Domov Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper se nahaja v bližini sedeža Radiotelevizije Koper in v bližini sedeža italijanske skupnosti Sanctorius.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 7 Gimnazijski trg, Koper 6000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Laura Morgan
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 13.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 00386 05/620 96 20
Spletna stran: http://www.ginnasio-carli.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Ker smo majhna šola se lahko bolj posvetimo posameznikom.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Ne
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, španščina, francoščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Da.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: latinščina
Šolski krožkiŠolski krožki: šolski časopis Aril, gledališka skupina, različni krožki (logika, jezikovni ...), šolska tekmovanja, jezikovni tečaji
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: v Anglijo, Španijo, Francijo, Argentino, Avstralijo
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 46
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: 100%
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Gimnazija z dolgo tradicijo pouk začne ob 8.00, predura je ob 7.10, običajno traja pouk do 14.15. Najdlje so v šoli do 15.05. Vprašani pravijo, da je vzdušje na šoli odlično, odnos profesor-dijak je odprt, saj je šola majhna in se med seboj poznajo. Svoje učne navade bi radi izboljšali, zato se skušajo učiti sproti, vsaj pri težjih predmetih, kot so matematika, italijanščina, francoščina in kemija. Svojim naslednikom svetujejo, da razvijejo delovne navade in se pogovarjajo s profesorji, saj bodo tako bolje razumeli snov in naredili podlago znanj za celo življenje. Pred ocenjevanji se učijo nekoliko več, v povprečju do pet dni, odvisno od posameznika in njegovega sprotnega dela. Pri tem ponavljajo snov v zvezkih, predelajo učbenike in ponavljajo vaje iz delovnih zvezkov. Ker se z vrstniki dobro poznajo, se večkrat učijo skupaj. Pohvalili so zanimive šolske projekte, laboratorije za kemijo in fiziko in učilnice za prakso. Na voljo imajo tudi izobraževalne ekskurzije, potovanja, dneve pa popestrijo tudi občasni koncerti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Dijaki pravijo, da je na šoli prijetno vzdušje, so majhna šola z dolgo tradicijo, med seboj se poznajo in se razumejo s profesorji. Vpis bi priporočali tistim, ki so se pripravljeni učiti, saj nekateri težji predmeti, kot so matematika, italijanščina, francoščina in kemija, zahtevajo več truda. Sicer na dan porabijo za domače naloge od pol do ene ure svojega časa. Nekatere predmete se učijo sproti, druge ne. Pred testi in ocenjevanji ponavljajo snov do pet dni. Pri tem uporabljajo svoje zapiske, ali pa si jih izposodijo od sošolcev, učbenike, delajo vaje iz delovnih zvezkov, ponovijo domače naloge, nekateri pa se učijo tudi s sošolci. Dijaki so pohvalili dobro opremljenost učilnic za praktični pouk, laboratorije za kemijo in fiziko, brezplačno fotokopiranje, sadje, ki jim je na voljo, zanimive projekte, izlete, potovanja in koncerte. Pouk začnejo ob 8. uri, predura je 7.10, traja pa približno do 14.15 ali najdlje do 15.05.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so izpostavili kot pozitivno na šoli to, da lahko pridobijo veliko znanja in se udeležijo različnih ekskurzij po Sloveniji in tujini (Španija, Francija, Italija ... ). Pravijo tudi, da imajo dobro opremo, interaktivne table v učilnicah, kvaliteten pouk ter dobro založeno in opremljeno knjižnico. Na Gimnaziji Gian Rinaldo Carli je poudarek na znanstvenih vedah ter jezikih (materni jezik, jezik okolja in tuji jeziki). Matematika pa se zdi dijakom zaradi velike količine snovi zahtevna. Urnik je dobro razporejen, poteka v dopoldanskih urah. Domačim nalogam se dnevno posvečajo okoli eno uro, pred testi pa se učijo bolj intenzivno. Pri učenju si pomagajo z učbeniki, svojimi zvezki in z zapiski sošolcev ali starejših vrstnikov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Na Gimnaziji Gian Rinaldo Carli je poudarek na znanstvenih vedah ter jezikih (materni jezik, jezik okolja in tuji jeziki). Matematika se jim zdi najtežja zaradi večje količine in zahtevne snovi. Anketirani dijaki so na šoli izpostavili dobro opremo, interaktivne table v učilnicah, kvaliteten pouk ter dobro založeno in opremljeno knjižnico. Urnik je dobro razporejen, poteka v dopoldanskih urah. Pred testi jim učenje vzame do štiri ure, medtem pa posvetijo domačim nalogam dnevno v povprečju eno uro. Pri učenju si pomagajo z učbeniki, svojimi zvezki in z zapiski. Gradivo lahko dobijo v knjižnici ali pri dijakih višjih letnikov. Šola organizira tudi različne ekskurzije po Sloveniji in tujini (Španija, Francija, Italija ... ).

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Odlična oprema, interaktivne table, kvaliteten pouk ter dobro založena in opremljena knjižnica so le nekatere od pozitivnih stvari, ki so jih dijaki našteli. Pouk poteka dopoldan, dijaki pa so mnenja, da so predmeti dobro razporejeni. Menijo, da je nekoliko več poudarka na matematiki, angleščini in italijanščini. Matematiko so izpostavili tudi kot malo težji predmet, zaradi večje količine in zahtevne snovi. Za domače naloge dnevno porabijo v povprečju eno uro, pred testi pa se učijo tudi do štiri ure. Pri učenju si pomagajo tako s knjigami kot tudi z zapiski. Gradivo je možno dobiti v knjižnici ali pri dijakih višjih letnikov. Šola organizira tudi različne ekskurzije po Sloveniji in tujini. Dijaki so do zdaj že obiskali Španijo, Francijo, Italijo ... Bodočim dijakom svetujejo, naj si izberejo šolo, ki jih veseli in jim je všeč.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Anketirani dijaki so na šoli izpostavili dobro opremo, interaktivne table v učilnicah, kvaliteten pouk ter dobro založeno in opremljeno knjižnico. Urnik je dobro razporejen, pouk poteka v dopoldanskih urah. Poudarek je na znanstvenih vedah ter na jezikih (materni jezik, jezik okolja in tuji jeziki). Matematika se jim zdi najtežja zaradi večje količine in zahtevne snovi. Pred testi jim učenje vzame do štiri ure, medtem pa posvetijo domačim nalogam dnevno v povprečju eno uro. Pri učenju si pomagajo z učbeniki, svojimi zvezki in z zapiski. Gradivo lahko dobijo v knjižnici ali pri dijakih višjih letnikov. Šola organizira tudi različne ekskurzije po Sloveniji in tujini (Španija, Francija, Italija ... ).

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Urnik na Gimnaziji – Ginnasio Gian Rinaldo Carli Koper je po mnenju dijakov dobro razporejen, pouk poteka v dopoldanskih urah. Anketirani dijaki menijo, da je nekoliko več poudarka na matematiki, angleščini in italijanščini. Matematiko so izpostavili tudi kot nekoliko težji predmet, zaradi večje količine in zahtevne snovi. Pred testi jim učenje vzame do štiri ure, medtem pa posvetijo domačim nalogam dnevno v povprečju eno uro. Pri učenju si pomagajo tako s knjigami kot tudi z zapiski. Gradivo lahko dobijo v knjižnici ali pri dijakih višjih letnikov. Kot pozitivno so dijaki našteli odlično opremo, interaktivne table, kvaliteten pouk ter dobro založeno in opremljeno knjižnico. Šola organizira tudi različne ekskurzije po Sloveniji in tujini. Dijaki so do zdaj že obiskali Španijo, Francijo, Italijo ... Bodočim dijakom svetujejo, naj si izberejo šolo, ki jih veseli in jim je všeč.

Gimnazija Gian Rinaldo Carli se nahaja v bližini sedeža Radiotelevizije Koper in v bližini sedeža italijanske skupnosti Sanctorius, nedaleč od Trga Brolo. Šola se je po slovenski osamosvojitvi in novi šolski reformi 24. junija 1992 poimenovala po koprskem razsvetljencu in poliglotu – Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper. Več o zgodovini šole si lahko preberete na šolski spletni strani.

PUSTITE KOMENTAR