Domov Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

V učilnicah, opremljenih s sodobno učno tehnologijo, spodbujamo dijake k aktivnim metodam učenja.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 10 Gimnazijska cesta, Trbovlje 1420, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tina Pušnik
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 03/562 55 00, svetovalna služba: 03/562 55 02
Spletna stran: http://www.gess.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Majhno število dijakov, bolj osebni odnosi, prilagodljivost dijakovim potrebam, tutorstvo, 27-letna izmenjava v Nemčijo, tematski vikendi, matematični maraton, dobrodelne akcije (Miklavžev sejem)...
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, ruščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: dijaki 2. letnika se lahko vključijo v skupinsko izmenjavo z nemško gimnazijo Scheinfeld, potekajo tudi individualne izmenjave (Nemčija, Portugalska, Estonija, Latvija ...); opravljanje delovne prakse v tujini za dijake ekonomskega tehnika (Milano, Braga)
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: dijaki 2. in 3. letnika lahko izbirajo med tremi interdisciplinarnimi tematskimi sklopi (ITS): izzivi družbe prihodnosti, kreativni podjetnik, zasavska kulturna in industrijska dediščina; ter med učenjem tretjega tujega jezika (nemščina, francoščina, ruščina). Dijaki 4. letnikov imajo široko palet maturitetnih izbirnih predmetov.
Šolski krožkiŠolski krožki: mešani mladinski pevski zbor, kemijski krožek, debatni klub Logos, športne dejavnosti, novinarska skupina GobecNews, računalniška skupina Gimteam, priprave na tekmovanja ...
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji (Primorska, Škofja Loka in Idrija, Ljubljana z okolico) in v tujino (Benetke, Pariz, Firence, Salzburg, London, Rim, Pompeji, München, Ingolstadt, Dunaj, Budimpešta ...)
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 229

Uspeh šole na maturi 2018/2019:
poklicna matura: 100%, splošna matura: 97,4%

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Izbira jezikov, športni oddelek in bližina šole njihovemu domu, so razlogi, ki so dijake prepričali, da so se vpisali. Tudi bodočim dijakom, bi šolo priporočili zaradi ogromno znanja, ki ga lahko pridobijo, tako uporabnega kot splošnega za nadaljnje življenje. V šoli nastajajo dobri medvrstniški odnosi, vzdušje je sproščeno, saj se zaradi majhnosti šole vsi med seboj poznajo. S profesorji imajo oseben odnos, se spoštujejo, saj imajo pravičen pristop in vedno delajo v dijakovo dobro. Urniki so dobro organizirani, pouk poteka od 7.40 so 13.40 ali 14.30. Več poudarka daje šola na naravoslovne predmete, predvsem matematiko. Dijaki se dnevno v povprečju učijo okoli ene ure, pred spraševanji pa tudi pet dni prej. Ponavljajo snov iz učbenikov, svojih zapiskov, ki jih naredijo pri pouku, delajo vaje. Če je potrebno najdejo dodatne vsebine na internetu, v veliko pomoč pa so tudi sošolci, s katerimi se skupaj učijo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki pravijo, da šola slovi po športnih dosežkih. Je majhna, zato se vsi med seboj poznajo in imajo osebne konzultacije s profesorji, pa tudi dobro se počutijo na šoli, to pa so prednosti, ki bi jih povedali bodočim dijakom, da bi jih prepričali k vpisu. Pouk poteka v dopoldanskem času. Šola ima poudarek predvsem na naravoslovju. Za domačo nalogo porabijo največ eno uro dnevno, pred testi pa se učijo v povprečju pet dni. Nekatere predmete se učijo sproti, druge ne. Dijaki se večinoma učijo iz zapiskov, občasno tudi iz učbenikov. Delajo zapiske, večkrat ponovijo predelano snov in rešujejo stare teste. Na šoli imajo organizirano tutorstvo, izkoristijo lahko izmenjave, se udeležujejo naravoslovnih vikendov in matematičnih maratonov, želijo pa si še več aktivnosti na družboslovnem in športnem področju.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Anketirani dijaki šolo priporočajo svojim vrstnikom, ker je majhna. Na šoli se počutijo zelo dobro, slovijo po športnih dosežkih. Majhnost šole omogoča konzultacije s profesorji. Šola ima poudarek predvsem na naravoslovju. Dijaki se večinoma učijo iz zapiskov, občasno tudi iz učbenikov. Porabijo največ eno uro za domačo nalogo, običajno pa se učijo pet dni pred testom. Nekatere predmete se učijo sproti, druge ne. Učijo se tako, da delajo zapiske, preberejo snov v učbeniku in rešijo stare teste. Kot prednosti pole so dijaki omenili tutorstvo s starejšimi dijaki, izmenjave, naravoslovne vikende in matematične maratone. Pravijo, da je premalo aktivnosti na družboslovnem in športnem področju, izboljšali bi ogrevanje na severni strani šole in parkirišča za dijake. Pouk poteka samo v dopoldanskem času. Šola je dobro opremljena z interaktivnimi tablami, dobro je opremljena tudi računalniška učilnica.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijake Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje smo v anketah med drugim povprašali tudi o učnih navadah. Povedali so nam, da se zaradi pomanjkanja časa učijo večinoma samo pred testi in spraševanjem, pri učenju pa si pomagajo z zapiski, po potrebi tudi s knjigami. Vsak dan za domače naloge porabijo od pol ure do eno uro, pred testi pa se v povprečju učijo tri dni prej. Po njihovem mnenju je v šoli nekoliko večji poudarek na maturitetnih predmetih. Pravijo, da šola slovi po tradiciji, dobrodelnosti in povezanosti, pohvalili pa so tudi dobro vzdušje, čistočo, modernost in urejeno okolico. Dijaki 2. letnika gimnazije se lahko vključijo v skupinsko izmenjavo z nemško gimnazijo Scheinfeld, potekajo pa tudi individualne izmenjave (Nemčija, Estonija, Latvija …). V prostem času lahko obiskujejo krožke na šoli, med katerimi so tudi kemijski krožek, mešani mladinski pevski zbor in novinarska skupina Gobec News. Šola organizira šolske ekskurzije po Sloveniji in tujini (Pariz, Rim, Firence, London …).

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki šolo priporočajo svojim vrstnikom, ker je majhna, priporočajo pa sprotno učenje. Na šoli se počutijo zelo dobro, slovijo po športnih dosežkih. Majhnost šole omogoča konzultacije s profesorji. Tutorstvo z starejšimi dijaki, izmenjave, naravoslovni vikendi in matematični maratoni so prednosti šole, ki so jih navedli. Pravijo, da je premalo aktivnosti na družboslovnem in športnem področju, izboljšali bi ogrevanje na severni strani šole in parkirišča za dijake. Pouk poteka samo v dopoldanskem času. Šola ima poudarek predvsem na naravoslovju. Dijaki se večinoma učijo iz zapiskov, občasno tudi iz učbenikov. Porabijo največ eno uro za domačo nalogo, običajno pa se učijo pet dni pred testom. Nekatere predmete se učijo sproti, druge ne. Učijo se tako, da delajo zapiske, preberejo snov v učbeniku in rešijo stare teste. Šola je dobro opremljena z interaktivnimi tablami, dobro je opremljena tudi računalniška učilnica.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani dijaki so pohvalili dobro vzdušje, čistočo, modernost in urejeno okolico, dodajajo pa, da njihova šola slovi po tradiciji, dobrodelnosti in povezanosti. Šoli pa so predlagali, da bi imeli več športnih dni in ekskurzij ter sejem rabljenih učbenikov. Vsak dan za domače naloge porabijo od pol ure do eno uro, pred testi pa se v povprečju učijo tri dni prej. Večinoma se učijo samo pred testi in spraševanjem, vzrok za to pa je pomanjkanje časa. Učijo se s pomočjo zapiskov in po potrebi tudi s pomočjo knjig. Poudarek je na maturitetnih predmetih, dijaki pa lahko izkusijo mednarodno izmenjavo, in sicer skupinsko ali pa individualno (Nemčija, Estonija, Latvija ...). Poleg izmenjav so jim na voljo tudi šolske ekskurzije po Sloveniji in tujini (Pariz, Rim, Firence, London ...), ter različni krožki (kemijski krožek, mešani mladinski pevski zbor in novinarska skupina Gobec News).

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje – GESŠ Trbovlje izobražuje in vzgaja v stavbi, ki je bila zgrajena leta 1928, kasneje pa večkrat prizidana in nadzidana. Ob šoli sta telovadnica in šolski park ter le korak od šolske stavbe tudi športno igrišče. Gimnazija ima že dolgoletno tradicijo. V letu 2005 smo praznovali 60-letnico delovanja, lani pa 50-letnico Ekonomske srednja šola Trbovlje. Vsa leta smo skrbeli za kvaliteto izobraževanja, za dober pedagoški kader, posodabljali smo učno tehnologijo, imamo urejene in dobro opremljene specialne učilnice, med njimi dve sodobni računalniški učilnici, učilnico “učno podjetje”, eno najlepše urejenih knjižnic s čitalnico in večnamenski multimedijski prostor za šolske in obšolske dejavnosti. Med prvimi v Sloveniji smo na šoli dobili e-učilnico. Mladim dajemo znanje, pripadnost in navezanost ter odprte možnosti za ustvarjalno prihodnost. S popoldanskimi aktivnostmi za “staro in mlado” želimo šolo odpreti v okolje. Naš cilj je postati izobraževalna ustanova za vse, ki jih “uka žeja” še ni zapustila …”

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje izobražuje programe Splošne gimnazije, Splošne gimnazije športni oddelek, Ekonomski tehnik in izvaja maturitetni tečaj. Njihove temeljne vrednote so znanje, doslednost, strpnost, delavnost, samostojnost in lasten zgled. Učilnice so moderno opremljene, profesorji in vsi zaposleni pa dijake spodbujajo k aktivnim metodam učenja.

Vir: Spletna stran šole

PUSTITE KOMENTAR