Domov Erudio zasebna gimnazija

Erudio zasebna gimnazija

“Smo zasebna gimnazija različnih mladostnikov, ki imajo enake možnosti za uspeh.”

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 40 Litostrojska Cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Manja Lokar
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/514 28 04, svetovalna služba: 01/514 28 07
Spletna stran: https://www.erudio.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Ne
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: manjši oddelki (do max. 22 dijakov); individualni pristop; tutorski sistem, kjer dijaki 3. letnikov nudijo prostovoljno pomoč dijakom 1. in 2. letnikov; veliko nam pomenijo partnerski, spoštljivi odnosi med profesorji, dijaki in starši; visok vpis dijakov, ki imajo status športnika
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Ne
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, francoščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: /
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: humanizem in naravoslovje
Šolski krožkiŠolski krožki: dramski, novinarski in naravoslovni krožek
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Obvezne ekskurzije so organizirane po Sloveniji in zamejstvu. Izbirne večdnevne ekskurzije pa organizirajo 2-krat letno po Evropi (npr. Dunaj, Munchen).
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 179
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: 96 %
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Pouk na šoli poteka v dopoldanskem času, začenjajo ob 8.30, predura je ob 7.40, končajo običajno ob 13.05, včasih tudi kasneje. Pristop profesorjev je oseben, saj je šola majhna in se jim lahko bolj posvetijo. Prijateljsko noto je čutiti tudi pri tem, da jim radi pomagajo in se potrudijo, da bi dijaki razumeli snov in dosegali boljše ocene. Spraševanja so napovedana, takrat se vedno bolj intenzivno učijo, medtem ko za nekatere predmete tudi sproti. Menijo, da so težji predmeti matematika, slovenščina, angleščina, pa tudi zgodovina, fizika in kemija. Pri učenju uporabljajo zapiske, temo poglobijo s pomočjo učbenikov ali najdejo dodatne materiale na internetu in v e-učilnicah. Sošolci so odprti in si z njimi menjajo zapiske ali ponavljajo snov skupaj. Na šolo so se vpisali zaradi sočutnega pristopa šolskega osebja, priporočil starejših prijateljev in sorodnikov ter naklonjenosti za športnike, ki imajo poleg šole, še veliko treningov, ki jih je težje usklajevati z obilico šolskih obveznosti, a so pri tem profesorji zelo strpni in razumevajoči.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Na šolo so se vpisali vprašani dijaki zaradi pozitivnega priporočila prijateljev in pristopa osebja, ki je neverjeten. Zaradi majhnosti šole je bolj oseben, kar pomeni tesnejši odnos med sošolci in s profesorji. Šola je prilagodljiva za športnike in tiste, ki morajo usklajevati druge obveznosti poleg pouka. Dijaki svetujejo prav to šolo vrstnikom tudi zato, ker je vzdušje prijetno, celo prijateljsko s profesorji, a še vedno popolnoma spoštljivo. Profesorji radi pomagajo in se trudijo razložiti snov, da je razumljiva vsem, tako pa tudi dosegajo boljše rezultate. Spraševanja so napovedana, zato se pred tem dodatno učijo nekaj dni. Sicer se težje predmete, kot so matematika, slovenščina in tuji jeziki, poskušajo učiti kar sproti. Za nekatere posameznike so težji tudi zgodovina, fizika in kemija. Učijo se iz učbenikov in zvezkov, te dobijo od starejših kolegov, pa tudi ponavljajo vaje in domače naloge ali rešujejo stare teste. Dodatne vire dobijo v e-učilnicah ali na internetu. Pouk je samo v dopoldanskih urah; predura se začne ob 7.40, sicer je pouk ob 8.30, traja pa najdlje do 15.45, a morda le dvakrat tedensko, sicer končajo ob 13.05 ali 13.55.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Vprašani dijaki pravijo, da so na gimnaziji prijazni profesorji in ostalo osebje ter da so oddelki majhni. Odnos profesorjev do dijakov je korekten. Poudarek je na predmetih matematika, slovenščina in angleščina, kot najtežje pa so navedli kemijo, fiziko in matematiko. Za domačo nalogo porabijo v povprečju od pol ure pa vse do dveh ur na dan. Učijo se predvsem iz gradiva, ki ga dobijo v spletni učilnici. S pripravami na ocenjevanje začnejo od dva pa do sedem dni prej, večinoma pa se učijo že sproti. Želijo si, da bi na šoli vzpostavili izposojo učbenikov iz sklada. Med dobro opremljenimi prostori na šoli so izpostavili računalniško učilnico in telovadnico. Dijaki bi gimnazijo priporočili tistim, ki si želijo prilagodljiv program (npr. zaradi odsotnosti-športniki, kulturniki) ter svetujejo, da hodijo na konzultacije in delajo sproti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijaki bi gimnazijo priporočili tistim, ki potrebujejo šolo, ki je prilagodljiva (npr. zaradi odsotnosti - daljša bolezen, športniki, kulturniki) ter svetujejo, da hodijo na konzultacije in delajo sproti. Med pozitivnimi stvari izpostavljajo prijazno osebje in majhnost oddelkov. Želijo si, da bi na šoli vzpostavili izposojo učbenikov iz sklada. Odnos profesorjev do dijakov je prijazen. Anketirani dijaki so kot predmete, na katerih je poudarek, izpostavili matematiko, slovenščino in angleščino, kot najtežje pa so navedli kemijo, fiziko in matematiko. Učijo se predvsem iz gradiva, ki ga dobijo v spletni učilnici. S pripravami na ocenjevanje začnejo od dva pa do sedem dni prej, večinoma pa se učijo že sproti. Za domačo nalogo porabijo od pol ure pa vse do dveh ur na dan. Med dobro opremljenimi prostori na šoli so izpostavili računalniško učilnico in telovadnico.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki so se odločili za Erudio zasebno gimnazijo, ker so razredi manjši in se profesorji z njimi bolj ukvarjajo. Na njej se lahko dijaki osredotočijo tako na šolo, kot tudi na dejavnosti izven šole, za pozitivno pa so našteli urnik (dopoldanski pouk), veliko konzultacij, profesorji se dijakom posvetijo in so vedno pripravljeni na pomoč. Poudarek je na osnovnih predmetih, težja pa se jim zdi matematika. Dijaki porabijo največ eno uro dnevno za domače naloge, pred testi pa začnejo s pripravami približno teden prej. Raje se učijo iz zapiskov, ki si jih naredijo sami ali pa jih dobijo od starejših dijakov, učbenike pa si lahko kupijo za začetku leta na sejmu rabljenih učbenikov. V okviru projekta Comenius imajo tudi možnosti izmenjav po Evropi, sicer pa se odpravijo tudi na ekskurzije po Sloveniji in Evropi. Vpisa ne obžalujejo in ga priporočajo, saj tukaj res nekaj pomenijo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Med pozitivnimi stvarmi izpostavljajo dijaki prijazno osebje in majhnost oddelkov. Želijo si, da bi na šoli vzpostavili izposojo učbenikov iz sklada. Odnos profesorjev do dijakov je prijazen. Kot predmete, na katerih je poudarek, so izpostavili matematiko, slovenščino in angleščino, kot najtežje pa so navedli kemijo, fiziko in matematiko. Učijo se predvsem iz gradiva, ki ga dobijo v spletni učilnici. Učiti se začnejo od dva pa do sedem dni pred preverjanjem, večinoma pa se učijo že sproti. Za domačo nalogo porabijo od pol pa vse do dve uri na dan. Med dobro opremljenimi prostori na šoli so izpostavili računalniško učilnico in telovadnico. Dijaki bi gimnazijo priporočili tistim, ki potrebujejo šolo, ki je prilagodljiva (npr. zaradi odsotnosti – daljša bolezen, športniki, kulturniki) ter svetujejo, da hodijo na konzultacije in delajo sproti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki Erudio zasebne gimnazije porabijo največ eno uro dnevno za domače naloge, pred testi pa začnejo s pripravami približno teden prej. Raje se učijo iz zapiskov, ki si jih naredijo sami ali pa jih dobijo od starejših dijakov, učbenike pa si lahko kupijo za začetku leta na sejmu rabljenih učbenikov. Od predmetov je po njihovem mnenju poudarek na osnovnih predmetih, težja pa se jim zdi matematika. Razredi na šoli so majhni, zaradi česar se dijakom profesorji bolj posvetijo in se z njimi bolj ukvarjajo. Dijaki se tako lahko osredotočijo tako na šolo, kot tudi na dejavnosti izven šole, za pozitivno pa so našteli urnik (dopoldanski pouk), veliko konzultacij, profesorji se dijakom posvetijo in so vedno pripravljeni na pomoč.V okviru projekta Comenius imajo tudi možnosti izmenjav po Evropi, sicer pa se odpravijo tudi na ekskurzije po Sloveniji in Evropi. Vpisa ne obžalujejo in ga priporočajo, saj tukaj res nekaj pomenijo.

Zakaj Erudio zasebna gimnazija?

  • ker cenimo vsakega otroka ~ spoštujemo in spodbujamo njegov osebni razvoj
  • ker aktivno sodelujemo s starši, ki najbolje poznajo svojega otroka
  • spodbujamo partnerski in prijateljski odnos med profesorji in dijaki
  • sprotno in strokovno spremljamo napredovanje dijaka v učnem procesu
  • poudarjamo pomen razvoja čustvene inteligence
  • razvijamo pozitiven odnos do okolja
  • spodbujamo razvoj posebnih sposobnosti
  • znanje prikazujemo kot vrednoto

 

PUSTITE KOMENTAR