Domov Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran – GEPŠ

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran – GEPŠ

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, oziroma krajše GEPŠ, ima za svoj moto postavljene besede tradicija, uspeh, kakovost, odprtost.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Bolniška ulica 11, Piran 6330, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Anka Gogala (Gimnazija Piran) in Martin Spacal (Elektro in pomorska šola Portorož)
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 10.00 do 14.00
Mail: [email protected], [email protected]
Telefon: Gimnazija: 05/671 34 94, svetovalna služba: 05/671 32 44 (Martin Spacal)
Spletna stran: http://www.geps.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Šolo obiskujejo dijaki iz celotne Slovenije, saj je edina, ki pomorska šola v državi. Šola je v bližini morja. Poznan je tudi tradicionalni Pomorski krst. Uporabljamo projektni pouk (Grški teden, teden Romantike, Piran, naravoslovni tabor Bohinj ...) kjer uporabljamo medpredmetno povezovanje in sodobne metode poučevanja (timsko poučevanje, poučevanje preko filma, medpredmetno povezovanje ...).
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, italijanščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Dijaki odhajajo na prakso v tujino v zadnjih dveh letih predvsem v Nemčijo, v dogovoru je šola tudi z Italijo.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Izbirni predmet tretjega tujega jezika na gimnazijskem programu (dijaki izbirajo med nemščino, španščina ali francoščina).
Šolski krožkiŠolski krožki: Na voljo je več krožkov: veslanje, radioamaterski krožek, robotika, naravoslovni, prostovoljstvo, Amnesty Interenational, debatni, novinarski, podjetniški, ruščina, španščina. Dijaki se udeležujejo različnih tekmovanj in priprav nanje kot so slovenščina (Cankarjevo), matematike (Vegovo), športa, sladkorne bolezni, biologije, geografije, angleščine, italijanščine, kemije, fizike in elektrotehnike.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: V Italijo (Genova, Trst, Toskana, Pordenone, Gradež in Oglej), Nemčijo (različne lokacije), Avstrijo (Dunaj), Češko (Praga) ter po Sloveniji (kras, Ljubljana, Cerkniško jezero).
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 401
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: Uspeh pozitivnih dijakov na poklicni maturi je bil 13,7 točk, v programu plovbni tehnik in 13,5 točk v programu elektrotehnik. Uspešnost na maturi je bila 88 %. Dva zlata maturanta. 48 maturantov, naredilo jih je 47, kar je 98 % uspeh.
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20: 105
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): 87

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Gimnazijo so anketirani izbrali, kjer je prijazna do dijakov, zaradi vzdušja med profesorji ter dijaki in ponuja različne načine predavanja snovi, različne projektne tedne. Vrstnikom bi jo priporočili, saj niso le številke, profesorji so razumni in priskočijo na pomoč, z vključevanjem v različne šolske dejavnosti, lahko spoznajo boljše dijake različnih letnikov. Urnik je odvisen od izbranih predmetov za maturo. Načeloma je pouka konec do 14.25. Poudarek je na maturitetnih predmetih, kljub temu si dijaki želijo še več priprav na te predmete. Izboljšati si želijo prometno dostopnost do šole in prilagoditi intenzivnost športne vzgoje. Med predmeti, ki se jim zdijo bolj zahtevni, so matematika, fizika, biologija. Anketirani se učijo največ iz svojih zapiskov, v učbenikih si snov preberejo za boljše razumevanje. Pred ocenjevanjem ponovijo vaje v delovnih zvezkih in domače naloge ter rešijo stare teste.

Vprašani dijaki na smeri elektrotehnik so se vpisali zaradi zanimivega programa in predstavitve šole. Vzdušje je sproščeno in veselo, saj so profesorji prijazni, a strokovni. Poudarek je na strokovnih predmetih, težje pa razumejo fiziko, veliko učenja je še pri slovenščini. Pouk je samo dopoldan in običajno zaključijo do 14.05. Učbenike si lahko izposodijo iz učbeniškega sklada, različne materiale pa dobijo tudi od profesorjev. Med poukom delajo svoje zapiske, iz katerih se tudi največ učijo. Domačim nalogam dnevno posvetijo okoli pol ure, pred testi se učijo različno dolgo, nekateri tudi do enega tedna, pri predmetih, ki jih delajo težave. Pred preverjanjem znanja ponovijo domače naloge, rešujejo stare teste, pregledajo učbenik, radi se učijo tudi s sošolci. Na šoli so pohvalili računalniške učilnice in učilnice za praktični pouk. Bodočim dijakom svetujejo, da so pri pouku pozorni.

Vprašani dijaki so se za program plovbni tehnik odločili zaradi boljše prihodnosti pri iskanju poklica in veliko prakse na morju. Šola slovi po dobrih pomorščakih. Vzdušje je posebno in pozitivno, saj je tudi odnos profesorjev sproščen in spoštljiv. Pohvalili so zanimive dejavnosti, računalniške učilnice in učilnice za praktični pouk, simulator, lepo okolje in pogled na morje. Večja teža je na strokovnih predmetih. Težja snov je pri matematiki, za nekatere tudi pri angleščini in fiziki. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, ki jih dobijo od starejših dijakov. Učijo se skupaj s sošolci, bratom ali sestro. V povprečju rabijo eno uro na dan za sprotno delo in domače naloge, pred testi tri dni, da ponavljajo slišano snov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Gimnazija slovi po sodelovanju z drugimi šolami in projekti, organizira izlete in potovanja. Vprašani dijaki so se vpisali na gimnazijo zaradi priporočil starejših prijateljev. Sedaj, ko so že naredili nekaj letnikov, lahko potrdijo, da se je vpis izplačal, saj so pridobili veliko znanja, vzdušje je prijetno zaradi povezanosti dijakov in profesorjev, ki se trudijo kakovostno podajati snov ter aktivnosti šolskih psihologov. Šolska knjižnica je bogato založena, tako da si lahko izposojajo učbenike in ostalo literaturo. Vprašani menijo, da je največji poudarek na matematiki. Ta nekaterim dela nekaj preglavic pri učenju, drugim fizika ali tuj jezik. Večina se jih uči sproti, vsak dan ponovijo snov in naredijo domače naloge. Pred ocenjevanjem pa domače naloge še ponovijo, rešujejo vaje in stare teste, ki jih lahko dobijo od starejših dijakov. Preberejo snov v učbenikih, po potrebi poiščejo dodatne vsebine na spletu. Nekateri se veliko naučijo s pomočjo sošolcev, ko ponavljajo snov skupaj in si izmenjujejo zapiske.

Vprašane dijake je za vpis na šolo prepričal predmetnik programa elektrotehnika. Kolektiv šole je prijeten, profesorji se trudijo pri podajanju snovi in so spoštljivi do dijakov. Ko se bodo vpisali (na kateri koli program na šoli) novince čaka zanimiv običaj, ki ga imenujejo pomorski krst. Pouk začenjajo ob 7.10, traja običajno do 13.30, lahko tudi do 14.05. Šola je sodobno urejena, telovadnica je blizu šole, prometne povezave stalne. Dijaki dnevno porabijo okoli pol ure v povprečju za domače naloge, medtem ko se jih večina uči več pred testi in spraševanji, okoli dva dni prej. Takrat intenzivno ponavljajo vaje iz delovnih zvezkov, naredijo izpiske iz učbenikov ter ponavljajo snov iz zvezkov. Dijaki si želijo, da bi opravljali več praktičnih vaj v laboratorijih, imeli naprednejšo opremo za elektrotehniko in da bi bila na voljo parkirišča za dijake.
Program plovbni tehnik so izbrali dijaki, ki jih je zanimala stroka, zato bodočim dijakom svetujejo, naj se vprašajo, če je to prava izbira za njih. Če bodo izbrali šolo, pa naj pri pouku sodelujejo in se sproti učijo, saj bodo tako brez večji težav vse obveznosti opravili in se ne bo treba učiti vsega na enkrat. Pohvalili so vzdušje in tudi profesorje, ki zavzeto predavajo snov in pomagajo dijakom pri različnih nerešenih vprašanjih. Zaradi specifične izobrazbe je poudarek na strokovnih predmetih kot sta navigacija in pomorstvo. Nekoliko večji izziv predstavlja dijakom predmet pomorstvo zaradi velikega obsega snovi. Učijo se iz zvezkov, saj delajo zapiske sproti pri pouku, učbenikov, dodatne vaje pa najdejo na internetu. Pouk začenjajo in končajo istočasno, kot ostali programi šole. Šola je sodobno opremljena, predvsem učilnice za praktični pouk, imajo tudi simulator, računalniške učilnice, pohvalili pa so tudi šolsko kuhinjo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Gimnazijo bi dijaki priporočili mlajšim vrstnikom zaradi vzdušja na šoli in dobrih profesorjev. Svetujejo jim, da razvijejo delovne navade, saj se je potrebno učiti sproti. Vendar dodajajo, da šola ni težka in da imajo profesorji prijateljski odnos, še posebno, če vidijo, da se dijak trudi. Med pozitivnimi lastnostmi šole so dijaki omenili razgled na morje in številne možnosti šolskih izletov, ekskurzij, športnih dnevov ter različne projekte. Med dobro opremljenimi prostori so izpostavili laboratorij za kemijo in fiziko, računalniško učilnico, telovadnico in jedilnico. Pouk v prvih treh letnikih poteka od 7.25 do 14.25, v četrtem letniku pa začnejo ob 9.05 in končajo ob 16.05. Dijaki menijo, da je med predmeti poudarek na matematiki in slovenščini, medtem ko so med težjimi predmeti napisali različne predmete, a hkrati poudarili, da je težavnost odvisna od interesov in želja dijakov. Učijo se iz zapiskov, ko želijo znanje dopolniti tudi iz učbenikov, ki si jih izposodijo iz učbeniškega sklada šole. Na preverjanje znanja se pripravljajo od dva do pet dni pred testom. Ponovijo domače naloge, rešujejo stare teste, naredijo zapiske in prebirajo učbenike ter se učijo skupaj s svojimi sošolci.

Vprašanim dijakom, ki obiskujejo program elektrotehnika, je všeč to, da imajo veliko praktičnega dela, pestro izbiro pripomočkov za prakso, možnost dela po pouku, dobre strokovne predmete, obiske podjetij in dobro organizacijo pouka. Pouk poteka od 7.10 do 13.15 ali 14.05. Po mnenju dijakov imajo poudarek na strokovnih predmetih. Za svoje profesorje trdijo, da imajo zelo strokoven odnos in da so dijakom pripravljeni pomagati. V povprečju se pred posameznim testom pripravljajo intenzivno do tri dni, za bolj zahtevne predmete tudi več. Večinoma se učijo iz zapiskov, pomagajo pa si tudi z učbeniki. Oboje si lahko dijaki sposodijo pri starejših dijakih, učbenike pa tudi v učbeniškem skladu. Za domače naloge dijaki v povprečju porabijo do pol ure dnevno. Bodočim dijakom svetujejo, da delajo čim bolj sproti.

Dijaki tistim, ki se bodo vpisali na program plovbni tehnik svetujejo, da se povežejo z dijaki višjih letnikov za koristne informacije in da spoštujejo profesorje. Ti so po mnenju dijakov skrbni in prijazni, zaradi majhnosti šole poznajo vse dijake in se jim lahko tudi bolj posvetijo. Kot pozitivno na šoli ocenjujejo v prvi vrsti praktični pouk na morju, dober odnos med dijaki, majhno število dijakov na šoli, urnik in dobro pripravo na poklic. Pouk poteka od 7.10 do 12.25 ali 13.15. Anketirancem se zdi, da imajo na programu poudarek na strokovnih predmetih (pomorstvo, navigacija). Matematiko, navigacijo, fiziko, kemijo in zgodovino pa so izpostavili kot najtežje predmete. Dijaki se za teste v povprečju učijo do tri dni, za kakšen predmet tudi več. Učijo se iz zapiskov in starih testov, oboje si lahko sposodijo pri starejših dijakih. Za domače naloge v povprečju porabijo od pol ure do ene ure dnevno. Po šolanju si nekateri dijaki želijo postati pomorščaki, častniki na ladji in plovbni tehniki.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijaki pravijo, da se za šolo odločajo zaradi posamezne usmeritve, plovbni tehniki predvsem zaradi morja in odkrivanja sveta. Vrstnikom svetujejo, naj se vpisujejo predvsem glede na programe, ki jih šola ponuja. Najraje imajo prakso na morju in vaje v simulatorju. Med pozitivne lastnosti programa štejejo tudi malo domačih nalog, veliko možnosti za popravljanje in to, da so profesorji vedno pripravljeni pomagati. Želijo si več ekskurzij in organiziranosti, kot težja predmeta pa omenijo astronomsko navigacijo, saj si je težje predstavljati nekaj, česar ne vidiš in pomorstvo zaradi obsežne snovi.

Na šoli, ki slovi po dolgoletni tradiciji in uspešnih ljudeh, ki prihajajo s šole, vlada sproščeno vzdušje. Elektrotehniki kot pozitivne strani šolanja v Piranu omenijo uporabo novih tehnologij, nove garderobne omarice in odmore. Na vseh programih se strinjajo, da profesorji radi priskočijo na pomoč. Prva ura se začne ob 7.10 ali kasneje, pouk pa traja najdlje do 14.05. Največ poudarka je na strokovnih predmetih. Učno gradivo jim priskrbi šolski sklad, učijo se predvsem iz lastnih zapiskov ali pa jim kaj posredujejo njihovi predhodniki. Večinoma za naloge porabijo pol uro dnevno, pred testi pa se učijo tri do pet dni. Nekateri se učijo sproti, svetovali pa so tudi aktivno sodelovanje pri pouku. Pred spraševanjem ali testi ponovijo domače naloge, rešijo stare teste, naredijo zapiske in poiščejo dodatne vaje na internetu. Najbolje imajo opremljeno računalniško učilnico, učilnico za praktični pouk, telovadnico in jedilnico.

Gimnazijci so se vpisali zaradi bližine domu, priporočil starejših prijateljev in dobre predstavitve na informativnih dnevih. Všeč so jim ekskurzije, veliko zanimivih krožkov in prijeten odnos s profesorji. Predmeti, katerim se daje največ poudarka, so matematika, slovenščina in angleščina. Kkot težja predmeta so označili matematiko in slovenščino, predvsem zaradi velike količine snovi, ki jo morajo predelati in vaj . Večina dijakov se uči v povprečju teden dni pred testom ali spraševanjem iz knjig in zapiskov, ki jih naredijo sami ali jih pridobijo od sošolcev.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Šola organizira v okviru medpredmetnega sodelovanja najmanj eno obvezno ekskurzijo letno. Dijaki lahko svoj prosti čas izkoristijo za obiskovanje krožkov na šoli, med katerimi so tudi likovna delavnica, robotika, veslanje in podjetniški krožek. Anketirani dijaki, ki obiskujejo program Gimnazija pravijo, da njihova šola slovi po prijaznosti in dobrih odnosih med učitelji in dijaki. Pohvalili so lokacijo šole, dobre profesorje in odnose na šoli, tabor v drugem letniku in prijazne kuharice. Želeli bi si več ekskurzij in praktičnega pouka. Matematika, geografija in slovenščina so predmeti, na katerih je po njihovem mnenju več poudarka. Zaradi zanimivega pouka in snovi so dijaki kot najljubši predmet označili psihologijo. Dijaki so v anketah zapisali, da se pred testi in spraševanjem učijo večinoma s ponavljanjem domačih nalog, reševanjem starih testov in pisanjem zapiskov. Učenje pred posameznimi testi jim vzame od tri do pet dni.

Dijaki, ki obiskujejo programa Elektrotehnik in Plovbni tehnik so se za to šolo odločili zaradi priporočil bližnjih, bližine doma in zanimanja za posamezen program. Pri učenju si pomagajo večinoma z zapiski, rabljene knjige in stare teste lahko dobijo pri starejših dijakih. Pred testi se anketirani dijaki v povprečju učijo dva do tri dni prej, vsak dan pa za opravljanje domačih nalog porabijo približno eno uro. Sprotno ali kampanjsko učenje je odvisno od posameznih predmetov, večina jih pravi, da se učijo le takrat, ko je to potrebno. Največji poudarek na šoli je po mnenju dijakov na pomorstvu in navtiki, ravno ta dva predmeta pa jim povzročata tudi največ preglavic. Vzdušje, praksa, simulator in dober učni program so le nekatere od pozitivnih stvari, ki so jih dijaki v anketah našteli. Do zdaj so dijaki v okviru šolskih ekskurzij obiskali Genovo, München, Italijo … Bodočim učencem priporočajo vpis na njihovo šolo, ker je zanimiva, drugačna od ostalih šol in blizu morja.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Za Elektro in pomorsko šolo so se anketirani dijaki odločili zaradi zanimivih programov, izziva in prakse na morju. Šola je poznana po pomorskem krstu in regati ter po edinstvenem programu plovbnega tehnika. Pozitivne stvari na šoli so sproščeno vzdušje, odnos profesorjev do dijakov ter oprema učilnic za prakso in računalniške učilnice. Dijaki pa bi podaljšali glavni odmor za malico, bolje bi razporedili urnik in vključili več praktičnega pouka. Poudarek je na strokovnih predmetih, ki so po mnenju dijakov tudi najtežji. Učijo se večinoma ko je treba, do tri dni pred testom iz zapiskov in knjig, stare teste dobijo od dijakov višjih letnikov ali od profesorjev. Za domače naloge potrebujejo do pol ure na dan.

Dijaki so se na Gimnazijo Piran vpisali iz različnih vzrokov: zaradi bližine domu, zaradi dobrih izkušenj starejših dijakov in zaradi predstavitve na informativnih dnevih. Priporočajo jo tudi bodočim dijakom in jim svetujejo, naj se učijo sproti. Všeč jim je, da imajo veliko ekskurzij, veliko krožkov in dober odnos s profesorji. Med dobro opremljenimi prostori so omenili jedilnico, učilnice pa so opremljene z interaktivnimi tablami. Največji poudarek je na slovenščini, matematiki in angleščini, kot najtežja predmeta so zapisali matematiko in slovenščino. Učijo se iz zapiskov in iz knjig, nekateri sproti, nekateri le pred ocenjevanjem. V povprečju se začnejo učiti do en teden pred testom ali spraševanjem.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Gimnazijci so se za šolo odločili zaradi bližine in zanimive predstavitve na informativnem dnevu. Šolo učencem priporočajo, saj ima zanimiv pouk, poštene in prijazne profesorje, različne ekskurzije v tujino, na njej pa nisi samo številka. Urnik je dopoldanski, dijakom se zdi predolg, podaljšali pa bi tudi odmore. Poudarek je na slovenščini in matematiki, slednja pa zahteva največ učenja. Nekateri dijaki se učijo sproti, drugi le, ko je treba, v povprečju porabijo med tri in pet dni za pripravo na teste. Pri učenju uporabljajo v večini zapiske, učbenike, za vajo pa rešujejo tudi stare teste. Za domačo nalogo porabijo okoli eno uro. V prostem času lahko obiskujejo različne krožke, kot so novinarski, turistični, podjetniški, naravoslovni, biološki itd. Dijaki se na šoli počutijo dobro, gimnazijo pa opisujejo kot majhno šolo za velike ljudi.

Dijaki tehniških programov so napisali, da njihova šola slovi po edinstvenem programu Plovbni tehnik, po pomorskem krstu in profesorjih, ki so razumevajoči in vedno pripravljeni pomagati. Pouk poteka v dopoldanskem času, dijakom se zdi ob določenih dneh naporen. Strokovni predmeti so na šoli v ospredju, pred testi pa se dijaki učijo v povprečju tri dni. Določene predmete se učijo sproti, tudi s pomočjo domačih nalog, ki jim namenijo do eno uro na dan. Vir za zapiske in učbenike, iz katerih se dijaki največkrat učijo, so kar prejšnje generacije. Dijaki bi šolo obnovili, želijo pa si več praktičnega pouka. Poleg lokacije, vaj na morju in zanimivih predmetov so dijaki kot razlog za vpis napisali še zanimanje za program in velike možnosti zaposlitve po dokončanju. Šola ponuja tudi različne strokovne krožke (veslaška ekipa, radioamaterski krožek itd.) in strokovne ekskurzije.

Morje priložnosti

Šola s prekrasnim pogledom na morje se nahaja v Portorožu in nas ob pogledu skozi okno kar sama popelje v svet odprtih možnosti in priložnosti. Tisti dijaki, ki si želijo odpluti z barko po širnih morjih sveta, imajo po štirih letih šolanja to možnost široko odprto. Ostali dijaki imajo po končani srednji šoli prav tako odprte poti za delo v poklicih, ki so danes v porastu. Šola nudi dobro splošno in strokovno znanje, številne nove izkušnje, ekskurzije ter pripravo na bodoči poklic. Pouk poteka v sodobnih in dobro opremljenih učilnicah ter laboratorijih, na simulatorju in na morju.

Naši programi so

  • PLOVBNI TEHNIK

Program izobražuje bodoče pomorščake, ki ga kot edina šola v državi izvajamo od ustanovitve leta 1947. Je osnova za opravljanje službe častnika/častnice krova in kapitana/kapitanke ladje. Dijake pripravlja na odgovorno vodenje vseh vrst ladij po morjih sveta. Del vsebin, ki se nanašajo na iskanje, reševanje in preživetje, se opravlja na morju v različnih letnih časih.

Po opravljeni poklicni maturi in po enoletni pripravniški dobi na ladjah sledi strokovni izpit, s katerim se postane častnik krova. Na izbiro je možnost dela na raznovrstnih ladjah. Šola nudi tudi možnost opravljanja najrazličnejših mednarodno priznanih strokovnih tečajev in izpopolnjevanj.

Program omogoča zaposlitev tudi v pomorskem gospodarstvu in službah, povezanih z morjem ali pa nadaljevanje študija.

  • ELEKTROTEHNIK

Program popelje fante in dekleta v svet sestavljanja, priključevanja, servisiranja, načrtovanja, programiranja elektronskih in avtomatskih naprav, ki nas danes spremljajo na vsakem koraku. V času šolanja dijaki ob številnih praktičnih primerih spoznavajo zakonitosti različnih elektronskih naprav.

Dijaki imajo poleg splošnih in strokovnih predmetov tudi obvezno opravljanje delovne prakse v podjetjih. Če so se v času prakse izkazali kot odgovorni in vedoželjni, imajo tam tudi možnost nadaljnje zaposlitve.

Po opravljeni poklicni maturi se izučenemu elektrotehniku odprejo možnosti za različna delovna mesta: od vzdrževanj in montaže v go­spodinjstvih, gostinstvu, industriji, preko pro­izvodnje elektronike in avtomatike, do razvoja najsodobnejših naprav sodobne družbe. Lahko pa se vpišejo na višje in visoke strokovne šole. Če poleg poklicne mature opravijo še peti predmet na gimnazi­ji, lahko nadaljujejo šolanje tudi na univerzitetnih programih tehniške smeri.

  • LOGISTIČNI TEHNIK

Logistiko srečamo na vsakem koraku. Takoj ko zapustimo varno zavetje doma, se srečamo s prometom, obiščemo trgovino, se z avtobusom odpeljemo v šolo. Vse poteka zelo organizirano, po predpisih ali dogovorih, ki jih spoštujemo. Zato da je vse v nekem redu in tako kot mora biti, je odgovorna dobra logistika. 4-letni srednješolski strokovni program Logistični tehnik nas usposobi za organizacijo varnega, okolju prijaznega, hitrega in gospodarnega pretoka oseb in blaga v lokalnem in globalnem prostoru. Nauči nas, kako najhitreje, najceneje in najvarneje pripeljati blago ali potnike na cilj.

Izučenemu logističnemu tehniku se odprejo možnosti za privlačna delovna mesta: v državnih in zasebnih podjetjih na področju transporta, špedicije, carine, skladiščenja, načrtovanja prometnih in logističnih tokov in proizvodnih obratih na različnih delovnih mestih. Naša šola sodeluje s podjetji, tako da sta praksa in stik z bodočimi delodajalci zagotovljena. Dijaki, ki se v času prakse izkažejo, dobijo možnosti takojšnje zaposlitve. Delodajalci za dijake ponujajo tudi štipendije.

Naša posebnost

Posebnost programa Logistični tehnik na naši šoli je, da edini v Sloveniji nudi znanja s področja pomorske agenture.

  • GIMNAZIJA

Gimnazijski program omogoča pridobivanje celostnega, izkustvenega in vseživljenjska znanja. Prav zato tudi pri preverjanju ne dajemo poudarka, koliko dejstev, podatkov in informacij so si učenci zapomnili, temveč ugotavljanju, kako se učenci lotevajo problema in po kakšnih poteh prihajajo do rešitev. S tem jih ne pripravljamo le na maturo, ampak tudi na reševanje življenjskih problemov, ki jih bodo srečali na svoji študijski in poklicni poti. Šola se nahaja v Piranu.

Mislim modro.

Oglasno sporočilo

PUSTITE KOMENTAR