Domov Gimnazija Celje Center

Gimnazija Celje Center

Gimnazija Celje Center se trudi, da bi mladi spet lahko rekli, da so srednješolska leta najlepša. Ponuja tri izobraževalne programe …

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Nives Laul in Helena Maher Resinovič
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 03/428 57 00, svetovalna služba: 03/428 57 11 in 03/428 57 15
Spletna stran: http://www.gcc.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Zelo bogata ponudba obšolskih dejavnosti, tradicionalna predpočitniška druženja in prireditve, prostovoljne aktivnosti, dobri odnosi med profesorji in dijaki, široka paleta možnosti na področju glasbe ...
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Ne
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, ruščina, kitajščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: v okviru Erasmus+ dijaki predšolske vzgoje odhajajo na prakso v tujino (Irska, Portugalska, Španija), izmanjave dijakov s šolami po vsem svetu (Danska, Japonska, Italija, Rusija) in po Sloveniji
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: tretji tuji jezik (španščina, italijanščina, francoščina, kitajščina), študij okolja, javno nastopanje, izbirni predmeti za maturo - psihologija, sociologija, zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina, likovna teorija, španščina, nemščina, fizika, kemija, biologija
Šolski krožkiŠolski krožki: številne pevske zasedbe (dekliški pevski zbor, fantovska vokalna zasedba), inštrumentalna zasedba The Šlagers, debatni klub (slovenski in angleški), MEPI, gledališki skupini (slovenska in angleška), klub zgodovinarjev, foto klub, šolski časopis, video krožek, akvaristika, podjetniški krožek, plesna skupina, raziskovalna dejavnost, priprave na tekmovanja
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: London, Bruselj, Madrid, Provansa, Moskva, Toskana, Strasbourg, Kitajska, New York maturanti vsako leto odidejo na maturantsko ekskurzijo z učitelji
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 887

Uspeh šole na maturi 2018/2019:
97 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Na šoli navdušujejo anketirane dijake organizirani šolski izleti, zabavni koncerti in šolski band, dobrodelne akcije, zanimivi tematski dnevi kot je teden kave in praksa v tujini. Opremljenost šole je sodobna, predvsem računalniške učilnice in laboratoriji, kjer opravljajo obvezne vaje. Podaljšali bi le odmor za malico in popestrili šolsko prehrano. Dijaki ocenjujejo, da je vzdušje na šoli pozitivno, kar so opazili že na informativnih dneh, nato pa so isto izvedeli tudi od starejših vrstnikov. Vzdušje je zanimivo, včasih pestro, sicer pa gostoljubno in primerno za razvoj potencialov. K temu prispevajo profesorji, ki so odprti, splošno razgledani in pripravljeni nuditi podporo dijakom. Poudarek je na predmetih slovenščine, angleščine in matematike, slednjega so izpostavili kot najtežjega. Bodočim dijakom svetujejo, da si dnevno vzamejo čas za ponovitev snovi in domače naloge, kar jim bo vzelo do ene ure časa. Več ponavljanja je treba pred testi in spraševanjem, ki je napovedano. V knjižnici, na sejmu rabljenih knjig in od starejših dijakov bodo lahko pridobili potrebno literaturo, najbolje pa da si sproti delajo pri pouku tudi svoje zapiske.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se za vpis na to šolo odločali zaradi dobrega vzdušja na informativnem dnevu, umetniške smeri, šolskega banda, priporočil starejših dijakov. Ozračje na šoli opisujejo kot prijetno, veselo, pozitivno in gostoljubno. Pouk običajno poteka med 7.05 in 14.00. Profesorji so po mnenju dijakov profesionalni, razumljivi, odprti in pripravljeni pomagati. Pravijo, da je na šoli poudarek na slovenščini, angleščini in matematiki. Za posamezen test se v povprečju učijo do tri dni, uporabljajo pa predvsem zapiske in učbenike. Slednje lahko dobijo na sejmu rabljenih učbenikov ali pri starejših dijakih. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico in interaktivne table. Dijakom so všeč izleti, teden kave, splošna razgledanost profesorjev, koncerti, dobrodelne akcije, tematski dnevi in možnost prakse v tujini, želijo pa si daljšega odmora za malico in bolj raznolik meni. Vpis na šolo priporočajo vrstnikom predvsem zaradi odličnega vzdušja na šoli, svetujejo pa jim, da se vestno učijo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Vprašani dijaki so na šoli zelo dobro ocenili prijazne profesorje, urejenost šole, lepo stavbo, veliko prireditev, projektov in prijetno vzdušje. Učilnice so opremljene z interaktivnimi tablami. Želijo si, da bi imeli večje šolske omarice. Največji poudarek je na osnovnih maturitetnih predmetih, in sicer na matematiki, slovenščini in angleščini, ki pa jim predstavljajo tudi največji izziv pri učenju. Poskušajo se učiti čim bolj sproti, za posamezen test pa se intenzivneje učijo do pet dni prej. Za domače naloge porabijo dnevno v povprečju eno uro. Učijo se iz zvezkov, učbenikov (izposodijo si jih v šolskem skladu ali kupijo na šolskem sejmu rabljenih gradiv na začetku šolskega leta) in iz zapiskov. Šolo priporočajo bodočim dijakom, in jim svetujejo naj izkoristijo tudi vse dodatne dejavnost ter se učijo sproti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dobri profesorji, koncerti in zanimive učne ure so le nekatere izmed pozitivnih stvari na šoli, ki so jih v anketah našteli dijaki Gimnazije Celje – Center. Pohvalili so tudi odnos profesorjev do dijakov, ki so ga opisali z besedami dober, pozitiven in razumevajoč. Pred posameznimi testi se v povprečju učijo od tri do pet dni, pri čemer si pomagajo z zapiski in s knjigami. Anketirani dijaki pravijo, da se učijo večinoma samo pred testi in spraševanjem, vsak dan pa za domače naloge porabijo približno eno uro. Več poudarka je po njihovem mnenju na maturitetnih predmetih, nekoliko težji predmeti pa se jim zdijo naravoslovni. Šola organizira ekskurzije v London, Bruselj, Madrid …, ponuja tudi možnost izmenjave in številne obšolske dejavnosti. Za to šolo so se odločili zaradi dobre predstavitve na informativnih dnevih, priporočil in zanimivih programov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijakom so na šoli všeč dobri in prijazni profesorji, urejenost šole, lepa stavba, veliko prireditev, projektov in prijetno vzdušje. Učilnice so opremljene z interaktivnimi tablami. Želijo si, da bi imeli večje šolske omarice. Šolo priporočajo bodočim dijakom, in jim svetujejo, da izkoristijo tudi vse izvenšolske dejavnosti ter se učijo sproti. Največji poudarek je na osnovnih maturitetnih predmetih, in sicer na matematiki, slovenščini in angleščini, ki pa jim predstavljajo tudi največji izziv pri učenju. Poskušajo se učiti čim bolj sproti, za posamezen test pa se intenzivneje učijo do pet dni prej. Za domače naloge porabijo od pol pa do dveh ur na dan. Učijo se iz zvezkov, učbenikov (izposodijo si jih v šolskem skladu ali kupijo na šolskem sejmu rabljenih gradiv na začetku šolskega leta) in zapiskov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki Gimnazije Celje – Center so pohvalili odnos profesorjev do dijakov, ki so ga opisali z besedami dober, pozitiven in razumevajoč, na šoli pa se jim dopadejo tudi koncerti in zanimive učne ure. Poudarek je po njihovem mnenju na maturitetnih predmetih, nekoliko težji predmeti pa se jim zdijo naravoslovni. Napisali so, da se učijo večinoma samo pred testi in spraševanjem, vsak dan pa za domače naloge porabijo približno eno uro. Pred posameznimi testi se v povprečju učijo od tri do pet dni, pri čemer si pomagajo z zapiski in s knjigami. Za to šolo so se odločili zaradi dobre predstavitve na informativnih dnevih, priporočil in zanimivih programov, šola pa jim ponuja tudi pestre ekskurzije (London, Bruselj, Madrid ...), možnost izmenjave in številne obšolske dejavnosti. Dijaki pa bi podaljšali čas za malico, želijo si samo dopoldanski pouk, več zanimivih ur in obnovo notranjosti.

Vizija gimnazije Celje Center, zapisana na spletni strani, se glasi:

“Želimo spoštovati in razvijati osebnostne lastnosti dijakov in učiteljev, posredovati kvalitetno in uporabno znanje, s korektnimi medsebojnimi odnosi graditi varno šolo in se družiti v številnih obšolskih dejavnostih.”

Gimnazija Celje Center izvaja 3 izobraževalne programe. Poleg programa gimnazija izvajamo namreč tudi program predšolska vzgoja, v letošnjem letu že šesto tudi program umetniška gimnazija – likovna smer. Dijaki so razporejeni v 32 oddelkov, od tega je 9 oddelkov izobraževalnega programa predšolske vzgoje in 4 oddelki umetniške gimnazije – likovna smer. Dosegamo visoke učne uspehe, v preteklih letih smo večkrat ponovili 100% uspeh na maturi. Ker prihajajo na zavod zelo dobri devetošolci in ker so naši profesorji strokovnjaki in ljudje, ki znajo prisluhniti mladim, je uspeh težko drugačen. Imamo tudi tradicijo, saj smo v lanskem šolskem letu praznovali 60-letnico izobraževanja in vzgajanja v naši šoli, eni najlepših secesijskih zgradb v Sloveniji. Pa seveda najsodobnejšo učno tehnologijo in moderne laboratorije za naravoslovne predmete. Ponosni smo na lepo knjižnico, na veliko športno dvorano ter na čiste in svetle učilnice. Na hodnikih je zelenje, oblazinjeni sedeži in panoji, na stenah pa likovni izdelki in fotografije. Skrbimo tudi za okolico, zaradi česar nam je Turistična zveza Slovenije že nekajkrat podelila priznanje za najurejenejšo srednjo šolo v Sloveniji. Športniki, plesalci, glasbeniki in raziskovalci imajo posebne statuse. Spodbujamo jih in se z njimi ponašamo. Dijaška organizacija organizira več zabavnih družabnih prireditev, maturantski pa je sploh vedno naj dogodek leta.”


Število točk potrebnih za vpis

2016/17

  • program Umetniška gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 150
  • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 142

 2019/20

  • program Umetniška gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 127, točke iz nacionalnega preverjanja znanja 137
  • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 137, točke iz nacionalnega preverjanja znanja 103
  • program Gimnazija: točke iz ocne 165

PUSTITE KOMENTAR