Domov Gimnazija Bežigrad

Gimnazija Bežigrad

Na Gimnaziji Bežigrad želimo mlade oborožiti z ustvarjalnim in uporabnim znanjem, jim nuditi čim širše možnosti, da uveljavijo svoje interese in sposobnosti na vseh področjih dela in življenja.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 4 Peričeva ulica, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Marija Dominko Gabor
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 12.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/300 04 00, svetovalna služba: 01/300 04 14
Spletna stran: http://www.gimb.org/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Nekaj posebnosti so številni krožki, druženje dijakov iz slovenskega programa z dijaki iz mednarodne šole, dobra tehnološka opremljenost, dobri in uspešni dijaki, spodbujanje samostojnosti, delo z nadarjenimi.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina, kitajščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: v Španijo in Francijo
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Za maturo si dijaki lahko izberejo katerekoli dva predmeta iz predmetnika, zraven pa imajo na voljo še umetnostno zgodovino in ekonomijo.
Šolski krožkiŠolski krožki: 80 krožkov (npr. športne dejavnosti, priprave na tekmovanja iz vseh predmetov, kulturne dejavnosti, prostovoljstvo ...)
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji, v zamejsko Slovenijo in po Evropi (Avstrija, Italija, Španija, Francija)
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 905
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: 100%, povprečno zbranih 24,17 točk (25 zlatih maturantov)
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Sodelujoči dijaki pravijo, da šola slovi po svoji zahtevnosti in fenomenalnih dosežkih pri maturitetnem preverjanju znanja. Na voljo je ogromno obšolskih dejavnosti, z nekoliko spretne organizacije jih lahko opravljaš več in imaš hkrati dovolj časa za učenje. Pouk je dopoldanski, popoldne opravijo sproti domače naloge in se učijo tekočo snov. Pred ocenjevanjem se učijo več, tudi po teden dni, če je snov obsežna in zahtevna hkrati. Na primer matematiko, slovenščino in fiziko so ocenili kot težje premete, je pa to odvisno od posameznika, saj nekaterim določeni predmeti bolj ležijo kot drugim. Med dijaki vlada solidarnost, izmenjujejo si zapiske in si pomagajo,. Gradiva dobijo od starejših kolegov in v učbeniškem skladu. Profesorji imajo pozitiven odnos do dijakov in jih smatrajo za enakovredne sogovornike. Imajo veliko znanja in izkušanj, zato podajajo dijakom kakovostno podlago za bodoči študij. Dijake je k vpisu prepričal informativni dan, saj so predstavili kakovosten program in pestre aktivnosti, ki ohranjajo živahno vzdušje na šoli in pozitivno socializacijo med mladimi. Navedeno pa so tudi razlogi, da gimnazijo priporočajo naslednjim generacijam.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Šola slovi po vrhunskih dosežkih na maturi, pravijo anketirani dijaki. Program je zahtevan, a z nekaj organizacije se lahko veliko naučiš, sodeluješ v številnih obšolskih dejavnostih in imaš polno socialno življenje. Profesorji jemljejo dijake kot enakovredne sogovornike, odnos je pozitivno naravnan k motiviranju dijakov. Za vpis na gimnazijo so se odločili zaradi dobre predstavitve na informativnih dneh, saj so bile predstavljene zanimive aktivnosti in zaradi kakovostne podlage za študij v prihodnje. Pouk poteka med 8.00 in 13.20 ali 14.10 uro. Dijaki so solidarni, med seboj izmenjujejo zapiske in se skupaj pripravljajo na ocenjevanja. Med težjimi predmeti so navedli matematiko, ker je potrebno delati sproti, slovenščino, ker ima obsežno snov ter fiziko. Učijo se iz zapiskov, ki jih delajo sami ali pa si jih izposodijo od starejših kolegov. Učbenike dobijo v knjižnici. Domače naloge delajo sproti, za kar je treba nameniti v povprečju eno uro na dan. Nekaj dni pred ocenjevanjem se pripravljajo bolj intenzivno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Anketirani dijaki opisujejo ozračje na šoli opisujejo kot sproščeno, pozitivno in včasih tekmovalno. Odnos profesorjev do dijakov je korekten, profesionalen, večina profesorjev je prilagodljivih in razumevajočih, vendar pa vsi zahtevajo določen nivo znanja. Dijakom je všeč, da imajo napovedano ocenjevanje, enotne kriterije, dober urnik, zgodnje priprave na maturo, popravne roke, nov park, dobro opremljeno knjižnico in prostorno šolo, želijo pa si parkirišča in malo bolj zanimivih športnih dni. Pouk običajno poteka od 8.00 do 14.10. Po mnenju dijakov je v šoli poudarek na naravoslovnih predmetih, kot zahtevnejše naštevajo fiziko, biologijo in matematiko. Za teste se učijo zelo različno, odvisno od predmeta in od posameznega dijaka. Večinoma se učijo iz zapiskov, te lahko dobijo tudi na internetu. Učijo se tudi iz učbenikov, te si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico, laboratorij in učilnico za praktični pouk. Bodočim dijakom svetujejo, naj se odločijo tako kot oni za vpis na šolo glede na bližino doma, priporočil starejših dijakov, mnenja na podlagi obiska informativnega dne ter doseženega uspeh na maturi.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
K vpisu so dijake prepričala priporočila in vzdušje. Na šoli so anketirani dijaki izpostavili moderno opremo učilnic, kotičke za učenje, veliko interesnih dejavnosti in dogodkov na šoli. Želijo si izboljšati odnos z nekaterimi profesorji in več ekskurzij. Priporočajo jo učencem, ki so se pripravljeni potruditi in vložiti veliko časa v učenje in namigujejo na sprotno delo. Šola po njihovem mnenju slovi predvsem po dobrih rezultatih na maturi. Največ poudarka je na naravoslovnih in maturitetnih predmetih, kot najtežje so našteli kemijo, francoščino, slovenščino in angleščino. Učijo se iz zapiskov in knjig, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali kupijo na šolskem sejmu rabljenih učbenikov. Rabljeno gradivo in stare teste se da najti tudi prek Facebook strani. Za domače naloge potrebujejo od pol ure do dveh ur na dan, pred testom pa se poglobljeno učijo od tri do pet dni. Pred ocenjevanjem ponovijo domače naloge, rešujejo stare teste in si naredijo zapiske.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Anketirani dijaki so se za šolo odločili zaradi njenega ugleda, programa Mednarodne mature, ki ga ponuja in dobrih priprav na maturo. Priporočajo jo, ker ponuja veliko znanja, na njej vlada dobro vzdušje, profesorji so korektni, veliko je dogodkov in obšolskih dejavnosti, ki obsegajo športne in kulturne dejavnosti, priprave na različna tekmovanja, prostovoljstvo itd. Pohvalili so še napovedano spraševanje, možnost zviševanja ocen testov, laboratorijsko opremo, lokacijo, vzdušje med dijaki. Po njihovem mnenju je poudarek na naravoslovnih predmetih, dnevno pa porabijo do eno uro za domače naloge. Pred testi se učijo od tri do pet dni, večinoma se učijo iz zapiskov, s pomočjo starih testov ter iz učbenikov, ki jih dobijo v učbeniškem skladu, na začetku leta pa imajo tudi sejem rabljenih učbenikov. Za konec pravijo, da se na njihovi šoli najde za vsakogar nekaj.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Na šoli so anketirani dijaki izpostavili moderno opremo učilnic, kotičke za učenje, veliko interesnih dejavnosti in dogodkov na šoli. Želijo si izboljšati odnos nekaterih profesorjev in več ekskurzij. K vpisu so dijake prepričala priporočila in vzdušje. Priporočajo jo učencem, ki so se pripravljeni potruditi in vložiti veliko časa v učenje, svetujejo jim sprotno delo. Šola po njihovem mnenju slovi predvsem po dobrih rezultatih na maturi. Največ poudarka je na naravoslovnih in maturitetnih predmetih, kot najtežje so našteli kemijo, francoščino, slovenščino in angleščino. Učijo se iz zapiskov in knjig, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali kupijo na šolskem sejmu rabljenih učbenikov. Rabljeno gradivo in stare teste se da najti tudi na Facebook strani. Za domače naloge potrebujejo od pol do dve uri na dan, pred testom pa se poglobljeno učijo od tri do pet dni. Pred ocenjevanjem ponovijo domače naloge, rešujejo stare teste in si naredijo zapiske.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki Gimazije Bežigrad se pred testi učijo od tri do pet dni, vsak dan pa namenijo domačim nalogam do eno uro. Pred testi se učijo večinoma se učijo iz zapiskov, s pomočjo starih testov ter iz učbenikov, ki jih dobijo v učbeniškem skladu, na začetku leta pa imajo tudi sejem rabljenih učbenikov. Spraševanje je na šoli napovedajo, ocene testov imajo možnost izboljševati, pohvalili pa so tudi laboratorijsko opremo, lokacijo, vzdušje med dijaki. Izboljšali bi opremljenost šole – povečali bi jedilnico, želijo si klimatskih naprav, malico in si želijo več umetniških projektov in izletov. Poudarek je na naravoslovnih predmetih, šolo pa priporočajo, ker ponuja veliko znanja, na njej vlada dobro vzdušje, profesorji so korektni, veliko je dogodkov in obšolskih dejavnosti, ki obsegajo športne in kulturne dejavnosti. Anketirani dijaki so se za šolo odločili zaradi njenega ugleda, programa Mednarodne mature, ki ga ponuja in dobrih priprav na maturo.

Gimnazija Bežigrad je na svoji spletni strani zapisala:

“Na Gimnaziji Bežigrad želimo mlade oborožiti z ustvarjalnim in uporabnim znanjem, jim nuditi čim širše možnosti, da uveljavijo svoje interese in sposobnosti na vseh področjih dela in življenja; jih vzgojiti v pokončni drži in jim hkrati pokazati, da v tem malem okolju ne živijo sami; jim dopovedati, da ne morejo ostati neobčutljivi za tuje stiske in bolečine; da je strpnost ena izmed vrednot; da je spoštovanje bližnjega, njegovega ustvarjanja in svobode, spoštovanje kulturne dediščine in spoštovanje prostora, tako domačega kot tujega, v katerem se učijo življenja, tisti drobec osebnostnega bogastva vsakega posameznika, ki ga ni smiselno zlahka in neprizadeto umazati ali celo zavreči, saj se to spoštovanje seli iz roda v rod in na poti, na kateri presenetljivo hitro učenci odraščajo v učitelje, predstavlja civilizacijsko kontinuiteto in temelj vsakega napredka.”


Število točk potrebnih za vpis

2012/13

 • program Gimnazija: točke iz ocen 173, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 140,

 • program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen in športnega dosežka 181, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 145.

2015/16

 • program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen in športnega dosežka 181, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 139.

2016/17

 • program Gimnazija: točke iz ocen 170, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 164.

2017/18

 • program Gimnazija: točke iz ocen 170, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 164,
 • program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 182.

2020/21

 • program Gimnazija: točke iz ocen 171, točke iz ocen treh predmetov 42.

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

KOMENTARJI

 1. 1. vpis na šolo je bil pogojen z njeno bližino in dobro organiziranostjo
  2. ŠILA, polski radio, šolski časopis, botanični krožek, filmski krožek, filozofski krožek, druge športne dejavnosti, dijaška skupnost
  3. prostornost, enostavna komunikacija z vodstvom, čitalnica

 2. Šolo sem obiskovala sam 1 leto, za tem sem se po lastni želji prepisala. Na šoli imaš dve vrsti ljudi. tiste, “piflarčke”, ki se skoraj da grebejo za ocene, vse dni preživijo za knjigami in ne poznajo drugega kot učenja, ter tiste “punjaše oz. high”, ki mislijo da so več od ostalih in se tako tudi nosijo. seveda posplošujem. obstajajo svetle izjeme zaradi katerih sem to 1 leto tudi preživela. Šola nasploh ima vzvišen odnos njihov neuradni moto je mi smo najboljši moramo vse narediti v količini čim hitreje, če razumeta snov 2 je za nas dovolj da s snovjo “oddirkamo” naprej.
  to je moje mnenje o tej šoli

PUSTITE KOMENTAR