HTML Code here
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer ponuja dva programa, splošno gimnazijo in predšolsko vzgojo, ter maturitetni tečaj … “Z znanjem ponosni v prihodnost.”

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 34 Prešernova ulica, Ljutomer 9240, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Martina Domajnko in Liljana Fajdiga
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 02/585 87 00, svetovalna služba: 02/585 87 06
Spletna stran: www.gfml.si
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Šola s posluhom do dijakovih želja in potreb po razvoju potencialov. Dijakom nudijo bogat nabor vsebin in krožkov za razvoj potencialov. Tudi pouk prilagajajo potrebam dijakov, dijaki tako lahko pri matematiki in tujih jezikih izbirajo med osnovno in poudarjeno ravnjo. Dodatno si lahko v 3. letniku izberejo poudarjeno naravoslovje in širijo svoje raziskovalne zmožnosti.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: prek vsakoletnih projektov Erasmu+, z gimnazijo na Dunaju, v Leeds, na Dansko, prek MEP tekočih projektov Strassburg, Banja Luka, Danska, Bolgarija, Estonija, projekt Ecology of the young spirit
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: DSD nemška jezikovna diploma, 3. tuji jezik (ruščina, francoščina, španščina, nemščina), likovno snovanje, Evropske študije z državljansko kulturo, poudarjena fizika, biologija, kemija, zgodovina športa, informatika, študij okolja, izbirna matematika, filmska ustvarjalnost
Šolski krožkiŠolski krožki: debata v angleščini, nemščini in slovenščini, tutorstvo, prostovoljno delo, likovno snovanje, pevski zbor, glasbene skupine, Orfova skupina, novinarski krožek, astronomski krožek, plesna dejavnost, gledališka šola, košarka, nogomet, priprava na opravljanje jezikovnih certifikatov
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Slovenj Gradec/Celje, Ljubljana, Pomurje, Idrija, Rim, Praga, Pariz, London, Madrid, Dunaj, Zagreb, Berlin, Moskva in Sankt Peterburg, New York
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 600

Uspeh šole na maturi 2016/2017:
4 zlati maturanti splošne mature, 4 zlati maturanti poklicne mature

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Za vpis so dijake prepričali informativni dnevi, starejši prijatelji ter izgled in okolica šole. Šolo vrstnikom priporočajo, ker ponuja veliko možnosti, da se izkažejo, drugim tudi priporočajo, da pokažejo svoje talente. Na šoli se dobro počutijo in pravijo, da k prijetnemu vzdušju pripomore dober kader. Šola je napredna in znana po dobrih uspehih dijakov. Za seznam pozitivnih lastnosti so anketirani našteli interesne dejavnosti, omarice, ekskurzije, tehnično opremljenost, topel obrok in sodoben pristop. Želijo si večje jedilnice, izboljšave organiziranega prevoza in da bi se pouk namesto ob 7.05 začel malo kasneje. Ure se končajo ob 13.45. Dijaki menijo, da so med težjimi predmeti naravoslovni in slovenščina. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali kupijo na sejmu rabljenih učbenikov ob koncu šolskega leta. Učijo se še iz zapiskov, s ponavljanjem domačih nalog, naredijo vaje v delovnem zvezku ali pa pregledajo zapiske starejših dijakov. Šola ima dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico in interaktivne table.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki so se za šolo odločili zaradi bližine, raznovrstnih dejavnosti, sodobne opremljenosti in priporočil. Pravijo, da slovi po marljivosti, uspehih na maturi in dobrem odnosu s profesorji, ki so jim vedno na voljo. Pohvalili so še telovadnico, prehrano, delavnice v projektnem tednu, veliko novega znanja, ki ga dobijo ter številne ekskurzije po evropskih (Rim, London, Berlin ...) in slovenskih mestih. Dijakom se zdi, da je poudarek bolj na naravoslovnih predmetih, največkrat so navedli matematiko, za najbolj zanimivo pa sociologijo, zaradi zanimive razlage. Povprečno porabijo dnevno do eno uro za domače naloge, pred testi pa si vzamejo približno dva dni, da se vse naučijo. Učiti se poskušajo sproti, vsaj določene predmete, sicer pa uporabljajo pri učenju svoje zapiske, zvezke, stare teste in učbenike, ki jih lahko dobijo na sejmu rabljenih učbenikov na koncu šolskega leta. Vsako leto imajo tudi možnost izmenjave z izbrano šolo v Sloveniji in tujini, svojo gimnazijo pa priporočajo, saj odpira veliko možnosti za nadaljnje izobraževanje in ponuja kvalitetno izobrazbo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Anketiranim dijakom so všeč ekskurzije, veliko obšolskih dejavnosti, malica in odnos profesorjev. Tega so opisali kot dobrega in vzpodbudnega. Menijo, da slovi kot urejena šola z lepimi učilnicami. Med dobro opremljenimi prostori na šoli so izpostavili računalniško učilnico, telovadnico, laboratorij za kemijo in fiziko, učilnice pa so opremljene z interaktivnimi učilnicami. Želijo si več mednarodnih izmenjav in širše hodnike. Urnik je dopoldanski. Poudarek je na matematiki in jezikih, matematika pa se jim zdi tudi najtežja. Učijo se iz zapiskov, uporabljajo pa tudi učbenike. Te si izposodijo v šolskem skladu ali kupijo na šolskem sejmu ob koncu šolskega leta. Večinoma se učijo sproti ter od dva do tri dni pred testom, takrat tudi ponovijo domače naloge in delajo vaje iz učbenika. Za domače naloge dnevno porabijo od pol ure do ene ure.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Večina vprašanih dijakov je napisala, da so se odločili za šolo, ker so o njej slišali same dobre stvari, je kvalitetna in jim bo pomagala na poti do njihovega cilja. Na njej niso samo številka, profesorji so jim pripravljeni pomagati, dobijo pa tudi dobro podlago za nadaljnje šolanje. Napisali so, da bi imeli boljšo razporejenost testov in daljši čas za malico. Dijaki so mnenja, da je poudarek na maturitetnih predmetih (matematika, slovenščina). Za domače naloge dnevno porabijo od pol ure do dveh, pred testi pa se učijo minimalno dva dni prej. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu, kupijo pa jih lahko tudi na sejmu rabljenih učbenikov. Sicer se največ učijo s pomočjo učbenikov ali pa reševanjem vaj. Izbira krožkov je pestra (novinarski, tutorstvo, športi, izdelava robota itd.), prav tako izbira šolskih ekskurzij (obvezne po Sloveniji, na Dunaj, v Zagreb in izbirne v različna evropska mesta). Dijaki so še dodali, da jim bo znanje, ki ga dobijo, pomagalo ne samo v stroki, temveč tudi na drugih področjih.

“Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer ostaja zavezana kakovosti, ki je postala način dela, ustvarjanja in razmišljanja zaposlenih. Z izjavo o kakovosti se zavezujemo k zagotavljanju sprejetih standardov kakovosti, tako za udeležence, kot tudi partnerje v različnih projektih.”

“Na šoli deluje komisija za kakovost, ki skrbi za kakovost in zadovoljstvo udeležencev. Pri delu jo vodijo: vizija, poslanstvo, vrednote šole in izjava o kakovosti. Temeljna naloga skupine je izvajanje kvalitetne samoevalvacije, spremljanje in načrtovanje ukrepov za izboljšanje kakovosti ter reševanje vprašanj v zvezi z boljšo kakovostjo dela na šoli. Namen delovanja komisije je izboljšati kakovost učenja in poučevanja ter sistematično spodbujati vzpostavitev celovitega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Komisija se sestaja po potrebi, ob koncu šolskega leta pripravi samoevalvacijsko poročilo o delu na področju kakovosti.”

vir spletna stran Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer


Število točk, potrebnih za vpis

2011/12

  • program Gimnazija: točke iz ocen 156
  • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 124

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu ter je bil zato izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja, so objavljene tudi te točke.

PUSTITE KOMENTARInline
Inline