Domov Gimnazija Celje Center

Gimnazija Celje Center

Gimnazija Celje Center se trudi, da bi mladi spet lahko rekli, da so srednješolska leta najlepša. Ponuja tri izobraževalne programe …

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Nives Laul in Helena Maher Resinovič
Funkcija: svetovalna služba
Telefon: tajništvo: 03/428 57 00, svetovalna služba: 03/428 57 11 in 03/428 57 15
Spletna stran: http://www.gcc.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Veliko število izbirnih predmetov, številne možnosti sodelovanja pri mednarodnih projektih in izmenjavah, Konfucijeva učilnica, Escape room, MEPI, inovativni razred, zelo aktivno glasbeno udejstvovanje in tudi gledališko udejstvovanje, edina srednja šola v Celju z Impro ligo.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Ne
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, ruščina, francoščina, kitajščina, španščina, italijanščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Dijaki imajo možnost izmenjave v sklopu različnih projektov (mesečnih, polletnih, celoletnih) s šolami po vsem svetu (odhajajo na Nizozemsko, Poljsko, Dansko, v Rusijo, Srbijo, Italijo, na Švedsko).
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Dijaki lahko izbirajo med javnim nastopanjem, potrošništvo v odgovornosti do trajnosti, projektno delo z osnovami raziskovalnega dela in tretjimi tujimi jeziki (španščina, nemščina, italijanščina, francoščina, ruščina in kitajščina).
Šolski krožkiŠolski krožki: Dijaki lahko izbirajo med javnim nastopanjem, potrošništvo v odgovornosti do trajnosti, projektno delo z osnovami raziskovalnega dela, tretjimi tujimi jeziki (španščina, nemščina, italijanščina, francoščina, ruščina in kitajščina), pevski zbor, glasbeni sestav, filmski krožek, gledališčem, debata, računalništvo, foto klub, bralni klub, psihološki klub, evro statistične igre, fizikalni sefi, EKO vrt, EKO kviz, prostovoljstvo, Improliga, konfucijski krožek, Bridge, Start-up, Klub ljubiteljev slapov, telesna vadba, soba pobega, Worldpress, bralna značka.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Šola organizira naslednje ekskurzije: gimnazija: Tržaška, Škofja loka in Visoko, Avstrijsko-Koroška; umetniška: Tržaška, Gorenjska, Primorska, Hrastnik, Dolenjska in Ljubljana; Predšolska: Lendava, CDUV Dobrna, Logarska dolina, Ljubljana, Dolenjska, Gorenjska. Izbirne ekskurzije za dijake in tabori: Avstrija, Slovenija, Rusija, Nemčija, Italija.
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 939
MaturaUspeh šole na maturi 2020/21: 100 % uspeh na poklicni maturi: 11 zlatih maturantov; 97 % splošna gimnazija 96 %: 6 zlatih maturantov
MaturaŠtevilo maturantov v 2020/21: 230
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): 90 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Dijaki so prijetno vzdušje na šoli začutili že na informativnih dnevih, dodatno pa so jih za vpis prepričala še mnenja starejših kolegov, učni program ter posvečanje šole glasbenim obšolskim dejavnostim. Pouk na gimnaziji poteka med 7.00 in 14.00, včasih končajo že ob 13.10. Maturitetni predmeti so tisti, na katerih je poudarek, po pouku pa imajo večjo težo glasbene dejavnosti. Imajo zelo aktiven pevski zbor, prirejajo dobrodelne koncerte in prireditve. Vprašani dijaki šolo opišejo s stavkom “enostavno drugačni”. Imajo zabavno, a hkrati strokovno vzdušje. Profesorji nimajo vzvišenega odnosa do dijakov, ampak z njimi sodelujejo in jim pomagajo pri premagovanju ovir. Več dijakovi izpostavlja težavnost slovenščine, kjer je ogromno snovi, ter matematike, kjer profesorji zahtevajo razumevanje in veliko računanja. Dijaki se sicer učijo nekaj dni pred testom, sproti pa utrjujejo znanje z domačimi nalogami. Šola v začetku leta organizira sejem rabljenih učbenikov, ki jih dijaki uporabljajo kot gradivo za pripravo na ocenjevanje, poleg zvezkov, starih testov, domačih nalog in vaj, ki jih najdejo bodisi v delovnem zvezku bodisi na internetu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Dijaki, si so sodelovali v anketiranju, so gimnazijo opisali kot edinstveno zaradi prakse, dobrodelnosti, pestrih obšolskih dejavnosti, možnosti ekskurzij in izmenjav v tujini, na voljo jim je tudi učna pomoč. Vrstnikom bi šolo priporočili prav zaradi teh pozitivnih stvari in ker se bodo izobrazili za dober poklic. Dobro klimo boste začutili že na informativnih dneh. Izpostavili so prilagodljivost profesorjev, ki prisluhnejo idejam dijakov in pomagajo, da jih ti uresničijo ter svetujejo, da izkoristijo čim več možnosti, ki jih ponuja šola, predvsem pa ugotoviš kdo si. Imajo odličnega ravnatelja. Urniki so vedno dopoldan, najhitreje začnejo ob 7.05 in končajo okoli 14.00 ure. Težji predmeti so na urniku lepo razporejeni, ti pa so za vprašane matematika, ker večini snov ne leži, slovenščina, ker je veliko snovi, in angleščina. Na šoli je organiziran sejem rabljene literature in učbeniški sklad, sicer si delajo svoje zapiske, iz katerih največ učijo. Gradivo je na voljo tudi na spletu, v banki zapiskov. Skušajo se učiti sproti in skrbeti za urejene zapiske. Dodatno se povprečju tri dni učijo dodatno pred ocenjevanjem. Po končanem izobraževanju si želijo postati učitelji, vzgojitelji predšolskih otrok, prevajalci, muzikologi, psihologi, zdravniki. Bodočim dijakom svetujejo, da se vpišejo, saj je šola perspektivna, podaja veliko priložnosti in navdiha, zato se naj se aktivno vključujejo pri pouku in obiskujejo čim več obšolskih dejavnosti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Na šoli navdušujejo anketirane dijake organizirani šolski izleti, zabavni koncerti in šolski band, dobrodelne akcije, zanimivi tematski dnevi kot je teden kave in praksa v tujini. Opremljenost šole je sodobna, predvsem računalniške učilnice in laboratoriji, kjer opravljajo obvezne vaje. Podaljšali bi le odmor za malico in popestrili šolsko prehrano. Dijaki ocenjujejo, da je vzdušje na šoli pozitivno, kar so opazili že na informativnih dneh, nato pa so isto izvedeli tudi od starejših vrstnikov. Vzdušje je zanimivo, včasih pestro, sicer pa gostoljubno in primerno za razvoj potencialov. K temu prispevajo profesorji, ki so odprti, splošno razgledani in pripravljeni nuditi podporo dijakom. Poudarek je na predmetih slovenščine, angleščine in matematike, slednjega so izpostavili kot najtežjega. Bodočim dijakom svetujejo, da si dnevno vzamejo čas za ponovitev snovi in domače naloge, kar jim bo vzelo do ene ure časa. Več ponavljanja je treba pred testi in spraševanjem, ki je napovedano. V knjižnici, na sejmu rabljenih knjig in od starejših dijakov bodo lahko pridobili potrebno literaturo, najbolje pa da si sproti delajo pri pouku tudi svoje zapiske.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se za vpis na to šolo odločali zaradi dobrega vzdušja na informativnem dnevu, umetniške smeri, šolskega banda, priporočil starejših dijakov. Ozračje na šoli opisujejo kot prijetno, veselo, pozitivno in gostoljubno. Pouk običajno poteka med 7.05 in 14.00. Profesorji so po mnenju dijakov profesionalni, razumljivi, odprti in pripravljeni pomagati. Pravijo, da je na šoli poudarek na slovenščini, angleščini in matematiki. Za posamezen test se v povprečju učijo do tri dni, uporabljajo pa predvsem zapiske in učbenike. Slednje lahko dobijo na sejmu rabljenih učbenikov ali pri starejših dijakih. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico in interaktivne table. Dijakom so všeč izleti, teden kave, splošna razgledanost profesorjev, koncerti, dobrodelne akcije, tematski dnevi in možnost prakse v tujini, želijo pa si daljšega odmora za malico in bolj raznolik meni. Vpis na šolo priporočajo vrstnikom predvsem zaradi odličnega vzdušja na šoli, svetujejo pa jim, da se vestno učijo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Vprašani dijaki so na šoli zelo dobro ocenili prijazne profesorje, urejenost šole, lepo stavbo, veliko prireditev, projektov in prijetno vzdušje. Učilnice so opremljene z interaktivnimi tablami. Želijo si, da bi imeli večje šolske omarice. Največji poudarek je na osnovnih maturitetnih predmetih, in sicer na matematiki, slovenščini in angleščini, ki pa jim predstavljajo tudi največji izziv pri učenju. Poskušajo se učiti čim bolj sproti, za posamezen test pa se intenzivneje učijo do pet dni prej. Za domače naloge porabijo dnevno v povprečju eno uro. Učijo se iz zvezkov, učbenikov (izposodijo si jih v šolskem skladu ali kupijo na šolskem sejmu rabljenih gradiv na začetku šolskega leta) in iz zapiskov. Šolo priporočajo bodočim dijakom, in jim svetujejo naj izkoristijo tudi vse dodatne dejavnost ter se učijo sproti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dobri profesorji, koncerti in zanimive učne ure so le nekatere izmed pozitivnih stvari na šoli, ki so jih v anketah našteli dijaki Gimnazije Celje – Center. Pohvalili so tudi odnos profesorjev do dijakov, ki so ga opisali z besedami dober, pozitiven in razumevajoč. Pred posameznimi testi se v povprečju učijo od tri do pet dni, pri čemer si pomagajo z zapiski in s knjigami. Anketirani dijaki pravijo, da se učijo večinoma samo pred testi in spraševanjem, vsak dan pa za domače naloge porabijo približno eno uro. Več poudarka je po njihovem mnenju na maturitetnih predmetih, nekoliko težji predmeti pa se jim zdijo naravoslovni. Šola organizira ekskurzije v London, Bruselj, Madrid …, ponuja tudi možnost izmenjave in številne obšolske dejavnosti. Za to šolo so se odločili zaradi dobre predstavitve na informativnih dnevih, priporočil in zanimivih programov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijakom so na šoli všeč dobri in prijazni profesorji, urejenost šole, lepa stavba, veliko prireditev, projektov in prijetno vzdušje. Učilnice so opremljene z interaktivnimi tablami. Želijo si, da bi imeli večje šolske omarice. Šolo priporočajo bodočim dijakom, in jim svetujejo, da izkoristijo tudi vse izvenšolske dejavnosti ter se učijo sproti. Največji poudarek je na osnovnih maturitetnih predmetih, in sicer na matematiki, slovenščini in angleščini, ki pa jim predstavljajo tudi največji izziv pri učenju. Poskušajo se učiti čim bolj sproti, za posamezen test pa se intenzivneje učijo do pet dni prej. Za domače naloge porabijo od pol pa do dveh ur na dan. Učijo se iz zvezkov, učbenikov (izposodijo si jih v šolskem skladu ali kupijo na šolskem sejmu rabljenih gradiv na začetku šolskega leta) in zapiskov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki Gimnazije Celje – Center so pohvalili odnos profesorjev do dijakov, ki so ga opisali z besedami dober, pozitiven in razumevajoč, na šoli pa se jim dopadejo tudi koncerti in zanimive učne ure. Poudarek je po njihovem mnenju na maturitetnih predmetih, nekoliko težji predmeti pa se jim zdijo naravoslovni. Napisali so, da se učijo večinoma samo pred testi in spraševanjem, vsak dan pa za domače naloge porabijo približno eno uro. Pred posameznimi testi se v povprečju učijo od tri do pet dni, pri čemer si pomagajo z zapiski in s knjigami. Za to šolo so se odločili zaradi dobre predstavitve na informativnih dnevih, priporočil in zanimivih programov, šola pa jim ponuja tudi pestre ekskurzije (London, Bruselj, Madrid ...), možnost izmenjave in številne obšolske dejavnosti. Dijaki pa bi podaljšali čas za malico, želijo si samo dopoldanski pouk, več zanimivih ur in obnovo notranjosti.

Vizija gimnazije Celje Center, zapisana na spletni strani, se glasi:

“Želimo spoštovati in razvijati osebnostne lastnosti dijakov in učiteljev, posredovati kvalitetno in uporabno znanje, s korektnimi medsebojnimi odnosi graditi varno šolo in se družiti v številnih obšolskih dejavnostih.”

Gimnazija Celje Center izvaja 3 izobraževalne programe. Poleg programa gimnazija izvajamo namreč tudi program predšolska vzgoja, v letošnjem letu že šesto tudi program umetniška gimnazija – likovna smer. Dijaki so razporejeni v 32 oddelkov, od tega je 9 oddelkov izobraževalnega programa predšolske vzgoje in 4 oddelki umetniške gimnazije – likovna smer. Dosegamo visoke učne uspehe, v preteklih letih smo večkrat ponovili 100% uspeh na maturi. Ker prihajajo na zavod zelo dobri devetošolci in ker so naši profesorji strokovnjaki in ljudje, ki znajo prisluhniti mladim, je uspeh težko drugačen. Imamo tudi tradicijo, saj smo v lanskem šolskem letu praznovali 60-letnico izobraževanja in vzgajanja v naši šoli, eni najlepših secesijskih zgradb v Sloveniji. Pa seveda najsodobnejšo učno tehnologijo in moderne laboratorije za naravoslovne predmete. Ponosni smo na lepo knjižnico, na veliko športno dvorano ter na čiste in svetle učilnice. Na hodnikih je zelenje, oblazinjeni sedeži in panoji, na stenah pa likovni izdelki in fotografije. Skrbimo tudi za okolico, zaradi česar nam je Turistična zveza Slovenije že nekajkrat podelila priznanje za najurejenejšo srednjo šolo v Sloveniji. Športniki, plesalci, glasbeniki in raziskovalci imajo posebne statuse. Spodbujamo jih in se z njimi ponašamo. Dijaška organizacija organizira več zabavnih družabnih prireditev, maturantski pa je sploh vedno naj dogodek leta.”


Število točk potrebnih za vpis

2021/22

 • program Umetniška gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 159, točke iz ocen treh predmetov 36,
 • program Gimnazija: točke iz ocen 170, točke iz ocen treh predmetov 42,
 • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 139. 

2020/21

 • program Umetniška gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 147, točke iz ocen treh predmetov 38,
 • program Gimnazija: točke iz ocen 162, točke iz ocen treh predmetov 37,
 • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 141.

 2019/20

 • program Umetniška gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 127, točke iz nacionalnega preverjanja znanja 137,
 • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 137, točke iz nacionalnega preverjanja znanja 103,
 • program Gimnazija: točke iz ocne 165.

2016/17

 • program Umetniška gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 150,
 • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 142.

PUSTITE KOMENTAR