Domov Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

Gimnazija Franceta Prešerna ponuja programe splošne in ekonomske gimnazije ter športna oddelka splošne in ekonomske gimnazije.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 65 Kidričeva cesta, Kranj 4000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Vera Dušak Prevc
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 059 09 33 40, svetovalna služba: 059 09 33 44, pomočnica ravnateljice 059 09 33 42
Spletna stran: http://www.gfp.si/
Program:
 • Gimnazija
 • Ekonomska gimnazija
 • Ekonomska gimnazija – športni oddelek
 • Gimnazija – športni oddelek (nov program)

JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Edina šola v Sloveniji, ki izvaja športni oddelek - program ekonomska gimnazija. Šolo je obiskovalo veliko uspešnih športnikov, ki dosegajo odlične rezultate v svetovnem merilu: kolesar Primož Roglič, plavalec Peter John Stevens, deskar Žan Košir, biatlonec Alex Cisar, smučarski skakalci: brata Peter in Domen Prevc, Nika Križnar, Jaka Hvala, Jurij Tepeš, Anže Lanišek, smučarski tekačici Barbara Jezeršek, Anamarija Lampič, alpski smučar Štefan Hadalin, gorski tekač Luka Kovačič, pa tudi številni v drugih športnih panogah: atletika, ples, golf, sabljanje, badminton … Na šoli izvajajo program Nemške jezikovne diplome – DSD (Deutsches Sprachdiplom). Dijaki lahko opravijo izpit mednarodne veljave, ki dokazuje znanje nemškega jezika in omogoča študij na nemških fakultetah in je v pomoč pri iskanju zaposlitve. Sodelovanje s tujimi govorci kot podpora pouku podjetništva in angleščine. Vključenost šole v razvojne projekte: PODVIG, NA-MA, POTI, SKOZ. Na šoli spodbujajo umetniško ustvarjalnost, ki se kaže v razstavah dijakov v šolski galeriji. Bogata razstavna dejavnost na šoli, več stalnih in gostujočih razstav priznanih likovnih umetnikov, priznanih fotografov. Z umetniki Likovnega društva Kranj so na šoli postavili stalno didaktično zbirko likovnih del, ki je prva tovrstna predstavitev umetniških del na šoli. Na hodnikih šole je predstavljenih 40 umetnikov in več kot 100 umetniških del kot seveda tudi dela dijakov. Dijaki ob šolskem delu razvijajo mnoga močna področja. Nekateri glasbeniki se vzporedno šolajo. Obiskujejo gimnazijo in še konservatorij za glasbo. Gimnazijo obiskuje tudi dijak, ki je izvrsten harfist in v italijanskem Vidmu akademsko študira na Državnem konservatoriji za glasbo Jacopo Tomadini.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: V okviru Erasmus+: Nizozemska, Finska, Francija ... izmenjava s pobrateno gimnazijo Svetozar Marković iz Novega Sada.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Dijaki gimnazije lahko v 2. letniku izberejo ruščino (kot 3. tuji jezik), informatiko … Dijaki gimnazije se v okviru priprave na maturo odločajo med naslednjimi izbirnimi predmeti: fizika, kemija, biologija, geografija, zgodovina, psihologija, sociologija, informatika, v sklopu tujih jezikov lahko izberejo tuji jezik, ki se ga učijo kot prvi ali drugi tuji jezik (nemščina, francoščina, španščina). Dijaki ekonomske gimnazije imajo poleg navedenih izbirnih predmetov možnost izbrati ekonomijo, v ponudbi pa nimajo fizike (ki je tudi ni v njihovem predmetniku).
Šolski krožkiŠolski krožki: program MEPI, priprava na razna tekmovanja, angleška bralna značka, nemška bralna značka, francoska bralna značka, španska bralna značka, ruska bralna značka, projekt "Več znanja za več turizma", fotoklub, šahovski krožek, ŠILA-šolska impro liga, robotika in 3D tiskanje, StartUp vikend "Mladim se dogaja", medrazredna in medšolska športna tekmovanja, podjetniške delavnice, likovne delavnice, ustvarjanje in izdaja šolskega glasila, CMEPIUS:e-Twinning, naravoslovne delavnice in drugo.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Po Sloveniji in v tujino: Avstrija (Graz, Dunaj, Celovec), Francija (Pariz), Nemčija (Berlin), Italija (Benetke), Španija (Barcelona), Anglija (London). Spoznavni tabor v Bohinju, naravoslovni tabor v Osilnici, zimski tabor, matematični tabor (priprava na maturo), tabor ruskega jezika in čuječnosti ...
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 560
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: 93 %, od tega v oddelkih splošne mature 100 %
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20: 140
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
K izbiri gimnazije so sodelujoče dijake prepričala mnenja starejših dijakov, sodelovanje s športniki, izpostavili so tudi veliko izmenjav. Vrstnikom bi jo priporočali, ker so profesorji zavzeti in so vedno na voljo za pomoč dijakom. Vzdušje je pozitivno in lahko spoznaš veliko novih oseb, tako športnikov kot kulturnikov. Na šoli so pohvalili infrastrukturo, izvrstne dejavnosti in krožke, prilagojen program za športnike in šolo na daljavo. Pouk poteka dopoldne, običajno se konča do 14.00. Dijaki splošne gimnazije pravijo, da je poudarek na matematiki, slovenščini in angleščini, med najtežje pa sodijo fizika, kemija in matematika. Dijaki ekonomske gimnazije so zapisali, da je več teže na ekonomskih predmetih, največ težav pa imajo z naravoslovnimi predmeti. Dnevno za domače naloge porabijo vprašani od pol do ene ure. Pred testi se učijo nekoliko več, v povprečju do tri dni, in sicer iz zapiskov, delajo vaje in ponovijo domače naloge, rešujejo stare teste. Nekateri sošolci si med seboj pomagajo in se učijo skupaj. Literaturo dobijo v knjižnici, stare zvezke od starejših vrstnikov, najraje pa uporabljajo svoje zapiske.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Vprašani dijaki so se za šolo odločili, ker so na informativnih dneh začutili dobro vzdušje. Šola je lepo opremljena in vzdušje te prevzame. Odnos med profesorji in dijaki je sproščen, osebje je prijazno in vedno pripravljeno pomagati dijakom. Profesorji so prilagodljivi in znajo vzpostaviti red in mir v razredu. Pouk poteka dopoldan, običajno začenjajo ob 7:10. Urniki so, glede na lahke in težke predmete, primerno razporejeni na različne dneve. Glede na program se razlikuje poudarek na predmetih; na ekonomski gimnaziji je večji poudarek na ekonomskih predmetih, na splošnem programu pa na naravoslovnih. Kot najtežje so ocenili matematiko, slovenščino, nekateri tudi angleščino in kemijo. Pri tistih predmetih, kjer je spraševanje sprotno, se učijo stalno po malem. V veliko pomoč pri organizaciji učenja je tudi napovedano spraševanje, pred katerim se v povprečju učijo okoli 5 dni. Učijo se iz svojih zapiskov, kjer to ni dovolj pa tudi iz učbenika, delajo vaje iz delovnega zvezka in se učijo s sošolci. Bodočim dijakom bi šolo priporočili, ker je napredna, atmosfera je prijetna, dijaki so uspešni na različnih področjih, ki jih šola izvaja, predvsem blestijo na športnih področjih. To je šola »po meri dijaka,« pravijo vprašani.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Na gimnaziji so v ospredju družboslovni predmeti in po mnenju dijakov so tudi najtežji, predvsem matematika. Pouk je dopoldanski, začne se ob 7.10 in običajno traja do 14.35. Dijaki so kot pozitivno ocenili predvsem to da je gimnazija športnikom prijazna in da imajo možnost dela na daljavo. Kot najbolje opremljene prostore na šoli so dijaki našteli računalniško učilnico, telovadnico in jedilnico. Odnos s profesorji so pohvalili, saj so do njih razumevajoči. Dijaki se največ učijo iz zapiskov, ki si jih naredijo med poukom ter iz knjig iz učbeniškega sklada. Za naloge porabijo približno uro na dan, učijo pa se sproti, če jim le uspe. Pred testi si uredijo zapiske, rešujejo stare teste in ponovijo domače naloge. Bodočim dijakom svetujejo, da se vpišejo le če so se pripravljeni učiti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijaki so zadovoljni s šolskim programom, je pa šola poznana kot športnikom prijazna. Pouk poteka dopoldne, začne se jim ob 7.10 in ponavadi traja do 14.35. Družboslovni predmeti so izpostavljeni, kot najtežji predmet pa velja matematika. Dijaki se učijo iz svojih zapiskov, knjig iz učbeniškega sklada in zapiskov, ki jih dobijo od starejših dijakov. Pred testi si uredijo zapiske, rešujejo stare teste in ponovijo domače naloge. Za naloge porabijo približno uro na dan, učijo pa se sproti, če jim le uspe, sicer pa pred preverjanjem. Kot najbolje opremljene prostore na šoli so dijaki našteli računalniško učilnico, telovadnico in jedilnico, všeč pa so jim interaktivne table, ki olajšujejo pouk. Profesorji so razumevajoči, radi pomagajo in imajo z dijaki dobre odnose. Dijaki so omenili, da jim je omogočeno tudi delo na daljavo. Vpis na šolo priporočajo tistim, ki so se pripravljeni učiti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Anketirani dijaki šolo opisujejo kot urejeno in moderno s prijaznimi profesorji. Dober vtis, pravo vzdušje in okolica so bili le nekateri izmed razlogov, da so se odločili za vpis na to šolo. Pravijo, da se na šoli dobro počutijo in da je njihov odnos z učitelji odličen ter spoštljiv. Po mnenju dijakov ja večji poudarek na maturitetnih predmetih. V povprečju se učijo do tri dni pred testom, pri učenju pa si pomagajo s knjigami in z zapiski, ki jih dobijo od prejšnjih generacij. Dijaki so napisali, da se običajno učijo pred testi in spraševanjem, za domače naloge pa v povprečju porabijo eno uro na dan. Šola ponuja dijakom tudi možnost izmenjave na Slovaško, Novo Zelandijo …, organizirane šolske ekskurzije in pestro izbiro krožkov. Po njihovem mnenju sta na šoli dobro opremljena računalniška učilnica in telovadnica, med pozitivne stvari pa so našteli tudi programe, šolske dejavnosti in veliko projektov. Učencem svetujejo vpis na to šolo zaradi dobrih pogojev za delo, sproščenih odnosov in veliko pridobljenega znanja.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki pravijo, da ima njihova šola dober program in slovi po tem, da je športnikom prijazna šola. Pouk imajo dopoldanski, začne se jim ob 7.10 in po navadi traja do 14.35. Družboslovni predmeti so izpostavljeni, kot najtežji predmet pa velja matematika. Dijaki se učijo iz svojih zapiskov, knjig iz učbeniškega sklada in zapiskov, ki jih dobijo od starejših dijakov. Pred testi si uredijo zapiske, rešujejo stare teste in ponovijo domače naloge. Za naloge porabijo dobro uro na dan, učijo pa se, če jim čas dopušča, sproti oz. ko je treba. Šola je dobro opremljena, še posebej računalniška učilnica, telovadnica in jedilnica, dijakom pa so tudi všeč interaktivne table, ki olajšajo pouk. Profesorji so razumevajoči, radi pomagajo in imajo z dijaki dobre odnose. Tako se tudi dijaki počutijo dobro na svoji šoli. Dijaki poudarjajo, da jim je omogočeno delo na daljavo. Vpis na šolo priporočajo tistim, ki so pripravljeni delati in se učiti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani dijaki se na šoli dobro počutijo, njihov odnos s profesorji je odličen ter spoštljiv, sicer si dijaki želijo, da bi bili profesorji bolj strogi. Šola je moderna, urejena, na njej je pravo vzdušje, dopolnjuje pa jo tudi okolica, urnik pa se dijakom zdi dolg in ima preveč prostih ur. Dijaki so napisali, da se običajno učijo le pred testi in spraševanjem, do tri dni, za domače naloge pa v povprečju porabijo uro na dan. Pri učenju si pomagajo s knjigami in z zapiski, ki jih dobijo od prejšnjih generacij. Večji poudarek je na maturitetnih predmetih, vpis pa priporočajo zaradi dobrih pogojev za delo, sproščenih odnosov in veliko pridobljenega znanja. Šola ponuja dijakom tudi možnost izmenjave na Slovaško, Novo Zelandijo …, organizirane šolske ekskurzije in pestro izbiro krožkov. Dijaki so zadovoljni tudi z opremljenostjo šole, želijo si večjih omaric, pozitivni pa so jim programi, šolske dejavnosti in veliko projektov.

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, vizija, objavljena na spletni strani šole: “Gimnazija Franceta Prešerna bo postala najbolj inovativna in zaupanja vredna gimnazija na Gorenjskem, s prioritetami na sodobnih metodah poučevanja in podjetnosti, z odgovornimi in uspešnimi dijaki, strokovno prepoznavnimi in zadovoljnimi profesorji, ki profesionalno, odgovorno in spoštljivo sodelujejo z dijaki, starši in okoljem.

Gimnazija spodbuja vse pozitivne vrednote, ki bogatijo medosebne odnose med dijaki, profesorji, starši in okoljem, v katerem živijo.

Ena izmed najpomembnejših vrednot, ki jo gojimo, je tudi odgovornost za prihodnost, saj želimo v dijakih vzbuditi ustvarjalnost, kritično mišljenje in spoštovanje do izobraževalnega procesa.”


Število točk, potrebnih za vpis

2010/11  

 • program Ekonomska gimnazija: točke iz ocen 126, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 119

2015/16

 • program Gimnazija: točke iz ocen 127, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 105

2019/20

 • program Gimnazija: točke iz ocen 151, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 106
 • program Gimnazija: točke iz ocen 130, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 101
 • program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen 143, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 124

2020/21

 • program Gimnazija: točke iz ocen 143, točke iz ocen treh predmetov 38,
 • program Ekonomska gimnazija: točke iz ocen 131,
 • program Ekonomska gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 145.

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PUSTITE KOMENTAR