Domov Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Vsem dijakom radi pomagamo, da bi bili uspešni in da bi kar najbolj razvili svoje sposobnosti. Izbiramo aktivne metode in oblike dela, ki dijakom omogočajo uspešnejše učenje v šoli.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 16 Šolska ulica, Ruše 2342, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tadej Vovko
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 02/630 08 00, svetovalna služba: 02/630 08 04
Spletna stran: www.gimnazija-ruse.si
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: preko programa Erasmus+: Portugalska (Braga), Nemčija (Marburg), Malta
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: psihologija, sociologija, nemščina, angleščina, biologija, kemija, geografija, kozmetologija
Šolski krožkiŠolski krožki: naravoslovni tabor Komarnik, Multimedija, Pfiffikus, angleška bralna značka, ekobranje, bralni klub, zdrava šola, ekošola, šolski zeliščni vrt, Sadeži družbe-prostovoljstvo, Simbioza šola in simbioza giba, plesna skupina, gledališki abonma, English club, šolski fotograf, filmski krožek
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Dunaj, Zagreb, Ženeva, Tabor kope na Pohorju
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 329
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: 100%
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Dijaki, ki so izpolnili vprašalnik, so menja, da šola slovi po izjemnih rezultatih na maturi. Vpisali so se tudi zaradi obsega praktičnega pouka, majhnosti šole, bližnjega dijaškega doma, spet drugi ker je v bližini njihovega doma. Šola je izjemno urejena, v okolici so zelene površine in površina za šport. V učilnicah za praktični pouk in v laboratorijih je dobra oprema. Pouk imajo le dopoldan, od 7:10 do 14:15. Pohvalili so učni načrt, ki je primerno oblikovan v urnik tako, da niso skupaj težki predmeti. Poudarek je na strokovnih predmetnih, ki so lahko tudi zahtevnejši zaradi volumna snovi. Med težje prištevajo matematiko, ker je treba snov razumeti, nekaterim pa tudi ne leži. Atmosfera je zaradi majhnosti šole prijateljska, profesorji so sočutni in z njimi je moč uskladiti veliko stvari, ki tarejo dijake. Za učenje uporabljajo zapiske, ki jih delajo pri pouku, rabljene učbenike dobijo v knjižnici, stare teste in zvezke pa pri starejših dijakih. Vprašani sproti delajo domače naloge, kar jim vzame povprečno do pol ure na dan, pred ocenjevanji učne teme poglobljeno ponavljajo nekaj dni.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Vprašani dijaki so šolo izbrali zaradi bližine domu, praktičnega pouka in velikosti šole. Pohvalili so program, ki ga šola izvaja in vzdušje, ki je zaradi majhnosti šole, prijateljsko. Slovi po odličnih rezultatih na maturi. Odnos s profesorji je sočuten, dogovoriti se je mogoče veliko stvari. Pouk začenjajo ob 7:10, najdlje pa traja do 14:15. Urniki so sestavljeni tako, da težkih predmetov ni skupaj. Dijaki pravijo, da je poudarek predvsem na strokovnih predmetih. Kot težje so navedli nekateri matematiko, ker je zahtevna in jim ne leži, pa tudi strokovni predmeti so težki, ker imajo ogromno snovi. Učijo se iz svojih zapiskov, rabljene učbenike dobijo v knjižnici, stare teste in zapiske pa tudi pri starejših dijakih. Dnevno porabijo do pol ure za domače naloge, pred ocenjevanjem pa se učijo več, okoli dva dni bolj intenzivno. Pohvalili so urejenost šole, učilnice za praktični pouk in laboratoriji za kemijo in fiziko so dobro opremljeni, v okolici je veliko zelenih in športnih površin, dobre povezave javnega prevoza in bližina dijaškega doma.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Pouk na šoli poteka dopoldne, običajno med 8.00 in 14.15. Šola je manjša, zato se dijaki med seboj poznajo. Za oddaljenost od mesta najdejo pozitivne in negativne argumente. Dijaki se najpogosteje učijo iz zvezkov, preberejo snov v učbeniku in rešujejo stare teste, ki jih dobijo od starejših letnikov. Pri tehniških programih je poudarek na strokovnih predmetih, ki so poleg matematike tudi najtežji. Za domače naloge porabijo od pol ure do dveh ur na dan. Svetujejo pa vsem bodočim dijakom, da se učijo sproti. Izboljšali bi malico in dijaški dom, pohvalili pa so primerno opremljene laboratorije, računalniško učilnico, telovadnico in interaktivne table v učilnicah. Šola dosega dobre rezultate in slovi po uspehu na maturi, zato ponuja dobro prihodnost za nadaljnji študij in zanimive poklice.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
»Šola slovi po uspehu, dobrih rezultatih, ponuja dobro prihodnost in zanimive poklice,« pravijo dijaki. Pouk poteka dopoldne nekje med 8.00 in 14.15. Večinoma se učijo, ko se je treba, iz zvezkov, preberejo snov v učbeniku in rešujejo stare teste, ki jih dobijo od starejših letnikov. Pri tehniških programih je poudarek na strokovnih predmetih, ki so poleg matematike tudi najtežji. Vsekakor se je potrebno učiti sproti, ter za domače naloge porabiti približno uro in pol dnevno. Za domače naloge porabijo od pol ure do dveh ur na dan. Imajo dobro opremljene laboratorije, računalniško učilnico, telovadnico in interaktivne table v učilnicah. Dijakom je všeč, da se vsi poznajo med seboj. Za oddaljenost od mesta najdejo pozitivne in negativne argumente, izboljšali pa bi malico in dijaški dom.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Šola slovi po prijaznosti, majhnosti in povezanosti. Na šoli je malo dijakov, profesorji pa se lahko posvetijo vsakemu posebej. Pouk je dopoldanski, profesorji pa snov dobro razložijo. Od njih dobijo dijaki tudi zapiske, iz katerih se, poleg zvezkov, učijo za teste. Za učenje porabijo do tri dni, na dan pa do ene ure porabijo za domače naloge. Poudarek pri predmetih je glede na program šolanja (npr. pri kemijskih tehnikih na kemijskih predmetih), dijakom so pri srcu vaje, kjer znanje uporabijo v praksi. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu, na šoli imajo tudi šolski sklad. Od krožkov lahko izbirajo med dramskim, bralnim klubom ali šolskim radiem, ekskurzije pa potekajo po Sloveniji in sosednjih državah. Dijaki so se za šolo odločili zaradi zanimanja in dobre predstavitve na informativnem dnevu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Šola slovi po uspehu, dobrih rezultatih, ponuja dobro prihodnost in zanimive poklice. Dijakom je všeč, da se vsi poznajo med seboj. Oddaljenost od mesta nekateri označujejo kot pozitivno, drugi kot pomanjkljivost, izboljšali bi hrano in dijaški dom. Pouk poteka dopoldne, nekje med 8.00 in 14.15. Večinoma se učijo ko se je treba, iz zvezkov, preberejo učbenik in rešujejo stare teste, ki jih dobijo od starejših letnikov. Pri tehniških programih je poudarek na strokovnih predmetih, ki so skupaj z matematiko tudi najtežji. Vsekakor se je treba učiti sproti, ter za domače naloge porabiti približno uro in pol dnevno. Imajo dobro opremljene laboratorije, računalniško učilnico, telovadnico in interaktivne table v učilnicah.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Predmeti, na katerih je poudarek na šoli, so odvisni predvsem od programa (npr. pri kemijskih tehnikih na kemijskih predmetih), večina dijakov pa se veseli vaj, kjer svoje znanje uporabijo v praksi. Pouk poteka v dopoldanskih urah, šola pa slovi še po prijaznosti, majhnosti in povezanosti. Profesorji snov dobro razložijo, ker pa je na šoli malo dijakov, se lahko posvetijo vsakemu posebej. Profesorji posredujejo dijakom tudi zapiske, iz katerih se, poleg zvezkov, učijo za teste. Do tri dni učenja porabijo za učenje pred testi, na dan pa do eno uro za domače naloge. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu, na šoli imajo tudi šolski sklad. Pestra je izbira krožkov (dramski, bralni klub ali šolski radio), ekskurzije pa potekajo po Sloveniji in sosednjih državah. Dijaki so se za šolo odločili zaradi zanimanja in dobre predstavitve na informativnem dnevu.

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše je šola, ki si je za svoje cilje določila naslednje:

“Vsem dijakom radi pomagamo, da bi bili uspešni in da bi kar najbolj razvili svoje sposobnosti. Izbiramo aktivne metode in oblike dela, ki dijakom omogočajo uspešnejše učenje v šoli. Dijakom omogočamo, da se izkažejo tudi v različnih obšolskih dejavnostih, na tekmovanjih v znanju in drugje. Ustvarjamo take medsebojne odnose med učitelji in dijaki, ki kar najbolj prispevajo k dobrim učnim rezultatom. Trudimo se prisluhniti učnim in drugim težavam dijakov in jim jih pomagamo reševati.”

Izobražujejo s področja kemije, farmacije in splošnega znanja (splošna gimnazija). V bližini se nahaja tudi dijaški dom. Šola je moderno opremljena, ima svojo telovadnico in zunanji športni objekt. Na njej poteka enoizmenski pouk, število dijakov pa je ravno pravšnje, da se lahko profesorji posvetijo vsakemu posebej.

Vir: Spletna stran šole


Število točk potrebnih za vpis

2013/14

  • program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 140, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 107.

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PUSTITE KOMENTAR