouka (povezovanje predmetov, avtentične naloge, skrb a dobro govorno in pisno sporočanje). Dijakom ponuja dejavnosti za razvoj karierne orientacije, skrb pa namenjajo tudi nadarjenim dijakom in dijakom s posebnimi potrebami.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Anketirani dijaki so se odločili za to šolo, ker je v njihovi neposredni bližini. Na šoli se počutijo dobro, profesorji so prijazni in so pripravljeni pomagati. Na šoli so pohvalili dobro malico in dolg glavni odmor, v avli in jedilnici pa si želijo več miz. Dobro sta opremljeni telovadnica in laboratorij za kemijo in fiziko. Največ poudarka je na matematiki, največ preglavic pa jim povzročata matematika in zgodovina. Učijo se iz zapiskov in knjig, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Učijo se običajno pred preverjanjem, v povprečju do tri dni pred preverjanjem, in sicer tako da ponovijo domače naloge, si naredijo zapiske, preberejo snov v učbeniku in zvezku. Za domačo nalogo potrebujejo od pol ure pa do dveh ur dnevno. Dijaki imajo tudi možnost mednarodne izmenjave ali delovne prakse v tujini.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki, ki obiskujejo program Ekonomski tehnik so se za to šolo odločili, ker je v bližini njihovega doma in ker jih tovrsten poklic veseli. Vsem, ki si želijo pridobiti veliko znanja, ki jim bo prav prišlo v šoli in življenju, priporočajo vpis na njihovo šolo. Po mnenju anketiranih dijakov je v šoli največji poudarek na maturitetnih predmetih, najtežji pa se jim zdijo tuji jeziki. Pred posameznimi testi se učijo v povprečju tri dni, vsak dan pa za domače naloge porabijo od pol ure do eno uro. Pravijo, da je njihova šola pravična do dijakov in slovi po dobrih profesorjih ter uspešnih dijakih. Pohvalili so dopoldanski pouk, dobro opremljene učilnice, pridobljeno znanje in omarice. Zagreb, London, Pariz in Sarajevo so le nekateri izmed krajev, ki so jih dijaki obiskali v okviru organiziranih šolskih ekskurzij. Na šoli se lahko udeležijo tudi številnih krožkov, kot so slepo tipkanje, logika, lesariada, gledališki abonma …

Zanimiva, prijetna, odprta do sprememb in moderna je le nekaj besed, s katerimi so svojo šolo opisali anketirani gimnazijci. Matematika in slovenščina sta po mnenju dijakov predmeta, na katerih je več poudarka. Zaradi večje količine snovi in potrebnega razumevanja so za najtežji predmet označili prav matematiko. Učijo se iz knjig, učbenikov in lastnih zapiskov, pomagajo pa si tudi s starimi testi, ki jih dobijo pri starejših dijakih. Pred testi jim učenje vzame od tri do pet dni. Med pozitivne stvari na šoli so našteli malico, izmenjave, vzdušje, dobro opremo in ločevanje odpadkov. Na šoli se dobro počutijo, odnos profesorjev do dijakov se jim zdi profesionalen in pozitiven. Zaradi kakovostnega izvajanja programa in veliko možnosti za nadaljnji študij priporočajo bodočim dijakom vpis na njihovo šolo.

Anketirani dijaki programov Trgovec, Mizar in Ekonomski tehnik (PTI) so nam povedali, da se na šoli počutijo dobro, sproščeno in zadovoljno. Pravijo, da je njihova šola prijazna dijakom in da se na njej vsi dobro razumejo. Odnos profesorjev do dijakov so opisali z besedami prijazen, razumljiv in odličen. Za vpis na to šolo so se odločili zaradi zanimivega programa in veselja do poklica. Bodočim dijakom sporočajo, naj se učijo sproti, saj bodo tako lahko zaključili šolo z dobrimi ocenami. Anketirani dijaki menijo, da daje šola večji poudarek na strokovne predmete. Za opravljanje domačih nalog dnevno porabijo približno eno uro, pred testi pa se učijo v povprečju tri dni iz zapiskov, če je potrebno pa uporabijo tudi knjige.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Anketirani dijaki se v šoli počutijo dobro, zanjo pa so se odločili, ker je v njihovi neposredni bližini. Profesorji so prijazni in so pripravljeni pomagati. Na šoli so pohvalili dobro malico, dolg glavni odmor. V avli in jedilnici pa si želijo več miz. Dobro sta opremljeni telovadnica ter laboratorij za kemijo in fiziko. Med predmeti, ki so poudarjeni, so omenili matematiko, med najtežjimi pa so izpostavili tudi matematiko in zgodovino. Učijo se iz knjig in zapiskov. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Učijo se običajno pred preverjanjem, v povprečju do tri dni pred testom, in sicer tako, da ponovijo domače naloge, si naredijo zapiske, preberejo snov v učbeniku in zvezku. Za domačo nalogo potrebujejo od pol do dve uri dnevno. Dijaki imajo tudi možnost mednarodne izmenjave ali delovne prakse v tujini.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Gimnazija in srednja šola Kočevje združuje različne programe. Anketirani dijaki programa Ekonomski tehnik so se za šolo odločili zaradi bližine in veselja do poklica. Menijo, da je poudarek na maturitetnih predmetih, izziv pa imajo pri tujih jezikih. Pred posameznimi testi se učijo v povprečju tri dni, vsak dan pa za domače naloge porabijo od pol ure do eno uro. Pravijo, da je njihova šola pravična do dijakov in slovi po dobrih profesorjih ter uspešnih dijakih. Pohvalili so dopoldanski pouk, dobro opremljene učilnice, pridobljeno znanje in omarice, želijo si več prakse. Zagreb, London, Pariz in Sarajevo so le nekateri izmed krajev, ki so jih dijaki obiskali v okviru organiziranih šolskih ekskurzij, ki si jih želijo še več, predvsem več izletov in obiskov sejmov. Na šoli se lahko udeležijo tudi številnih krožkov, kot so slepo tipkanje, logika, lesariada, gledališki abonma itd.

Gimnazijci so o svoji šoli napisali, da je zanimiva, prijetna, odprta do sprememb in moderna. Poudarek je na slovenščini in matematiki, slednja pa jim je zaradi večje količine snovi in potrebnega razumevanja najbolj v izziv. Učijo se iz knjig, učbenikov in lastnih zapiskov, pomagajo pa si tudi s starimi testi, ki jih dobijo pri starejših dijakih. Pred testi jim učenje vzame od tri do pet dni. Med pozitivne stvari na šoli so našteli malico, izmenjave, vzdušje, dobro opremo in ločevanje odpadkov, izboljšali pa bi opremljenost šole, organiziranost in več športnih dni. Na šoli se dobro počutijo, odnos profesorjev do dijakov se jim zdi profesionalen in pozitiven.

Anketirani dijaki programov Trgovec, Mizar in Ekonomski tehnik (PTI) se na šoli počutijo dobro, sproščeno in zadovoljno. Odnos profesorjev do dijakov so opisali z besedami prijazen, razumljiv in odličen. Za vpis na to šolo so se odločili zaradi zanimivega programa in veselja do poklica. Na šoli se vsi dobro razumejo, šola pa je prijazna dijakom. Urnik bi dijaki izboljšali, saj imajo tudi po tri ure istega predmeta, drugače pa bi organizirali tudi malico. Anketirani dijaki menijo, da daje šola večji poudarek na strokovne predmete. Za opravljanje domačih nalog dnevno porabijo približno eno uro, pred testi pa se učijo v povprečju tri dni iz zapiskov, če je potrebno pa uporabijo tudi knjige.

Gimnazija in srednja šola Kočevje je nastala s 1. septembrom 2012, ko sta se združili Srednja šola Kočevje in Gimnazija Kočevje v nov zavod. Gimnazija Kočevje ima sicer že dolgo zgodovino, njena ustanovitev sega v leto 1872. Šola ima pomembno vlogo pri razvoju celotnega območja. Ponuja kvalitetno izobrazbo s področij tehnike, družboslovja, humanistike in gospodarstva. Oblike poučevanja so moderne, profesorji pa se trudijo za vseživljenjsko učenje.

Vir: www.gssk.si

PUSTITE KOMENTAR