Domov Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

Bivša ESIC Gimnazija je z letom 2013 postala samostojna Gimnazija Franceta Prešerna, ki ponuja programe splošne in ekonomske gimnazije.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 65 Kidričeva cesta, Kranj 4000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Vera Dušak Prevc
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 05/909 33 40, svetovalna služba: 05/909 33 44
Spletna stran: http://www.gfp.si/
Program:
  • Ekonomska gimnazija
  • Ekonomska gimnazija – športni oddelek
  • Gimnazija

JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, španščina, francoščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Francija, Slovaška, Nova Zelandija (Auckland), Poljska (projekt eTwinning)
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: v okviru izbirnih maturitetnih predmetov (ekonomija, zgodovina, geografija, nemščina, francoščina, psihologija, sociologija, biologija, informatika)
Šolski krožkiŠolski krožki: MEPI, izobraževanje za pridobitev nemške jezikovne diplome DSD, angleška bralna značka, Bussiness English, nemška bralna značka, francoska bralna značka, Za več turizma, šahovski krožek, projekt Pozor(!)ni na okolje, filmsko-gledališki abonma, debatni klub, literarno-novinarski krožek, krožek nemščina in računalnik, krožek za razmišljanje (po de Bonu), bioinformatika, športne dejavnosti: akrobatika, medrazredna tekmovanja iz nogometa, košarke, odbojke. Dijaki se lahko udeležijo raznih raziskovalnih dejavnosti ter tekmovanj.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Italija (Benetke), Avstrija (Graz, Dunaj, Celovec), Frnacija (Pariz), Nemčija (München, Berlin), Španija (Lloret de Mar, Barcelona), Anglija (London) ...
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 560

Uspeh šole na maturi 2017/2018:


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Na gimnaziji so v ospredju družboslovni predmeti in po mnenju dijakov so tudi najtežji, predvsem matematika. Pouk je dopoldanski, začne se ob 7.10 in običajno traja do 14.35. Dijaki so kot pozitivno ocenili predvsem to da je gimnazija športnikom prijazna in da imajo možnost dela na daljavo. Kot najbolje opremljene prostore na šoli so dijaki našteli računalniško učilnico, telovadnico in jedilnico. Odnos s profesorji so pohvalili, saj so do njih razumevajoči. Dijaki se največ učijo iz zapiskov, ki si jih naredijo med poukom ter iz knjig iz učbeniškega sklada. Za naloge porabijo približno uro na dan, učijo pa se sproti, če jim le uspe. Pred testi si uredijo zapiske, rešujejo stare teste in ponovijo domače naloge. Bodočim dijakom svetujejo, da se vpišejo le če so se pripravljeni učiti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijaki so zadovoljni s šolskim programom, je pa šola poznana kot športnikom prijazna. Pouk poteka dopoldne, začne se jim ob 7.10 in ponavadi traja do 14.35. Družboslovni predmeti so izpostavljeni, kot najtežji predmet pa velja matematika. Dijaki se učijo iz svojih zapiskov, knjig iz učbeniškega sklada in zapiskov, ki jih dobijo od starejših dijakov. Pred testi si uredijo zapiske, rešujejo stare teste in ponovijo domače naloge. Za naloge porabijo približno uro na dan, učijo pa se sproti, če jim le uspe, sicer pa pred preverjanjem. Kot najbolje opremljene prostore na šoli so dijaki našteli računalniško učilnico, telovadnico in jedilnico, všeč pa so jim interaktivne table, ki olajšujejo pouk. Profesorji so razumevajoči, radi pomagajo in imajo z dijaki dobre odnose. Dijaki so omenili, da jim je omogočeno tudi delo na daljavo. Vpis na šolo priporočajo tistim, ki so se pripravljeni učiti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Anketirani dijaki šolo opisujejo kot urejeno in moderno s prijaznimi profesorji. Dober vtis, pravo vzdušje in okolica so bili le nekateri izmed razlogov, da so se odločili za vpis na to šolo. Pravijo, da se na šoli dobro počutijo in da je njihov odnos z učitelji odličen ter spoštljiv. Po mnenju dijakov ja večji poudarek na maturitetnih predmetih. V povprečju se učijo do tri dni pred testom, pri učenju pa si pomagajo s knjigami in z zapiski, ki jih dobijo od prejšnjih generacij. Dijaki so napisali, da se običajno učijo pred testi in spraševanjem, za domače naloge pa v povprečju porabijo eno uro na dan. Šola ponuja dijakom tudi možnost izmenjave na Slovaško, Novo Zelandijo …, organizirane šolske ekskurzije in pestro izbiro krožkov. Po njihovem mnenju sta na šoli dobro opremljena računalniška učilnica in telovadnica, med pozitivne stvari pa so našteli tudi programe, šolske dejavnosti in veliko projektov. Učencem svetujejo vpis na to šolo zaradi dobrih pogojev za delo, sproščenih odnosov in veliko pridobljenega znanja.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki pravijo, da ima njihova šola dober program in slovi po tem, da je športnikom prijazna šola. Pouk imajo dopoldanski, začne se jim ob 7.10 in po navadi traja do 14.35. Družboslovni predmeti so izpostavljeni, kot najtežji predmet pa velja matematika. Dijaki se učijo iz svojih zapiskov, knjig iz učbeniškega sklada in zapiskov, ki jih dobijo od starejših dijakov. Pred testi si uredijo zapiske, rešujejo stare teste in ponovijo domače naloge. Za naloge porabijo dobro uro na dan, učijo pa se, če jim čas dopušča, sproti oz. ko je treba. Šola je dobro opremljena, še posebej računalniška učilnica, telovadnica in jedilnica, dijakom pa so tudi všeč interaktivne table, ki olajšajo pouk. Profesorji so razumevajoči, radi pomagajo in imajo z dijaki dobre odnose. Tako se tudi dijaki počutijo dobro na svoji šoli. Dijaki poudarjajo, da jim je omogočeno delo na daljavo. Vpis na šolo priporočajo tistim, ki so pripravljeni delati in se učiti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani dijaki se na šoli dobro počutijo, njihov odnos s profesorji je odličen ter spoštljiv, sicer si dijaki želijo, da bi bili profesorji bolj strogi. Šola je moderna, urejena, na njej je pravo vzdušje, dopolnjuje pa jo tudi okolica, urnik pa se dijakom zdi dolg in ima preveč prostih ur.Dijaki so napisali, da se običajno učijo le pred testi in spraševanjem, do tri dni, za domače naloge pa v povprečju porabijoeno uro na dan. Pri učenju si pomagajo s knjigami in z zapiski, ki jih dobijo od prejšnjih generacij. Večji poudarek je na maturitetnih predmetih, vpis pa priporočajo zaradi dobrih pogojev za delo, sproščenih odnosov in veliko pridobljenega znanja. Šola ponuja dijakom tudi možnost izmenjave na Slovaško, Novo Zelandijo …, organizirane šolske ekskurzije in pestro izbiro krožkov. Dijaki so zadovoljni tudi z opremljenostjo šole, želijo si večjih omaric, pozitivni pa so jim programi, šolske dejavnosti in veliko projektov.

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, vizija, objavljena na spletni strani šole: “Gimnazija Franceta Prešerna bo postala najbolj inovativna in zaupanja vredna gimnazija na Gorenjskem, s prioritetami na sodobnih metodah poučevanja in podjetnosti, z odgovornimi in uspešnimi dijaki, strokovno prepoznavnimi in zadovoljnimi profesorji, ki profesionalno, odgovorno in spoštljivo sodelujejo z dijaki, starši in okoljem.

Gimnazija spodbuja vse pozitivne vrednote, ki bogatijo medosebne odnose med dijaki, profesorji, starši in okoljem, v katerem živijo.

Ena izmed najpomembnejših vrednot, ki jo gojimo, je tudi odgovornost za prihodnost, saj želimo v dijakih vzbuditi ustvarjalnost, kritično mišljenje in spoštovanje do izobraževalnega procesa.”


Število točk, potrebnih za vpis

2010/11  

  • program Ekonomska gimnazija: točke iz ocen 126, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 119

2015/16

  • program Gimnazija: točke iz ocen 127, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 105

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PUSTITE KOMENTAR