Domov Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko

Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko

Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu je samostojni visokošolski zavod, s poudarkom na upravljanju in poslovanju gospodarskih in negospodarskih subjektov.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Na Loko, Novo mesto 8000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Urška Uršič
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected] in [email protected]
Telefon: 07 393 00 20
Spletna stran: https://fei.uni-nm.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2
Št. podiplomskih programov: 1

Fakulteta za ekonomijo in informatiko je del Univerze v Novem mestu, izvaja pa različne programe s področja ekonomije in poslovne informatike. Več na njihovi spletni strani: https://fei.uni-nm.si/

Pred 2018 se je imenovala – Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko. 


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih; redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS)
Zaposlitev: gospodarstvo, negospodarstvo, javna uprava.


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): POSLOVNA INFORMATIKA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih; redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Strokovni naslov diplomantov: smer Poslovna informatika – diplomirana poslovna informatičaka (VS) / diplomirani poslovni informatik (VS) in smer Računalništvo in informatika – diplomirana inženirka računalništva in informatike (VS) / diplomirani inženir računalništva in informatike (VS)
Zaposlitev: gospodarstvo, negospodarstvo, javna uprava. Poslovna informatika – diplomanti smeri predstavljajo vezni člen med strokovnjaki ekonomije in strokovnjaki računalništva in informatike v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in javne uprave. Računalništvo in informatika – diplomanti smeri so usposobljeni za uporabo sodobnih orodij, tehnik in programskih rešitev za reševanje praktičnih primerov v gospodarstvu, negospodarstvu in javni upravi.

Benjamin Urek, program: VS Upravljanje in poslovanje, 2. letnik
»Študiju dnevno namenim 1 do 2 uri, da uredim vse zapiske tistega dne, naredim nalogo, za katero nam profesorji svetujejo, da je pomembna in bo na izpitu ter preletim obravnavano snov. Za posamezen izpit je ob vestnem delu dovolj, da se študent začne učiti en teden pred rokom. Sam se učim sproti predmete, ki vključujejo več matematične oz. ekonomske analize, saj si je na teh področjih treba vzeti čas. V 1. letniku sta najtežja predmeta Makroekonomija in Mikroekonomija. Izpostavil bi težavnost pri pisanju seminarskih nalog, saj mora seminarska naloga zajemati ogromno znanja iz ekonomskega področja, katerega iz lastnih izkušenj vem, da študentje ob vstopu na fakulteto, še nimamo dovolj. Predvsem tisti, ki nismo obiskovali ekonomske srednje šole oz. ekonomske gimnazije. Ampak ob trudu in pomoči profesorice in študentov višjih letnikov izdelava ni tako zahtevna in študent prejme dober rezultat. Velikokrat se študentje predvsem ustrašijo tudi Poslovne angleščine in Poslovne matematike, ampak ob vestnem delu in udeležbi je razlog za strah odveč. Nimamo dodatnih stroškov z nakupom literature, saj imamo na fakulteti knjižnico. Razmerje med teorijo in prakso je 50 : 50. Predvsem je poudarek na povezovanju predmetov med seboj in k učenju, ki ni na pamet ampak, da se snov poveže življenjsko. Prisotnost na predavanjih in vajah se beleži ( 80 % udeležba za pristop k izpitu). Imamo odprt odnos z profesorji, opazi se da nisi številka. Poudaril bi tudi aktivnosti, ki jih sestavimo študentje (od okraševanja novoletne jelke, pusta, kvizov, druženja, okroglih miz, igre brez meja). Prednost fakultete vidim ve tem, da so vse aktivnosti izvedene dopoldan (zaključimo 13.30 ure). To pomeni, da imaš čas za delo in druge aktivnost.«

Število točk potrebnih za vpis

20162017201820192020
Poslovna informatika Ljubljana VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Poslovna informatika Novo mesto VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Poslovna informatika Novo mesto VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravljanje in poslovanje Ljubljana VS (izredni)
brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravljanje in poslovanje Novo mesto VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravljanje in poslovanje Novo mesto VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR